LUMA-keskus Suomi -verkoston tavoitteena on innostaa ja kannustaa lapsia ja nuoria matematiikan, ympäristöopin, luonnontieteiden ja teknologian opiskeluun ja harrastamiseen uusien tiede- ja teknologiakasvatuksen avausten kautta, tukea opettajia elinikäiseen oppimiseen varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin koko Suomessa, sekä vahvistaa tutkimuspohjaista opetuksen kehittämistyötä.

LUMA-keskus Suomella on opetus- ja kulttuuriministeriön asettama valtakunnallinen tehtävä kaudella 2017–2020.

Lue lisää »


Ajankohtaista

StarT-yleisöäänestys 7.4. saakka: Yhdessä oppimista ja tekemisen iloa!


LUMA-keskus Suomi -verkosto kutsuu kaikki osallistumaan StarT-ohjelman kauden 2018-2019 yleisöäänestykseen. StarT:in YouTube-kanavalla on julkaistu videoita StarT-projekteista ja hyvistä käytänteistä. Käy … Lue lisää…Ope­tus­mi­nis­te­riöi­den ja opet­ta­ja­jär­jes­tö­jen edus­ta­jia eri puo­lil­ta maa­il­maa vie­rai­li tu­tus­tu­mas­sa LUMA-toimintaan


Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) ja Opetusalan ammattijärjestö (OAJ) yhteistyötahoineen järjestävät Helsingissä 14.–15.3.2019 kansainvälisen International Summit on the Teaching Profession (ISTP) 2019 -tapahtuman lukuisten … Lue lisää…Rakastamme karttoja -kar­tan­pii­rus­tus­kil­pai­lu lap­sil­le ja nuo­ril­le käynnissä vielä maaliskuun ajan


Helsingin yliopiston tiedekasvatuskeskus (osa LUMA-keskus Suomea) ja Suomen Kartografinen Seura järjestävät kartanpiirustuskilpailun, jonka aiheena on ”We love maps – Rakastamme … Lue lisää…Teachers’ Climate Change Forum: Uudelta verkkokurssilta uusinta tutkimus­tietoa ja konkreettisia toimintamalleja ja aineistoja ilmastonmuutoksen opettamiseen


Ilmastonmuutos on yksi aikamme suurimmista globaaleista haasteista. Opettajat ovat avainasemassa lasten ja nuorten – tulevaisuuden tekijöiden – tiedollisessa, taidollisessa ja … Lue lisää…Eurooppalaiset asiantuntijat kokoontuivat Helsingissä keskustelemaan työelämätietouden vahvistamisesta opettajankoulutuksessa


Helsingissä 13.12.2018 järjestetyssä eurooppalaisessa LINKS-hankkeen osana järjestettävässä seminaarissa, Lisää työelämätietoutta matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian opetukseen ja opettajankoulutukseen, kuultiin eri Euroopan … Lue lisää…Uusia opetusvideoita globaaleista ympäristöhaasteista yläkouluun


Maailma on nykyään monimutkainen. Mitä kertoa mikromuoveista? Tuntuuko ilmastonmuutos jo läpikolutulta teemalta? Tietävätkö oppilaasi, mikä ero on humuksella ja hummuksella? … Lue lisää…LUMA-keskus Suomi jatkaa yhteistyötään MAOL:in kanssa


LUMA-keskus Suomi -verkosto ja Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry ovat sopineet yhteistyöstään vuoteen 2022 saakka. Nyt sovitut uudet kehittämishankkeet … Lue lisää…Lisää juttuja »