Tukea ja ohjausta tiede- ja teknologiakasvatusaktiviteettien toteuttamiseen eri puolilla Suomea

Tervetuloa kehittämään ohjaajan- ja opettajantaitojasi
Tiede- ja teknologiakasvatusaktiviteettien ohjauksen kurssille!

Kaikille avoin tiede- ja teknologiakasvatusaktiviteettien ohjauksen MOOC-verkkokurssi (2op) antaa valmiudet monipuolisten aktiviteettien ohjaamiseen sekä lasten ja nuorten kanssa toimimiseen. Kurssia suositellaan yliopisto- ja toisen asteen opiskelijoiden lisäksi jo työelämässä oleville opettajille, kerho-ohjaajille, huoltajille tai isovanhemmille, eri organisaatioiden asiantuntijoille sekä kaikille muille aiheesta kiinnostuneille

Kurssi koostuu yhteisestä lasten ja nuorten kanssa toimimista käsittelevästä osiosta sekä valinnaisista moduuleista, joista voit valita itseäsi eniten kiinnostavat. Eri moduuleita ovat esimerkiksi tiede- ja teknologiakerhon tai -leirin ohjaaminen eri ikäryhmille, StarT– tai LUMA-lähettiläänä toimiminen ja opetusryhmien vierailujen ohjaaminen tiede- ja teknologialuokissa.

Kaikki kurssin suorittaneet saavat kurssin lopuksi diplomin.

Rekisteröityminen kurssille avautuu syksyllä 2017 MOOC-alustalla.

 

Lisätietoja antaa tarvittaessa kurssin koordinaattori Julia Halonen julia.halonen@helsinki.fi