Toimipisteet

Helsingin yliopiston LUMA-keskus innoittaa lapsia ja nuoria sekä tukee opettajien työtä

Yhteistyössä eri tahojen kanssa tuemme ja edistämme luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian opetusta ja oppimista kaikilla asteilla varhaiskasvatuksesta yliopistoon sekä lasten ja nuorten luonnontieteellistä, matemaattista ja teknologista harrastuneisuutta.

Keskus on osa kansallista LUMA-keskus Suomi -verkostoa.