Hallinto

LUMA-keskus Suomen hallintoa johtaa sopijayliopistoja edustava johtokunta, joka valitsee aina kulloisellekin kaudelle keskuksen johtajan. Keskuksen johtaja koordinoi hallintotiiminsä avustuksella kansallista ja kansainvälistä toimintaa LUMA-keskuksissa. Johtokunta käy säännöllistä vuoropuhelua Kansallisen LUMA-neuvottelukunnan kanssa.

Johtokunta

LUMA-keskus Suomen johtokunnan tehtävänä on

  1. huolehtia verkoston toimintaedellytyksistä,
  2. vahvistaa verkoston yhteinen strategia,
  3. vahvistaa vuosittain verkoston toimintasuunnitelma ja talousarvio,
  4. ohjata ja tukea verkoston johtajan työtä sekä
  5. hyväksyä vuosittain verkoston toimintakertomus.

Johtokunta päättää muun muassa yhteisen rahoituksen käytöstä ja jakamisesta alueellisille LUMA-keskuksille. Johtokunnan puheenjohtajana toimii Jan Lundell ja varapuheenjohtajana Mervi Asikainen.

Verkoston sopijayliopistot nimeävät johtokuntaan edustajansa ja hänelle varaedustajan. Kaudella 2020–2024 johtokuntaan kuuluvat:

Sopijayliopisto Edustaja Varaedustaja
Aalto-yliopisto Ilkka Tittonen Veli-Matti Ikävalko
Helsingin yliopisto Maaria Linko Anne-Maria Ernvall-Hytönen
Itä-Suomen yliopisto Mervi Asikainen Sari Havu-Nuutinen
Jyväskylän yliopisto Jan Lundell Tommi Kärkkäinen
Lapin yliopisto Anna-Maija Partanen Pieti Tolvanen
LUT yliopisto
Johanna Naukkarinen
Päivi Kuosmanen
Oulun yliopisto Jouni Pursiainen Kati Kyllönen
Tampereen yliopisto Pekka Verho Leena Partanen
Turun yliopisto Laszlo Major Veli-Matti Vesterinen
Vaasan yliopisto Janne Koljonen Maarit Mäkelä
Åbo Akademi Ronald Österbacka Bengt-Johan Skrifvars

Johtokuntaan kuuluvat lisäksi pysyvinä asiantuntijaedustajina:

Edustaja Varaedustaja
Keski-Pohjanmaan LUMA-keskus Ismo Hakala
Päijät-Hämeen LUMA-keskus Tarja Kariola
Jarkko Lampiselkä

Johtokunnan kokouksiin voidaan tarvittaessa erikseen kutsua muita asiantuntijoita. Jos sopijayliopiston nimetty edustaja ja varaedustaja ovat estyneitä osallistumaan, voi sopijayliopistoa edustaa kokouksessa asiantuntijaedustajana joku muu asiantuntija.

Johtaja

Verkoston johtajan tehtävänä on verkoston toiminnan operatiivinen johtaminen toimintasuunnitelman mukaisesti sekä päätösasioiden esittely johtokunnalle.

Helsingin yliopiston rehtori nimeää verkostolle johtajan kolmevuotiskaudelle sopijaosapuolia kuultuaan.

Verkoston hallinnosta ja toiminnan koordinoinnista vastaa kulloinkin se yliopisto, jonka palveluksessa verkoston johtajaksi nimetty on. Löydät hallinnon yhteystiedot tältä sivulta.

Verkoston johtajana toimii vuoden 2024 loppuun saakka professori Maija Aksela Helsingin yliopistosta.