Yhteystiedot

Verkoston johtaja

Johdon hallinnollinen tuki


Verkoston yhteiset kansalliset ja kansainväliset hankkeet ja toiminnot


Alueelliset keskukset verkostossa


Opetusalan ammattilaisten ym. ryhmien tutustumisvierailut

Opettajien sekä muiden nykyisten ja tulevien opetusalan ammattilaisten ym. kiinnostuneiden ryhmät voivat vierailla Helsingin yliopistolla, joka vastaa verkoston hallinnosta, elokuusta kesäkuuhun, arkipäivisin klo 8.00 ja 17.00 välisenä aikana.

Vierailupaketti (2 h) sisältää lyhyen yleisesittelyn tiedekasvatustoiminnasta, virittäytymisen valittuun aiheeseen, toiminnallista työskentelyä ja lopuksi vetäjien ohjaamaa reflektointia vierailijoiden kanssa.

Vierailut ovat mahdollisia toiminnallisen luonteensa vuoksi enintään noin 20 hlön ryhmille.

Vierailujen käytännön järjestelyistä vastaa HY+ Oy. Kaikkia vierailijoita laskutetaan. 

Tutustuttehan lisätietoihin sekä teettehän pyynnöt vierailuista osoitteessa eduvisit.fi.