LUMA-neuvottelukunta

Kansallinen LUMA-neuvottelukunta toimii LUMA-keskus Suomen johtokunnalle neuvoa-antavana keskustelufoorumina. Neuvottelukunta kokoontuu vähintään kerran vuodessa.

Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii LUMA-keskus Suomen johtokunnan puheenjohtaja Jan Lundell ja varapuheenjohtajana Sanna Lauslahti Lääketeollisuus ry:sta. Myös LUMA-keskus Suomen johtaja on neuvottelukunnan jäsen.

Neuvottelukuntaan on kutsuttu edustus lukuisista yhteistyötahoista:

Organisaatio Edustaja Varaedustaja
Aineopettajaliitto Armi Nurmi
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene Sami Suhonen Mikael Paronen
Biologian ja maantieteen opettajien liitto (BMOL) Sirpa Lappalainen Minttu Kalmi
Energiateollisuus Maiju Korhonen
GLOBE-verkosto Taina Ruuskanen Sirkka Staff
Helsingin yliopistomuseo / Observatorio Päivi Harjunpää
Innokas-verkosto Tiina Korhonen Minna Kukkonen
Kehittämiskeskus Opinkirjo Merike Kesler Minna Riikka Järvinen
Kemianteollisuus Anni Siltanen
Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus Jouko Rikkinen
Luonnonvarakeskus (Luke) Kirsi Arvelo Juha Heikkilä
LUKEMA-verkosto Kaisa Tikka
 
Lääketeollisuus Sanna Lauslahti  
Matemaattisten aineiden opettajien liitto (MAOL) Päivi Hyttinen Jasmin Välimäki
Metsäteollisuus Kim Nguyen  
Naisjärjestöjen Keskusliitto Annamaija Eskola Terhi Heinilä
Opetusalan Ammattijärjestö (OAJ) Olavi Arra
Opetushallitus Teijo Koljonen
opetus- ja kulttuuriministeriö Jari Rajanen
Sanoma Media Finland / Tiede & HS Tiede Jukka Ruukki
Suomalainen Tiedeakatemia Pekka Aula
Suomalaisten Kemistien Seura Ilkka Pollari Heleena Karrus
Suomen Bioteollisuus (FIB) Carmela Kantor-Aaltonen
Suomen Fyysikkoseura Taina Ruuskanen
Suomen harjoittelukoulujen rehtorit Kirsti Koski
Suomen Kuntaliitto Lieselotte Eskelinen
Suomen Luokanopettajat Mervi Berg Karita Koskinen
Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto (LYKE-verkosto) Kati Vähä-Jaakkola Maija Ihantola
Suomen Metsäyhdistys Sirpa Kärkkäinen
Suomen opinto-ohjaajat (SOPO) Mia Gerdt
Suomen Rehtorit Kimmo Laitinen Pertti Tuomi
Suomen tiedetoimittajain liitto Tiina Raevaara
Suomen Vanhempainliitto Ulla Siimes
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto (UNIFI) Elina Oksanen
Suomen Ylioppilaskuntien liitto (SYL)
Suomen ympäristökasvatuksen seura
Svenska folkskolans vänner (SFV) Sixten Sandström
Talous ja Nuoret TAT Elisa Koivumaa
Tekniikan Akateemiset (TEK) Pekka Pellinen Tuula Pihlajamaa
Tekniikan Akatemia (TAF) Ari Ahonen Eeva Sievi
Tekniikan museo Heini Oikkonen-Kerman
Tekniska Föreningen i Finland (TFiF) Annika Nylander Nina Gunell
Teknologiateollisuus & Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö Leena Pöntynen
Terveysteknologia Saara Hassinen
Tiedekeskus Arktikum Jonna Katajamäki
Tiedekeskus Heureka Jutta Kujasalo
Tiedekeskus Pilke Heikki Hepoaho
Tiedeopetusyhdistys Mari Nuutinen
Tieteen tiedotus Reetta Kettunen
Tähtitieteellinen yhdistys URSA Markku Sarimaa
Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto (VOL ry.) Sari Sirniö
Ylioppilastutkintolautakunta Timo Saarinen

Neuvottelukunnan tapaamisiin voivat osallistua LUMA-keskus Suomen johtokunnan jäsenet ja asiantuntijajäsenet varajäsenineen sekä LUMA-keskusten henkilöstö.