LUMA-keskus Suomi -verkoston tavoitteena on innostaa ja kannustaa lapsia ja nuoria matematiikan, ympäristöopin, luonnontieteiden ja teknologian opiskeluun ja harrastamiseen uusien tiede- ja teknologiakasvatuksen avausten kautta, tukea opettajia elinikäiseen oppimiseen varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin koko Suomessa, sekä vahvistaa tutkimuspohjaista opetuksen kehittämistyötä.

LUMA-keskus Suomella on opetus- ja kulttuuriministeriön asettama valtakunnallinen tehtävä kaudella 2017–2020.

Lue lisää »


Ajankohtaista

Ehdokkaat kansainvälisen LUMA StarT Award 2019 -palkinnonsaajaksi valittu


Kansainväliset International LUMA StarT Award –palkinnot jaetaan kolmatta kertaa 6.6.2019 koko kauden huipentavassa gaalassa Jyväskylässä valtakunnallisilla LUMA-päivillä. Palkittavat valitaan näiden … Lue lisää…Uusi kan­sain­vä­li­nen kurs­si lu­kio­lai­sil­le rat­kai­su­jen ke­hit­te­le­mi­sek­si glo­baa­lei­hin haas­tei­siin


Helsingin yliopiston tiedekasvatuskeskus (osa LUMA-keskus Suomi -verkostoa) järjestää uudenlaisen kansainvälisen ja monitieteisen Global Challenges Course for Youth 2019 -kurssin 15–19-vuotiaille … Lue lisää…Innostusta ja uusia ystäviä lasten ja nuorten tiede- ja teknologialeireiltä ja -kursseilta kesällä 2019


LUMA-keskus Suomi tarjoaa jälleen kesällä 2019 eri puolilla Suomea lapsille (perheineen) ja nuorille innostavia tiede- ja teknologialeirejä ja -kursseja. Ilmoittautuminen … Lue lisää…Toivo lasten tiede- ja teknologiakerhoa 30.4. mennessä – ZAU-kerhoja alakouluikäisille eri puolilla Suomea syksystä alkaen


ZAU – Zonta Antaa Uskallusta on Zonta-järjestön sekä tiede- ja teknologiayliopistojen LUMA-keskus Suomi -verkoston toteuttama hanke, jonka puitteissa toteutetaan erityisesti tytöille suunnattuja … Lue lisää…Maksuttomilta verkkokursseilta tukea jatkuvaan oppimiseen


LUMA-keskus Suomi -verkosto tarjoaa lukuisia maksuttomia verkkokursseja kasvatus- ja opetusalan henkilöstölle jatkuvan oppimisen tueksi. Verkkokursseille voi osallistua vaikka omalta kotisohvalta. … Lue lisää…Työelämä ja tutkimus tutuksi Valtakunnallisilla LUMA-päivillä 2019


LUMA-keskus Suomi järjestää vuoden 2019 valtakunnalliset LUMA-päivät teemalla ‘Työelämä ja tutkimus tutuksi’ Jyväskylän yliopistolla 5.–7. kesäkuuta. Osallistumismaksuttomaan tapahtumaan ovat tervetulleita … Lue lisää…Ideoi­ta ja ma­te­ri­aa­le­ja il­mas­to­kas­va­tuk­seen sekä uusia tut­ta­vuuk­sia opet­ta­jien kan­sain­vä­li­sel­tä ke­sä­lei­ril­tä Hyy­tiä­län jär­vi­mai­se­mis­sa 5.–7.8.


Helsingin yliopiston tiedekasvatuskeskus (osa LUMA-keskus Suomea) ja Ilmakehätieteiden keskus INAR kouluttavat opettajia eri asteilta ja eri puolilta maailmaa Teachers’ Climate … Lue lisää…Lisää juttuja »