Hallinto

LUMA-keskus Suomen hallintoa johtaa sopijayliopistoja edustava johtokunta, joka valitsee aina kulloisellekin kaudelle keskuksen johtajan. Keskuksen johtaja koordinoi hallintotiiminsä avustuksella kansallista ja kansainvälistä toimintaa LUMA-keskuksissa. Johtokunta käy säännöllistä vuoropuhelua Kansallisen LUMA-neuvottelukunnan kanssa.

Johtokunta

LUMA-keskus Suomen johtokunnan tehtävänä on

  1. huolehtia verkoston toimintaedellytyksistä,
  2. vahvistaa verkoston yhteinen strategia,
  3. vahvistaa vuosittain verkoston toimintasuunnitelma ja talousarvio,
  4. ohjata ja tukea verkoston johtajan työtä sekä
  5. hyväksyä vuosittain verkoston toimintakertomus.

Johtokunta päättää muun muassa yhteisen rahoituksen käytöstä ja jakamisesta alueellisille LUMA-keskuksille.

Verkoston sopijaosapuolet nimeävät johtokuntaan oman edustajansa ja hänelle varaedustajan.

Kaudella 1.1.2020–31.12.2024 johtokuntaan kuuluvat:

Sopijaosapuoli Edustaja Varaedustaja
Aalto-korkeakoulusäätiö professori
Ilkka Tittonen
johtaja
Veli-Matti Ikävalko
Helsingin yliopisto yliopistonlehtori
Maaria Linko
apulaisprofessori
Anne-Maria Ernvall-Hytönen
Itä-Suomen yliopisto yliopistonlehtori
Mervi Asikainen
professori
Sari Havu-Nuutinen
Jyväskylän yliopisto professori
Jan Lundell
professori
Tommi Kärkkäinen
Lapin yliopisto yliopistonlehtori
Anna-Maija Partanen
yliopisto-opettaja
Pieti Tolvanen
Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT tutkijatohtori
Johanna Naukkarinen
palvelupäällikkö
Päivi Kuosmanen
Oulun yliopisto professori
Jouni Pursiainen
yliopistonlehtori
Sari Harmoinen
Tampereen korkeakoulusäätiö professori
Pekka Verho
Turun yliopisto johtaja
Laszlo Major
yliopistonlehtori
Veli-Matti Vesterinen
Vaasan yliopisto projektipäällikkö
Maarit Mäkelä
professori
Tommi Sottinen
Åbo Akademi professori
Ronald Österbacka
verksamhetsledare
Bengt-Johan Skrifvars

Johtokunnan puheenjohtajana toimii Jan Lundell ja varapuheenjohtajana Mervi Asikainen.

Johtokunta on lisäksi päättänyt kutsua kokouksiinsa pysyvinä asiantuntijaedustajina läsnäolo- ja puheoikeudella:

Edustaja Varaedustaja
Keski-Pohjanmaan LUMA-keskus professori
Ismo Hakala
professori
Ulla Lassi
Päijät-Hämeen LUMA-keskus yliopistonlehtori
Anna-Lea Rantalainen
yliopistonlehtori
Jarkko Lampiselkä

Johtokunnan kokouksiin voidaan tarvittaessa erikseen kutsua muita asiantuntijoita tiettyjen asioiden käsittelyn ajaksi. Jos sopijayliopiston nimetty edustaja ja varaedustaja ovat estyneitä osallistumaan, voi sopijayliopistoa edustaa kokouksessa asiantuntijaedustajana joku muu asiantuntija.

Johtaja

Verkoston johtajan tehtävänä on verkoston toiminnan operatiivinen johtaminen toimintasuunnitelman mukaisesti sekä päätösasioiden esittely johtokunnalle.

Helsingin yliopiston rehtori nimeää verkostolle johtajan kolmevuotiskaudelle sopijaosapuolia kuultuaan.

Verkoston hallinnosta ja toiminnan kansallisesta ja kansainvälisestä koordinoinnista vastaa kulloinkin se yliopisto, jonka palveluksessa verkoston johtajaksi nimetty on.

Kaudella 1.1.2020-31.12.2022 johtajana toimii professori Maija Aksela Helsingin yliopistosta.