LUMA-toiminnan historia

Suomessa on ollut aktiivista LUMA-toimintaa vuodesta 1996 lähtien. Opetushallituksen LUMA-projekti tähtäsi matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen kehittämiseen vuosina 1996-2002. Vuoden 2003 ajan työ jatkui nimellä Matematiikan ja luonnontieteiden kehittämisohjelma.

Ensimmäinen LUMA-keskus perustettiin 2003

Ensimmäinen LUMA-keskus perustettiin Helsingin yliopiston yhteyteen 9.12.2003 ja sen avajaisia vietettiin Helsingissä 28.2.2004. Keskuksen perustaneeseen johtoryhmään kuuluivat edustajat Helsingin yliopiston biotieteellisestä tiedekunnasta, käyttäytymistieteellisestä tiedekunnasta ja matemaattis-luonnontieteellisestä tiedekunnasta, Helsingin kaupungin opetusvirastosta (kuntien edustajana), Kemianteollisuus ry:stä, Metsäteollisuus ry:stä, Opetushallituksesta, opetusministeriöstä, Taloudellisesta tiedotustoimistosta ja Teknologiateollisuus ry:stä. Keskuksen strategiassa (2005) keskus määriteltiin koulujen, yliopistojen ja elinkeinoelämän yhteistyön sateenvarjo-organisaatioksi, jonka tavoitteena on luonnontieteiden, matematiikan, tietotekniikan ja teknologian oppimisen, opiskelun ja opetuksen edistäminen kaikilla tasoilla. Valtakunnallisen LUMA-keskuksen yhtenä tavoitteena oli LUMA-toiminnan vahvistaminen koko Suomessa. Tavoitteen toteutumiseksi vuodesta 2007 lähtien Suomeen on perustettu LUMA-keskuksia eri yliopistojen/yliopistokeskusten yhteyteen.

LUMA-neuvottelukunta toimintaa käynnistämässä

Vuonna 2009 Opetushallituksen asettama matematiikan ja luonnontieteiden neuvottelukunta suositteli LUMA-toiminnan vahvistamista Suomessa eri korkeakoulujen yhteisellä LUMA-keskusten verkostolla. Tavoitteen toteuttamiseksi Helsingin yliopistossa asetettiin vuoden 2010 alusta kansallinen LUMA-neuvottelukunta, jonka tehtäväksi annettiin laatia valtakunnallinen LUMA-strategia LUMA-toiminnan pohjaksi sekä sopia painopistealoista, kansallisista ja kansainvälisistä yhteistyöhankkeista ja niiden rahoituksesta, yhteisestä tiedotuksesta ja toimintaan liittyvästä tutkimuksesta, ja lisäksi vaihtaa kokemuksia erilaisista toimintamalleista.

LUMA-keskus Suomi aloitti toimintansa 2013

Opetus- ja kulttuuriministeriön kannustuksesta yliopistot päättivät vahvistaa verkostoa vuoden 2014 alusta perustamalla johdettuna verkostona toimivan LUMA-keskus Suomen. Opetus- ja kulttuuriministeri avasi keskuksen 8.11.2013. Sen tehtäväksi tuli toimiakatto-organisaationa suomalaisten yliopistojen LUMA-keskuksille vahvistamalla ja edistämällä niiden toimintaa ja yhteistyötä kansallisesti ja kansainvälisesti.

Lue lisää

LUMA Suomi -verkkokirja kokoaa yhteen verkoston toimintaa vuosien varrelta.