Hankkeet

LUMA-keskus Suomi -verkostolla on käynnissä kaksi keskeistä kehittämishanketta.

LUMA SUOMI -ohjelmassa 2014–2019 on päämääränä lisätä 6–16-vuotiaiden lasten ja nuorten kiinnostusta opiskella matematiikkaa ja luonnontieteitä, innostaa oppilaita valitsemaan näiden aineiden opintojaksoja lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa sekä lisätä matemaattis-luonnontieteiden ja teknologian osaamisen tasoa ja osaajien määrää. Tämä saavutetaan kehittämällä tutkimuspohjaisesti innovatiivisia pedagogisia toimintatapoja ja materiaaleja sekä kouluttamalla opettajia niiden käyttöön. Ohjelma toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella.

LINKS-hankkeessa 2016–2019 edistetään tutkimuksellista LUMA-aineiden opetusta kehittämällä LUMA-aineita perusopetuksessa ja toisella asteella opettavien opettajien sekä LUMA-aineiden opettajankouluttajien elinikäistä oppimista. Hanke toteutetaan Euroopan unionin rahoituksella.

Näiden lisäksi verkoston toimipisteillä eli alueellisilla LUMA-keskuksilla on käynnissä erilaisia tutkimus- ja kehittämishankkeita.