LUMA-keskusten tiede- ja teknologialuokat

LUMA-keskusten tiede- ja teknologialuokat mahdollistavat eri asteiden oppimisyhteisöjen opetusryhmien vierailut korkeakouluihin, mikä on opettajien suuresti arvostamaa ja suosimaa tukea LUMA-keskuksilta oppimisyhteisöille. Vierailut räätälöidään kyseisen oppimisyhteisön formaalin eli opetussuunnitelmiin perustuvan opetuksen tueksi. Vierailut voivat tukea myös oppimisyhteisöjen StarT-projektiopiskelua. Lisäksi näiden vierailujen aikana voidaan tarjota ideoita ja vinkkejä opetusryhmien opettajille, jolloin ne toimivat myös eräänä täydennyskoulutuksen muotona. Tiede- ja teknologialuokkatoiminta ei ole sidottu tiettyihin fyysisiin tiloihin, vaan kyseessä on toimintakonsepti

Helsingin yliopiston LumA-tiedekasvatuskeskus

Itä-Suomen yliopiston LUMA-keskus

Keski-Pohjanmaan LUMA-keskus

  • Kemianluokka Teknokas (Kokkola)

Lounais-Suomen LUMA-keskus

LUMA-keskus Aalto

LUMA-keskus Saimaa

Päijät-Hämeen LUMA-keskus

  • tiedeluokka rakenteilla (Lahti)

Tampereen LUMATE-keskus

  • LUMATE-laboratorio (Tampere, Hervanta)

Muita tiede- ja teknologialuokkia