LUMAT Science Research Forum Events

Upcoming events

Research seminars:

Banner of LUMAT Research Seminar with a light bulb within which a network of connections is depicted.

Seminar on Thursday 6.5 at 14-16 through Zoom. Register here. (Seminar presentations in Finnish)

Chair: University lecturer Dr. Veli-Matti Vesterinen (University of Turku)

Presentations:

KT Tuike Iiskala: Metakognitiivinen säätely yhteisöllisessä matematiikan ja luonnontieteen oppimisessa
KM Saku Määttä: Ympäriltämme löytyvien matemaattisten piirteiden ja suhteiden huomaaminen avuksi murtolukujen oppimiseen peruskoulussa
FM Henna Pesonen: Lukion fysiikan opettajien suhtautuminen opetuksen digitalisaatioon
LuK Herkko Laukkanen: Loistavan oppilastyön kehittäminen

Picture by: Vecteezy.com

 • Thursday 9.9., 7.10, 11.11 and 9.12 at 14-16 through Zoom

LUMAT-summer school 8.6.2021

LUMAT-symposium and national LUMA-days: 9-10.6.2021

Previous events

Research seminars on 9.4, 14,5, 10.9, 15.10, 12.11, 10.12.2020, 14.1,11.2. and 11.3.2021

  • 14.5.20:
   • Chair: Veli-Matti Vesterinen (University of Turku)
   • Presentations: Jaakko Turkka: Promoting scientific literacy through drama-based pedagogy, Marja Holm: Achievement emotions and executive functions problems amongst adolescents: Mathematic difficulties, low mathematic performance, and special education support in mathematics. Suvisaara Holmström: S2-oppijan kemian opiskelun kielliset vaikeudet ja heidän oppimisensa tukeminen
  • 10.9.20:
   • Chair: Sari Harmoinen (University of Oulu)
   • Presentations: Outi Haatainen: Integrated science education: Teachers` perceptions and practices. Katariina Kotkanen: Eriyttäminen fysiikan opetuksessa yläkoulussa. Sari Harmoinen, Katri Koivu ja Leena Pääsky: Yliopisto-opiskelijoiden valmius sosiaaliseen vaikuttamiseen ilmastoasioissa
  • 15.10.20:
   • Chair: Terhi Mäntylä (University of Jyväskylä)
   • Presentations: Salla Pehkonen: Eri ikäisten alakoululaisten adaptiivinen numeerinen lukutaito. Roosa Aho & Jenna Mannila: Narratiivitutkimus kuudes- ja kolmasluokkalaisten käsityksistä, tunteista ja toimintamalleista ilmastonmuutoksen suhteen. Terhi Mäntylä, Viivi Sorsa & Leena Partanen: Kasvihuoneilmiön ymmärtäminen lukion lopuksi – Ylioppilaskoevastausten analyysi
  • 12.11.20:
   • Chair: Johannes Pernaa (University of Helsinki)
   • Presentations: Eero Jalonen: Molekyylimallinnus ja episteemiset tunteet kemian opetuksessa. Johannes Pernaa: Tulevien radiokemistien kokemuksia opintojen relevanssista
  • 10.12.20:
   • Chair: Mervi Asikainen (University of Eastern Finland)
   • Presentations: Juho Tiainen:  Työelämäsisältöisen opetusmateriaalin käyttö matematiikan opetuksessa yläkoulussa. Mikko Kesonen: Argumentin analyysimalli fysiikan opetukseen. Jaakko Lamminpää: Draw-A-Science Comic: eri tehtävänantojen vaikutus ja tutkimuksen kokeminen vaarallisena
  • 14.1.21
   • Chair: Pasi Nieminen (University of Jyväskylä)
   • Presentations: Jasmin Kilpeläinen: Yhteistoiminnallisten tehtävien laatiminen älykkääseen oppimisympäristöön. Pasi Nieminen: Alakoululaisten luomat säännöt keinulaudan tasapainolle simulaatioympäristössä
  • 11.2.21:
   • Chair: Noora Pyyry (University of Helsinki)
   • Presentations: Lauri Jäntti: Kaupunkitutkimuslaboratorio koululaisille: arjen kaupunkitilat osana oppimisprosessia. William Smolander: Kestävyys tähtäimessä: Jälkihumanistinen näkökulma tiedekasvatustutkimukseen
  • 11.3.21:
   • Chair: Riikka Lahtinen (University of Tampere)
   • Jenni Vartiainen: Varhainen tiedekasvatus. Daranee Lehtonen: How a hands-on learning tool employing tangible technologies can assist primary school students in learning mathematics. Vikke Vuorenpää: Yliopisto-opiskelijoiden psykologisten perustarpeiden täyttyminen ja minäpystyvyyden kehittyminen (insinööri)matematiikan opetuksessa. Mika Koponen: Opettajaopiskelijoiden näkemyksiä matematiikan opettamiseen tarvittavasta tiedoista

 • LUMAT Summer School virtually on 2.6.2020.
 • LUMAT Research Symposium virtually on 3-4.6.2020.
 • LUMAT special issue on summer school and symposium in December. Special issue published in March.

Other upcoming events