Hallinto

Johtokunta

LUMA-keskus Suomella on johtokunta, jonka tehtävänä on

  1. huolehtia keskuksen toimintaedellytyksistä,
  2. vahvistaa keskuksen yhteinen strategia,
  3. vahvistaa vuosittain keskuksen toimintasuunnitelma ja talousarvio,
  4. ohjata ja tukea keskuksen johtajan työtä sekä
  5. hyväksyä vuosittain keskuksen toimintakertomus.

Johtokunta päättää mm. yhteisen rahoituksen käytöstä ja jakamisesta aluellisille LUMA-keskuksille.

Kukin LUMA-keskus Suomen sopijaosapuoli on nimennyt keskuksen johtokuntaan oman edustajansa ja hänelle varaedustajan.

Johtokuntaan kuuluvat kaudella 1.1.2017–31.12.2019

Sopijaosapuoli Edustaja Varaedustaja
Aalto-korkeakoulusäätiö prof. Ilkka Tittonen prof. Keijo Nikoskinen
Helsingin yliopisto prof. Juha Oikkonen prof. Ismo Koponen
Itä-Suomen yliopisto yliop.leht. Mervi Asikainen prof. Sari Havu-Nuutinen
Jyväskylän yliopisto prof. Jan Lundell prof. Tommi Kärkkäinen
Lapin yliopisto yliop.leht. Anna-Maija Partanen yliop.opett. Pieti Tolvanen
Lappeenrannan teknillinen yliopisto tutkijatoht. Virpi Junttila tutkijatoht. Johanna Naukkarinen
Oulun yliopisto prof. Jouni Pursiainen yliop.leht. Sari Harmoinen
Tampereen yliopisto yliop.leht. Riikka Lahtinen yliop.leht. Jorma Joutsenlahti
Turun yliopisto prof. Erkki Sutinen dos. Mikko-Jussi Laakso
Vaasan yliopisto proj.pääll. Maarit Mäkelä prof. Tommi Sottinen
Åbo Akademi prof. Ronald Österbacka prof. Kirsti Hemmi

Johtokunta on valinnut keskuudestaan puheenjohtajan (prof. Jan Lundell) ja varapuheenjohtajan (yliop.leht. Mervi Asikainen).

Johtokunta on lisäksi päättänyt kutsua kokouksiinsa 31.12.2019 päättyvän kauden ajaksi pysyvinä asiantuntijajäseninä läsnäolo- ja puheoikeudella:

Edustaja Varaedustaja
Keski-Pohjanmaan LUMA-keskus prof. Ismo Hakala prof. Ulla Lassi
Päijät-Hämeen LUMA-keskus yliop.leht. Anna-Lea Rantalainen yliop.leht. Jarkko Lampiselkä

Edelleen johtokunta on päättänyt, että johtokunnan kokouksiin voidaan tarvittaessa erikseen kutsua muita asiantuntijoita tiettyjen asioiden käsittelyn ajaksi, ja tilanteessa, jossa sopijayliopiston nimetty edustaja ja varaedustaja ovat estyneitä osallistumaan etäyhteydelläkään, voi sopijayliopistoa edustaa kokouksessa asiantuntijajäsenenä joku muu asiantuntija.


Johtaja

Keskuksen johtajan tehtävänä on keskuksen toiminnan operatiivinen johtaminen toimintasuunnitelman mukaisesti sekä päätösasioiden esittely johtokunnalle.

Helsingin yliopiston rehtori nimeää keskukselle sivutoimisen johtajan aina kolmevuotiselle kaudelle sopijaosapuolia kuultuaan.

Johtajana toimii kaudella 1.1.2017–31.12.2019 professori Maija Aksela Helsingin yliopistosta.


Muu hallinto

Se yliopisto, jonka palveluksessa keskuksen johtajaksi nimetty on, vastaa kulloinkin keskuksen hallinnosta ja toiminnan koordinoinnista.