LUMA-keskus Suomi

Nuori tutkii valon heijastumista jään läpi.

Olemme 11 yliopiston tiedekasvatukseen keskittyvä verkosto. Meidän tavoitteenamme on innostaa ja kannustaa lapsia ja nuoria LUMA-aineiden (matematiikka, ympäristöoppi, luonnontieteet ja teknologia) opiskeluun ja harrastamiseen uusimman tiede- ja teknologiakasvatuksen avulla. Lisäksi tuemme opettajien elinikäistä oppimista varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin koko Suomessa sekä vahvistamme tutkimuspohjaista opetuksen kehittämistyötä.

LUMA-keskus Suomella on opetus- ja kulttuuriministeriön asettama valtakunnallinen tehtävä turvata LUMA-osaajien riittävä määrä sekä osaamisen korkea taso koko maassa.


Ajankohtaista verkostoltamme

 • Nokia Säätiön tunnustuspalkinto professori Maija Akselalle
  Palkinnonsaaja, Helsingin yliopiston luonnontieteellisen tiedekasvatuksen professori Maija Aksela on tehnyt ansiokasta ja pitkäjänteistä työtä matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian opetuksen ja oppimisen kehittämiseksi varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin koko Suomessa. Nokia Säätiö on myöntänyt vuoden 2022 tunnustuspalkinnon Helsingin yliopiston luonnontieteellisen tiedekasvatuksen professori Maija Akselalle. Säätiö antaa tunnustuksen ansiokkaasta ja pitkäjänteisestä … Jatka lukemista
 • Lausunto: LUMA-strategian toimenpidesuunnitelma kaipaa tiivistystä ja priorisointia
  Kansallinen LUMA-neuvottelukunta kiittää mahdollisuudesta lausua kansallisen LUMA-strategian toimenpiteistä. Neuvottelukunta kokoaa yhteen tieteen, koulutuksen ja elinkeinoelämän edustajia eri organisaatioista. LUMA-neuvottelukunta pitää kansallisen LUMA-strategian toimenpidesuunnitelman tekoa hyvänä askeleena  LUMA-strategian toimeenpanoa varten. Neuvottelukunta katsoo kuitenkin, että toimenpiteitä tulisi tiivistää ja priorisoida. Esitettävillä toimenpiteillä tulisi olla selkeä yhteys LUMA-osaamisen kehittämiseen … Jatka lukemista
 • LUMATIKKA-hankkeen oppimateriaalit julkaistu avoimesti
  LUMATIKKA-hankkeessa on vuosina 2018–2022 julkaistu satoja asiantuntijavideoita ja muita matematiikan oppimateriaaleja, kuten opetuksessa käytettäviä tehtäväpaketteja. Oppimateriaalit on nyt julkaistu myös verkkokurssien ulkopuolelle Avointen oppimateriaalien kirjastossa ja Youtubessa. Materiaalikokoelmat Avointen oppimateriaalien kirjastossa aoe.fi Avointen oppimateriaalien kirjastoon on laadittu LUMATIKKA-hankkeen materiaaleista parikymmentä kokoelmaa eri matematiikan opetuksen aiheista. Kokoelmien … Jatka lukemista
 • Voittoisa tiedeprojekti johti Suvi Laitisen tutkimuksen pariin – Millennium Youth Prize on kilpailu nuorille innovaattoreille
  Suvi Laitinen ja hänen ystävänsä Lena Maula osallistuivat ensimmäiseen Millennium Youth Prize -kilpailuun vuonna 2018. Kilpailun aikaan lukiossa opiskelleet Laitinen ja Maula kehittivät uudenlaisen ratkaisun Alzheimerin taudin hoitoon ja voittivat sillä kilpailun pääpalkinnon. Kilpailuun osallistuminen avasi Laitiselle ovet tieteellisen tutkimuksen pariin.    Idea kilpailutyöstä syntyi tutkimuskirjallisuuden pohjalta  … Jatka lukemista
 • ”Ei elämässä jaotella asioita oppiaineittain” – Uusi verkkoympäristö tarjoaa tukea projektiopetukseen
  Olemme koonneet uuteen verkkoympäristöön monipuolisesti erilaista materiaalia projektioppimisen toteuttamiseen kouluissa ja päiväkodeissa. Olit sitten ensimmäistä kertaa projektioppimista pohtiva tai jo aiheen konkari, kannattaa alustalle kurkata! Monipuolinen sisältö yhdistää teoriaa ja käytännön vinkkejä Itseopiskelumateriaali koostuu kahdeksasta erillisestä osiosta, joista kukin käsittelee omaa aihettaan.Osioissa 1–3 pääset perehtymään projektioppimiseen … Jatka lukemista
 • LUMATIKKA-koulutuksen viimeinen toteutuskerta on alkanut – näin pääset mukaan!
  Viimeinen mahdollisuus suorittaa LUMATIKKA-kursseja asiantuntevan ohjauksen ja vertaisosallistujien kanssa on parhaillaan käynnissä! Suosittu koulutushanke päättyy tämän syyslukukauden jälkeen. Syksy 2022 on viimeinen kerta, kun LUMATIKKA-kursseja toteutetaan ohjatusti. Syksyn verkko-opinnot ovat alkaneet 22.8. ja päättyvät 13.11.2022. Tällä aikavälillä kursseilla on suositeltavaa edetä yhteisessä, mutta joustavassa aikataulussa, jolloin … Jatka lukemista


LUMA-keskus Suomi Facebookissa

 

LUMA-keskus Suomi -verkostoon kuuluvat seuraavat yliopistot