Hallinto

Johtokunta

LUMA-keskus Suomella on johtokunta, jonka tehtävänä on

1. huolehtia keskuksen toimintaedellytyksistä,
2. vahvistaa keskuksen yhteinen strategia,
3. vahvistaa vuosittain keskuksen toimintasuunnitelma ja talousarvio,
4. ohjata ja tukea keskuksen johtajan työtä sekä
5. hyväksyä vuosittain keskuksen toimintakertomus.

Kukin LUMA-keskus Suomen sopijaosapuoli on nimennyt keskuksen johtokuntaan oman edustajansa ja hänelle varaedustajan. Tampereen yliopisto ja TTY-säätiö ovat nimenneet yhteisen edustajan ja hänelle varaedustajan.

Johtokuntaan kuuluvat kaudella 1.1.2017-31.12.2019:

Sopijaosapuoli Edustaja Varaedustaja
Aalto-korkeakoulusäätiö prof. Ilkka Tittonen prof. Keijo Nikoskinen
Helsingin yliopisto prof. Juha Oikkonen prof. Ismo Koponen
Itä-Suomen yliopisto yliop.leht. Pekka E. Hirvonen apul.prof. Sari Havu-Nuutinen
Jyväskylän yliopisto prof. Jan Lundell prof. Tommi Kärkkäinen
Lapin yliopisto yliop.leht. Anna-Maija Partanen yliop.opett. Pieti Tolvanen
Lappeenrannan teknillinen yliopisto tutkijatoht. Virpi Junttila tutkijatoht. Johanna Naukkarinen
Oulun yliopisto prof. Jouni Pursiainen prof. Peter Hästö
Tampereen yliopisto & TTY-säätiö prof. Esa Räsänen yliop.leht. Jorma Joutsenlahti
Turun yliopisto prof. Erkki Sutinen dos. Mikko-Jussi Laakso
Vaasan yliopisto yliop.leht. Jaakko Yli-Ojanperä prof. Tommi Sottinen
Åbo Akademi prof. Ronald Österbacka prof. Kirsti Hemmi

Johtokunta on valinnut keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajana toimii Pekka Hirvonen ja varapuheenjohtajana Esa Räsänen.

Johtokunta on lisäksi päättänyt kutsua johtokunnan kokouksiin kauden 1.1.2017–31.12.2019 ajaksi pysyvinä asiantuntijajäseninä läsnäolo- ja puheoikeudella:

Edustaja Varaedustaja
Keski-Pohjanmaan LUMA-keskus prof. Ismo Hakala prof. Ulla Lassi
Päijät-Hämeen LUMA-keskus prof. Rauni Strömmer yliop.leht. Jarkko Lampiselkä

Johtokunnan kokouksiin voidaan tarvittaessa erikseen kutsua muita asiantuntijoita tiettyjen asioiden käsittelyn ajaksi.

Tilanteessa, jossa sopijayliopiston nimetty edustaja ja varaedustaja ovat estyneitä osallistumaan etäyhteydelläkään, voi sopijayliopistoa edustaa kokouksessa asiantuntijajäsenenä joku muu asiantuntija.


Johtaja

Keskuksen johtajan tehtävänä on keskuksen toiminnan johtaminen toimintasuunnitelman mukaisesti. Johtaja toimii myös päätösasioiden esittelijänä johtokunnalle. Keskuksen johtajan nimeää Helsingin yliopiston rehtori sopijaosapuolia kuultuaan. Johtajan toimikausi on kolme vuotta. Tehtävä on sivutoiminen.

Helsingin yliopiston rehtorin nimeämispäätöksen mukaisesti keskuksen johtajana kaudella 1.1.2017–31.12.2019 toimii tutkimusjohtaja, professori Maija Aksela Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisestä tiedekunnasta.


Muu hallinto

Keskuksen hallinnosta ja toiminnan koordinoinnista vastaa se sopijaosapuoli, johon keskuksen johtajaksi nimetty on työsuhteessa.

LUMA-keskus Suomen hallinnon parissa, mm. johtokunnan sihteerinä, kaudella 1.1.2017–31.12.2019 työskentelee suunnittelija Lauri Vihma Helsingin yliopiston yliopistopalveluista.