Pedagogisia kokeiluja tableteilla

15.11.2013

Vuoden 2013 avoin oppimiskulttuuriteko-palkinnon saanut matematiikan ja fysiikan lehtori Kari Nieminen on kehittänyt iPadien opetuskäyttöä Tampereen yliopiston normaalikoulussa. Nieminen kertoi LUMA Sanomille kokemuksiaan ja ajatuksiaan tablettien pedagogisesta hyödyntämisestä.

Pirkanmaan II asteen yhteisöllinen kehittämisverkosto PAOK myönsi Tampereen yliopiston normaalikoulun lehtorille Kari Niemiselle Vuoden 2013 avoin oppimiskulttuuriteko-palkinnon. Palkinto on jaettu vuodesta 2009 alkaen tunnustuksena avoimen oppimiskulttuurin edistämisestä.

PAOK:n mukaan Nieminen on kunnostautunut tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittämisessä erityisesti tablettilaitteiden osalta matematiikan ja fysiikan oppiaineissa. Hän on myös kouluttanut ja opastanut matematiikan, kemian ja fysiikan opettajia tablettien pedagogisessa käytössä

Vaikka iPadit kuuluvat tänä päivänä tiiviisti Niemisen opetukseen, 1980-luvulla kouluihin saapuneet tietokoneet eivät heti onnistuneet voittamaan häntä puolelleen. ”Kolmekymmentä vuotta sitten Tampereen normaalikoulu sai ensimmäisten joukossa ATK-luokan. Olin koulutettavana useilla ATK-kursseilla, enkä innostunut. Rehellisesti sanottuna tunsin itseni tyhmäksi. Liian paljon näppäinyhdistelmiä, vieraita merkityksettömiä termejä, kone ei totellut käyttäjää vaan eli omaa elämäänsä”, Nieminen kertoo.

Hän ei kuitenkaan luovuttanut, vaan perehtyi työn ohessa uusiin laitteisiin ja tietojenkäsittelytieteeseen. Myös koulut ja oppilaitokset investoivat informaatioteknologiaan. ”Samaan aikaan 80-luvun lopulla kouluihin virtasi lisää tietokoneita, opettajat tekivät itse pieniä opetusohjelmia ja heitä kurssitettiin nyt myös tietotekniikan hyödyntämiseen omissa oppiaineissaan”, Nieminen sanoo, mutta myöntää, että ”En edelleenkään osannut nähdä laitteiden tuomaa pedagogista hyötyä.”

Tietotekniikasta löytyi tukea oppimiselle

Luxemburgin Eurooppa-koulussa työskennellessään Nieminen suostui tietotekniikan opettajaksi. 2000-luvun alkupuolella tietotekniikkalaitteiden valikoima monipuolistui myös suomalaisissa kouluissa. ”Suomeen palattuani koulut olivat hankkineet dataprojektorit, dokumenttikamerat ja älytaulut opetuksen esitysvälineiksi”, hän muistelee.

Nieminen kypsytteli pitkään mahdollisuutta käyttää tietotekniikan hyödyntämistä oppimisen tukena. ”Vasta vuosi sitten näin ensimmäistä kertaa mahdollisuuden ottaa tietotekniikka mukaan palvelemaan oppimista eikä vain opettamista. Lokakuussa 2012 työnantajani Tampereen yliopiston normaalikoulu antoi käyttööni tabletin”, hän sanoo. Vuoden aikana Nieminen on keskittynyt iPad-laitteeseen ja hänen kehittämänsä pedagogiset ratkaisut keskittyvät juuri iPadin toimintoihin ja ohjelmistosovelluksiin.

Tampereen normaalikoulussa tabletit tulivat opettajien ja oppilaiden ulottuville syksyn 2012 aikana. ”Marraskuussa pidin ensimmäisen esityksen iPadien käytöstä Sastamalan lukion opettajille. Ennen joulua kaikki lukiomme ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat ja noin 30 opettajaa olivat saaneet iPadit henkilökohtaiseen käyttöönsä”, Nieminen kertoo. Siinä missä oppilaat ottivat iPadit vaivatta haltuun, kohtasivat opettajat enemmän haasteita. Niemisen mukaan iPadien käyttöönottoa lähdettiin sujuvoittamaan käynnistämällä ”iPad-tutorit”-lukiokurssi, jolle valitut oppilaat auttoivat ja tukivat muita käyttäjiä.

Kokeilua: mikä toimii, mikä ei?

Ratkaisuja haasteisiin ei löytynyt niin sanotusti kaupan hyllyltä, vaan Nieminen raivasi polkua tablettien pedagogiselle hyödyntämiselle yritysten ja erehdysten kautta.

”Kevät 2013 oli vielä kokeilujen, yritysten ja erehdysten aikaa”, hän sanoo. ”iPadien käyttö kevään analyyttisen geometrian kurssilla kannusti jatkamaan tällä tiellä. Yläkoulun 9-luokalla kokeilin avointa oppikirjaa. Kaikilla oppilailla oli kotona tietokone ja verkkoyhteys, tabletit riittivät oppitunnilla parityöskentelyyn ja mainittu avoin oppikirja osoittautui erinomaiseksi. Silti tämä ei toiminut. Muutaman viikon jälkeen tein kirjasta monisteet ja hylkäsimme tabletit. Näyttää siis vahvasti siltä, että digitaalisen oppikirjan täysimittainen hyödyntäminen vaatii henkilökohtaisia laitteita.”

Kokeiluja on saatu toisaalta onnistumaankin. Hyviksi havaitut menetelmät ja käytännöt Nimeinen on ottanut opetuskäyttöön. Esimerkkinä hän kertoo uudesta tavasta toteuttaa matematiikan tunteja iPadien avulla: ”Tutun ”laskut lasketaan taululle ennen tunnin alkua” asemesta oppilaat skannaavat ja siirtävät vuorollaan laskemansa kotitehtävät pilvipalveluun. Oppitunnin alkaessa opiskelijat löytävät samasta pilvipalvelusta opettajan tekemän lyhyen yhteenvedon oppitunnista. Nopeimmat voivat siirtyä suoraan tuntitehtävien laskemiseen ja muiden kanssa käydään älytaululta läpi kotitehtävät.”

Nieminen jakaa mielellään tietoa ja osaamistaan tablettien opetuskäyttöön liittyen. Hän on mm. kouluttanut matemaattisten aineiden opettajia iPadien pedagogiseen käyttöön. Koulutukseen osallistuneet olivat kiinnostuneita laitteen tuomasta käytännöllisestä lisäarvosta opetukseen. ”Muut yleisimmät kysymykset liittyivät laskimiin ja matemaattisen tekstin tuottamiseen. Ylioppilaskirjoituksissa sallittu symbolinen laskinsovellus TI-nSpire CAS toimii iPadillä. Ohjelma on lukittavissa siten, että iPadin käyttö pelkästään symbolisena laskimena on mahdollista koetilanteessa”, Nieminen sanoo.

Tabletit ovat jo osa kouluarkea

Tällä hetkellä Tampereen normaalikoulun oppilaiden ja opettajien käytössä on noin 200 henkilökohtaista iPadia. Niemisen mukaan hänen koulussaan on eletty nopean muutoksen aikaa. ”Paljon on tapahtunut viimeisen kahden kuukauden aikana”, hän sanoo.


PAOK:n Riikka Vanninen ja Minna Helynen palkitsivat lehtori Kari Niemisen 10.10.2013 Vuoden avoin oppimiskulttuuriteko-palkinnolla. Kuva: Miia Collanus

Myös opettajat ovat ottaneet tablettityöskentelyn haltuun. ”Useat Norssin opettajat käyttävät pilvipalveluja helppokäyttöisempää Showbie-ohjelmaa, jonka avulla pääsee mm. korjaamaan ja kommentoimaan opiskelijoiden esseitä ja työselostuksia. Kaksi keskeistä ilmaisohjelmaa on ilmestynyt: Geogebra matematiikkaan ja MyScript MathPad, jonka avulla voi kirjoittaa käsin lausekkeita ja reaktioyhtälöitä ja siirtää ne kuvina toisiin ohjelmiin”, Nieminen vinkkaa matematiikan opettajille.

“Helppokäyttöisyys ja sovellettavuus lisääntyvät nopeaa vauhtia. Ei pidä myöskään unohtaa, että iPadin kautta on käytössä koko netti: tiedonhaut, videot, opetukseen suunnatut materiaalit.”

Tällä hetkellä Nieminen testaa opetuskäytössä iTunes U-oppimisympäristöä, jonka avulla voi toteuttaa kurssien sisältöjen ja aineistojen kokoamisen samaan paikkaan. ”On mahdollista opettaa joku kokonaisuus, esimerkiksi lukiokurssi, kokoamalla kaikki kurssilla tarvittava aineisto samaan pakettiin. iTunes U:hun voidaan linkittää iPadin Appit, oppilaille jaettavat materiaalit, oppilaiden tulevat esseet, työselostukset ja tehtävät, omat tuntisuunnitelmat ja mahdollisesti myös sähköinen oppikirja. Lisäksi iTunes U:hun voidaan lisätä videoita, verkkolinkkejä ja verkkolinkkien kautta netin mobiililaitteille suunniteltu sisältö. Kaiken tämän voi tehdä vähitellen ja vaiheittain kurssin aikana”, hän toteaa.

Teksti: Maija Pollari.
Kuva: Wikimedia Commons