Kansallinen LUMA-neuvottelukunta

Kansallinen LUMA-neuvottelukunta on LUMA-keskuksen Suomen asettama neuvoa-antava toimielin, joka luo LUMA-toiminnan suuntaviivoja pitkällä tähtäimellä.

Puheenjohtaja

Pekka Hirvonen, apulaisprofessori
johtaja, Itä-Suomen yliopiston LUMA-keskus, Itä-Suomen yliopisto
johtokunnan puheenjohtaja, LUMA-keskus Suomi

Jäsenet

Maija Aksela, professori
johtaja, Helsingin yliopiston LUMA-keskus
johtaja, LUMA-keskus Suomi

Minna Boström, johtaja
Resurscenter, Åbo Akademi

Sirkka-Liisa Eriksson, professori, varajohtaja
Tampereen LUMATE-keskus, Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen yliopisto

Lieselotte Eskelinen, erityisasiantuntija
Suomen kuntaliitto ry, opetus ja kulttuuri

Antti Haapala
varajohtaja, Oulun yliopiston LUMA-keskus

Matti Heiliö, tutkijaopettaja
LUMA-keskus Saimaa, Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Peter Hästö, professori
johtaja, Oulun yliopiston LUMA-keskus
johtokunnan varapuheenjohtaja, LUMA-keskus Suomi

Riitta Juvonen, johtaja
Kemianteollisuus ry

Esa-Matti Järvinen, tutkimusjohtaja
Teknokas, Oulun yliopisto

Carmela Kantor-Aaltonen, asiamies
Suomen Bioteollisuus ry FIB

Merike Kesler, erityissuunnittelija
Kehittämiskeskus OPINKIRJO ry

Anne Kettunen, koulutuspoliittinen asiantuntija
Metsäteollisuus ry

Jutta Kujasalo, oppimispäällikkö
Tiedekeskus Heureka

Markku Kulomaa, professori
johtaja, Tampereen LUMATE-keskus, Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen yliopisto

Sirpa Lappalainen, puheenjohtaja
Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry

Ulla Lassi, professori
johtaja, Keski-Pohjanmaan LUMA-keskus, Centria-ammattikorkeakoulu ja Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Janne Louhi, luokanopettaja
Luokanopettajaliitto ry

Jan Lundell, professori, johtaja
Keski-Suomen LUMA-keskus, Jyväskylän yliopisto

Leena Mannila, puheenjohtaja
Matemaattisten aineiden opettajien liitto MAOL ry

Juha Oikkonen, professori
varajohtaja, Helsingin yliopiston LUMA-keskus

Birgitta Ruuti, johtava asiantuntija
Teknologiateollisuus ry

Tapio Salakoski, professori
johtaja, Lounais-Suomen LUMA-keskus, Turun yliopisto

Liisa Tenhunen-Ruotsalainen, johtaja
Taloudellinen tiedotustoimisto TAT

Tiina Tähkä, opetusneuvos
Opetushallitus

Kai Zenger, professori
johtaja, LUMA-keskus Aalto, Aalto-yliopisto

Sihteeri

Lauri Vihma
koordinaattori, Helsingin yliopiston LUMA-keskus
koordinaattori, LUMA-keskus Suomi