Kemianluokka Gadolin – kiehtovaa kemiaa kaikille!

Kemianluokka Gadolin on monipuolinen ja toiminnallinen oppimisympäristö, joka tarjoaa kiehtovia elämyksiä kouluille ja oppilaitoksille. Kemianluokka Gadolinia koordinoi Kemian opetuksen keskus Kemma.

Päätoimintamuotomme ovat toiminnalliset opintokäynnit, joiden aikana oppilasryhmillä on mahdollisuus tehdä kokeellista kemiaa aidossa yliopistolaboratoriossa, tutustua molekyylimallinnuksen mahdollisuuksiin tietokoneluokissa, tavata tutkijoita ja vierailla heidän tutkimuslaboratorioissaan sekä saada tietoa kemian alasta ja opiskelusta yleisesityksen ja Kumpulan kampuskierroksen avulla. Opintokäynnit ovat oppilasryhmille maksuttomia.

Kemianluokka Gadolin on avoin kaiken ikäisille oppilaille ja suunnittelemme vierailujen sisällön aina vierailevan ryhmän kanssa yhteistyössä opetukselliset tavoitteet huomioon ottaen.

Toimintamme tavoitteena on tukea kemian oppimista ja opetusta, lisätä kemian kiinnostavuutta, kasvattaa tietoisuutta kemian alan laajasta kentästä, tarjota tietoa kemian alan opinnoista ja uravaihtoehdoista sekä antaa elämyksiä kemian oppimisesta.

Kemianluokka Gadolinin toiminta on vahvaa yhteistyötä eri tahojen välillä. Helsingin yliopisto, yritykset, koulut ja oppilaitokset sekä muut yhteistyötahot tekevät monipuolista yhteistyötä yhteisten tavoitteidemme eteen. Kemianluokka Gadolin on nimetty suomalaisen kemisti Johan Gadolinin (1760–1852) mukaan.

Rahoittajat

                                   

AGA Oy, BASF Oy, Borealis Polymers Oy, Bruker Corporation, Helsingin yliopiston kemian laitos, Kemianteollisuus ry ja UPM-Kymmene Oyj

Laitetuki

IS-Vet Oy, Laskentaväline Oy,Metrohm Nordic Oy, Suomen 3M Oy, Thermo Fisher Scientific Oy ja VWR International Oy

Lisäksi yhteistyössä

Kemia-lehti, Helsingin yliopistosta: Biotieteiden laitos, Farmasian tiedekunta, Kemian opettajankoulutusyksikkö, Helsingin yliopiston LUMA-keskus sekä Helsingin kaupungin opetusvirasto, MAOL ry, Opetushallitus, Suomalaisten Kemistien Seura ry:n Kemianopetuksen jaosto ja Suomen Bioteollisuus ry FIB