Välkommen till Helsingfors universitets LUMA-center

Centret har 7 verksamhetsställen:

  • BioPop (biologi)
  • F2k (fysik)
  • Geopiste (geografi)
  • Kemma (kemi)
  • Linkki (datavetenskap)
  • LumO (pedagogik)
  • Summamutikka (matematik)

Centret är en del av nationellt LUMA-center Finland -nätverk.