Tietoa meistä

LUMA-keskus Suomen tavoitteena on innostaa ja kannustaa lapsia ja nuoria matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian harrastamiseen ja opiskeluun uusien tiede- ja teknologiakasvatuksen avausten kautta, tukea opettajia elinikäiseen oppimiseen varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin koko Suomessa, sekä vahvistaa tutkimuspohjaista opetuksen kehittämistyötä.

LUMA-keskus Suomi on nk. johdettu verkosto, johon kuuluu 13 alueellista LUMA-keskusta suomalaisten tiede-/teknologiayliopistojen ja yliopistokeskusten yhteydessä:

 1. Helsingin yliopiston LumA-tiedekasvatuskeskus
 2. Itä-Suomen yliopiston LUMA-keskus
 3. Keski-Pohjanmaan LUMA-keskus (Kokkolan yliopistokeskus Chydenius)
 4. Keski-Suomen LUMA-keskus (Jyväskylän yliopisto)
 5. Lounais-Suomen LUMA-keskus (Turun yliopisto)
 6. LUMA-center Åbo Akademi
 7. LUMA-keskus Aalto (Aalto-yliopisto)
 8. LUMA-keskus Lappi (Lapin yliopisto)
 9. LUMA-keskus Pohjanmaa (Vaasan yliopisto)
 10. LUMA-keskus Saimaa (Lappeenrannan teknillinen yliopisto + Saimaan ammattikorkeakoulu)
 11. Oulun yliopiston LUMA-keskus
 12. Päijät-Hämeen LUMA-keskus (Lahden Yliopistokampus)
 13. Tampereen LUMATE-keskus (Tampereen teknillinen yliopisto & Tampereen yliopisto + Tampereen ammattikorkeakoulu)

LUMA-keskus Suomi vahvistaa ja edistää näiden alueellisten keskusten yhteistä toimintaa kansallisesti ja kansainvälisesti.

Keskus edistää LUMA-aineiden osaamista Suomessa sekä yhteisen strategian että pitkän aikavälin ja vuotuisten toimintasuunnitelmienkin mukaisesti.

LUMA-keskus Suomella on opetus- ja kulttuuriministeriön asettama valtakunnallinen tehtävä kaudella 2017-2020.

 

Toimintamalli

LUMA-keskus Suomi edistää matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian alojen eri toimijoiden vuorovaikutusta ja pyrkii rakentamaan kestäviä yhteistyön malleja. Keskus saattaa yhteistyöhön oppilaat, opiskelijat ja opettajat eri koulutusasteilla varhaiskasvatuksesta yliopistoon, lapset ja nuoret koulun ulkopuolella, lasten ja nuorten huoltajat sekä muut tahot yhteiskunnassa, kuten yritysten ja muiden yhteisöjen henkilöstön.

Kaikkeen toimintaan kytkeytyy tutkimus. Toimintamuotoja itsessään tutkitaan ja kehitetään sekä näin saatuun että muuhun alan uusimpaan tutkimustietoon perustuen. Useissa toimipisteissä toimintaa kehitetään etenkin kehittämistutkimuksen (design-based research, DBR) keinoin. Esimerkiksi moni LUMA SUOMI -ohjelman kehittämishanke liittyy myös tutkimushankkeeseen, ja kehittäminen tapahtuu kiinteässä yhteydessä tutkimukseen. Toiminnan vaikuttavuutta tutkitaan mm. keräämällä dataa toimintaan osallistuvilta lapsilta, nuorilta, huoltajilta ja opettajilta.

Merkittävässä osassa monien LUMA-keskusten toimintaa ovat lastentarhan-, luokan- tai aineenopettajaksi opiskelijat. Opettajien elinikäisen oppimisen kasvuprosessia tuetaan opettajaopiskelijoiden yliopisto-opintojen alusta lähtien. Monia LUMA-toimintoja toteuttavat käytännössä matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opiskelijat, lähinnä opettajaopiskelijat, sekä luokan- ja lastentarhanopettajaopiskelijat. Tieteenalasta / oppiaineesta riippuen opiskelijoiden toiminta on joko integroitu tutkinto-opetukseen ja tutkimukseen tai he tekevät sitä palkallisesti opiskelun rinnalla hankkien samalla hyödyllistä työkokemusta.

Kaikessa toiminnassa pyritään noudattamaan kestävän kehityksen periaatteita, jotka huomioidaan mm. materiaalien valinnassa, energian kulutuksessa, jätteiden määrän vähentämisessä ja kierrätyksessä sekä tarpeettomien kokousmatkojen välttämisessä.