Kansallinen LUMA-neuvottelukunta

Kansallinen LUMA-neuvottelukunta on LUMA-keskus Suomen johtokunnan asettama neuvoa-antava toimielin, joka luo LUMA-toiminnan suuntaviivoja pitkällä tähtäimellä.

Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii LUMA-keskus Suomen johtokunnan puheenjohtaja, apulaisprofessori Pekka Hirvonen Itä-Suomen yliopistosta.

Neuvottelukuntaan kuuluvat keskuksen johtokunnan jäsenten ja asiantuntijajäsenten sekä heidän varajäsentensä, esittelijän ja sihteerin lisäksi vuonna 2014:

Lieselotte Eskelinen, erityisasiantuntija
Suomen kuntaliitto ry, opetus ja kulttuuri

Riitta Juvonen, johtaja
Kemianteollisuus ry

Esa-Matti Järvinen, tutkimusjohtaja
Teknokas, Oulun yliopisto

Carmela Kantor-Aaltonen, asiamies
Suomen Bioteollisuus ry FIB

Merike Kesler, erityissuunnittelija
Kehittämiskeskus OPINKIRJO ry

Anne Kettunen, koulutuspoliittinen asiantuntija
Metsäteollisuus ry

Jutta Kujasalo, oppimispäällikkö
Tiedekeskus Heureka

Sirpa Lappalainen, puheenjohtaja
Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry

Janne Louhi, luokanopettaja
Luokanopettajaliitto ry

Leena Mannila, puheenjohtaja
Matemaattisten aineiden opettajien liitto MAOL ry

Birgitta Ruuti, johtava asiantuntija
Teknologiateollisuus ry

Liisa Tenhunen-Ruotsalainen, johtaja
Taloudellinen tiedotustoimisto TAT

Tiina Tähkä, opetusneuvos
Opetushallitus