Kansallinen LUMA-neuvottelukunta

Kansallinen LUMA-neuvottelukunta toimii LUMA-keskus Suomen johtokunnan neuvoa-antavana keskustelufoorumina. Neuvottelukunta kokoontuu vähintään kerran vuodessa.

Neuvottelukunnassa on edustus lukuisista yhteistyötahoista:

Organisaatio Edustaja Varaedustaja
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene Sami Suhonen Mikael Paronen
Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL Sirpa Lappalainen
Energiateollisuus Maiju Korhonen
Helsingin yliopistomuseo / Observatorio Päivi Harjunpää
Innokas-verkosto Tiina Korhonen
Kehittämiskeskus Opinkirjo Jasmin Välimäki
Kemianteollisuus Anni Siltanen
Lastentarhanopettajaliitto LTOL Mari Parikka-Nihti Sari Sirniö
Matemaattisten aineiden opettajien liitto MAOL Leena Mannila Marja Tamm
Naisjärjestöjen Keskusliitto Annamaija Eskola Terhi Heinilä
Opetushallitus Teijo Koljonen
opetus- ja kulttuuriministeriö Jari Rajanen
Suomalaisten Kemistien Seura Ilkka Pollari
Suomen Bioteollisuus (FIB) Carmela Kantor-Aaltonen
Suomen Fyysikkoseura Taina Ruuskanen
Suomen harjoittelukoulujen rehtorit Kirsti Koski
Suomen Kuntaliitto Lieselotte Eskelinen
Suomen Luokanopettajat Janne Louhi
Suomen Metsäyhdistys Sirpa Kärkkäinen
Suomen Rehtorit Kimmo Laitinen
Suomen tiedetoimittajain liitto Tiina Raevaara
Suomen Vanhempainliitto Ulla Siimes
Suomen yliopistot UNIFI Elina Oksanen
Suomen ympäristökasvatuksen seura Katja Viberg Niina Mykrä
Taloudellinen Tiedotustoimisto (TAT) Auri Kohola
Tekniikan Akateemiset (TEK) Tuula Pihlajamaa Pekka Pellinen
Tekniikan Akatemia (TAF) Johanna Fräki
Tekniikan museo Marjo Mikkola
Teknologiateollisuus ry & Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö Laura Juvonen
Tiedekeskus Arktikum Jonna Katajamäki
Tiedekeskus Heureka Tapio Koivu
Tiedekeskus Pilke Heikki Hepoaho
Tiedeopetusyhdistys Mari Nuutinen

Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii LUMA-keskus Suomen johtokunnan puheenjohtaja, prof. Esa Räsänen Tampereen teknillisestä yliopistosta, ja varapuheenjohtajana johtokunnan varapuheenjohtaja. Myös LUMA-keskus Suomen johtaja, prof. Maija Aksela Helsingin yliopistosta, on neuvottelukunnan jäsen.

Neuvottelukunnan tapaamisiin voivat osallistua kaikki muutkin LUMA-keskus Suomen johtokunnan jäsenet, varajäsenet ja asiantuntijajäsenet sekä kaikkien LUMA-keskusten käytännön toimijat.