LUMA-painotteisia oppimisyhteisöjä Suomessa

Tälle sivulle on koottu tietoja Suomen LUMA-painottuneista päiväkodeista, peruskouluista ja lukioista.


ETELÄKARJALA

 

LAPPEENRANTA

Sammonlahden koulu
matemaattis-luonnontieteellinen painotus, 7.–9. vuosiluokat

Painotettuun opetukseen valitaan vuosittain 18 oppilasta 7. luokalle. Hakuaika tammikuussa.

LUMA-painotus sisältää neljä vuosiviikkotuntia matematiikkaa, kemiaa, fysiikkaa, biologiaa ja maantiedettä yläkoulun aikana.

Lisätiedot Sammonlahden koulun verkkosivuilta

 


 

KESKISUOMI

 

JYVÄSKYLÄ

Jyväskylän normaalikoulu
matemaattis-luonnontieteellinen painotus, lukio

Painotettuun opetukseen valitaan vuosittain 25 opiskelijaa lukioon. Haku yhteishaun kautta.

Matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa omat opintopolut ja yhteistyötä Jyväskylän yliopiston ainelaitosten kanssa.

Lisätietoja: www.norssi.jyu.fi/lukio-opetus/matemaattis-luonnontieteellinen-lukiolinja-1, rehtori Kirsti Koski (kirsti.koski@norssi.jyu.fi)

 

Cygnaeus-lukio
matemaatiikka ja luonnontieteet

Cygnaeus-lukio tarjoaa mahdollisuuden opiskella laajasti matematiikan, fysiikan ja kemian kursseja. Toteutuvia kursseja esimerkiksi pitkässä matematiikassa on 18 ja lyhyessä matematiikassa 9.

Cygnaeus-lukiossa on monipuoliset laboratoriotilat. Biologian, fysiikan ja kemian laboratoriot on rakennettu ja varustettu uusilla opetusvälineillä vuonna 2006. Työskentelytapoina koulussamme on mm. yhteistoiminnallisuus ja kokeellisuus.

Cygnaeus-lukiolla on kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä. Esimerkiksi fysiikan opiskelijat osallistuvat säännöllisesti tiedeleirikouluun Euroopan hiukkastutkimuskeskuksessa CERN:ssä, joka sijaitsee Genevessä, Sveitsissä. Koulumme tekee myös yhteistyötä Jyväskylän yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan kanssa.

Lisätietoja: peda.net/veraja/jkllukiokoulutus/cygnaeuslukio/hae_meille_opiskelemaan, rehtori Ari Pokka (ari.pokka@jao.fi)

 


 

PIRKANMAA

 

TAMPERE

Etelä-Hervannan koulu
Matematiikan ja tietotekniikan painotus, 7.-9. vuosiluokat

Painotukseen otetaan enintään 24 oppilasta. 7. ja 8. luokalla on yksi vuosiviikkotunti enemmän matematiikkaa ja koko yläasteen aikana oppilas saa tietotekniikan opetusta vähintään neljä vuosiviikkotuntia. Painotukseen haetaan soveltuvuuskokeella.

Lisätietoa: http://koulut.tampere.fi/ehervanta

Takahuhdin koulu
Matematiikan painotus, 7.-9. vuosiluokat

Oppilaat valitaan matematiikan painotukseen soveltuuvuuskokeella ja haastattelulla.

Lisätietoa: http://koulut.tampere.fi/takahuhti

Tesoman koulu
Matemaattis-luonnontieteellinen painotus, 7.-9. vuosiluokat

Painotukseen haetaan soveltuvuuskokeella.

Lisätietoa: http://koulut.tampere.fi/tesoma/

 

VALKEAKOSKI

Päivölän opisto
Matematiikkalinja, toinen aste

Painotus matematiikka ja tietotekniikka, fysiikka ja kemia laajoina, painotusta ei voi laskea kursseissa. Sisäoppilaitos. (Lukio-opetuksesta vastaa Valkeakosken Tietotien lukio.)

Lisätietoa: matematiikkalinja.fi

 


 

POHJANMAA

 

VAASA

Variskan koulu
matemaattis-luonnontieteellinen painotus, 7.–9. vuosiluokat

Painotettuun opetukseen valitaan vuosittain noin 20 oppilasta 7. luokalle. Hakuaika helmikuussa.

8. ja 9. luokilla on kaksi vuosiviikkotuntia pakollisia valinnaisaineita, jotka ovat syventävä matematiikka ja fysiikka-kemian kurssi.

Lisätietoja: www.edu.vaasa.fi/vvy, matematiikan ja tietotekniikan opettaja Petri Ala-Harja (petri.ala-harja@vaasa.fi)

 

Vaasan kristillinen koulu
matematiikkapainotus

1. Alakoulussa tavallisen opetuksen lisäksi matematiikkakerho 1 viikkotunti (vt) 3.-4. luokalle ja 1 vt 5.–6. luokalle.

2. Yläkoulussa kaikille 4 vt matematiikka kaikilla vuosiluokilla 7–9 eli yhteensä 12 vuosiviikkotuntia (vvt), normaalisti 10 vvt. Opetuksessa painotetaan matematiikan ja fysiikka-kemian integrointia.

3. 8.–9. luokilla mahdollisuus valita tämän lisäksi 1 vt per vuosi matematiikan tuki- tai syventävää opetusta.

4. 8.–9. luokilla mahdollisuus valita tämän lisäksi 2 vt tietokoneavusteista integroitua matematiikkaa-fysiikkaa-kemiaa valinnaisaineena.

Koulun matematiikkapainotukseen ei haeta erikseen vaan jokainen valitsee mihin osiin osallistuu.

5. Vaasan kristillisen koulun entisille oppilaille tarjotaan 1 vt tuki- tai syventävää opetusta lukion matematiikassa tai fysiikassa. Lukio voi tästä myöntää yhden vapaavalintaisen kurssin. Opetus tapahtuu Vaasan kristillisen koulun tiloissa max. 10 oppilaan ryhmässä, ajankohdasta sovitaan erikseen. Mikäli tilaa on, myös muut kuin koulun entiset oppilaat voivat osallistua.

Lisätietoa: toimisto@vaasankristillinenkoulu.fi ja vaasankristillinenkoulu.fi

 


 

POHJOISKARJALA

 

JOENSUU

Pielisjoen koulu
matemaattis-luonnontieteellinen painotus, 7.–9. vuosiluokat

Painotettuun opetukseen valitaan vuosittain 20 oppilasta 7. luokalle pääsykokeen perusteella. Hakuaika tammikuussa.

Lisävuosiviikkotunteja ja kursseja LUMA-aineissa. 7. luokalla keskeisenä teemana on vesi ja 8. luokalla metsä. 9. luokalla keskitytään ympäristötutkimuksiin, teknologiaan (lego-logo-ohjelmointi) ja fysiikan laboratoriotöihin.

Lisätiedot: pielisjoenkoulu.jns.fi, Markus Ketonen (markus.ketonen(at)jns.fi)

 


 

POHJOISPOHJANMAA

 

KUUSAMO

Kuusamon lukio
matemaattis-luonnontieteellinen painotus, lukio

Painotettuun opetukseen ei valita erikseen opiskelijoita. Haku lukioon yhteishaun yhteydessä.

Painotteisuus näkyy esimerkiksi viikottaisena vapaaehtoisena LUMA-kahvilana. LUMA-kahvilassa voi mm. tehdä kotitehtäviä ja saada tukiopetusta. Lahjakkaampia opiskelijoita tuetaan haastavien tehtävien avulla. Käytössä on myös Geogebra. Lisäksi tarjolla on lisäkursseja (Kuusamon vesistöt, tähtitiede) ja erityistä välineistöä, kuten 40 m korkea Foucaultin heiluri.

Lisätiedot: www.kuusamonlukio.fi

 


 

PÄIJÄTHÄME

 

HEINOLA

Lyseonmäen koulu
matemaattis-luonnontieteellinen painotus, 7.–9. vuosiluokat

Painotettuun opetukseen valitaan vuosittain 16 oppilasta 7. luokalle, mikäli luokka voidaan resurssien puitteissa perustaa. Hakuaika maaliskuussa.

Luma-painotus toteutetaan valinnaiskursseilla, eli lisätunteja ei tule: 8. ja 9. luokilla on kaksi tuntia tietotekniikkaa viikoittain (A-valinta), 8. luokalla matematiikkaa yksi tunti viikoittain (B-valinta) ja 9. luokalla kemiaa, fysiikkaa ja biologiaa laboratoriotyöpainotteisesti kaksi tuntia viikossa puolen vuoden ajan (B-valinta).

Lisätietoja: ww.lyseonmaenkoulu.fi, LUMA-toiminnan yhteyshenkilö Mari Mara (mari.mara(at)heinola.fi).

 

LAHTI

Salpausselän peruskoulu
matemaattis-luonnontieteellinen painotus, 7.-9. vuosiluokat

Luma-luokalle haetaan tammikuussa järjestettävän soveltuvuuskokeen perusteella. Luokalle valitaan vuosittain 24 oppilasta.

Luma-luokkalaiset opiskelevat 1 vuosiviikkotunnin enemmän kemiaa/fysiikkaa ja 1 vvt enemmän matematiikkaa.

Yläkoulun aikana oppilaille tarjotaan tutkimuskurssi, kurssit tähtitieteestä, matematiikkapähkinöistä, kemian töistä sekä teknologiasta.

Lisätietoja: http://www.peda.net/veraja/lahti/koulut/salpausselka, rehtori Markku Karjalainen (markku.karjalainen(at)lahti.fi)

Länsiharjun koulu

Painotusalue: luonnontieteellis-matemaattinen
Vuosiluokat: 3-6 (tällä hetkellä 3-5, mutta tulevana lukuvuonna 3-6)
Hakuaika: helmikuu

Vuosittain valittavien oppilaiden määrä: maksimissaan 24 oppilasta
Painotus näkyy: Opiskelu perustuu ongelmien ratkaisuun, mikä toteutetaan toiminnallisilla ja oppilaskohtaisilla työtavoilla yhdessä tehden.

Lisätietoja Länsiharjun koulun verkkosivuilta.

 


 

KYMENLAAKSO

 

KOTKA

Karhulan lukio

Matemaattis-luonnontieteellinen painotus / MaTe-linja. Haku yhteishaun kautta.

Matemaattis-Teolliselle linjalle valitaan vuosittain 20 opiskelijaa. Tarjolla laaja valikoima kursseja kaikissa luonnontieteissä ja tietotekniikassa, yhteistyössä lähialueen teollisuuden ja Lappeenrannan yliopiston kanssa.

Lisätietoja: Karhulan lukion Me-Te -linja

Linjan vastuuhenkilö Kristiina Majuri (kristiina.majuri(at)kotka.fi)

 


 

UUSIMAA

 

ESPOO

Espoonlahden koulu
matemaattis-luonnontieteellinen painotus, 7.–9. vuosiluokat

Painotettuun opetukseen valitaan vuosittain noin 24 oppilasta 7. luokalle. Hakuaika tammikuussa.

Jokaisella vuosiluokalla yksi lisäkurssi, joka on 7. luokalla fysiikka/kemia, 8. luokalla matematiikka ja 9. luokalla biologia. Biologian, fysiikan ja kemian opiskelu suurelta osin kokeellista työskentelyä. Lisäksi tehdään opintoretkiä.

Lisätietoja: www.peda.net/veraja/espoo/espoonlahdenkoulu

 

Järvenperän koulu
matemaattis-luonnontieteellinen, 7.–9. vuosiluokat

Painotettuun opetukseen valitaan vuosittain 20–24 oppilasta 7. luokalle. Hakuaika tammikuussa.

Painotteisuus näkyy normaalien oppituntien lisäksi 8 ja 9. luokalla valinnaisaineina. Oppilaiden tulee valita vähintaan 1 lyhyt (1 vuosiviikkotunti) ja 1 pitkä (2 vuosiviikkotuntia) matemaattis-luonnontieteellinen valinnaisaine.

Lisätiedot: www.espoo.fi/jarvenperankoulu, lehtori Miia Jokinen (miia.m.jokinen(at)espoo.opit.fi)

 

Mankkaan koulu
matematiikan ja fysiikan painotus, 7.–9. vuosiluokat

Painotukseen haetaan 7. luokalle tammikuussa ja luokalle valitaan 20 oppilasta valintakokeen mukaisesti. Luokalla on yksi ylimääräinen viikkotunti matematiikkaa/fysiikkaa, mutta painotus näkyy kaikilla matematiikan ja fysiikan tunneilla.

Lisätiedot: www.mankkaaya.fi, rehtori Nina Ala-Ojala (nina.ala-ojala@espoo.fi)

 

Meritorin koulu
matemaattis-luonnontieteellinen painotus, 3.–6. vuosiluokat

Painotettuun opetukseen valitaan vuosittain enintään 28 oppilasta 3. luokalle. Hakuaika tammikuussa.

LUMA-aineissa enemmän jako-/ryhmätunteja. Lisäksi ympäristö- ja luonnontietoa on 3. luokalla yksi vuosiviikkotunti ja 4. luokalle kaksi vuosiviikkotuntia enemmän kuin muilla espoolaisilla oppilailla.

Lisätiedot: www.espoo.fi/meritorinkoulu, rehtori Sariminna Solala (sariminna.solala@espoo.fi)

 

Nöykkiön koulu
matemaattis-luonnontieteellinen painotus, 7.–9. vuosiluokat

Painotettuun opetukseen valitaan vuosittain 24 oppilasta 7. luokalle pääsykokeen perusteella tammikuussa.

Painotus näkyy matematiikan opiskelussa kaikilla vuosiluokilla, fysiikassa ja kemiassa syventävä kurssina 9. luokalla. Lisäksi oppilaat opiskelevat syventävää englantia, joka integroituu painotettuun opiskeluun esimerkiksi Science-kurssilla (EN, BG). Opiskelussa hyödynnetään tietotekniikkaa ja tehdään erilaisia opintoretkiä mm. korkeakouluihin.

Lisätiedot: Nöykkiön koulun verkkosivut

 

Olarin koulu
matemaattis-luonnontieteellinen painotus, 7.–9. vuosiluokat, lukio

Painotettuun opetukseen valitaan vuosittain noin 44 oppilasta 7. luokalle ja 36 opiskelijaa lukioon. Hakuaika yläkoulun 7. luokalle tammikuussa ja lukioon yhteishaun kautta.

Yläkoulun 7–9-luokilla on kaksi lisävuosiviikkotuntia luma-aineita, lisäksi oppilaat valitsevat valinnaisainetarjottimelta vähintään 4 kurssia. Lukiossa erittäin runsas tarjonta luma-aineita.

Lisätiedot: www.olari.fi, apulaislehtori Maija Flinkman (maija.flinkman(at)espoo.fi)

 

Saarnilaakson koulu
informaatioteknologiapainotus, 7.–9. vuosiluokat

Painotettuun opetukseen valitaan vuosittain 20 oppilasta yläkoulun 7. luokalle. Hakuaika joulu–tammikuussa.

Painotettua oppiainetta on kaksi lisävuosiviikkotuntia 7–9-luokilla.

Lisätiedot: www.espoo.fi/saarnilaaksonkoulu

 

HELSINKI

Aurinkolahden peruskoulu
teknologiakasvatus, 1.–9. vuosiluokat (painotus lähinnä ympäristötiedossa ja fysiikka/kemiassa vuosiluokilla 1–6, teknologialuokalle 7. vuosiluokalta alkaen)

Painotettuun teknologiaopetukseen valitaan vuosittain 16–32 oppilasta 7.luokalle. Hakuaika tammikuussa.

Seitsemännellä luokalla on yksi vuosiviikkotunti tietotekniikkaa. Kahdeksannella luokalla on yksi lisävuosiviikkotunti fysiikkaa. Teknologialuokalla painotus näkyy erityisesti 8. ja 9. luokalla pakollisina valinnaisaineina, jotka ovat tietotekniikka, käsityö ja kuvataide (yht. kuusi vuosiviikkotuntia).

Lisätiedot: www.auripk.edu.hel.fi

 

Helsingin luonnontiedelukio
matemaattis-luonnontieteellinen painotus, lukio

Noin kolmasosa lukion 700 opiskelijasta opiskelee luonnontiedelinjalla, jossa painotetaan matematiikkaa, fysiikkaa, kemiaa, maantiedettä ja biologiaa. Hakuaika toisen asteen yhteishaun yhteydessä.

Lisätiedot: www.heltiedelu.edu.hel.fi.

 

Helsingin matematiikkalukio
matematiikkapainotus, lukio

Painotettuun opetukseen valitaan 30–60 opiskelijaa hakijoiden tasosta riippuen. Matematiikkalukio toimii 1–2-sarjaisena. Hakuaika maaliskuussa toisen asteen yhteishaussa.

Matematiikkalukiossa matematiikan kursseja tarjotaan kaikkiaan noin 30. Lisäksi luonnontieteissä on runsas kurssitarjonta (kaikkiaan noin 45 kurssia biologiaa, maantiedettä, fysiikka ja kemiaa).

Lisätiedot: www.mayk.fi, matematiikkalukion linjanjohtaja Ville Tilvis (ville.tilvis(at)mayk.fi)

 

Jakomäen peruskoulu
tieto- ja viestintäteknologiapainotus, 3.–9. vuosiluokat

Painotettuun opetukseen valittujen oppilaiden määrä vaihtelee vuosittain. Uusia oppilaita otetaan 3. ja 7. luokille. Hakuaika tammikuussa.

Painotukseen käytetään oppitunteja äidinkielen ja kuvataiteen oppimäärissä sekä valinnaisaineena.

Lisätiedot: www.jakopk.edu.hel.fi

 

Käpylän peruskoulu
Luonto- ja tiedeluokat 3.–9. vuosiluokat (painotus ympäristötiedossa, biologiassa, kemiassa, maantiedossa, fysiikassa ja toiminnallisessa oppimisessa)

Painotetulle luonto ja tiede-luokalle valitaan vuosittain 3. luokalle ja 7. luokalle 16–24 oppilasta. Hakuaika on tammikuussa.

Alakoulussa laajennetaan ympäristötiedon kurssien oppisisältöjä, 7-luokalla sisältöinä ovat maailmankaikkeuden rajat ja rakenteet, ilma ja vesi (1 vvt), 8-luokalla painottuvat biologia ja kemia mm. tieteellisessä ruuanvalmistuksessa ja kasvimaan hoidossa (2 vvt), 9-luokalla painottuvat fysiikka ja tähtitiede (2 vvt). Luonto ja tiede -painotus on pitkä valinnaisaine.

Lisätiedot: Käpylän peruskoulu

 

Maunulan yhteiskoulu
matematiikkapainotus, 7.–9. vuosiluokat

Painotettuun opetukseen valitaan vuosittain enintään 32 oppilasta 7. luokalle soveltuvuuskokeen perusteella. Hakuaika tammikuussa.

Matematiikkaluokalla on yksi lisävuosiviikkotunti jokaisella luokka-asteella. Lisäksi luonnontieteitä painotetusti eli science-opetusta on yksi vuosiviikkotunti vuosiluokilla 7 ja 8.

Lisätiedot: www.mayk.fi, rehtori Carita Jalasto (carita.jalasto(at)mayk.fi

 

Oulunkylän yhteiskoulu
matemaattis-luonnontieteellinen painotus, 7.–9. luokat

Painotettuun opetukseen valitaan vuosittain enintään 28 oppilasta. Hakuaika tammikuussa.

Yläkoulun 7. luokalla yksi lisävuosiviikkotunti tähtitiedettä. 8. luokalla yksi lisävuosiviikkotunti biologiaa, kemiaa ja ympäristötiedettä. 9. luokalla yksi lisävuosiviikkotunti matematiikkaa ja fysiikkaa.

Lisätiedot: www.oulunkylanyhteiskoulu.fi, rehtori Hannele Nevalainen (hannele.nevalainen(at)edu.hel.fi)

 

Pohjois-Haagan yhteiskoulu
matematiikkapainotus, 7.–9. luokat

Painotettuun opetukseen valitaan vuosittain noin 48 oppilasta soveltuvuuskokeen perusteella. Hakuaika tammikuussa.

Matematiikka opiskellaan kolme lisäkurssia.

Lisätiedot: www.phyk.fi

 

Töölön yhteiskoulu
matematiikkapainotus, 7.–9. vuosiluokat

Painotettuun opetukseen valitaan vuosittain enintään 28 oppilasta 7. luokalle soveltuvuuskokeen perusteella. Hakuaika tammikuussa.

Matematiikkapainotteisessa opetuksessa on yksi lisävuosiviikkotunti jokaisella luokka-asteella. Näistä viimeinen kurssi on lukion pitkän matematiikan ensimmäinen kurssi. Kurssista saa erillisen todistuksen. Tämän lisäksi yhdeksännellä luokalla on mahdollista valita valinnaisaineeksi matematiikan lukio-opintoihin valmentava kurssi sekä valinnaiskurssit kemiasta ja fysiikasta.

Lisätiedot: www.tyk.fi, rehtori: ukkopekka.hyvonen@tyk.fi

 

Vartiokylän yläaste
matemaattis-luonnontieteellinen painotus, 7.–9. vuosiluokat

Painotettuun opetukseen valitaan vuosittain 20 oppilasta 7. luokalle. Hakuaika tammikuussa.

Matematiikkaa on yksi lisävuosiviikkotunti 7. ja 8. luokilla. Fysiikkaa/kemiaa on yksi lisävuosiviikkotunti 9. luokalla. Biologiaa yksi lisävuosiviikkotunti 7. ja 8. luokilla.

Lisätiedot: www.varty.edu.hel.fi, rehtori Heimo Huttunen (heimo.huttunen(at)edu.hel.fi), opo Anne Porrassalmi anne.porrassalmi@edu.hel.fi)

 

Vesalan yläaste
Luonto ja tiede -painotus (pääpaino biologiassa), 7.–9. vuosiluokat

Painotettuun opetukseen valitaan vuosittain max. 32 oppilasta yläkoulun 7. luokalle. Hakuaika tammikuussa.

7. luokalla on yksi lisätunti biologiaa. 8. ja 9. luokilla syventävä biologia (2 vuosiviikkotuntia) pakollisena.

Lisätiedot: www.vesay.edu.hel.fi

 

KIRKKONUMMI

Kirkkoharjun koulu
matemaattis-luonnontieteellinen painotus, 7.–9.vuosiluokat

Painotettuun opetukseen valitaan vuosittain 24 oppilasta 7.luokalle. Hakuaika tammi-helmikuussa.

Matematiikkaa 8. ja 9. luokalla yksi lisävuosiviikkotunti. Lisäksi kahdeksannella luokalla on yhden vuosiviikkotunnin syventävä luonnontieteiden jakso, jossa käsitellään mm. ympäristöön liittyviä asioita. Yhdeksännellä luokalla on yksi vuosiviikkotunti syventävää fysiikkaa. Painotetussa opetuksessa kiinnitetään huomiota myös erilaisten opetusmenetelmien käyttöön, millä kehitetään oppilaiden sosiaalisia taitoja ja ryhmän yhteishenkeä.

Lisätiedot: www.kirkkonummi.fi/prime_264.aspx, lumaopettajat Iina Lumivaara (iina.lumivaara(at)kirkkonummi.fi) ja Antti Lehtonen (antti.lehtonen(at)kirkkonummi.fi)

 

LOHJA

Järnefeltin koulu

Oppilaat luokalle valitaan haastatteluiden sekä alakoulun opettajan suositusten perusteella. 7. luokalle valitaan 25 oppilasta. Hakuaika tammikuussa.

Painotteisuus näkyy normaalien oppituntien lisäksi 8 ja 9. luokalla lyhytkursseina. Oppilaiden tulee valita vähintään 1 lyhyt (1 vuosiviikkotunti) matemaattis-luonnontieteellinen valinnaisaine syksyllä ja keväällä.

Lisätietoja koulun kotisivuilta, rehtori Johanna Nurmesniemi-Heino (johanna.nurmesniemi-heino@lohja.fi)

 


Varsinais-Suomi

 

SALO

Laurin koulu
matemaattis-luonnontieteellinen painotus, 7.–9. vuosiluokat

Painotettuun opetukseen valitaan vuosittain 24 oppilasta yläkoulun 7. luokalle. Hakuaika tammikuussa.

Yläkoulun luokilla on yksi lisävuosiviikkotunti biologiassa, fysiikassa/kemiassa sekä matematiikassa.

Lisätiedot: www.salo.fi/kasvatusjakoulutus/perusopetus/ylakoulut/laurinkoulu/, rehtori Esko Aaltonen (esko.aaltonen(at)salo.fi)

 

TURKU

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun luonnontiedelukio

Luonnontiedelukio on opetusministeriön myöntämä erityistehtävä. Luonnontiedelukiossa opintoja voi painottaa luonnontiedeaineisiin eli fysiikkaan, kemiaan, biologiaan ja maantieteeseen ja vastaavasti jättää tietyin ehdoin pois kahdeksan pakollista kurssia muista kuin luonnontiedeaineista. Laajan koulukohtaisen kurssivalikoiman ansiosta opinnot voi keskittää jatko-opintotavoitteiden mukaisesti myös yhteen tai kahteen luonnontiedeaineeseen.

Luonnontiedelukion kursseja toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Turun yliopiston biologian, biokemian, fysiikan, ja kemian laitosten, ammattikorkeakoulun, Turun Ammatti-instituutin ja Turun alueen eri yritysten kanssa. Kursseihin liittyy myös maastoretkiä ja ulkomaille suuntautuvia matkoja.

Luonnontiedelukioon haetaan kevään yhteishaussa.

Lisätietoja: http://info.edu.turku.fi/tsyk/lt/luonnontiede.html