LUMA-aineiden opettajankoulutuksen, opetuksen tutkimuksen ja kehittämisen foorumi

LUMA-keskus Suomi ylläpitää kansallista LUMA-aineiden opettajankouluttajien, opetuksen tutkijoiden ja kehittäjien verkostoa, jonka tavoitteena on edistää eri korkeakoulujen opettajankouluttajien, opetuksen tutkijoiden ja kehittäjien yhteistyötä sekä hyvien toimintamallien leviämistä koulutus- ja tutkimusyksiköstä toiseen.

Foorumiin kuuluu akateemisia asiantuntijoita korkeakouluista eri puolilta Suomea. Foorumin puheenjohtajana toimii LUMA-keskus Suomen johtaja, prof. Maija Aksela. Foorumi on perustettu syksyllä 2014.