Yhteistyössä

Teemme koko Suomen laajuisesti yhteistyötä eri tiedekasvatustoimijoiden kanssa, tärkeimmät yhteistyömuodot ovat LUMA-neuvottelukunta ja LUMA-aineiden opettajankoulutuksen, opetuksen tutkimuksen ja kehittämisen foorumi.

LUMA-neuvottelukunta

LUMA-neuvottelukunta toimii LUMA-keskus Suomen johtokunnalle neuvoa-antavana keskustelufoorumina. Neuvottelukunta kokoontuu 2-3 kertaa vuodessa. Kokouksissa käsittellään LUMA-keskus Suomi -verkoston ajankohtaisia asioita ja osallistujilla on mahdollisuus osallistua niiden suunnitteluun ja viestintään. Neuvottelukunnassa myös valmistellaan yhdessä uusia avauksia ja kannanottoja sekä jaetaan tietoa ajankohtaisesta tiedekasvatustoiminnasta.

Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii LUMA-keskus Suomen johtokunnan puheenjohtaja Jan Lundell ja varapuheenjohtajana Leena Pöntynen Teknologiateollisuus ry:sta. Myös LUMA-keskus Suomen johtaja on neuvottelukunnan jäsen.

Neuvottelukuntaan on kutsuttu edustus lukuisista yhteistyötahoista:

OrganisaatioEdustajaVaraedustaja
AineopettajaliittoArmi Nurmi 
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto AreneSami SuhonenMikael Paronen
Biologian ja maantieteen opettajien liitto (BMOL)Sirpa LappalainenMinttu Kalmi
EnergiateollisuusHenna Hirvonen 
Tiedemuseo Liekki / ObservatorioPäivi Harjunpää 
Innokas-verkostoTiina KorhonenMinna Kukkonen
Kehittämiskeskus OpinkirjoMerike KesslerMinna Riikka Järvinen
KemianteollisuusAnni Siltanen 
Luonnontieteellinen keskusmuseo LuomusJouko Rikkinen 
Luonnonvarakeskus (Luke)Eeva SieviJuha Heikkilä
Helsingin luonnontiedelukioKaisa Tikka 
LääketeollisuusNadia Tamminen 
Matemaattisten aineiden opettajien liitto (MAOL)Jasmin VälimäkiPäivi Hyttinen
MetsäteollisuusVenla Kaplas 
Naisjärjestöjen KeskusliittoAnnamaija EskolaTerhi Heinilä
Opetusalan Ammattijärjestö (OAJ)Tuomo Laakso 
OpetushallitusTeijo Koljonen 
Opetus- ja kulttuuriministeriöJari Rajanen 
Sanoma Media Finland / Tiede & HS TiedeJukka Ruukki 
Suomalainen TiedeakatemiaPekka Aula 
Suomalaisten Kemistien SeuraPekka Joensuu
Suomen Bioteollisuus (FIB)Carmela Kantor-Aaltonen 
Suomen FyysikkoseuraTaina Ruuskanen 
Suomen harjoittelukoulujen rehtoritAntero Hietamäki 
Suomen Kuntaliitto 
Suomen LuokanopettajatKarita KoskinenSaara Kokko
Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto (LYKE-verkosto)Kati Vähä-JaakkolaMaija Ihantola
Suomen MetsäyhdistysSirpa Kärkkäinen 
Suomen opinto-ohjaajat (SOPO)Mia Gerdt 
Suomen RehtoritPertti Tuomi
Suomen tiedetoimittajain liittoRiina Linna 
Suomen Vanhempainliitto  
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto (UNIFI)Elina Oksanen 
Suomen Ylioppilaskuntien liitto (SYL)  
Suomen ympäristökasvatuksen seura  
Svenska folkskolans vänner (SFV)Sixten Sandström 
Talous ja Nuoret TAT 
Tekniikan Akateemiset (TEK)Juhani NokelaTuula Pihlajamaa
Tekniikan Akatemia (TAF)Ari AhonenEeva Sievi
Tekniikan museoAnssi Tuulenmäki 
Tekniska Föreningen i Finland (TFiF)Annika NylanderNina Gunell
Teknologiateollisuus & Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiöLeena Pöntynen 
TerveysteknologiaSaara Hassinen 
Tiedekeskus ArktikumJonna Katajamäki 
Tiedekeskus HeurekaJutta Kujasalo 
Tiedekeskus PilkeHeikki Hepoaho 
TiedeopetusyhdistysMari Nuutinen 
Tieteen tiedotusReetta Kettunen 
Tähtitieteellinen yhdistys URSAMarkku Sarimaa 
Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto (VOL ry.)Sari Sirniö
 
YlioppilastutkintolautakuntaTimo Saarinen 

Neuvottelukunnan tapaamisiin voivat osallistua LUMA-keskus Suomen johtokunnan jäsenet ja asiantuntijajäsenet varajäsenineen sekä LUMA-keskusten henkilöstö.

LUMA-aineiden opettajankoulutuksen, opetuksen tutkimuksen ja kehittämisen foorumi

LUMA-keskus Suomi ylläpitää kansallista LUMA-aineiden opettajankouluttajien, opetuksen tutkijoiden ja kehittäjien verkostoa, jonka tavoitteena on edistää eri korkeakoulujen opettajankouluttajien, opetuksen tutkijoiden ja kehittäjien yhteistyötä sekä hyvien toimintamallien leviämistä koulutus- ja tutkimusyksiköstä toiseen.

Foorumiin kuuluu akateemisia asiantuntijoita korkeakouluista eri puolilta Suomea. Foorumin puheenjohtajana toimii LUMA-keskus Suomen johtaja, prof. Maija Aksela. Foorumi on perustettu syksyllä 2014.