LUMA-keskus Suomi -verkoston tavoitteena on innostaa ja kannustaa lapsia ja nuoria matematiikan, ympäristöopin, luonnontieteiden ja teknologian opiskeluun ja harrastamiseen uusien tiede- ja teknologiakasvatuksen avausten kautta, tukea opettajia elinikäiseen oppimiseen varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin koko Suomessa, sekä vahvistaa tutkimuspohjaista opetuksen kehittämistyötä.

LUMA-keskus Suomella on opetus- ja kulttuuriministeriön asettama valtakunnallinen tehtävä kaudella 2017–2020.

Lue lisää »


Ajankohtaista

Teachers’ Climate Change Forum: Uudelta verkkokurssilta uusinta tutkimus­tietoa ja konkreettisia toimintamalleja ja aineistoja ilmastonmuutoksen opettamiseen


Ilmastonmuutos on yksi aikamme suurimmista globaaleista haasteista. Opettajat ovat avainasemassa lasten ja nuorten – tulevaisuuden tekijöiden – tiedollisessa, taidollisessa ja … Lue lisää…Eurooppalaiset asiantuntijat kokoontuivat Helsingissä keskustelemaan työelämätietouden vahvistamisesta opettajankoulutuksessa


Helsingissä 13.12.2018 järjestetyssä eurooppalaisessa LINKS-hankkeen osana järjestettävässä seminaarissa, Lisää työelämätietoutta matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian opetukseen ja opettajankoulutukseen, kuultiin eri Euroopan … Lue lisää…Uusia opetusvideoita globaaleista ympäristöhaasteista yläkouluun


Maailma on nykyään monimutkainen. Mitä kertoa mikromuoveista? Tuntuuko ilmastonmuutos jo läpikolutulta teemalta? Tietävätkö oppilaasi, mikä ero on humuksella ja hummuksella? … Lue lisää…LUMA-keskus Suomi jatkaa yhteistyötään MAOL:in kanssa


LUMA-keskus Suomi -verkosto ja Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry ovat sopineet yhteistyöstään vuoteen 2022 saakka. Nyt sovitut uudet kehittämishankkeet … Lue lisää…Ehdotuksia suullisiksi esityksiksi LUMAT-symposiumiin 2019 otetaan vastaan


LUMA-keskus Suomella on kunnia ja iloa kutsua myös suomalaisia matematiikan, luonnontieteiden, tietojenkäsittelyn ja teknologian (LUMA-alan) opettajia, opettajankouluttajia, opettajaksi opiskelevia, tutkijoita, … Lue lisää…Kansainvälinen tiedekasvatuspalkinto LUMA-keskus Suomen StarT-toiminnalle


Kuvassa vasemmalta oikealle LUMA-keskus Suomen johtaja prof. Maija Aksela, StarTin kansainvälinen projektipäällikkö Anette Markula, LUMA-keskus Suomen johtokunnan pj. Jan Lundell … Lue lisää…Suomen edustajat SonS-festivaaleille valitaan osana kansainvälistä StarT-kilpailua


Opettaja, jaa hyvä opetuskäytänteesi kollegoille ympäri maailmaa osallistumalla kansainväliseen StarT-kilpailuun. Osallistumalla StarTiin olet samalla ehdokkaana Suomen edustajaksi Portugalissa pidettäville Science … Lue lisää…Lisää juttuja »