Kansallinen LUMA-aineiden opettajankoulutuksen foorumi

LUMA-keskus Suomi ylläpitää kansallista LUMA-aineiden opettajankouluttajien verkostoa, jonka tavoitteena on edistää eri yliopistojen opettajankouluttajien yhteistyötä ja hyvien toimintamallien leviämistä koulutusyksiköstä toiseen.

Foorumiin kuuluu opettajienkouluttajia yliopistoista eri puolilta Suomea. Foorumin puheenjohtajana toimii keskuksen johtaja, prof. Maija Aksela.