LUMA-kehittämisyhteisö

Kokosimme vuonna 2021 yhteen LUMA-aineiden (matematiikka,luonnontieteet ja teknologia) kehittämisestä kiinnostuneita kouluja ja päiväkoteja. Yhdessä LUMA-verkoston asiantuntijoiden kanssa nämä oppimisyhteisöt kehittävät uusia toimintamalleja ja materiaaleja LUMA-aineiden opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen.

Kehittämisyhteisöt valitaan mukaan avoimen haun kautta. Vuonna 2022 hakuaika oli 1.4.–15.5.

Ajankohtaista

Mitä kehittämisyhteisössä voi tehdä? Tutustu esimerkkeihin tämän vuoden projektitöistä Instagramissa.

Teknologiakasvatus, ohjelmointi ja matematiikka -työryhmässä vuoden aikana kehitetyt opetusmateriaalit on nyt julkaistu! Pääset tutustumaan niihin Yhteistyön teemat -otsikon alla.

Lämpimästi tervetuloa mukaan kehitystyöhön syksystä alkaen, 27 uutta kehittämiskoulua ja -päiväkotia!

Tavoitteet

Kehittämiskoulut ja -päiväkodit pääsevät osallistumaan LUMA-keskus Suomen uuden valtakunnallisen tehtävän 2021–2024 valmisteluun ja toteuttamiseen yhteisöllisesti niin, että mukana on opettajia, tutkijoita, opettajankouluttajia ja muita yhteistyötahoja. Päätavoitteenamme on lisätä yhteistyötä paitsi koulujen sisällä myös muiden tahojen kanssa. Tämä yhteistyö tukee opetussuunnitelman toteuttamista ja opettajien jatkuvaa oppimista sekä innostaa lapsia ja nuoria LUMA-aineiden pariin.

Teemme yhteistyötä pitkäjänteisesti ja vuorovaikutteisesti niin, että eri osapuolien tarpeet ja toiveet otetaan huomioon. Kehittämistyö jatkuu koko valtakunnallisen tehtävän kauden ajan 2021–2024, eli aikaa yhteiskehittämiselle ja palautteeseen perustuvalle jatkokehittämiselle on varattu runsaasti. Yhteisöllisesti toiminnan mukaisesti koko yhteisön tuki ja osaaminen ovat kaikkien käytössä.

Yhteistyön teemat

Teemaryhmien aiheet ovat valikoituneet osallistuvien koulujen ja päiväkotien toiveiden mukaan. Kehittämistä tehdään neljässä teemaryhmässä:

Ryhmä keskittyy nimensä mukaisesti korkeakoulu-, tutkija- ja yritysyhteistyömallien kehittämiseen mukana olevissa kouluissa, jotka ovat lukioita ja yläkouluja. Tähän mennessä ryhmässä on kehitetty esimerkiksi monialaisia ja syventäviä kursseja ja opintomatka. Kehityskohteet määrittyvät kehittäjäkoulujen oman kiinnostuksen perusteella ja ryhmässä keskitytään pohtimaan yhdessä erilaisia toteutusmahdollisuuksia, jakamaan ideoita ja antamaan vertaistukea. Työskentelytahti on vapaa, ja pyrimme innostamaan ja kannustamaan toisiamme.

Puheenjohtaja: Emmi Vuorio (emmi.vuorio((at))helsinki.fi) ja William Smolander (william.smolander((at))helsinki.fi), Helsingin yliopisto

Mukana olevat koulut:

 • Sipoon lukio
 • Munkkiniemen yhteiskoulu
 • Mäntän lukio
 • Sammonlahden koulu
 • Lappeenrannan Lyseon lukio
 • Keminmaan lukio
 • Mäntsälän lukio
 • Ruoveden lukio
 • Lyseonpuiston lukio
 • Muuramen lukio
 • Forssan yhteislyseo
 • Alppilan lukio


Ryhmässä kehitetään ja toteutetaan erilaisia projekteja, joiden oppimisympäristonä on lähiluonto. Pääosin projektit liittyvät kahteen teemaan: metsään ja veteen. Ryhmäämme kuuluu oppimisyhteisöjä päiväkodeista lukioihin.

Puheenjohtaja: Pentti Impiö (pentti.impio((at))chydenius.fi), Jyväskylän yliopisto

Mukana olevat koulut:

 • Loimaan Lukio
 • Mänttä-Vilppula: varhaiskasvatuksesta (ulkoryhmä), alakoulusta, yläkoulusta ja lukiosta (lääketieteellinen linja).
 • Nyhkälän koulu
 • Kivirannan koulu
 • Niittyahon päiväkoti
 • Munkkiniemen yhteiskoulu
 • Sipoon lukio
 • Päiväkoti Piilometsä
 • Forssan lasten ja nuorten kuvataidekoulu
 • Vuorenmäen koulu
 • Savosenmäen koulu
 • Kaustarin koulu
 • Lappeen koulu
 • Hollihaan koulu
 • Kontioniemen koulu
 • Jyväskylän normaalikoulu
 • Suhmuran koulu
 • Isokylän koulu
 • Waltterin koulu
 • Lammin lukio
 • Nuolialan koulu

Lataa tästä itsellesi ryhmän kehittämä Arduino-opetusmateriaali (kehitysversio):

Lataa tästä murtolukumysteeri, ryhmän kehittämä innostava oppimateriaali peruskoulun matematiikan opetukseen:

Kehitämme teemaryhmässä materiaaleja ja opetuskäytänteitä teknologiakasvatukseen, ohjelmointiin ja matematiikkaan. Ryhmässämme on aikaisemmin kehitetty eri materiaaleja muun muassa teknologiakasvatuskartta varhaiskasvatukseen, murtolukujen mysteeri perusopetuksen 5.–7. luokille, Arduino-opas perusopetuksen 7.–9. luokille sekä lukioon.

Puheenjohtaja: Saana Kinnunen (saana.kinnunen((at))uef.fi), Itä-Suomen yliopisto

Mukana olevat koulut:

 • Lastentalo Mukulax
 • Messukylän koulu
 • Hausjärven yläaste
 • Munkkiniemen yhteiskoulu
 • Ylikylän koulu
 • Tulliportin normaalikoulu
 • Kaurialan lukio
 • Keravanjoen koulu
 • Eteläisten koulu ja päiväkoti


Yhteisöllisyyttä tukevien mallien teemaryhmässä suunnittelemme tapoja yhteistyön lisäämiseen erilaisissa yhteisöissä. Aikaisemmin ryhmässämme on kehitetty kolmea eri mallia: Ensimmäinen on oppilaitosten välinen malli (yhteisöllisyyden toteuttaminen esiopetuksen, alkuopetuksen ja lukion välillä yhteisten tiedekerhojen avulla), toinen on koulun sisäinen malli (yläluokkien ja alaluokkien yhteistyö ja pysyvä malli koulun arkeen) ja kolmas on kaupungin sisäinen malli (LUMA-toimintasuunnitelman avulla lisätään oppilaitosten välistä yhteistyötä).

Projektioppimisen -teemaryhmässä pohdimme yhdessä erilaisia tapoja toteuttaa monialaista ja yhteisöllistä projektioppimista varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Kehitettävät työtavat voivat olla esimerkiksi monialaisia oppimiskokonaisuuksia, kokonaisia teemakursseja tai eri oppiaineiden välistä yhteistyötä muutamilla oppitunneilla. Teemaryhmässä jaamme ideoita ja kehitämme niitä yhdessä. LUMA-keskuset tarjoavat mukana oleville opettajille ja kasvattajille tueksi uusinta tutkimustietoa sekä koulutusta.

Puheenjohtaja: Saana Söderlund (saana.soderlund((at))uwasa.fi), Vaasan yliopisto

Mukana olevat koulut:

 • Harjuniityn koulu
 • Anisten päiväkoti
 • Salon lukio
 • Alhaisten koulu
 • Mänttä-Vilppula
 • Lauttasaaren yhteiskoulu
 • Rauman normaalikoulu
 • Salpakankaan koulu
 • Kastellin lukio
 • Moision päiväkoti ja koulu
 • Espoon yhteislyseo
 • Schildtin lukio
 • Kimpisen koulu
 • Lyseonpuiston lukio
 • päiväkoti Satulinna
 • Taipalsaaren Kirkonkylän koulu, esiopetus
 • Pikkolan koulu
 • Mutalan koulu
 • Juvan yhtenäiskoulu
 • Suomen diakoniaopisto
 • Paimion lukio

Toimintamalli

Kehittämisyhteisön toiminta rakentuu yhteisölliselle projektioppimiselle. Asetamme projekteille tavoitteet yhdessä mukana olevien oppimisyhteisöjen tarpeiden, opetussuunnitelman perusteiden sekä uusimman tutkimustiedon pohjalta.

Kehittämisyhteisön toiminnan yksi sykli kuvattuna suunnittelusta toteutuksen kautta arviointiin ja kehittämiseen.

Koulut ja päiväkodit testaavat tavoitteiden pohjalta yhdessä kehitettyjä pilottiprojekteja. Näitä kehitetään edelleen saadun palautteen perusteella.

Koko kehittämisyhteisö tapaa säännöllisesti LUMA-kehittämispäivillä esittelemään toisille kehittämistyön tilannetta ja tuloksia. LUMA-päivillä ryhmien kehittämiä malleja esitellään laajemmalle yleisölle.

Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa LUMA-keskus Suomen valtakunnallista tehtävää.