Yliopistojen LUMA-keskus Suomi -verkoston tavoitteena on innostaa ja kannustaa lapsia ja nuoria matematiikan, ympäristöopin, luonnontieteiden ja teknologian opiskeluun ja harrastamiseen uusien tiede- ja teknologiakasvatuksen avausten kautta, tukea opettajia elinikäiseen oppimiseen varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin koko Suomessa, sekä vahvistaa tutkimuspohjaista opetuksen kehittämistyötä.

LUMA-keskus Suomella on opetus- ja kulttuuriministeriön asettama valtakunnallinen tehtävä kaudella 2017–2020.

Lue lisää »


Ajankohtaista

Las­ten tie­de­ker­ho­ja ja tie­de­syn­ty­mä­päi­viä jär­jes­te­tään nyt myös ver­kos­sa

LUMA-tiedekasvatuksen maksuttomat virtuaalitiedesyntymäpäivät ja -kerhot tuovat oivaltamisen iloa kaikille ikään ja asuinpaikkaan katsomatta. Luonnontieteitä ja matematiikkaa voi harrastaa ohjatusti myös … Lue lisää…

Posted in LUMA-sanomat | Kommentit pois päältä artikkelissa Las­ten tie­de­ker­ho­ja ja tie­de­syn­ty­mä­päi­viä jär­jes­te­tään nyt myös ver­kos­sa

Suo­sit­tu kan­sain­vä­li­nen kurs­si lu­kio­lai­sil­le rat­kai­su­jen ke­hit­te­le­mi­sek­si glo­baa­lei­hin haas­tei­siin

Helsingin yliopisto järjestää toisen kerran suositun, kansainvälisen ja monitieteisen Global Challenges Course for Youth -kurssin 15–19-vuotiaille loppukesän ja alkusyksyn 2020 … Lue lisää…

Posted in LUMA-sanomat | Kommentit pois päältä artikkelissa Suo­sit­tu kan­sain­vä­li­nen kurs­si lu­kio­lai­sil­le rat­kai­su­jen ke­hit­te­le­mi­sek­si glo­baa­lei­hin haas­tei­siin

Tervetuloa kansainväliseen kesäkouluun!

Luma-keskus Suomi, yhdessä LUMAT Science Research Forum:n sekä Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseura r.y.:n kanssa, järjestää 1. kesäkoulun tutkijoille, tohtorikoulutettaville … Lue lisää…

Posted in LUMA-sanomat | Kommentit pois päältä artikkelissa Tervetuloa kansainväliseen kesäkouluun!

Yh­des­sä koh­ti pa­rem­paa maa­il­maa! Toi­nen kan­sain­vä­li­nen Teac­hers’ Cli­ma­te Chan­ge Fo­rum 2020

Opetuksen ja koulutuksen kautta kohti parempaa maailmaa? Miten ilmastonmuutosta voisi käsitellä opetuksessa? Miten tehdä yhteistyötä asiantuntijoiden kanssa ilmastonmuutokseen liittyvissä seikoissa? … Lue lisää…

Posted in LUMA-sanomat | Kommentit pois päältä artikkelissa Yh­des­sä koh­ti pa­rem­paa maa­il­maa! Toi­nen kan­sain­vä­li­nen Teac­hers’ Cli­ma­te Chan­ge Fo­rum 2020

Opet­ta­jien ma­te­ma­tii­kan täy­den­nys­kou­lu­tus sai jat­ko­ra­hoi­tuk­sen

Uutinen on julkaistu alunperin Helsingin yliopiston uutisissa 5.2.2020.TEKSTI: JOHANNA PELLINEN Koulujen ja päiväkotien opettajat ovat voineet kehittää matematiikan opetuksen taitojaan jo puolentoista … Lue lisää…

Posted in LUMA-sanomat | Tagged , , , , , , , , , | Kommentit pois päältä artikkelissa Opet­ta­jien ma­te­ma­tii­kan täy­den­nys­kou­lu­tus sai jat­ko­ra­hoi­tuk­sen

Uusi LUMAT-erikoisnumero: Educational Design Research

Viime vuosikymmeninä kehittämistutkimukset ovat yleistyneet opetusalalla merkittävästi. Kehittämistutkimuksia hyödynnetään monipuolisesti erilaisissa tutkimuspohjaisissa kehittämisprojekteissa, mutta myös itse menetelmän tutkimus kiinnostaa tutkijoita. … Lue lisää…

Posted in LUMA-sanomat | Kommentit pois päältä artikkelissa Uusi LUMAT-erikoisnumero: Educational Design Research

LUMA-kiertue innosti koululaisia ja opettajia ohjelmointiin

LUMA-keskus Pohjanmaa järjesti syksyn aikana Sphero robottipallo -kiertueen Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla. Kiertueen tavoitteena oli innostaa oppilaita ja opettajia graafisen ohjelmoinnin … Lue lisää…

Posted in LUMA-sanomat | Kommentit pois päältä artikkelissa LUMA-kiertue innosti koululaisia ja opettajia ohjelmointiin

Lisää juttuja »