Julkaisuja

LUMA-keskus Suomi -verkoston toimintaan liittyen julkaistaan eri yliopistoissa vuosittain lukuisia tutkimusartikkeleja, yleisartikkeleita, opinnäytetöitä ja muita julkaisuja. Tälle sivulle on koottu keskeisimpiä.

2017

2016

 • Aksela, M. K. (2016). Foreword in a special number “Promoting innovative and collaborative chemistry education through evidence-based chemistry teacher education”. LUMAT-B: International journal of math, science and technology education , 1(3).
 • Aksela, M. K., & Ikävalko, V-M. K. (2016). How to promote relevant practical work in science education through a non-formal learning environment? Teoksessa I. Eilks, S. Markic, & B. Ralle (Toimittajat), Science Education Research and Practical Work : A collection of invited papers inspired by the 23rd Symposium on Chemistry and Science Education held at the TU Dortmund University, May 26-28, 2016 Aachen: Shaker .
 • Aksela, M. K., Vartiainen, J. L., Tuomisto, M., Turkka, J. S., Pernaa, J. I. S., & Tolppanen, S. (2016). Promoting Meaningful Science Teaching and Learning Through ICT in the Finnish LUMA Ecosystem. Teoksessa H. Niemi, & J. Jia (Toimittajat), New Ways to Teach and Learn in China and Finland : Crossing Boundaries with Technology Frankfurt am Main: Peter Lang. DOI: 10.3726/978-3-631-69873-0
 • Aksela, M. K., Wu, X., & Halonen, J. E. (2016). Relevancy of the Massive Open Online Course (MOOC) about Sustainable Energy for Adolescents. Education Sciences, 6(4). DOI: 10.3390/educsci6040040
 • Burman, L. (2016). Using Venn diagrams in problem solving: a sequence of tasks with fractions and percentages. Teoksessa A. Kuzle, B. Rott & T. Hodnik Čadež (toim.), Problem Solving in the Mathematics Classroom – Perspectives and Practices from Different Countries. Münster: Verlag für wissenschaftliche Texte und Medien.
 • Eriksson, S.-L., Salminen, J., & Viro, E. (2016) Projekteja yläkoulun matematiikkaan. LUMA.fi Sanomat.
 • Hirn, I. (2016). Yritysyhteistyöprojektin kehittämistutkimus perusopetuksen vuosiluokan 9 matematiikassa. Diplomityö. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto
 • Hirvonen, P. E., Leinonen, R., & Asikainen, M. A. (2016). Tieteelliseen tutkimukseen perustuva opettajankoulutusohjelma – pitkäjänteistä tutkimusta kokeilukulttuurin sijaan. Tiedepolitiikka 3, 69-76.
 • Joutsenlahti, J., & Kulju, P. (2016). Akateeminen lukutaito matematiikassa. Teoksessa H. Silfverberg & P. Hästö (toim.), Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseuran tutkimuspäivät 2015. Turku: Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseura r.y., 23-34.
 • Jäsberg, A., (2016). Yläasteen oppimiskokonaisuus matematiikan ulkonaopettamiseen. Diplomityö.
 • Koponen M., Asikainen M. A., Viholainen A., & Hirvonen P. E. (2016). Teachers and their Educators – Views on Contents and their Development Needs in Mathematics Teacher Education. The Mathematics Enthusiast, 13(1), 149-170.
 • Kärnä, P., Vesterinen, V-M., & Aksela, M. K. (2016). How do exemplary Finnish science teachers support students’ learning and engagement?. Teoksessa J. Lavonen, K. Juuti, J. Lampiselkä, A. Uitto, & K. Hahl (Toimittajat): Electronic Proceedings of the ESERA 2015 Conference. Science education research: Engaging learners for a sustainable future (Sivut 304-310). (ESERA Conference Proceedings; Nro 4).
 • Leinonen, R., Kesonen, M. P., & Hirvonen, P. E. (2016). Hidden circuits and argumentation. Physics Education, 51(6).
 • Mutanen, J. (2016). Mikä lapsia kiinnostaa biotiedeleireillä? LUMA.fi Sanomat.
 • Nuora, P. (2015)., Research Report No. 197. Jyväskylä: University of Jyväskylä, Department of Chemistry.
 • Palkki, R. (2016). Features effecting success in Flexible Equation solving – A Case study. Teoksessa Csíkos, C., Rausch, A., & Szitányi, J. (toim.). Proceedings of the 40th Conference of the International 1–218 Group for the Psychology of Mathematics Education, 1(4), 218. Szeged, Hungary: PME.
 • Palkki, R. (2016). Joustava yhtälönratkaisu. Dimensio, 1(6), 16-19.
 • Palkki, R. (2016). Virheellinen esimerkki matematiikan luokkahuonekeskustelussa. Teoksessa Silfverberg, H. & Hästö, P. (toim.). Proceedings of Annual Symposium of the Finnish Mathematics and Science Education Research Association 2015. Turku, Finland.
 • Parkkila, E. (2016). Modernin JavaScript-pohjaisen web-sovelluksen toteuttaminen; Case: LUMATE-välineistöpankki -opinnäytetyö, Tampereen ammattikorkeakoulu
 • Partanen, S., Rusanen, J. & Pursiainen, J. (2016). Lukiovalintoina biologia ja maantiede. Natura, 3/2016.
 • Pursiainen, J. (2016). Valintaperusteiden kertomaa. Solmu-matematiikkalehti, 2/2016.
 • Pursiainen, J. (2016). Valintojen valttikortit – Lukion oppiaineet Oulun yliopiston valintaperusteissa. Dimensio, 2/2016.
 • Pursiainen, J., Rusanen, J., & Partanen, S. (2016). Lukion tärkein ainevalinta? Dimensio, 4/2016.
 • Putila, P., & Petäjistö, S. (2016). STEAM activities for Pupils and Schools in Finland Tampere LUMATE Centre and LUMA Centre at Aalto University. 44th SEFI Conference, 12-15 September 2016, Tampere, Finland
 • Räsänen, J. J., & Kairema, A. L. (2016). GeoGebra-täydennyskoulutuksia verkossa. Dimensio, 80.(6), 24-27.
 • Räsänen, J. J., & Karjalainen, E. (2016). Matikkaa virtuaalikerhossa. Dimensio, 80.(2), 29-31.
 • Räsänen, J. J., Sumu, V., Tuominen, J. E., Kaukoniemi, H., & Terrihauta, P. (2016). Pulmaario – matematiikkaa ja ohjelmointia: ohjaajan opas. Helsinki: Helsingin kaupunginkirjasto.
 • Röj-Lindberg, A.-.S, Hartvik, J., Hiltunen, K., & Åbacka, G. (2016). Mångvetenskapligt arbete tar tid. LÄRAREN, 20/2016
 • Salminen, J. (2016). Projektioppiminen matematiikassa liikunnallisilla projekteilla -diplomityö
 • Tuomisto, M., & Aksela, M. K. (2016). Alkusanat teemanumerossa: E-oppaita kemian opetukseen. LUMAT: Luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian opetuksen tutkimus ja käytäntö.
 • Vesterinen, V-M., Tolppanen, S., & Aksela, M. (2016). Toward citizenship science education: what students do to make the world a better place? International Journal of Science Education, 38(1), 30-50. DOI: 10.1080/09500693.2015.1125035
 • Vesterinen, V-M., Tolppanen, S. P., & Aksela, M. K. (2016). How students see the role of science and technology in solving humanitarian and environmental problems?. Teoksessa J. Lavonen, K. Juuti, J. Lampiselkä, A. Uitto, & K. Hahl (Toimittajat): Electronic Proceedings of the ESERA 2015 Conference. Science education research: Engaging learners for a sustainable future (Sivut 1167-1173). (ESERA Conference Proceedings ; Vuosikerta 4).
 • Viholainen A., Asikainen M. A., Hirvonen P. E., Lepik M., & Hemmi K. (2016). Estonian and Finnish beginning university students’ views about proof. Teoksessa Csíkos, C., Rausch, A. ja Szitányi, J. (toim.)., Proceedings of the 40th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Volume 1. International Group for the Psychology of Mathematics Education.
 • Viro, E. (2016). Projektipankki yläkoulun matematiikkaan. Dimensio 5/2016.
 • de Vocht, M. (2016). Kuinka korkealle karannut heliumpallo voi nousta? Ovatko pallot vaarallisia lentokoneille? Helsingin Sanomat.

2015

 • Aksela, M. K. (2015). Engaging Gifted and Talented Students in Math, Science and Technology in Finland. Teoksessa C. Fisher, C. Fisher-Ontrup, F. Käpnick, F-J. Mönks, & C. Solzbacher (Toimittajat), Giftedness Across the Lifespan Begabungsförderung von der frühen Kindheit bis ins Alter: Forder- und Förderkonzepte aus der Forschung (Begabungsforschung; Nro 18). Münster: Lit Verlag.
 • Aksela, M. K., & Vihma, L. J. (2015). Alkusanat toimittajilta (LUMA-päivät & ISSE). LUMAT: Luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian opetuksen tutkimus ja käytäntö, 3(7).
 • Aksela, M. K., & Vihma, L. J. (2015). Uudenlainen yhteisöllinen opettajankoulutus LUMA-ekosysteemissä elinikäisen oppimisen tukena. LUMAT: Luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian opetuksen tutkimus ja käytäntö, 3(6), 711-720.
 • Anttila, S. (2015). Google Earthin käyttö maantieteen lukio-opetuksessa. Tutkimus maantieteen opettajien valmiuksista ja asenteista sekä pelikokeilu. Pro Gradu. Helsinki: Helsingin yliopiston geotieteiden ja maantieteen laitos.
 • Handolin-Kiilo, H., & Aksela, M. (2015). Noviisiopettajien osaami-nen ja tuen tarve työelämän ensimmäisinä vuosina LUMAT, 3(6), 867–886.
 • Harmoinen, S.(2015). Tieteellinen taidekokemus – checkpoint Leonardo: taidemuseo luonnontieteen oppimisympäristönä ai-neenopettajakoulutuksessa. LUMAT, 3(6), 808–812.
 • Havinga, M. (2015). Yhdessä vai erikseen? Opetuskokeilu kuvataidekasvatuksen ja matematiikan opetuksen integroinnista perusopetuksen seitsemännellä luokalla. Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, kuvataidekasvatuksen ohjelma.
 • Heikkinen, H., Hästö, P., Kangas, V., & Leinonen, M. (2015). Pro-moting Exploratory Teaching in Mathematics: A Design Experi-ment on a CPD course for Teachers LUMAT, 3(6), 905–924.
 • Helppolainen, S., & Aksela, M. (2015). Science teachers’ ICT use from a viewpoint of Technological Pedagogical Content Knowledge (TPCK). LUMAT, 3(6), 783–799.
 • Hirvonen, P., Leinonen, R., Kesonen, M., Nivalainen, V., & Asikainen, M. (2015). Tutkimusperustainen fysiikan opettajankoulutus-ohjelma – prosessi ja nykytila. LUMAT, 3(6), 813–828.
 • Ikävalko, V.-M. (2015). Mielekkään kemian oppimisympäristön kehittämistutkimus: Kontekstuaalisten kokeellisten työohjeiden kehittäminen yritysyhteistyönä. Helsinki: Helsingin yliopiston kemian laitos.
 • Ikävalko, V.-M. & Aksela, M. K. (2015). Contextual, relevant and practical chemistry teaching at upper secondary school level textbooks in Finland. LUMAT, 3(3), 304–315.
 • Jokinen, S. (2015). Tutkiva tiedekerho – Kehittämistutkimus tiedekerhomateriaalista. Pro gradu-tutkielma, Kasvatustieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto.
 • Joutsenlahti, J., & Kulju, P. (2015). Kielentäminen matematiikan ja äidinkielen opetuksen kehittämisessä. Teoksessa T. Kaartinen (toim.), Monilukutaito kaikki kaikessa. Tampere: Tampereen yliopiston normaalikoulu, 57-76.
 • Joutsenlahti, J., & Rättyä, K. (2015). Kielentämisen käsite ainedidaktisissa tutkimuksissa. Teoksessa M. Kauppinen, M. Rautiainen & M. Tarnanen (toim.), Rajaton tulevaisuus: kohti kokonaisvaltaista oppimista: ainedidaktiikan symposium Jyväskylässä 13.-14.2.2014. Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran julkaisuja 8. Helsinki: Suomen ainedidaktinen tutkimusseura, 45-62.
 • Kontto, M. (2015). Verkkomateriaalin käyttö lukion luonnonmaantieteen opetuksessa. Pro Gradu. Helsinki: Helsingin yliopiston geotieteiden ja maantieteen laitos.
 • Kousa, P., Tuomisto, M., Mustikkaniemi, H., & Aksela, M. (2015). Yhteisöllistä ja eheyttävää opettajankoulutusta: esimerkkinä matematiikka ja luonnontieteet yhteiskunnassa -kurssi. LUMAT, 3(6), 829–837.
 • Kuokka, V. (2015). Koulu puutarhassa: Hermeneuttis-fenomenologinen tutkielma puutarhapedagogiikan ja taidekasvatuksen suhteesta. Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, kuvataidekasva-tuksen ohjelma.
 • Kurhila, J., & Vihavainen A. (2015). Purposeful MOOC to Alleviate Insufficient CS Education in Finnish Schools. ACM Transactions on Computing Education (TOCE) – Special Issue II on Computer Science Education in K–12 Schools, 15(2).
 • Kousa, P., Tuomisto, M., & Aksela, M. (2015). Yhteisöllistä ja eheyttävää opettajankoulutusta: esimerkkinä matematiikka ja luonnontieteet yhteiskunnassa-kurssi. LUMAT: Luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian opetuksen tutkimus ja käytäntö, 3(6), 829-837.
 • Ljokkoi, K. (2015). Art&Sci – Tieteidenvälisyyttä taidekasvatuk-seen. Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, kuva-taidekasvatuksen ohjelma.
 • Mutanen, J. (2015). Tieto- ja viestintäteknologiaa maastoon: kuviin tallennetun sijaintitiedon hyödyntäminen opetuksessa. LUMAT: Luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian opetuksen tutkimus ja käytäntö, 3(7), 1016-1022.
 • Mutanen, J. (2015). Videokilpailussa etsittiin valoa luonnosta. LUMA.fi Sanomat.
 • Mäki-Reinikka, K. (2015). Aivotaidetta. Brains on Art -kollektiivi tieteen ja taiteen välimaastossa. Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, kuvataidekasvatuksen ohjelma.
 • Rukajärvi-Saarela, M. (2015). Tutkimuksellisuudesta innostusta alakou-lujen kemian opetukseen. Kehittämistutkimus osallistavan luokanopettajan perus- ja täydennyskoulutuksen kehittämisestä. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.
 • Rukajärvi-Saarela, M., Kiviniemi, K., & Aksela, M. (2015). Osallis-tava ja tutkimuksellinen kemian opiskelu luokanopettajien koulu-tuksessa LUMAT, 3(6), 867–904.
 • Suvanto, M. (2015). 3D-mallinnus ja -tulostaminen matematiikan opetuksessa. Pro gradu. Helsinki: Helsingin yliopiston matematiikan ja tilastotieteen laitos.
 • Tolppanen, S. P., Vartiainen, J., Ikävalko, V-M., & Aksela, M. K. (2015). Relevance of Non-Formal Education in Science Education. Teoksessa I. Eilks, & A. Hofstein (Toimittajat), Relevant Chemistry Education: From Theory to Practice (Vuosikerta / volyymi 2015, Sivut 335-354). [18] Rotterdam: Sense Publishers.
 • de Vocht, M. (2015). Fysiikan työ vs. arkikielen työ. LUMA.fi Sanomat.
 • de Vocht, M. (2015). Scientix – uusia resursseja LUMA-opetukseen. LUMA.fi Sanomat.
 • Välisaari, J., Haimi, J., Koliseva, A., Koski, K., & Ratinen, I. (2015). Aineenopettajankoulutus LUMA-aineissa Jyväskylän yliopistossa. LUMAT, 3(6), 721–728.

2014

 • Burman, L. (2014). About problem sequences designed for heterogeneous classes in grade seven. Teoksessa A. Ambrus, & É. Vásárhelyi (toim.), Problem solving in Mathematics Education. Proceedings of the 15th ProMath conference, 30 August – 1 September, 2013 in Eger. Budapest: Faculty of Science, Eötvös Loránd University.
 • Burman, L. & Wallin, S. (2014). Teacher guided practice with problem sequences. Teoksessa Spaces for learning: past, present and future. Proceedings of the 30th symposium of the Finnish Mathematics and Science Education research Association in Vaasa, November 6-8, 2013. Report Nr 36 / 2014. Vaasa: Faculty of Education, Åbo Akademi University.
 • Hautala, T. (2014). Matikkapuu kasvoi keskustelusta täydennyskoulutukseksi. LUMAT, 2(1), 13–16.
 • Ikävalko, V.-M., & Aksela, M. (2014). Oppilaille relevanttien arkipäivän kokeellisten työohjeiden kehittäminen yritysyhteistyössä lukion kemian opetukseen. LUMAT, 2(2), 107–112.
 • Ratvio, R., Jylhä, M., & Lehikoinen, M. (2014). Maantieteen ylioppilaskirjoitukset sähköistyvät – näin pääset mukaan! LUMA.fi Sanomat.
 • Sundqvist, I. (2014). Tyttöjen matematiikkakuvan muuttuminen klubitoimintaan osallistumisen seurauksena. LUMAT, 2(1), 47–58.
 • Tolppanen, S., & Aksela, M. (2014). The International Millennium Youth Camp as an Active Learning Ecosystem for Future Scientists. Teoksessa H. Niemi, J. Multisilta, L. Lipponen, & M. Vivitsou (toim.), Finnish Innovations and Technologies in Schools: A Guide towards New Ecosystems of Learning. (Sivut 145–153). Rotterdam: Sense Publishers.
 • Tolppanen, S., & Tirri, K. (2014). How an Enrichment Summer Program Is Meeting the Expectations of Gifted Science Students: A Case Study from Finland. International Journal for Talent Development and Creativity, 2(1), 103–115.
 • Tomperi, P., & Aksela, M. (2014). In-Service Teacher Training Project on Inquiry-Based Practical Chemistry. LUMAT, 2(2), 215–226.
 • Tortosa, M., Skorsepa, M., Guitart, F., Urban-Woldron, H., Aksela, M., Tolvanen, S., … Smejkal, P. (2014). Design of research-based lab sheets for the acquisition of science competencies using ICT real-time experiments: Do students get the point of what they are doing?
 • Vihma, L. J., & Aksela, M. (2014). Inspiration, Joy, and Support of STEM for Children, Youth, and Teachers through the Innovative LUMA Collaboration. Teoksessa H. Niemi, J. Multisilta, L. Lipponen, & M. Vivitsou (Toimittajat), Finnish Innovations and Technologies in Schools: A Guide towards New Ecosystems of Learning (Sivut 129-144). Rotterdam: Sense Publishers.
 • de Vocht, M. (2014). Lämpökameran käyttö fysiikan opetuksessa. LUMA.fi Sanomat.