Tietoa meistä

LUMA-keskus Suomi

LUMA-keskus Suomi avattiin 8.11.2013 katto-organisaatioksi suomalaisten yliopistojen LUMA-keskuksille vahvistamaan ja edistämään niiden yhteistyötä kansallisesti ja kansainvälisesti.

Tavoite

LUMA-keskus Suomen tavoitteena on innostaa ja kannustaa lapsia ja nuoria matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian harrastamiseen ja opiskeluun uusien tiede- ja teknologiakasvatuksen avausten kautta, tukea opettajia elinikäiseen oppimiseen varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin koko Suomessa, sekä vahvistaa tutkimuspohjaista opetuksen kehittämistyötä.

Toiminta

LUMA-keskus Suomi toimii nk. johdettuna verkostona, johon kuuluu LUMA-keskuksia suomalaisten yliopistojen tai yliopistokeskusten yhteydessä:

1. Helsingin yliopiston LUMA-keskus
2. Itä-Suomen yliopiston LUMA-keskus
3. Keski-Pohjanmaan LUMA-keskus (Kokkolan yliopistokeskus Chydenius)
4. Keski-Suomen LUMA-keskus (Jyväskylän yliopisto)
5. Lounais-Suomen LUMA-keskus (Turun yliopisto)
6. LUMA-center Åbo Akademi
7. LUMA-keskus Aalto (Aalto-yliopisto)
8. LUMA-keskus Lappi (Lapin yliopisto)
9. LUMA-keskus Pohjanmaa (Vaasan yliopisto)
10. LUMA-keskus Saimaa (Lappeenrannan teknillinen yliopisto + Saimaan ammattikorkeakoulu)
11. Oulun yliopiston LUMA-keskus
12. Päijät-Hämeen LUMA-keskus (Lahden Yliopistokampus)
13. Tampereen LUMATE-keskus (Tampereen teknillinen yliopisto & Tampereen yliopisto + Tampereen ammattikorkeakoulu)

Keskus edistää LUMA-aineiden osaamista Suomessa keskuksen yhteisen, keskuksen johtokunnan vahvistaman kansallisen strategian ja toimintasuunnitelman mukaisesti.

LUMA-keskusten vastuualueet maakunnittain »

Hallinto

Johtaja

Maija Aksela
professori, FT
Helsingin yliopisto

maija.aksela@helsinki.fi
puh. 050 514 1450

Johtokunnan puheenjohtaja

Pekka Hirvonen
yliopistonlehtori, FT
Itä-Suomen yliopisto

pekka.e.hirvonen@uef.fi
puh. 050 351 4897

Johtokunnan varapuheenjohtaja

Esa Räsänen
professori, FT
Tampereen teknillinen yliopisto

esa.rasanen@tut.fi
puh. 050 301 3386

Johtokunta

Jäsenet ja heidän varajäsenensä:

 • Pekka Hirvonen (Markku Tukiainen), Itä-Suomen yliopiston LUMA-keskus
 • Arto Kaarna (Liisa Puro), LUMA-keskus Saimaa, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
 • Jan Lundell (Jari Haimi), Keski-Suomen LUMA-keskus, Jyväskylän yliopisto
 • Juha Oikkonen (Ismo Koponen), Helsingin yliopiston LUMA-keskus
 • Anna-Maija Partanen (Pieti Tolvanen), LUMA-keskus Lappi, Lapin yliopisto
 • Jouni Pursiainen (Peter Hästö), Oulun yliopiston LUMA-keskus, Oulun yliopisto
 • Esa Räsänen (Jorma Joutsenlahti), Tampereen LUMATE-keskus, Tampereen yliopisto & Tampereen teknillinen yliopisto
 • Tapio Salakoski (Petriina Paturi), Lounais-Suomen LUMA-keskus, Turun yliopisto
 • Ilkka Tittonen (Kai Zenger), LUMA-keskus Aalto, Aalto-yliopisto
 • Jaakko Yli-Ojanperä (Jari Kuusisto), LUMA-keskus Pohjanmaa, Vaasan yliopisto
 • Ronald Österbacka (Kirsti Hemmi), LUMA-Center Åbo Akademi

Asiantuntijajäsenet ja heidän varajäsenensä:

 • Ulla Lassi, Keski-Pohjanmaan LUMA-keskus, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
 • Rauni Strömmer (Jarkko Lampiselkä), Päijät-Hämeen LUMA-keskus, Lahden yliopistokampus

Medialle

Visuaalinen ilme

Lehdistötiedotteet

Historia

Tiede- ja teknologiakasvatusta on edistetty Suomessa LUMA-toiminnan kautta vuodesta 1996 lähtien. Nk. LUMA-projekti oli matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen kehittämisprojekti Opetushallituksessa vuosina 1996-2002.

Valtakunnallinen LUMA-keskus perustettiin 9.12.2003 Helsingin yliopiston yhteyteen jatkamaan toimintaa. Sen yhdeksi päätavoitteeksi asetettiin LUMA-toiminnan vahvistamisen kautta tiede- ja teknologiakasvatuksen edistäminen koko Suomessa. Tavoitteen toteutumiseksi on edistetty LUMA-keskusten syntymistä eri yliopistojen yhteyteen eri puolille Suomea. Vuodesta 2007 lähtien on eri yliopistojen yhteyteen perustettu kymmenen muuta LUMA-keskusta.

Vuodesta 2010 lähtien on toiminut kansallinen LUMA-neuvottelukunta, johon on kuulunut jäseniä myös pedagogisista opettajajärjestöistä, teollisuusjärjestöistä ja tiedekeskuksista. Se on laatinut yhteisen kansallisen LUMA-strategian, joka on ohjannut LUMA-keskusten tiede- ja teknologiakasvatusta.

LUMA-keskus Suomi jakaa yhteisen huolen matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian osaamisen tasosta yleisesti sekä niiden osaajien riittävyydestä työelämässä. Suomessa tarvitaan lisää taitavia matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian osaajia, mutta yhä harvempi nuori valitsee näiden aineiden opiskelun.

Kansainvälisten PISA-arviointien mukaan suomalaiset nuoret osaavat luonnontieteitä ja matematiikkaa hyvin, mutta he eivät ole kiinnostuneita niiden opiskelusta. Harva nuori myöskään tietää matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian opiskelun tarjoamista tulevaisuuden työmahdollisuuksista ja suomalaisista innovaatioista. Tarpeen on myös lisätä opettajien tiede- ja työelämätuntemusta.