LUMA-kehittämisyhteisö

Onko sinulla ajatuksia siitä, miten matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian opetusta ja oppimista tulisi kehittää? Kokoamme yhteen LUMA-aineiden kehittämisestä kiinnostuneita kouluja ja päiväkoteja. Yhdessä LUMA-verkoston asiantuntijoiden kanssa nämä oppimisyhteisöt kehittävät uusia toimintamalleja ja materiaaleja LUMA-aineiden opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen. Kehittämisyhteisöt on valittu mukaan avoimen haun kautta, ja mukana on tällä hetkellä 65 erilaista oppimisyhteisöä eri puolilta Suomea. Kehitämme toimintaa syksyllä 2024.

Ajankohtaista

LUMA-kehittäjien iltapäivä järjestetään seuraavan kerran 18.4.2024 kello 14.00–16.00. Saat kutsun sähköpostilla noin kaksi viikkoa ennen tapahtumaa.

Tavoitteet

Kehittämiskoulut ja -päiväkodit pääsevät osallistumaan LUMA-keskus Suomen uuden valtakunnallisen tehtävän 2021–2024 valmisteluun ja toteuttamiseen yhteisöllisesti niin, että mukana on opettajia, tutkijoita, opettajankouluttajia ja muita yhteistyötahoja. Päätavoitteenamme on lisätä yhteistyötä paitsi koulujen sisällä myös muiden tahojen kanssa. Tämä yhteistyö tukee opetussuunnitelman toteuttamista ja opettajien jatkuvaa oppimista sekä innostaa lapsia ja nuoria LUMA-aineiden pariin.

Teemme yhteistyötä pitkäjänteisesti ja vuorovaikutteisesti niin, että eri osapuolien tarpeet ja toiveet otetaan huomioon. Kehittämistyö jatkuu koko valtakunnallisen tehtävän kauden ajan 2021–2024, eli aikaa yhteiskehittämiselle ja palautteeseen perustuvalle jatkokehittämiselle on varattu runsaasti. Yhteisöllisesti toiminnan mukaisesti koko yhteisön tuki ja osaaminen ovat kaikkien käytössä.

Yhteistyön teemat

Teemaryhmien aiheet ovat valikoituneet osallistuvien koulujen ja päiväkotien toiveiden mukaan. Kehittämistä tehdään neljässä teemaryhmässä:

Korkeakoulu-, tutkija- ja yritysyhteistyö

Ryhmä keskittyy nimensä mukaisesti korkeakoulu-, tutkija- ja yritysyhteistyömallien kehittämiseen mukana olevissa kouluissa, jotka ovat lukioita ja yläkouluja. Tähän mennessä ryhmässä on kehitetty esimerkiksi monialaisia ja syventäviä kursseja ja opintomatka. Kehityskohteet määrittyvät kehittäjäkoulujen oman kiinnostuksen perusteella ja ryhmässä keskitytään pohtimaan yhdessä erilaisia toteutusmahdollisuuksia, jakamaan ideoita ja antamaan vertaistukea. Työskentelytahti on vapaa, ja pyrimme innostamaan ja kannustamaan toisiamme.

Mukana olevat koulut:

 • Sipoon lukio
 • Munkkiniemen yhteiskoulu
 • Mäntän lukio
 • Sammonlahden koulu
 • Lappeenrannan Lyseon lukio
 • Keminmaan lukio
 • Mäntsälän lukio
 • Ruoveden lukio
 • Lyseonpuiston lukio
 • Muuramen lukio
 • Forssan yhteislyseo
 • Alppilan lukio
 • Lauttasaaren yhteiskoulu/kansaivälisen liiketoiminnan lukio
 • Kaurialan lukio
 • Armfeltin koulu

Luonto oppimisympäristönä

Ryhmässä kehitetään ja toteutetaan erilaisia projekteja, joiden oppimisympäristonä on lähiluonto. Pääosin projektit liittyvät kahteen teemaan: metsään ja veteen. Ryhmäämme kuuluu oppimisyhteisöjä päiväkodeista lukioihin.

Mukana olevat koulut:

 • Loimaan Lukio
 • Mänttä-Vilppula: varhaiskasvatuksesta (ulkoryhmä), alakoulusta, yläkoulusta ja lukiosta (lääketieteellinen linja).
 • Nyhkälän alakoulu
 • Kivirannan alakoulu
 • Munkkiniemen yhteiskoulu
 • Sipoon lukio
 • Päiväkoti Piilometsä
 • Forssan lasten ja nuorten kuvataidekoulu
 • Vuorenmäen koulu
 • Savosenmäen koulu
 • Kaustarin koulu
 • Lappeen koulu
 • Hollihaan koulu
 • Kontioniemen koulu
 • Suhmuran koulu
 • Isokylän koulu
 • Waltterin koulu
 • Lammin lukio
 • Nuolialan koulu
 • Mutalan koulu
 • Juvan yhtenäiskoulu
 • Moision koulun eskarit
 • Vilppulankosken koulu
 • Karigasniemen koulu
 • Ylämaan koulu
 • Pontuksen koulu

Teknologiakasvatus, ohjelmointi ja matematiikka

Lataa tästä itsellesi ryhmän kehittämä Arduino-opetusmateriaali (kehitysversio):

Lataa tästä murtolukumysteeri, ryhmän kehittämä innostava oppimateriaali peruskoulun matematiikan opetukseen:

Kehitämme teemaryhmässä materiaaleja ja opetuskäytänteitä teknologiakasvatukseen, ohjelmointiin ja matematiikkaan. Ryhmässämme on aikaisemmin kehitetty eri materiaaleja muun muassa teknologiakasvatuskartta varhaiskasvatukseen, murtolukujen mysteeri perusopetuksen 5.–7. luokille, Arduino-opas perusopetuksen 7.–9. luokille sekä lukioon.

Mukana olevat koulut:

 • Lastentalo Mukulax
 • Messukylän koulu
 • Hausjärven yläaste
 • Munkkiniemen yhteiskoulu
 • Ylikylän koulu
 • Tulliportin normaalikoulu
 • Kaurialan lukio
 • Keravanjoen koulu
 • Eteläisten koulu ja päiväkoti
 • Tuurin koulu
 • Möttösen koulu
 • Helsingin normaalilyseo

Yhteisöllisyyttä tukevat mallit ja projektioppiminen

Yhteisöllisyyttä tukevien mallien teemaryhmässä suunnittelemme tapoja yhteistyön lisäämiseen erilaisissa yhteisöissä. Aikaisemmin ryhmässämme on kehitetty kolmea eri mallia: Ensimmäinen on oppilaitosten välinen malli (yhteisöllisyyden toteuttaminen esiopetuksen, alkuopetuksen ja lukion välillä yhteisten tiedekerhojen avulla), toinen on koulun sisäinen malli (yläluokkien ja alaluokkien yhteistyö ja pysyvä malli koulun arkeen) ja kolmas on kaupungin sisäinen malli (LUMA-toimintasuunnitelman avulla lisätään oppilaitosten välistä yhteistyötä).

Mukana olevat koulut:

 • Harjuniityn koulu
 • Mänttä-Vilppula
 • Lauttasaaren yhteiskoulu
 • Rauman normaalikoulu
 • Salpakankaan koulu
 • Kastellin lukio
 • Moision päiväkoti ja koulu
 • Espoon yhteislyseo
 • Schildtin lukio
 • Lyseonpuiston lukio
 • päiväkoti Satulinna
 • Taipalsaaren Kirkonkylän koulu, esiopetus
 • Pikkolan koulu
 • Mutalan koulu
 • Juvan yhtenäiskoulu
 • Suomen diakoniaopisto
 • Paimion lukio
 • Sammonlahden koulu
 • Lauttasaaren yhteiskoulu
 • Kaukaan koulu
 • Kirkonkylän koulu
 • Niittyahon päiväkoti
 • Jyväskylän normaalikoulu
 • Armfeltin koulu

Toimintamalli

Kehittämisyhteisön toiminta rakentuu yhteisölliselle projektioppimiselle. Asetamme projekteille tavoitteet yhdessä mukana olevien oppimisyhteisöjen tarpeiden, opetussuunnitelman perusteiden sekä uusimman tutkimustiedon pohjalta.

Kehittämisyhteisön toiminnan yksi sykli kuvattuna suunnittelusta toteutuksen kautta arviointiin ja kehittämiseen.

Koulut ja päiväkodit testaavat tavoitteiden pohjalta yhdessä kehitettyjä pilottiprojekteja. Näitä kehitetään edelleen saadun palautteen perusteella.

Koko kehittämisyhteisö tapaa säännöllisesti LUMA-kehittämispäivillä esittelemään toisille kehittämistyön tilannetta ja tuloksia. LUMA-päivillä ryhmien kehittämiä malleja esitellään laajemmalle yleisölle.

Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa LUMA-keskus Suomen valtakunnallista tehtävää.