Resurssikeskukset Yhteystiedot

Kansainvälinen Millennium Youth Camp nuorille

Suositun Millennium Youth Camp –leirin pääjärjestäjinä ovat Helsingin yliopiston LUMA-keskus, Tekniikan Akatemia (TAF) ja Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu. Yhteistyössä on mukana myös toistakymmentä muuta yhteistyötahoa.

Kansainvälisesti ainutlaatuisen, vuodesta 2010 lähtien järjestetyn tiedeleirin ajatuksena on lisätä nuorten kiinnostusta luonnontieteisiin ja teknologiaan ja kertoa suomalaisesta osaamisesta ja innovaatioista sekä opiskelu- ja työllistymismahdollisuuksista Suomessa. Toiveena on, että nuoret verkostoituvat keskenään ja alan asiantuntijoiden kanssa. Leiriläisille on myös luvassa opiskelumahdollisuus Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa
tai Aalto-yliopistossa.

Millennium Youth Camp –leirillä on 10 teemaa, joihin nuoret voivat hakea. Teemat ovat biotieteet ja –teknologia, energia, ICT ja digitalisaatio, elintarviketieteet ja –teknologia, ilmasto ja ilmastonmuutos, materiaalitieteet ja –teknologia, sovellettu matematiikka, uusiutuvat luonnonvarat, sekä vesi ja yhteiskuntasuunnittelu. Leirille valitaan kaksivaiheisen haun perusteella 60 lahjakasta ja luonnontieteestä kiinnostunutta 16-19 -vuotiasta nuorta.

Kesäkuussa toteutettavan leirin aikana, lahjakkaat nuoret vierailevat pääkaupunkiseudun korkeakouluissa ja suomalaisissa yrityksissä, toteuttavat projektitöitään pienryhmissä teemoihin liittyen ja keskustelevat Millennium -teknologiapalkinnon voittajien kanssa. Leirin loppupuolella he esittelevät projektityönsä juhlavassa gaalassa ja saavat palautetta tiedeyhteisöltä sekä elinkeinoelämän asiantuntijoilta.

Lue ja katso leirin ja leiriläisten kuulumisia MyScience-verkkolehdestä »