Kumpulasta kansainvälisiä suuntaviivoja luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian opetukseen

26.05.2012

Helsingin yliopiston Kumpulan tiedekampukselle saapuu 30.5.-1.6.2012 liki sata tiedekasvatuksen asiantuntijaa kansainväliseen konferenssiin Developing IBSE: New Issues – The roles of assessment and the relationship with industry. Teemoina ovat tutkimuksellinen opiskelu, arviointi sekä koulujen ja teollisuuden välinen yhteistyö.

Uusin tutkimustieto painottaa tutkimuksellisen opiskelutavan (engl. inquiry-based science education, IBSE) lisäämistä kouluopetuksessa. Tutkimuksellinen opiskelu on opiskelijasta lähtevä työtapa, jossa lapset ja nuoret opiskelevat ilmiöitä pienten tai laajempienkin tutkimusten kautta opettajan toimiessa ohjaajana.

Tutkimuksellisen opiskelun on todettu parantavan oppilaiden ajattelutaitoja sekä kykyä muotoilla tieteellisiä kysymyksiä. Lisäksi se on kehittänyt oppilaiden valmiuksia suunnitella kokeellisia töitä. Siitä toivotaan olevan apua nuorten mielenkiinnon herättämisessä luonnontieteiden opiskelua ja ammatteja kohtaan.

Kokoukseen saapuvat vieraat paneutuvat ohjelmassaan myös työelämän ja opetuksen yhteistyöhön. Tämä yhteistyö on hyvä työväline opetuksen rikastuttamiseksi, nuorten ammatinvalinnan helpottamiseksi ja yritysten tulevan henkilöstön saannin turvaamiseksi. Kokous pidetäänkin Suomessa erityisesti maamme toimivan koulu-teollisuus-yhteistyön, PISA-ihmeen ja LUMA-toiminnan vuoksi.

Pääpuhuja konferenssin alussa keskiviikkona 30.5. on professori Dato’ Ir. Lee Yee Cheong (UNESCO / ISTIC /Akademi Sains, Malaysia). Puheenjohtajana toimii avaruusfysiikan professori Pierre Léna.

Kokouksen järjestävät IAP, ALLEA, Suomalainen Tiedeakatemia ja Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan yhteydessä toimiva Valtakunnallinen LUMA-keskus.

Tapahtumaa sponsoroivat The Wellcome Trust, Suomen Akatemia, Helsingin yliopisto, AGA, Borealis, Neste Oil, Kemira, Taloudellinen tiedotustoimisto ry, Kemianteollisuus ry, Institut Français, Académie des sciences ja Ministère de l’éducation nationale & Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche (DREIC).

Lisätiedot ja konferenssin ohjelma »

Teksti: Minna Meriläinen-Tenhu. Kuva: Janne Salo.