LUMA-keskus Suomen tavoitteena on innostaa ja kannustaa lapsia ja nuoria matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian harrastamiseen ja opiskeluun uusien tiede- ja teknologiakasvatuksen avausten kautta, tukea opettajia elinikäiseen oppimiseen varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin koko Suomessa, sekä vahvistaa tutkimuspohjaista opetuksen kehittämistyötä.

Lue lisää »


Ajankohtaista

Mitä on tekoäly ja miten se vaikuttaa meidän kaikkien elämäämme?


Valtakunnallisten LUMA-päivien 2018 avausluennossa Tampereella 5.6. vice president Matti Aksela F-Securelta kertoi, mitä mediassa viimevuosina näkyvästi esillä ollut tekoäly itse … Lue lisää…Mi­ten to­teut­taa oh­jel­moin­tia ma­te­ma­tii­kan ope­tuk­ses­sa? Tar­joam­me vas­tauk­sia val­mii­den ma­te­ri­aa­lien muo­dos­sa


Miten toteuttaa ohjelmointia matematiikan opetuksessa? Tarjoamme tähän kysymykseen vastauksia uusilla materiaaleilla, jotka aineenopettajaksi opiskelevat ovat ohjatusti laatineet osana opintojaan tänä … Lue lisää…Kansainvälisessä StarT-gaalassa palkittiin lapsia, nuoria ja oppimisyhteisöjä Jordaniasta, Portugalista, Suomesta ja Turkista tiede- ja teknologiaprojektien ansiokkaasta toteutuksesta


Tänään järjestetyssä kansainvälisessä StarT-gaalassa palkittiin International LUMA StarT 2018 -palkinnonsaajat. Palkinto jaettiin kolmelle parhaalle luonnontieteisiin, matematiikkaan tai teknologiaan liittyvälle projektityölle, … Lue lisää…Kemian opettajien näkemyksiä kemian opetuksen tilasta ja kehittämistarpeista kartoitetaan kolmannen kerran


Kemian opetus tänään -tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa opettajien näkemyksiä kemian opetuksen nykytilasta ja sen kehittämistarpeista. Nyt toteutettava kysely on jatkoa … Lue lisää…StarTissa opitaan yhdessä projektioppimisen kautta ja jaetaan oppimisen ja tekemisen riemua – tervetuloa mukaan lukuvuodeksi 2018–2019


  LUMA-keskus Suomi toivottaa kaikki tervetulleeksi mukaan StarT-kaudelle 2018–2019. Kansallinen ja kansainvälinen StarT-ohjelma tukee uusien opetussuunnitelmien mukaisten monialaisten oppimiskokonaisuuksien ja teemaopintojen … Lue lisää…Lisää juttuja »