LINKS

LINKS-hankkeessa (Learning from Innovation and Networking in STEM – science, technology, engineering and mathematics) edistettiin vuosina 2016-2019 tutkimuksellista LUMA-aineiden opetusta ja kehitettiin LUMA-aineiden opettajien ja opettajankouluttajien elinikäistä oppimista.

Miksi LINKS?

LINKS-hankkeessa mukana olevien kansallisten opetusalan verkostojen mielestä LUMA-aineiden opettajien elinikäisen oppimisen tukeminen täydennyskoulutuksella on tehokkain tapa edistää oppilaiden LUMA-osaamista.

Jotta täydennyskoulutus olisi vaikuttavinta, on olennaista suunnitella ja toteuttaa ohjelmia, jotka kohtaavat opettajien tarpeet.

Tätä varten tarvitaan tietoa seuraavista kysymyksistä:

  • Minkälaisia tietoja ja taitoja pitäisi kehittää opettajilla ja opettajankouluttajilla?
  • Millaisia innovaatioita tulisi ottaa käyttöön täydennyskoulutuksessa, niin sisällön, metodien kuin työkalujenkin osalta, etenkin digitalisaation kontekstina huomioiden?
  • Keiden tulisi osallistua täydennyskoulutuksen toteuttamiseen perinteisten tarjoajien lisäksi? Millainen rooli etenkin työnantajilla ja tiedeyhteisöllä tulisi olla?

Lisäksi hankkeen osapuolet pyrkivät sitouttamaan päätöksentekijät hankkeessa kehitettävän täydennyskoulutuslinjauksen levittämisen ja jatkuvuuden tueksi.

Hankeosapuolten kehittämien innovaatioiden kiinnostavuuden lisäämiseksi ja varmistamiseksi pitää vahvistaa osapuolten mahdollisuuksia tuottaa näyttöä täydennyskoulutustoimintansa vaikuttavuudesta opetuskäytäntöihin ja oppimistuloksiin.

Yhdeksän osapuolen yhteistyöverkosto

Hanketta toteuttavat opettajankouluttajat yhdeksästä yhteisöstä, jotka toimivat LUMA-aineiden opettajien täydennyskoulutuksen parissa Italiassa, Itävallassa, Ranskassa, Suomessa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Yhteisöt ovat osa (ja osa niistä myös koordinoi) kansallisia verkostoja, jotka kaikkiaan edustavat 120 alueellista tai paikallista täydennyskoulutuksen tarjoajaa.


Päämäärät ja strategia

LINKS:in päämäärät ja strategiaTuotokset

Selvitys hankeosapuolten täydennyskoulutusohjelmissa kehitetyistä vaikuttavista ja innovatiivista käytänteistä

Selvitys on julkaistu englanniksi.

Tiivistelmät siitä on julkaistu myös italiaksi, ranskaksi, saksaksi ja suomeksi.

Viidestä läpileikkaavasta aiheesta ohjaustyökalut esitteineen

Nämä työkalut tulevat olemaan saatavilla myös italiaksi, ranskaksi, saksaksi ja suomeksi alkusyksyyn 2019 mennessä.


Tapahtumat

Loppuseminaarin 3.6.2019 materiaalit


Hankeosapuolet

Koordinointi

Fondation La main à la pâte
43, rue de Rennes
75006 PARIS

Italia

Itävalta

edustavat IMST-verkostoa

Ranska

edustavat Des Maisons pour la science -verkostoa

Suomi

 

 

edustavat LUMA-keskus Suomi -verkostoa

Yhdistynyt kuningaskunta

 


LINKS-hanketta koordinoi Fondation La main à la pâte Ranskassa.

Hanketta rahoittaa Euroopan Unionin Erasmus+-ohjelma, Ranskan kansallisen Erasmus+-toimiston kautta.

Tämä verkkosivu edustaa vain julkaisijan näkemyksiä. Ranskan kansallinen Eramus+-toimisto ja Euroopan komissio eivät ole vastuussa tämän sivun sisällöstä.