LUMA-keskus Suomi

Nuori tutkii valon heijastumista jään läpi.

Olemme 11 yliopiston tiedekasvatukseen keskittyvä verkosto. Meidän tavoitteenamme on innostaa ja kannustaa lapsia ja nuoria LUMA-aineiden (matematiikka, ympäristöoppi, luonnontieteet ja teknologia) opiskeluun ja harrastamiseen uusimman tiede- ja teknologiakasvatuksen avulla. Lisäksi tuemme opettajien elinikäistä oppimista varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin koko Suomessa sekä vahvistamme tutkimuspohjaista opetuksen kehittämistyötä.

LUMA-keskus Suomella on opetus- ja kulttuuriministeriön asettama valtakunnallinen tehtävä turvata LUMA-osaajien riittävä määrä sekä osaamisen korkea taso koko maassa.


Ajankohtaista verkostoltamme

 • Juhlablogi: Osa 2 – LUMA-aineet ihmiskunnan kehityksen ytimessä
  Vuonna 2023 on kulunut 20 vuotta ensimmäisen LUMA-keskuksen ja 10 vuotta LUMA-keskus Suomi -verkoston perustamisesta. Juhlavuoden kunniaksi perustetun blogin toisessa osassa kemian professori Jouni Pursiainen Oulun yliopistosta pohtii sitä, miten LUMA-osaaminen on vaikuttanut ihmiskunnan kehitykseen. Tutustu lisää LUMA-tiedekasvatuksen tekijöihin, osallistujiin ja malleihin verkostomme työtä kuvaavassa verkkokirjassa. … Jatka lukemista
 • Kansallisen LUMA-strategian toimenpidesuunnitelma on julkaistu
  Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti keväällä 2022 LUMA-strategian toimenpidesuunnitelman laatimiselle ohjausryhmän ja työvaliokunnan. LUMA-keskus Suomella oli edustaja kummassakin ryhmässä. Syksyn aikana toimenpide-ehdotuksia kerättiin sidosryhmiltä muun muassa verkkoseminaarissa ja otakantaa.fi-alustalla toteutetulla kommentointikierroksella. Luonnontieteiden, matematiikan, tekniikan ja teknologioiden alojen osaamista vahvistava LUMA-strategia ohjaa nyt julkaistua 31 konkreettista toimenpidettä. Näistä … Jatka lukemista
 • Vuoden kasvatustieteilijäksi valittu LUMA-keskus Suomen Alisa Uusi-Kilponen
  Vuoden 2022 kasvatustieteilijäksi nimetyn Alisa Uusi-Kilposen valintakriteereissä korostui ansiokas verkkopedagogiikan hyödyntäminen koulutuksen saavutettavuuden edistämiseksi. Specia asiantuntijat ja esihenkilöt ry ja SKOL Suomen kasvatustieteiden opiskelijoiden liitto ry ovat valinneet vuoden 2022 kasvatustieteilijäksi kasvatustieteen maisteri Alisa Uusi-Kilposen LUMA-keskus Suomi -verkostosta. Palkinto jaettiin tänään vuotuisessa Specian kasvuseminaarissa. Palkinnon saajaksi etsittiin tällä kertaa kasvatustieteilijää, … Jatka lukemista
 • Uusi blogisarja alkaa: Osa 1 – LUMA on kansalaistaito ja yhteinen asia
  Joka kolkkaan ja niemeen – Till hela landet -blogisarja Vuonna 2023 on kulunut 20 vuotta ensimmäisen LUMA-keskuksen ja 10 vuotta LUMA-keskus Suomi -verkoston perustamisesta. Juhlavuoden kunniaksi perustetun blogin ensimmäisessä osassa LUMA-keskus Suomen johtokunnan puheenjohtaja professori Jan Lundell pohtii LUMA-relevanssia elämässä ja yhteiskunnassa. Tutustu lisää LUMA-tiedekasvatuksen tekijöihin, … Jatka lukemista
 • Eheydy laaja-alaisen opetuksen mahdollisuuksista LUMAn lumoa -täydennyskoulutuksissa
  Elämä asettaa meille lukuisia taitovaatimuksia, jotka muuntuvat yhteiskunnan ja työelämän kehittyessä. Opetustyön kannalta on pohdittava, mitä taitoja nykylapset voisivat tulevaisuudessa tarvita elämässä menestyäkseen. Tällaiset tulevaisuuden taidot, englanniksi 21st century skills, ovat hyvin laaja-alaisia tavoitteita, jotka ovat tulleet opetussuunnitelmiin ja siten opetukseen varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Muutosten lomassa … Jatka lukemista
 • Matematiikan opetusta elävöittävät LUMATIKKA-itseopiskelukurssit julkaistu DigiCampuksessa
  LUMATIKKA on vuosina 2018–2022 Opetushallituksen rahoittama ja LUMA-keskus Suomi-verkoston toteuttama matematiikan opetuksen täydennyskoulutusohjelma. Paljon positiivista palautetta keränneen ohjelman tavoitteena on ollut matematiikan opetuksen monipuolistaminen ja kehittäminen sekä matematiikan oppimiseen innostaminen läpi koulupolun. Sisällöt ovat tarjonneet opetusalan asiantuntijoiden tuottaman tutkimusperusteisen tiedon oman opetuksen kehittämisen tueksi. Ohjatusti toteutetun … Jatka lukemista


LUMA-keskus Suomi Facebookissa

 

LUMA-keskus Suomi -verkostoon kuuluvat seuraavat yliopistot