LUMAT Science Research Forum Events

LUMAT Science Research Forum organises yearly three types of events: research seminars, research symposium and summer school. Read more about these activities from below.

LUMAT Research seminars

In LUMAT Research Seminars, researchers and students present their latest research on science education and receive peer feedback. With Research Seminars, our aim is to foster connections between science education researchers in different universities, regardless of your field of study. Other research-related topics can be discussed according to participants’ need and interests, such as research methods.

Seminar sessions are currently held online.

Upcoming seminars

Seminars on fall 2021: Thursday 9.9., 7.10, 11.11 and 9.12 at 14-16 through Zoom

LUMAT Research Symposium

Annual Research symposium gathers researchers and doctoral students worldwide to present and discuss about current research in math, science, and technology education. In the symposium, we combine traditional research presentations and new and inspiring methods to collaborate and discuss about research, such as debates.

The 11th LUMAT Research symposium was held on 9-10.6.2021. Read more about both the 2021 Symposium from this website.

LUMAT Summer School

In annual Summer school, we aim to build collaboration between researchers, doctoral students and teachers, promote discussion on quality of research as well as to bring people together to discuss math, science, and technology education. Summer school is especially targeted for new scholars.

The International LUMAT Summer School 2021 was held on the 8th of June, 2021.

Other upcoming events

Previous research seminars

2020

  • 14.5.20:
   • Chair: Veli-Matti Vesterinen (University of Turku)
   • Presentations: Jaakko Turkka: Promoting scientific literacy through drama-based pedagogy, Marja Holm: Achievement emotions and executive functions problems amongst adolescents: Mathematic difficulties, low mathematic performance, and special education support in mathematics. Suvisaara Holmström: S2-oppijan kemian opiskelun kielliset vaikeudet ja heidän oppimisensa tukeminen
  • 10.9.20:
   • Chair: Sari Harmoinen (University of Oulu)
   • Presentations: Outi Haatainen: Integrated science education: Teachers` perceptions and practices. Katariina Kotkanen: Eriyttäminen fysiikan opetuksessa yläkoulussa. Sari Harmoinen, Katri Koivu ja Leena Pääsky: Yliopisto-opiskelijoiden valmius sosiaaliseen vaikuttamiseen ilmastoasioissa
  • 15.10.20:
   • Chair: Terhi Mäntylä (University of Jyväskylä)
   • Presentations: Salla Pehkonen: Eri ikäisten alakoululaisten adaptiivinen numeerinen lukutaito. Roosa Aho & Jenna Mannila: Narratiivitutkimus kuudes- ja kolmasluokkalaisten käsityksistä, tunteista ja toimintamalleista ilmastonmuutoksen suhteen. Terhi Mäntylä, Viivi Sorsa & Leena Partanen: Kasvihuoneilmiön ymmärtäminen lukion lopuksi – Ylioppilaskoevastausten analyysi
  • 12.11.20:
   • Chair: Johannes Pernaa (University of Helsinki)
   • Presentations: Eero Jalonen: Molekyylimallinnus ja episteemiset tunteet kemian opetuksessa. Johannes Pernaa: Tulevien radiokemistien kokemuksia opintojen relevanssista
  • 10.12.20:
   • Chair: Mervi Asikainen (University of Eastern Finland)
   • Presentations: Juho Tiainen:  Työelämäsisältöisen opetusmateriaalin käyttö matematiikan opetuksessa yläkoulussa. Mikko Kesonen: Argumentin analyysimalli fysiikan opetukseen. Jaakko Lamminpää: Draw-A-Science Comic: eri tehtävänantojen vaikutus ja tutkimuksen kokeminen vaarallisena
 • 2021

  • 14.1.21
   • Chair: Pasi Nieminen (University of Jyväskylä)
   • Presentations: Jasmin Kilpeläinen: Yhteistoiminnallisten tehtävien laatiminen älykkääseen oppimisympäristöön. Pasi Nieminen: Alakoululaisten luomat säännöt keinulaudan tasapainolle simulaatioympäristössä
  • 11.2.21:
   • Chair: Noora Pyyry (University of Helsinki)
   • Presentations: Lauri Jäntti: Kaupunkitutkimuslaboratorio koululaisille: arjen kaupunkitilat osana oppimisprosessia. William Smolander: Kestävyys tähtäimessä: Jälkihumanistinen näkökulma tiedekasvatustutkimukseen
  • 11.3.21:
   • Chair: Riikka Lahtinen (University of Tampere)
   • Presenations: Jenni Vartiainen: Varhainen tiedekasvatus. Daranee Lehtonen: How a hands-on learning tool employing tangible technologies can assist primary school students in learning mathematics. Vikke Vuorenpää: Yliopisto-opiskelijoiden psykologisten perustarpeiden täyttyminen ja minäpystyvyyden kehittyminen (insinööri)matematiikan opetuksessa. Mika Koponen: Opettajaopiskelijoiden näkemyksiä matematiikan opettamiseen tarvittavasta tiedoista
  • 8.4.21:
   • Chair: Maija Nousiainen & Maija Aksela (University of Helsinki)
   • Presentations: Karoliina Vuola: Argumentointimallit fysiikan tiedon kuvaamisessa. Emmi Vuorio:Kestävän kehityksen kompetenssit kemiassa tieteenä ja niiden yhteisöllinen oppiminen lukion kemian opetuksessa
  • 6.5.21:
   • Chair: Veli-Matti Vesterinen (University of Turku)
   • Presentations: Herkko Laukkanen: Loistavan oppilastyön kehittäminen. Tuike Iiskala: Metakognitiivinen säätely yhteisöllisessä matematiikan ja luonnontieteen oppimisessa. Saku Määttä: Ympäriltämme löytyvien matemaattisten piirteiden ja suhteiden huomaaminen avuksi murtolukujen oppimiseen peruskoulussa. Henna Pesonen: Lukion fysiikan opettajien suhtautuminen opetuksen digitalisaatioon