LUMA-aiheisia julkaisuja

LUMA-keskus Suomi -verkoston toimintaan liittyen julkaistaan eri yliopistoissa vuosittain lukuisia tutkimusartikkeleja, yleisartikkeleita, opinnäytetöitä ja muita julkaisuja. Tälle sivulle on koottu keskeisimpiä.

Valikoituja julkaisuja

LUMA Suomi kirjan kansi, jossa LUMA-kukka ja kirjan nimi LUMA SUOMI Yhdessä olemme enemmän. Tiedekasvatustoiminnastamme on kerrottu tarkemmin LUMA Suomi -kirjassa. 

Lelan matematiikkaseikkailu päiväkodissa

 • Kangas, Jonna; Reunamo, Jyrki; Erfving, Emilia
 • LUMA-keskus Suomi, 2020

Tämä kirja tarjoaa matematiikan oppimateriaalin varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen. Matematiikan sisällöt esitellään tarinoiden kautta. Lapsille luettavan tarinan rinnalla opettajalle  annetaan ideoita siitä, miten opetettavaa käsitettä voi havainnollistaa omassa ryhmässä helposti  saatavilla olevilla välineillä. Tarjolla on myös kysymyksiä, joiden avulla voi herätellä keskustelua  lasten kanssa.

Tämä kirjanen on syntynyt osana LUMATIKKA-hanketta. LUMATIKKA oli valtakunnallinen  matematiikan oppimisen ja opettamisen täydennyskoulutushanke, jonka LUMA-keskus Suomi -verkosto toteutti yhteistyössä useiden yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa vuosina 2018–2019. Hanketta rahoitti Opetushallitus.
Kirjasen syntyyn ovat myötävaikuttaneet koko LUMATIKAN varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tarinatiimi: Martina Aaltonen, Maria Larionova, Inkeri Sundqvist ja Salla Jansson. Kuvituksesta vastaa Emilia Erfving

Lataa e-kirja maksutta tällä sivulla.

Ohjelmointi matematiikan opetukseen

 • Antti Laaksonen; Erfving, Emilia 
 • LUMA-keskus Suomi, 2020

Tämä kirjanen sisältää kokoelman tehtäviä, jotka yhdistävät ohjelmointia ja matematiikkaa eri tavoin. Kokoelman tarkoituksena on antaa ideoita peruskoulun ja lukion matematiikan tunneille ohjelmoinnin sovelluksista.

Tämä kirjanen on syntynyt osana LUMATIKKA-hanketta. LUMATIKKA oli valtakunnallinen  matematiikan oppimisen ja opettamisen täydennyskoulutushanke, jonka LUMA-keskus Suomi -verkosto toteutti yhteistyössä useiden yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa vuosina 2018–2019. Hanketta rahoitti Opetushallitus.
Kirjan on kirjoittanut tietojenkäsittelytieteen yliopistonlehtori Antti Laaksonen ja kuvituksesta vastaa Emilia Erfving.

Lataa e-kirja maksutta tällä sivulla.

Vuoden 2020 julkaisut

Aalto-yliopisto Juniorin julkaisuja

 • Ruuth, I. (2020). Taidetta, tiedettä ja parempia tulevaisuuksia, Pro Gradu -tutkielma, Espoo: Aalto-yliopisto.

Helsingin yliopiston tiedekasvatuksen julkaisuja

Itä-Suomen yliopiston LUMA-keskuksen julkaisuja

 • Ikonen, K. (2020). Socio-cultural factors contributing to adolescents’ gendered education and career exploration in STEM. Väitöskirja. Joensuu: Itä-Suomen yliopisto.
 • Ikonen, K., Hirvonen, A., Leinonen, R., Hietala, J., Asikainen, M., & Hirvonen, P. (2020). Gender and the STEM Fields in Education-and Career-Related Discussions between Finnish Parents and their Adolescent Children. Journal of Research in STEM Education 6(2), 115-137.
 • Leinonen, R., Haaranen, M., Kesonen, M., Koponen, M., Hirvonen, P-E. & Asikainen, M.A. (2020). Finnish graduated physics teachers’ views about their teacher education program – The disparity between the needs and delivery. Journal of technology and science education, 10(1), 101-116.
 • Kiviharju, J. (2020). Opettajien näkemyksiä ja kokemuksia MyTech-ohjelmasta. Pro gradu tutkielma: Joensuu: Itä-Suomen yliopisto.
 • Hämäläinen, P. (2020). LUKIOLAISTEN NÄKEMYKSIÄ FYSIIKASTA, TEKNOLOGIASTA JA YHTEISKUNNASTA. Pro gradu tutkielma: Joensuu: Itä-Suomen yliopisto.
 • Heiskanen, S. (2020). Kitka seinäkiipeilyssä. Kandidaatintutkielma: Joensuu: Itä-Suomen yliopisto.

Keski-Suomen LUMA-keskuksen julkaisuja

 • Häkkinen, P. (2020). Luonnontieteiden kokeellisen ja tutkimusperustaisen opettamisen haasteet alakoulussa. Lisensiaattityö. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto
  http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202012036905

LUMA-keskus Saimaan julkaisuja

 • Naukkarinen, J., Niemelä, H. (2020). Understanding better young people’s views on technology in Finland. 2020 ASEE Annual Conference, Virtual Conference, 22-26 June.
 • Naukkarinen, J., Koikkalainen, K. (2020). All-inclusive outreach – A long-term co-operation process between a Finnish mid-sized university and a Finnish mid-sized town (Work in Progress). 2020 ASEE Annual Conference, Virtual Conference, 22-26 June.

Skolresursin julkaisuja

 • Braskén, M., Hemmi, K. & Kurtén, B. (2020). Implementing a Multidisciplinary Curriculum in a Finnish Lower Secondary School – The Perspective of Science and Mathematics. Scandinavian Journal of Educational Research 64(6), 852 – 868.
 • Braskén, M., Pörn, R. (2020), Energy as a multidisciplinary concept in K-12 education – a case study, LUMAT International Journal of Math, Science and Technology Education (Submitted – November 2020)
 • Elo, J., & Kurtén, B. (2020) Exploring points of contact between enterprise education and open-ended investigations in science education. Education inquiry 11(1), 18 – 35.
 • Fogde, A., Kurtén, B., Sandberg, T., & Huynh, T-P. (2020). Colorimetric Hydrogel from Natural Indicators: A Tool for Electrochemistry Education. Journal of Chemical Education, 97(10), 3702 – 3706.
 • Härmälä-Braskén, A-S., Hemmi, K., & Kurtén, B. (2020). Misconceptions in chemistry among Finnish prospective primary school teachers – a long-term study. International Journal of Science Education 42(9), 1447 – 1464.
 • Kurtén, B., Henriksson, A-C., Inquiry-based learning and teachers´ continued professional development, NorDiNa Nordic Studies in Science Education 2020
 • Kurtén, B., & Henriksson, A.-C. (2021). A model for continued professional development with focus on inquiry-based learning in science education. LUMAT: International Journal on Math, Science and Technology Education, 9(1), 208–234. https://doi.org/10.31129/LUMAT.9.1.1448
 • Linden, J. (2020), Mechanical resonance in the rear wheels of a shopping trolley: European Journal of Physics, (accepterad/i tryck), https://doi.org/10.1088/1361-6404/abbcf2.
 • Linden, J., Lindberg, M. & Källman, K-M. (2020), The rolling elliptical cylinder, American Journal of Physics 2020 (accepterad/ i tryck), https://doi.org/DOI: 10.1119/10.0002362.
 • Lindén, J. (2020), Upside down glass of water experiment revisited, Physics Education, 55, 5, 055023.
 • Röj-Lindberg, A-S., Hartvik, J., Ingves, M. (2020), Lärares och didaktikers lärande genom inquiry – insikter från ämnesöverskridande projekt, NorDiNa Nordic Studies in Science Education 2020

Tampereen LUMATE-keskus

 • Hamdi, R. (2020). Yläkoulun matematiikan kertaavan intensiivikurssin rakentaminen kehittämistutkimuksena. Diplomityö. Tampere: Tampereen yliopisto. http://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-202008196565
 • Lehtonen, D., Machado, L., Joutsenlahti, J., & Perkkilä, P. (2020). The Potentials of Tangible Technologies for Learning Linear Equations. Multimodal Technologies and Interaction4(4), 77. http://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-202011248169
 • Nyberg, N. (2020). Mobiili FabLab osana yläkoulun kemian opetusta: kehittämistutkimus. Diplomityö. Tampere: Tampereen yliopisto. http://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-202004273890
 • Viro, E., & Joutsenlahti, J. (2020). Learning mathematics by project work in secondary school. LUMAT: International Journal on Math, Science and Technology Education8(1), 107-132. http://urn.fi/urn:nbn:fi:tuni-202006015856
 • Viro, E., Lehtonen, D., Joutsenlahti, J., & Tahvanainen, V. (2020). Teachers’ Perspectives on Project-Based Learning in Mathematics and Science. European Journal of Science and Mathematics Education8(1), 12-31.

Vuonna 2019 julkaistuja

Helsingin yliopiston Tiedekasvatuksen julkaisemat

Itä-Suomen yliopiston LUMA-keskuksen julkaisemat

Keski-Suomen LUMA-keskuksen julkaisemat

Lounais-Suomen LUMA-keskuksesn julkaisemat

 • Koivusalo, S. (2019). Tiedesynttäreiden kehittäminen: vanhempien syyt valita tiedesynttärit. Pro Gradu. Turun yliopisto.
 • Apiola, M-V., & Laakso, M-J. The impact of self-theories to academic achievement and soft skills in undergraduate CS studies: first findings, Proceedings of the 2019 ACM Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education, pp. 16-22, (2019).
 • Kurvinen, E., Kaila, E., Kajasilta, H. & Laakso, M-J.,Teachers’ Perceptions of Digital Learning Path in Mathematics, Languages and Programming,  42nd International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO), Opatija, Croatia, pp. 643-648, (2019).
 • Apiola, M., Karunaratne, T., Kaila, E., & Laakso, M-J., Experiences from Digital Learning Analytics in Finland and Sweden: A Collaborative Approach,42nd International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO), Opatija, Croatia, pp. 627-632, (2019).
 • Apiola, M., Lokkila, E., & Laakso, M-J., Digital learning approaches in an intermediate-level computer science course, The International Journal of Information and Learning, (2019)
 • Veerasamy, A. K. , D’Souza, D., Lindén, R., & Laakso, M-J., Relationship between perceived problem‐solving skills and academic performance of novice learners in introductory programming courses,  Journal of Computer Assisted Learning, (2019).
 • Kajasilta, H., Apiola, M-V., Lokkila, E.,  Veerasamy, A., & Laakso,  M-J. , Measuring Students’ Stress with Mood Sensors: First FindingsIn: Herzog, M., Kubincová, Z., Han, P.,  & Temperini, M., (eds) Advances in Web-Based Learning – ICWL 2019, Lecture Notes in Computer Science,  Springer, (2019).

Oulun yliopiston LUMA-keskuksen julkaisemat

Skolresursin julkaisemat

 • Braskén, M., Hemmi, K., & Kurtén, B. (2019). Implementing a Multidisciplinary Curriculum in a Finnish Lower Secondary School–The Perspective of Science and Mathematics. Scandinavian Journal of Educational Research, 1-17. (Jufo 2)
 • Bråting, K., Madej, L., & Hemmi, K. (2019). Development of algebraic thinking: Opportunities offered by the Swedish curriculum and elementary mathematics textbooks. Nordisk matematikkdidaktikk, NOMAD: [Nordic Studies in Mathematics Education], 24(1), 27-49. (Jufo 1)
 • Burman, L. (2019). Developing students’ problem-solving skills using problem sequences – student perspectives on collaborative work. In I. Gebel, A. Kuzle, & B. Rott (Eds.), Proceedings of the 2018 Joint Conference of ProMath and the GDM Working Group on Problem Solving (pp. 51-59). Münster: WTM-Verlag.
 • Elo, J. & Kurtén, B. (2020). Exploring points of contact between enterprise education and open-ended investigations in science education. Godkänd för publicering i Education inquiry 11(1), 18-35. (Jufo 1).
 • Henriksson, A-C., Teachers´ perceptions of environmental education in early childhood settings, in proc. of ESERA2019 (European Science Education Research Association) conference, Universitetet i Bologna, Italy, 26 – 30.8.2019, also presented as invited lecture at NoFa7, Nordic Conference on​ Teaching and Learning in Curriculum Subjects,  Stockholms universitet, 13 – 15.5.2019
 • Kilhamn, C., & Röj-Lindberg, A.-S. (2019). Teachers’ queries about algebra teaching – Swedish and Finnish algebra teachers discussing practice. Nordic Studies in Mathematics Education, 24(3), 153–171.
 • Kilhamn, C., Röj-Lindberg, A-S., & Björkqvist, O. (2019). School algebra. In R. Säljö & C. Kilhamn (eds.). Encountering algebra. A comparative study of classrooms in Finland, Norway, Sweden and the USA, pp. 1–11. NewYork: Springer.
 • Kurtén, B., Henriksson, A-C., Inquiry-based learning and teachers´ continued professional development, godkänd för publicering i NorDiNa Nordic Studies in Science Education 2020
 • Ryve, A., & Hemmi, K. (2019). Educational policy to improve mathematics instruction at scale: conceptualizing contextual factors. Educational Studies in Mathematics, 1-16. DOI: 10.1007/s10649-019-09887-6 (Jufo 2)
 • Röj-Lindberg, A-S., & Partanen, A-M. (2019). Learning to solve equations in three Swedish-speaking classrooms in Finland. In R. Säljö & C. Kilhamn (eds.). Encountering algebra. A comparative study of classrooms in Finland, Norway, Sweden and the USA, pp. 111–138. NewYork: Springer.
 • Röj-Lindberg, A.-S., & Hemmi, K. (accepted for publication). School mathematics from the student perspective. U. T. Jankvist, M. Van den Heuvel-Panhuizen, & M. Veldhuis (Eds.). Proceedings of the Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME11, February 6 – 10, 2019), pp. ???. Utrecht, the Netherlands: Freudenthal Group & Freudenthal Institute, Utrecht University and ERME.
 • Röj-Lindberg, A-S., Hartvik, J., Ingves, M., Lärares och didaktikers lärande genom inquiry – insikter från ämnesöverskridande projekt, manuskript för publicering i NorDiNa Nordic Studies in Science Education 2020

Tampereen LUMATE-keskuksen julkaisemat

 • Lähteenmäki, Y. (2019). Kehittämistutkimus: matematiikan hiihtolomakurssi yhdeksäsluokkalaisille. Diplomityö. Tampere: Tampereen yliopisto.
 • Plomp, S. (2019). Didaktisia opintoja Tampereen yliopiston kemian opetukseen Kehittämistutkimus. Diplomityö. Tampere: Tampereen yliopisto.

Vuonna 2018 julkaistuja

Vuonna 2017 julkaistuja

Vuonna 2016 julkaistuja

 • Aksela, M. K. (2016). Foreword in a special number ”Promoting innovative and collaborative chemistry education through evidence-based chemistry teacher education”. LUMAT-B, 1(3).
 • Aksela, M. K., & Ikävalko, V-M. K. (2016). How to promote relevant practical work in science education through a non-formal learning environment? Teoksessa I. Eilks, S. Markic & B. Ralle (toim.), Science Education Research and Practical Work : A collection of invited papers inspired by the 23rd Symposium on Chemistry and Science Education held at the TU Dortmund University, May 26-28, 2016. Aachen: Shaker.
 • Aksela, M. K., Vartiainen, J. L., Tuomisto, M., Turkka, J. S., Pernaa, J. I. S., & Tolppanen, S. (2016). Promoting Meaningful Science Teaching and Learning Through ICT in the Finnish LUMA Ecosystem. Teoksessa H. Niemi, & J. Jia (toim.), New Ways to Teach and Learn in China and Finland : Crossing Boundaries with Technology. Frankfurt am Main: Peter Lang.
 • Aksela, M. K., Wu, X., & Halonen, J. E. (2016). Relevancy of the Massive Open Online Course (MOOC) about Sustainable Energy for Adolescents. Education Sciences, 6(4).
 • Burman, L. (2016). Using Venn diagrams in problem solving: a sequence of tasks with fractions and percentages. Teoksessa A. Kuzle, B. Rott & T. Hodnik Čadež (toim.), Problem Solving in the Mathematics Classroom – Perspectives and Practices from Different Countries. Münster: Verlag für wissenschaftliche Texte und Medien.
 • Eriksson, S.-L., Salminen, J., & Viro, E. (2016). Projekteja yläkoulun matematiikkaan. LUMA.fi Sanomat.
 • Hirn, I. (2016). Yritysyhteistyöprojektin kehittämistutkimus perusopetuksen vuosiluokan 9 matematiikassa. Diplomityö. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto
 • Hirvonen, P. E., Leinonen, R., & Asikainen, M. A. (2016). Tieteelliseen tutkimukseen perustuva opettajankoulutusohjelma – pitkäjänteistä tutkimusta kokeilukulttuurin sijaan. Tiedepolitiikka 3, 69-76.
 • Joutsenlahti, J., & Kulju, P. (2016). Akateeminen lukutaito matematiikassa. Teoksessa H. Silfverberg & P. Hästö (toim.), Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseuran tutkimuspäivät 2015. Turku: Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseura r.y., 23-34.
 • Jäsberg, A., (2016). Yläasteen oppimiskokonaisuus matematiikan ulkonaopettamiseen. Diplomityö.
 • Koponen M., Asikainen M. A., Viholainen A., & Hirvonen P. E. (2016). Teachers and their Educators – Views on Contents and their Development Needs in Mathematics Teacher Education. The Mathematics Enthusiast, 13(1), 149-170.
 • Kärnä, P., Vesterinen, V-M., & Aksela, M. K. (2016). How do exemplary Finnish science teachers support students’ learning and engagement?. Teoksessa J. Lavonen, K. Juuti, J. Lampiselkä, A. Uitto, & K. Hahl (Toimittajat): Electronic Proceedings of the ESERA 2015 Conference. Science education research: Engaging learners for a sustainable future (Sivut 304-310). (ESERA Conference Proceedings; Nro 4).
 • Leinonen, R., Kesonen, M. P., & Hirvonen, P. E. (2016). Hidden circuits and argumentation. Physics Education, 51(6).
 • Mutanen, J. (2016). Mikä lapsia kiinnostaa biotiedeleireillä? LUMA.fi Sanomat.
 • Nuora, P. (2016). Monitapaustutkimus LUMA-toimintaan liittyvissä oppimisympäristöissä tapahtuvista kemian oppimiskokemuksista. Research report No. 197, Department of Chemistry. Jyväskylä: University of Jyväskylä.
 • Palkki, R. (2016). Features effecting success in Flexible Equation solving – A Case study. Teoksessa Csíkos, C., Rausch, A., & Szitányi, J. (toim.). Proceedings of the 40th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, 1(4), 218. Szeged, Hungary: PME.
 • Palkki, R. (2016). Joustava yhtälönratkaisu. Dimensio, 1(6), 16-19.
 • Palkki, R. (2016). Virheellinen esimerkki matematiikan luokkahuonekeskustelussa. Teoksessa Silfverberg, H. & Hästö, P. (toim.), Proceedings of Annual Symposium of the Finnish Mathematics and Science Education Research Association 2015. Turku, Finland.
 • Parkkila, E. (2016). Modernin JavaScript-pohjaisen web-sovelluksen toteuttaminen – Case: LUMATE-välineistöpankki. Opinnäytetyö. Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulu.
 • Partanen, S., Rusanen, J. & Pursiainen, J. (2016). Lukiovalintoina biologia ja maantiede. Natura, 3/2016.
 • Pursiainen, J. (2016). Valintaperusteiden kertomaa. Solmu-matematiikkalehti, 2/2016.
 • Pursiainen, J. (2016). Valintojen valttikortit – Lukion oppiaineet Oulun yliopiston valintaperusteissa. Dimensio, 2/2016.
 • Pursiainen, J., Rusanen, J., & Partanen, S. (2016). Lukion tärkein ainevalinta? Dimensio, 4/2016.
 • Putila, P., & Petäjistö, S. (2016). STEAM activities for Pupils and Schools in Finland Tampere LUMATE Centre and LUMA Centre at Aalto University. 44th SEFI Conference, 12-15 September 2016, Tampere, Finland
 • Räsänen, J. J., & Kairema, A. L. (2016). GeoGebra-täydennyskoulutuksia verkossa. Dimensio, 80(6), 24-27.
 • Räsänen, J. J., & Karjalainen, E. (2016). Matikkaa virtuaalikerhossa. Dimensio, 80(2), 29-31.
 • Räsänen, J. J., Sumu, V., Tuominen, J. E., Kaukoniemi, H., & Terrihauta, P. (2016). Pulmaario – matematiikkaa ja ohjelmointia: ohjaajan opas. Helsinki: Helsingin kaupunginkirjasto.
 • Röj-Lindberg, A.-.S, Hartvik, J., Hiltunen, K., & Åbacka, G. (2016). Mångvetenskapligt arbete tar tid. LÄRAREN, 20/2016
 • Salminen, J. (2016). Projektioppiminen matematiikassa liikunnallisilla projekteilla. Diplomityö. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto.
 • Tuomisto, M., & Aksela, M. K. (2016). Alkusanat teemanumerossa: E-oppaita kemian opetukseen. LUMAT, 1(1).
 • Vesterinen, V.-M., Tolppanen, S., & Aksela, M. (2016). Toward citizenship science education: what students do to make the world a better place? International Journal of Science Education, 38(1), 30-50.
 • Vesterinen, V.-M., Tolppanen, S. P., & Aksela, M. K. (2016). How students see the role of science and technology in solving humanitarian and environmental problems? Teoksessa J. Lavonen, K. Juuti, J. Lampiselkä, A. Uitto, & K. Hahl (toim.): Electronic Proceedings of the ESERA 2015 Conference. Science education research: Engaging learners for a sustainable future (Sivut 1167-1173). (ESERA Conference Proceedings; Vuosikerta 4).
 • Viholainen A., Asikainen M. A., Hirvonen P. E., Lepik M., & Hemmi K. (2016). Estonian and Finnish beginning university students’ views about proof. Teoksessa Csíkos, C., Rausch, A. ja Szitányi, J. (toim.)., Proceedings of the 40th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Volume 1. International Group for the Psychology of Mathematics Education.
 • Viro, E. (2016). Projektipankki yläkoulun matematiikkaan. Dimensio, 5/2016.
 • de Vocht, M. (2016). Kuinka korkealle karannut heliumpallo voi nousta? Ovatko pallot vaarallisia lentokoneille? Helsingin Sanomat.

Vuonna 2015 julkaistuja

 • Aksela, M. K. (2015). Engaging Gifted and Talented Students in Math, Science and Technology in Finland. Teoksessa C. Fisher, C. Fisher-Ontrup, F. Käpnick, F-J. Mönks, & C. Solzbacher (Toimittajat), Giftedness Across the Lifespan Begabungsförderung von der frühen Kindheit bis ins Alter: Forder- und Förderkonzepte aus der Forschung (Begabungsforschung; Nro 18). Münster: Lit Verlag.
 • Aksela, M. K., & Vihma, L. J. (2015). Alkusanat toimittajilta (LUMA-päivät & ISSE). LUMAT, 3(7).
 • Aksela, M. K., & Vihma, L. J. (2015). Uudenlainen yhteisöllinen opettajankoulutus LUMA-ekosysteemissä elinikäisen oppimisen tukena. LUMAT, 3(6), 711-720.
 • Anttila, S. (2015). Google Earthin käyttö maantieteen lukio-opetuksessa. Tutkimus maantieteen opettajien valmiuksista ja asenteista sekä pelikokeilu. Pro Gradu. Helsinki: Helsingin yliopiston geotieteiden ja maantieteen laitos.
 • Handolin-Kiilo, H., & Aksela, M. (2015). Noviisiopettajien osaami-nen ja tuen tarve työelämän ensimmäisinä vuosina. LUMAT, 3(6), 867–886.
 • Harmoinen, S. (2015). Tieteellinen taidekokemus – Checkpoint Leonardo: taidemuseo luonnontieteen oppimisympäristönä aineenopettajakoulutuksessa. LUMAT, 3(6), 808–812.
 • Havinga, M. (2015). Yhdessä vai erikseen? Opetuskokeilu kuvataidekasvatuksen ja matematiikan opetuksen integroinnista perusopetuksen seitsemännellä luokalla. Espoo: Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu.
 • Heikkinen, H., Hästö, P., Kangas, V., & Leinonen, M. (2015). Promoting Exploratory Teaching in Mathematics: A Design Experiment on a CPD course for Teachers. LUMAT, 3(6), 905–924.
 • Helppolainen, S., & Aksela, M. (2015). Science teachers’ ICT use from a viewpoint of Technological Pedagogical Content Knowledge (TPCK). LUMAT, 3(6), 783–799.
 • Hirvonen, P., Leinonen, R., Kesonen, M., Nivalainen, V., & Asikainen, M. (2015). Tutkimusperustainen fysiikan opettajankoulutusohjelma – prosessi ja nykytila. LUMAT, 3(6), 813–828.
 • Ikävalko, V.-M. (2015). Mielekkään kemian oppimisympäristön kehittämistutkimus: Kontekstuaalisten kokeellisten työohjeiden kehittäminen yritysyhteistyönä. Lisensiaatintutkimus. Helsinki: Helsingin yliopiston kemian laitos.
 • Ikävalko, V.-M. & Aksela, M. K. (2015). Contextual, relevant and practical chemistry teaching at upper secondary school level textbooks in Finland. LUMAT, 3(3), 304–315.
 • Jokinen, S. (2015). Tutkiva tiedekerho – Kehittämistutkimus tiedekerhomateriaalista. Pro gradu. Tampere: Tampereen yliopisto.
 • Joutsenlahti, J., & Kulju, P. (2015). Kielentäminen matematiikan ja äidinkielen opetuksen kehittämisessä. Teoksessa T. Kaartinen (toim.), Monilukutaito kaikki kaikessa. Tampere: Tampereen yliopiston normaalikoulu, 57–76.
 • Joutsenlahti, J., & Rättyä, K. (2015). Kielentämisen käsite ainedidaktisissa tutkimuksissa. Teoksessa M. Kauppinen, M. Rautiainen & M. Tarnanen (toim.), Rajaton tulevaisuus: kohti kokonaisvaltaista oppimista: ainedidaktiikan symposium Jyväskylässä 13.–14.2.2014. Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran julkaisuja 8. Helsinki: Suomen ainedidaktinen tutkimusseura, 45–62.
 • Kontto, M. (2015). Verkkomateriaalin käyttö lukion luonnonmaantieteen opetuksessa. Pro Gradu. Helsinki: Helsingin yliopiston geotieteiden ja maantieteen laitos.
 • Kousa, P., Tuomisto, M., Mustikkaniemi, H., & Aksela, M. (2015). Yhteisöllistä ja eheyttävää opettajankoulutusta: esimerkkinä matematiikka ja luonnontieteet yhteiskunnassa -kurssi. LUMAT, 3(6), 829–837.
 • Kuokka, V. (2015). Koulu puutarhassa: Hermeneuttis-fenomenologinen tutkielma puutarhapedagogiikan ja taidekasvatuksen suhteesta. Espoo: Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu.
 • Kurhila, J., & Vihavainen A. (2015). Purposeful MOOC to Alleviate Insufficient CS Education in Finnish Schools. ACM Transactions on Computing Education (TOCE) – Special Issue II on Computer Science Education in K–12 Schools, 15(2).
 • Ljokkoi, K. (2015). Art&Sci – Tieteidenvälisyyttä taidekasvatukseen. Espoo: Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu.
 • Mutanen, J. (2015). Biologian opinnot ja tutkimus tutuiksi tiedekampusvierailulla. LUMA.fi Sanomat.
 • Mutanen, J. (2015). BioPop kehittää uusia opetusideoita biologian opetukseen. LUMA.fi Sanomat.
 • Mutanen, J. (2015). Tieto- ja viestintäteknologiaa maastoon: kuviin tallennetun sijaintitiedon hyödyntäminen opetuksessa. LUMAT, 3(7), 1016-1022.
 • Mutanen, J. (2015). Videokilpailussa etsittiin valoa luonnosta. LUMA.fi Sanomat.
 • Mäki-Reinikka, K. (2015). Aivotaidetta. Brains on Art -kollektiivi tieteen ja taiteen välimaastossa. Espoo: Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu.
 • Rukajärvi-Saarela, M. (2015). Tutkimuksellisuudesta innostusta alakoulujen kemian opetukseen. Kehittämistutkimus osallistavan luokanopettajan perus- ja täydennyskoulutuksen kehittämisestä. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.
 • Rukajärvi-Saarela, M., Kiviniemi, K., & Aksela, M. (2015). Osallistava ja tutkimuksellinen kemian opiskelu luokanopettajien koulutuksessa. LUMAT, 3(6), 867–904.
 • Suvanto, M. (2015). 3D-mallinnus ja -tulostaminen matematiikan opetuksessa. Pro gradu. Helsinki: Helsingin yliopiston matematiikan ja tilastotieteen laitos.
 • Tolppanen, S. P., Vartiainen, J., Ikävalko, V-M., & Aksela, M. K. (2015). Relevance of Non-Formal Education in Science Education. Teoksessa I. Eilks, & A. Hofstein (Toimittajat), Relevant Chemistry Education: From Theory to Practice (Vuosikerta / volyymi 2015, Sivut 335-354). Rotterdam: Sense Publishers.
 • de Vocht, M. (2015). Fysiikan työ vs. arkikielen työ. LUMA.fi Sanomat.
 • de Vocht, M. (2015). Scientix – uusia resursseja LUMA-opetukseen. LUMA.fi Sanomat.
 • de Vocht, M. (2015). Toiminnallinen opintokäyntimahdollisuus fysiikan opetuslaboratorioon. LUMA.fi Sanomat.
 • Välisaari, J., Haimi, J., Koliseva, A., Koski, K., & Ratinen, I. (2015). Aineenopettajankoulutus LUMA-aineissa Jyväskylän yliopistossa. LUMAT, 3(6), 721–728.

Vuonna 2014 julkaistuja

 • Burman, L. (2014). About problem sequences designed for heterogeneous classes in grade seven. Teoksessa A. Ambrus, & É. Vásárhelyi (toim.), Problem solving in Mathematics Education. Proceedings of the 15th ProMath conference, 30 August – 1 September, 2013 in Eger. Budapest: Faculty of Science, Eötvös Loránd University.
 • Burman, L. & Wallin, S. (2014). Teacher guided practice with problem sequences. Teoksessa Spaces for learning: past, present and future. Proceedings of the 30th symposium of the Finnish Mathematics and Science Education research Association in Vaasa, November 6-8, 2013. Report Nr 36 / 2014. Vaasa: Faculty of Education, Åbo Akademi University.
 • Hautala, T. (2014). Matikkapuu kasvoi keskustelusta täydennyskoulutukseksi. LUMAT, 2(1), 13–16.
 • Ikävalko, V.-M., & Aksela, M. (2014). Oppilaille relevanttien arkipäivän kokeellisten työohjeiden kehittäminen yritysyhteistyössä lukion kemian opetukseen. LUMAT, 2(2), 107–112.
 • Ratvio, R., Jylhä, M., & Lehikoinen, M. (2014). Maantieteen ylioppilaskirjoitukset sähköistyvät – näin pääset mukaan! LUMA.fi Sanomat.
 • Sundqvist, I. (2014). Tyttöjen matematiikkakuvan muuttuminen klubitoimintaan osallistumisen seurauksena. LUMAT, 2(1), 47–58.
 • Tolppanen, S., & Aksela, M. (2014). The International Millennium Youth Camp as an Active Learning Ecosystem for Future Scientists. Teoksessa H. Niemi, J. Multisilta, L. Lipponen, & M. Vivitsou (toim.), Finnish Innovations and Technologies in Schools: A Guide towards New Ecosystems of Learning. (Sivut 145–153). Rotterdam: Sense Publishers.
 • Tolppanen, S., & Tirri, K. (2014). How an Enrichment Summer Program Is Meeting the Expectations of Gifted Science Students: A Case Study from Finland. International Journal for Talent Development and Creativity, 2(1), 103–115.
 • Tomperi, P., & Aksela, M. (2014). In-Service Teacher Training Project on Inquiry-Based Practical Chemistry. LUMAT, 2(2), 215–226.
 • Tortosa, M., Skorsepa, M., Guitart, F., Urban-Woldron, H., Aksela, M., Tolvanen, S., … Smejkal, P. (2014). Design of research-based lab sheets for the acquisition of science competencies using ICT real-time experiments: Do students get the point of what they are doing?
 • Vihma, L. J., & Aksela, M. (2014). Inspiration, Joy, and Support of STEM for Children, Youth, and Teachers through the Innovative LUMA Collaboration. Teoksessa H. Niemi, J. Multisilta, L. Lipponen, & M. Vivitsou (Toimittajat), Finnish Innovations and Technologies in Schools: A Guide towards New Ecosystems of Learning (Sivut 129-144). Rotterdam: Sense Publishers.
 • de Vocht, M. (2014). Kumpulassa keskusteltiin tulevasta lukiofysiikan opetussuunnitelmasta. LUMA.fi Sanomat.
 • de Vocht, M. (2014). OPS-luonnoksen korkealentoiset tavoitteet jakavat fysiikan opettajia kahteen leiriin. LUMA.fi Sanomat.
 • de Vocht, M. (2014). Lämpökameran käyttö fysiikan opetuksessa. LUMA.fi Sanomat.