Yhteisölliset tutkimusperustaiset oppimisympäristöt opettajankoulutuksessa LUMA-ekosysteemissä

Suomalaista koulutusjärjestelmää uudistetaan Juha Sipilän hallituksen kärkihankkein varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin. Uudistuksilla pyritään nostamaan koulutus- ja osaamistasoa sekä kääntämään oppimistulokset nousuun. Opettajankoulutuksen kehittäminen on koulutusjärjestelmän uudistamisen keskeisimpiä työkaluja.

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on myöntänyt korkeakouluille avustuksia opettajankoulutuksen kehittämishankkeisiin, jotka käynnistävät Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman toimeenpanon ja edistävät ohjelman tavoitteiden toteutumista.

LUMA-keskus Suomen hankkeelle OKM on myöntänyt 200 000 euron rahoituksen. Hankkeessa kehitetään vuoden 2019 loppupuolelle mennessä tutkimusperustaisesti ja yhteisöllisesti uusia toimintamalleja matematiikan ja luonnontieteiden opettajien perus- ja täydennyskoulutukseen sekä vakiinnutetaan niitä osaksi koulutusta eri korkeakouluissa. Toimintamalleilla tuetaan tulevia ja nykyisiä opettajia varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle kehittämään ja toteuttamaan monialaista projektimaista opiskelua (esim. StarT-toimintamallilla) ja hyödyntämään moderneja LUMA-oppimisympäristöjä. Kehittämisessä sovelletaan yhteisöllisen kehittämistutkimuksen (design-based research) metodologiaa.

Kehitettävät toimintamallit liitetään omaksi osaksi LUMA-keskus Suomen tarjoamaa, opettajille ja opettajaksi opiskeleville suunnattua tiede- ja teknologiakasvatuksen verkkokurssia.

Hankkeella edistetään yliopistojen ainelaitosten, opettajankoulutuslaitosten ja harjoittelukoulujen opettajankouluttajien ja tulevien opettajankouluttajien (tohtorikoulutettavat) ammatillista kehittymistä, yhteisöllisyyttä ja toisiltaan oppimista kansainvälisessä ja kansallisessa yhteistyössä. Hanke kehittää LUMA-aineiden opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen laatua sekä vahvistaa tulevien ja nykyisten opettajien osaamista. Kehittämistutkimuksen kautta saadaan tietoa myös kehitettävien toimintamallien vaikuttavuudesta.

Hanke toteutetaan LUMA-keskus Suomen piirissä Helsingin yliopiston, Itä-Suomen yliopiston, Jyväskylän yliopiston ja Tampereen yliopiston välisenä yhteistyönä, neljän osahankkeen muodossa

Hankkeen vastuullinen johtaja

professori Maija Aksela, Helsingin yliopisto

Hankkeen työryhmä

  • tohtorikoulutettava Outi Haatainen, Helsingin yliopisto (puheenjohtaja)
  • tutkimusavustaja Topias Ikävalko, Helsingin yliopisto (sihteeri)
  • yliopistonopettaja Anna-Leena Kähkönen, Jyväskylän yliopisto
  • tohtorikoulutettava Daranee Lehtonen, Tampereen yliopisto
  • nuorempi tutkija Ville Tahvanainen, Itä-Suomen yliopisto

Hankkeen ohjausryhmä

  • professori Maija Aksela, Helsingin yliopisto (puheenjohtaja)
  • tohtorikoulutettava Outi Haatainen, Helsingin yliopisto (sihteeri)
  • sivistysjohtaja, dosentti (Itä-Suomen yliopisto) Pekka Hirvonen, Kiteen kaupunki
  • yliopistonlehtori Jorma Joutsenlahti, Tampereen yliopisto
  • professori Jan Lundell, Jyväskylän yliopisto