Yhteystiedot

LUMA-keskus Suomi -verkoston yhteystiedot

Professori Maija Aksela.

Verkoston johtaja, professori
Maija Aksela
maija.aksela@helsinki.fi

Yleinen sähköposti: luma-keskus@helsinki.fi

Viestinnän asiantuntija
Jasmin Kopra
jasmin.kopra@helsinki.fi


Verkoston yhteiset kansalliset ja kansainväliset hankkeet ja toiminnot

Opetusalan ammattilaisten ym. ryhmien tutustumisvierailut

Opettajien sekä muiden nykyisten ja tulevien opetusalan ammattilaisten ym. kiinnostuneiden ryhmät voivat vierailla Helsingin yliopistolla, joka vastaa verkoston hallinnosta, elokuusta kesäkuuhun, arkipäivisin klo 8.00 ja 17.00 välisenä aikana.

Vierailupaketti (2 h) sisältää lyhyen yleisesittelyn tiedekasvatustoiminnasta, virittäytymisen valittuun aiheeseen, toiminnallista työskentelyä ja lopuksi vetäjien ohjaamaa reflektointia vierailijoiden kanssa.

Vierailut ovat mahdollisia toiminnallisen luonteensa vuoksi enintään noin 20 hlön ryhmille.

Vierailujen käytännön järjestelyistä vastaa HY+ Oy. Kaikkia vierailijoita laskutetaan. 

Tutustuttehan lisätietoihin sekä teettehän pyynnöt vierailuista osoitteessa eduvisit.fi.


Alueellisten keskusten yhteystietoja

Aalto-yliopisto Junior, Espoo

Helsingin yliopiston tiedekasvatuskeskus, Helsinki

Itä-Suomen yliopiston LUMA-keskus, Joensuu

Keski-Pohjanmaan LUMA-keskus, Kokkola

Keski-Suomen LUMA-keskus, Jyväskylä

Lounais-Suomen LUMA-keskus, Turku

LUMA-keskus Lappi, Rovaniemi

LUMA-keskus Pohjanmaa, Vaasa

LUMA-keskus Saimaa, Lappeenranta

Oulun yliopiston LUMA-keskus, Oulu

Päijät-Hämeen LUMA-keskus, Lahti

Skolresurs, Åbo

Tampereen yliopiston Juniversity, Tampere