Toiminta vuonna 2016

Sisällys


Johtajan katsaus

Nuoria tiedeleirillä Konnevedellä. Kuvannut Piia Nuora.

LUMA-keskus Suomen toiminta vahvistui ja vakiintui vuoden 2016 aikana sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Toimintojen tavoittavuus kasvoi aikaisempiin vuosiin verrattuna.

LUMA-keskus Suomi on vuoden 2016 alusta lukien kattanut kaikki 12 suomalaista tiede- ja teknologiayliopistoa, kun myös Vaasan yliopisto liittyi mukaan verkostoon. LUMA-keskus Pohjanmaan avajaisia vietettiin syyskuussa. Verkostoon kuului vuoden päättyessä 13 alueellista LUMA-keskusta, sillä Tampereen yliopistoilla on yhteinen keskus, kun taas Helsingin yliopistolla on keskukset Helsingissä ja Lahden yliopistokampuksella, ja Jyväskylän yliopistolla on keskukset Jyväskylässä ja Kokkolan yliopistokeskuksessa.

LUMA-keskus Suomen piirissä jatkettiin pitkälti jo vakiintuneiden toimintamuotojen toteutusta, joita tarjotaan niin lapsille, nuorille ja perheille vapaa-ajalla kuin päiväkodeille, kouluille ja muille oppimisyhteisöille sekä niiden opetushenkilöstölle.

Merkittävimpänä uutuutena LUMA-keskus Suomi lanseerasi suomalaiselle opetusalalle StarT-toimintamallin, joka mm. tukee uudistuneiden perus- ja lukio-opetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisten monialaisten oppimiskokonaisuuksien ja teemaopintojen toteuttamista. Syksyllä alkaneeksi lukuvuodeksi eli StarT:in pilottikaudelle ilmoittautui mukaan satoja oppimisyhteisöjä eri puolilta maata. Kiinnostus ulkomailta oli myös suurta.

Toiminnassa yhä keskeisempänä oli tutkimus sekä toiminnan kehittäminen uusimman tutkimustiedon pohjalta. Vuoden aikana valmistui lukuisia opinnäytetöitä ja muita julkaisuja. Kansainvälisen LUMAT-lehden uudistus aloitettiin jakamalla lehti kahteen osaan: LUMAT keskittyy vertaisarvioituihin tutkimusjulkaisuihin, ja LUMAT-B julkaisee teemanumeroita konferenssien, symposiumien ja seminaarien annista.

Toiminnan integraatiota opettajankoulutukseen vahvistettiin edelleen. Kansallinen LUMA-aineiden opettajankoulutuksen foorumi kokoontui kesäkuussa Lahdessa ja lokakuussa Joensuussa. Vuoden aikana kehiteltiin mm. mallia valtakunnallisesta tiede- ja teknologiakasvatusaktiviteettien ohjaamisen verkkokurssista, jossa yliopistojen opiskelijat ja muut kiinnostuneet voivat saada perusvalmiudet erityyppisten aktiviteettien ohjaamiseen. Kurssi on valmisteilla tätä kirjoitettaessa.

LUMA-keskus Suomen vuoden päätapahtuma Valtakunnalliset LUMA-päivät 2016 ja samalla kansainvälinen ISSE-symposium 2016 toivat yli 400 alan toimijaa yhteen kesäiseen Lahteen. LUMA-keskus Suomen kansallinen ohjelmatyöryhmä oli suunnitellut ja rakentanut ohjelman, ja Päijät-Hämeen LUMA-keskus vastasi käytännön toteutuksesta.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman LUMA SUOMI -ohjelman kehittämishankkeita oli käynnissä kaikissa LUMA-keskuksissa. Vuoden päättyessä ohjelmassa oltiin siirtymässä kehitettyjen pedagogisten mallien ja materiaalien levittämisen vaiheeseen.

LUMA-keskus Suomen piirissä Åbo Akademilla oli vastuu ruotsinkielisestä toiminnasta ja viestinnästä. LUMA-center Åbo Akademi toimi kiinteästi Resurscenterin (Resurscenter för matematik, naturvetenskap och teknik i skolan) kanssa, jolla on vakiintuneet verkostot oppilaitoksiin Suomen kaksikielisillä alueilla.

LUMA-keskus Suomi oli jäsenenä Science on Stage Europe -verkostossa. Syksyllä käynnistyi eurooppalaisen LUMA-aineiden opettajien täydennyskoulutuksen kehittämiseen tähtäävä LINKS-hanke, jossa LUMA-keskus Suomi on mukana. Kansainvälinen vuorovaikutus oli vilkasta myös etenkin Kiinan ja Thaimaan suuntaan. Alkuvuodesta pilotoitiin kansainvälistä verkkokurssia (MOOC) opettajille kestävän energian kontekstissa. Loppuvuodesta pilotoitiin kansainvälistä virtuaalisymposiumia ilmastonmuutoksen kontekstissa.

Vuoden 2016 aikana eri kohderyhmiä Suomessa ja ulkomaillakin tavoitettiin kaiken kaikkiaan hyvin, erityisesti verkkoviestinnällä; kymmeniä tuhansia lapsia ja nuoria perheineen sekä opettajia, opettajaksi opiskelijoita, tutkijoita ym.

Yliopistojen palkattua henkilöstöä oli toiminnassa mukana lähes 200. Toiminnassa mukana olleiden opiskelijoiden määrä lähestyi tuhatta.

LUMA-keskus Suomen johtokunta kokoontui kolmesti, maaliskuussa Helsingin lentoasemalla, kesäkuussa Lahdessa ja marraskuussa jälleen Helsingin lentoasemalla.

Vuoden 2016 lähestyessä loppuaan LUMA-keskus Suomen piirissä oli valoisa usko tulevaan, sillä OKM oli myöntänyt LUMA-keskus Suomelle valtakunnallisen tehtävän ja sen tuoman 700 000 euron vuotuisen rahoituksen yliopistojen tulossopimuskaudelle 2017–2020.

Lämmin kiitos kaikille LUMA-keskus Suomen toimijoille, yhteistyötahoille sekä rahoittajille! Yhdessä olemme enemmän.

Helsingissä 24.5.2017

prof. Maija Aksela
LUMA-keskus Suomen johtaja


Toimintojen tavoittavuus

Lapsia salapoliisileirillä Rovaniemellä. Kuvannut Anna-Maija Partanen.

Tiivistelmä toimintojen tavoittavuudesta on seuraavassa taulukossa. Taulukossa on esitetty toimintojen tavoittavuus sekä kaiken kaikkiaan, sisältäen myös verkkopalveluissa vierailleiden kävijöiden määrät, että erikseen vain ”fyysisesti”, kasvotusten järjestettyjen toimintojen osalta.

Lukijan tulee huomata, että henkilömääriin mukaan laskettuja henkilöitä ei ole voitu yksilöidä, vaikka eri toimintoalueiden kautta on käytännössä tavoitettu samojakin henkilöitä.

Toiminnot / muu tarjonta

Järjestetty yhteensä (kpl)

Tavoitettu yhteensä (hlöä)

Järjestetty, kasvotusten (kpl)

Tavoitettu, kasvotusten (hlöä)

vapaa-ajalla lapsille, jotka varhaiskasvatuksen asteella

62

87 909

61

916

vapaa-ajalla lapsille ja nuorille, jotka perusopetuksen asteella

371

19 836

366

9 606

vapaa-ajalla nuorille, jotka toisella asteella

74

80 368

69

4 139

vapaa-ajalla koko perheelle sekä huoltajille

68

5 678

68

5 678

opettajille

121

512 872

119

4 265

oppimisyhteisöille

1 950

34 970

1 950

34 970

muille sidosryhmille

34

339

34

339

ulkomaalaisille yleisöille

43

20 212

40

1442

Yhteensä

2 723

762 184

2 707

61 355


Poimintoja toiminnan esittelystä / edustamisesta Suomessa ja ulkomailla

Opettajia ja muuta yleisöä LUMA-keskus Pohjanmaan avajaisissa syyskuussa. Kuvannut Riikka Kalmi.

Helsingin yliopiston LUMA-keskus

4.5. Toiminnan esittely Suomen Thaimaan-suurlähettilään Kirsi Westphalenin avustajalle

11.5. Bangkok Metropolitan Administration elementary-school teachers  Helsingissä

16.5. Toiminnan esittely Fresno Pacific Universityn & Claremont Graduate Universityn (CA, USA) delegaatiolle Helsingissä

18.5. Bangkok Metropolitan Administration elementary-school teachers Helsingissä

18.5. Toiminnan esittely Beijing Normal Universityn delegaatiolle Helsingissä

20.5. Toiminnan esittely IOP Chapter Finlandin kv-seminaarissa Gender in Physics Education Helsingissä

13.6. Toiminnan esittely Kiinan vapaakauppa-alueen Shenzhenin koulutusjohdolle Helsingissä

30.8. Toiminnan esittely Hongkong Education Bureaun delegaatiolle Helsingissä

9.9. Toiminnan esittely ECRICE-konferenssissa Barcelonassa

19.9. Toiminnan esittely eurooppalaisten tiedeakatemioiden ALLEA:n kokouksessa Roomassa

25.–27.9. Toiminnan esittely LINKS-hankkeen kokouksessa Pariisissa

29.9. Toiminnan esittely Beijing Normal Universityn delegaatiolle Helsingissä

10.10. Toiminnan esittely Dr. Rebecca Vivianille (The University of Adelaide, Australia) Helsingissä

12.–14.10. Toiminnan esittely Educa 2016 -konferenssissa Bangkokissa

28.10. Beijing Normal Universityn STEM in Education -konferenssissa Beijingissä

11.11. Toiminnan esittely pohjoismaisille tiedeviestijöille Helsingissä

25.11. Toiminnan esittely OKM:n, OPH:n ja Karvin delegaatiolle, mm. opetus- ja kulttuuriministerille ja OPH:n pääjohtajalle Helsingissä

9.–10.12. Toiminnan esittely konferenssissa Excellence, Creativity & Innovation, Gifted Education Dubaissa

Itä-Suomen yliopiston LUMA-keskus                                       

2.3. MAOL-kerhon vierailu

20.4. Karelia AMK:n opiskelijoiden vierailu

28.10. Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimuspäivien osallistujille avoimet ovet

10.11. Erasmus-hankkeen rehtorivieraille (Wales, UK) tutustuminen LUMA-laboratorioon

Keski-Pohjanmaan LUMA-keskus                                              

18.3. OAJ Talvipäivä Elba

3.5. Opsistakeikkaa-tapahtuma

3.10 OAJ on the Road Kokkola

Lounais-Suomen LUMA-keskus                                                 

2.–3.3. MAOL, BMOL, VA-LO opettajien tutustumiskäynti OpiLUMA-laboratoriossa, MAOL-vuosikokous

LUMA-keskus Saimaa                                        

5.2. Etelä-Karjalan MAOL-opettajat

21.4. Pohjois-Karjalan opinto-ohjaajat

Oulun yliopiston LUMA-keskus                                                  

29.9. Toiminnan esittely kiinalaiselle delegaatiolle

29.11. Toiminnan esittely opettajille Baltiasta

14.12. Toiminnan esittely lukiolaisille ja opettajille Romaniasta ja Italiasta

Tampereen LUMATE-keskus                            

17.3. Toiminnan esittely Pirkanmaan alueen kemianteollisuuden jäsenyrityksille

18.3. Toiminnan esittely Pirkanmaan alueen peruskoulun opinto-ohjaajat

2.9. Toiminnan esittely Pirkanmaan alueen lukioiden opinto-ohjaajat

8.12. Toiminnan esittely Vilnan Gediminasin teknillisen yliopiston koulutusvararehtorille sekä LUMA-keskuksen ja teknillisen luovuuskeskuksen koordinaattoreille

11.10. Toiminnan esittely Bitwise-yritykselle


Poimintoja näkyvyydestä valtamediassa

Tämä toimii -aluetapahtuma Lappeenrannassa keväällä 2016. Kuvannut Leena Ikonen.

LUMA-keskus Suomi oli mukana markkinoimassa TUKES:in ja ELKER:in järjestämää Paristolähettiläällä riittää virtaa -kampanjassa, jossa keväällä 2016 kerättiin lähes 37 000 paristoa ja pienakkua, suhteellisesti suurimman potin keräsi Hakojärven koulu Alavudelta, yli 600 paristoa per oppilas.

Keski-Pohjanmaan LUMA-keskuksen toiminta (Tämä toimii, Kokkola Material Week & Fysiikkapaja) näkyi juttuina Keski-Pohjanmaa-lehdessä sekä Ylen radio- ja nettijulkaisuina.

Oulun yliopiston LUMA-keskuksessa tehdyt selvitykset lukion ainevalinnoista näkyivät valtamediassa juttuina, kuten ”Kovien luonnontieteiden suosio romahtanut yliopistoissa – Lukion valinnaisuus uhkaa pärjäämistämme” (Yle Uutiset 20.4.), ”Tutkija: Tyttöjen ainevalinnat vaikeuttavat yliopistoon pääsyä – fysiikan opiskelu auttaisi” (Helsingin Sanomat 28.11.) ja ”Lukion ainevalinnat ja tasa-arvo on mukana 100 tasa-arvotekoa -hankkeen teoissa” (100 tasa-arvotekoa).


Henkilöstö

(Lueteltu etunimen mukaan aakkosjärjestyksessä.)


Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen toiminnan esittely Kuukauden kasvo -sarjassa LUMA TV:ssa.

Helsingin yliopiston LUMA-keskus

Ada-Maaria Hyvärinen, Linkki-ohjaaja

Aino Haavisto, Linkki-ohjaaja

Anna Uitto, LumO:n johtaja

Anni Järvenpää, Linkki-ohjaaja

Anttoni Kervinen, LumO:n koordinaattori

Arttu Ylhävuori, Linkki-ohjaaja

Emma Karjalainen, Summamutikan kerhokoordinaattori

Essi Purhonen, Gadolin-ohjaaja

Hanna Aarnio, Linkki-ohjaaja

Heidi Venho, Gadolin-ohjaaja

Henri Tunturi, Gadolin-ohjaaja

Iiris Lukkarinen, BioPopin apulaiskoordinaattori 1.9.–31.12.

Iisa Rautiainen, Gadolin-ohjaaja

Ismo Koponen, F2k:n johtaja

Jaakko Karjalainen, Gadolin-ohjaaja

Jani Luukko, Linkki-ohjaaja

Jenna Tuominen, Linkin koordinaattori

Jenni Räsänen, Summamutikan koordinaattori

Jenni Vartiainen, pienten lasten tiedekasvatustoiminnan koordinaattori

Juha Oikkonen, Summamutikan johtaja & LUMA-keskuksen varajohtaja

Julia Aschan, AinO:n harjoittelija (OPH:n täydennyskoulutusprojekti) 1.1.–31.5.

Julia Halonen, Gadolin-ohjaaja

Justus Mutanen, BioPopin koordinaattori

Krista Väänänen, Linkki-ohjaaja

Kurt Fagerstedt, BioPopin johtaja

Lauri Vihma, keskuksen koordinaattori 1.1.–30.4. & toimintaa palveleva suunnittelija 1.5.–

Lea Kutvonen, Linkin johtaja

Leo Pynnönen, Linkki-ohjaaja

Maija Aksela, Kemman johtaja & LUMA-keskuksen johtaja

Marjo Vesalainen, AinO:n koordinaattori

Markus Jylhä, Geopisteen koordinaattori

Miikka de Vocht, F2k:n koordinaattori

Outi Haatainen, Dyna-miittien koordinaattori

Pipsa Blomgren, Gadolin-ohjaaja

Rami Ratvio, Geopisteen johtaja

Sami Sarsa, Linkki-ohjaaja

Sonja Martikainen, Gadolin-vierailukoordinaattori 1.1.–31.7., Kemman koordinaattori 1.8.–30.11.

Tanja Luostari, Gadolin-vierailukoordinaattori 1.8.–30.11., Kemman koordinaattori 1.12.–

Toni Silvennoinen, Gadolin-ohjaaja

Veli-Matti Ikävälko, Kemman koordinaattori 1.1.–31.7.

Virpi Sumu, Linkin koordinaattori

Itä-Suomen yliopiston LUMA-keskus            

Jesse Hietala, tohtorikoulutettava

Kirsi Ikonen, tohtorikoulutettava

Mikko Kesonen, tutkijatohtori

Pekka Hirvonen, johtaja

Risto Leinonen, koordinaattori 1.5.–

Ville Nivalainen, koordinaattori 1.1.–30.4.

Keski-Pohjanmaan LUMA-keskus                  

Tiina Ylä-Kero, koordinaattori

Ulla Lassi, johtaja

Keski-Suomen LUMA-keskus

Anniina Koliseva, koordinaattori

Jan Lundell, johtaja

Jari Haimi, varajohtaja

Lassi Pyykkö, koordinaattori

Lounais-Suomen LUMA-keskus                      

Jaakko Lamminpää, tohtorikoulutettava

Jaani Tuura, koordinaattori

Tapio Salakoski, johtaja

Veli-Matti Vesterinen, OpiLUMA-laboratorion koordinaattori

LUMA-center Åbo Akademi  

Bengt-Johan Skrifvars, koordinator för LUMA-utvecklingsprogram

Cecilia Lundberg, informationsansvarig

Katarina Drugg, koordinator för LUMA-utvecklingsprogram / ekonomi

Ronald Österbacka, ordförande för styrgrupp

Tina Engblom, administrativt ansvarig

LUMA-keskus Aalto                 

Ilkka Tittonen, johtaja

Pirjo Putila, suunnittelija

LUMA-keskus Lappi                

Anna-Maija Partanen, johtaja

Jonna Katajamäki, Arktikumin tiedekeskuksen kouluvastaava

Pieti Tolvanen, koordinaattori

LUMA-keskus Pohjanmaa     

Jari Yli-Ojanperä, johtaja

Pekka Hiippala, koordinaattori

LUMA-keskus Saimaa             

Arto Kaarna, johtaja

Leena Ikonen, koordinaattori / LTY

Liisa Puro, varajohtaja

Päivi Porras, koordinaattori / Saimia

Oulun yliopiston LUMA-keskus                       

Dimitri Tuomela, tohtorikoulutettava

Eerika Virranmäki, tohtorikoulutettava

Heli Vaara, suunnittelija

Jouni Pursiainen, johtaja

Juho Alatalo, tohtorikoulutettava

Kati Kyllönen, suunnittelija

Laura Timonen, tohtorikoulutettava

Matias Kinnunen, www-suunnittelija

Peter Hästö, varajohtaja

Riikka Palkki, tohtorikoulutettava

Teemu Pennanen, suunnittelija

Päijät-Hämeen LUMA-keskus                          

Jarkko Lampiselkä, johtaja

Noora Kivikko, asiantuntija

Tarja Kariola, koordinaattori

Tampereen LUMATE-keskus 

Esa Räsänen, johtaja

Jorma Joutsenlahti, varajohtaja

Sanna Kivimäki, koordinaattori

Susanna Petäjistö, toiminnanjohtaja


Talous

Nuoria tiede- ja työelämäpäivässä Joensuussa 2016. Kuvannut Jesse Hietala.

Jäsenyliopistojen verkostomaksurahoitus

Jäsenyliopistot maksoivat verkostomaksuja yhteensä 110 000,00 EUR. Sen lisäksi vuosilta 2014 ja 2015 oli jäljellä ylijäämää 18 727,29 EUR. Verkostomaksurahoituksesta maksettiin kuluja vuoden aikana yhteensä 101 422,56 EUR, josta palkkojen osuus henkilösivukuluineen oli 55 871,76 EUR, tilakustannusten osuus 1 145,50 EUR, aineiden ja tarvikkeiden osuus 2 841,15 EUR, ostettujen palveluiden osuus 20 022,05 EUR ja matkojen osuus 21 542,1 EUR. Jäljelle jäänyt ylijäämä 27 304,73 EUR siirtyi vuodelle 2017.

LUMA SUOMI -kehittämisohjelman rahoitus

LUMA SUOMI -kehittämisohjelman toteuttamisesta laskutti LUMA-keskus Suomi OKM:ltä noin 833 000 EUR, joka jaettiin reilulle 30 hankkeelle eri yliopistoihin, johtokunnan vuonna 2014 tekemän päätöksen mukaisesti.

StarT-toiminnan rahoitus

StarT-toiminnan materiaalipankin suunnitteluun ja rakentamiseen sai LUMA-keskus Suomi rahoitusta Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiöltä vuosiksi 2016–2018 kaikkiaan 110 000 EUR. Lämmin kiitos! StarT-toiminnan koordinointiin, päätapahtuman eli kansallisen ja kansainvälisen StarT-gaalan sekä Suomen lippu -kisan toteuttamiseksi vuonna 2017 LUMA-keskus Suomi sai syksyllä Valtioneuvoston kanslian kautta valtionavustusta kaikkiaan 70 000 EUR. Lämmin kiitos!