Yliopistojen LUMA-keskus Suomi -verkoston tavoitteena on innostaa ja kannustaa lapsia ja nuoria matematiikan, ympäristöopin, luonnontieteiden ja teknologian opiskeluun ja harrastamiseen uusien tiede- ja teknologiakasvatuksen avausten kautta, tukea opettajia elinikäiseen oppimiseen varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin koko Suomessa, sekä vahvistaa tutkimuspohjaista opetuksen kehittämistyötä.

LUMA-keskus Suomella on opetus- ja kulttuuriministeriön asettama valtakunnallinen tehtävä kaudella 2017–2020.

Lue lisää »


Ajankohtaista

Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla palkittiin kouluja, jotka osallistuivat peliprojektikilpailuun


Viime syksynä Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan alueella koulutettiin ala- ja yläkoulun opettajia peliohjelmointiin. Koulutuksia järjestettiin osana LUMA SUOMI -ohjelman hanketta, jolla … Lue lisää…Uutta: Oppimisyhteisöille varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle mahdollisuus hakea uudenlaiseen LUMA-kehittämisyhteistyöhön korkeakoulujen ja työelämän kanssa eri puolilla Suomea 15.9. mennessä


Kiinnostaako matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian opetuksen ja oppimisen kehittäminen uusimpaan tutkimustietoon ja suomalaisiin innovaatioihin pohjautuen yhteisöllisesti korkeakoulujen ja työelämän kanssa? … Lue lisää…StarT tukee eri asteiden oppimisyhteisöjen työtä ja innostaa oppilaita luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian pariin – Tule mukaan kaudelle 2019-2020


StarTissa opitaan yhdessä toteuttamalla monialaisia projekteja luovasti sekä jakamalla oppimisen iloa tiede- ja teknologiatapahtumissa. Tavoitteena on tukea päiväkoteja, peruskouluja, lukioita … Lue lisää…LUMA-keskus Suomelle 75 000 euron rahoitus Zonta-järjestöltä ZAU-kerhojen toteuttamiseen


Zonta-järjestö kerää varoja ZAU-kerhoihin, joiden tavoitteena on innostaa tyttöjä harrastamaan ja opiskelemaan matemaattis-luonnontieteellisiä aineita. Kerhohankkeen toteuttava LUMA-keskus Suomi sai ensimmäinen … Lue lisää…Ehdokkaat kansainvälisen LUMA StarT Award 2019 -palkinnonsaajaksi valittu


Kansainväliset International LUMA StarT Award –palkinnot jaetaan kolmatta kertaa 6.6.2019 koko kauden huipentavassa gaalassa Jyväskylässä valtakunnallisilla LUMA-päivillä. Palkittavat valitaan näiden … Lue lisää…Uusi kan­sain­vä­li­nen kurs­si lu­kio­lai­sil­le rat­kai­su­jen ke­hit­te­le­mi­sek­si glo­baa­lei­hin haas­tei­siin


Helsingin yliopiston tiedekasvatuskeskus (osa LUMA-keskus Suomi -verkostoa) järjestää uudenlaisen kansainvälisen ja monitieteisen Global Challenges Course for Youth 2019 -kurssin 15–19-vuotiaille … Lue lisää…Innostusta ja uusia ystäviä lasten ja nuorten tiede- ja teknologialeireiltä ja -kursseilta kesällä 2019


LUMA-keskus Suomi tarjoaa jälleen kesällä 2019 eri puolilla Suomea lapsille (perheineen) ja nuorille innostavia tiede- ja teknologialeirejä ja -kursseja. Ilmoittautuminen … Lue lisää…Lisää juttuja »