Yhteystiedot

Yleinen yhteyssähköpostiosoitteemme on luma-keskus@helsinki.fi.


Johtaja

Maija Aksela
Tutkimusjohtaja, Professori

02941 50516  /  050 514 1450
maija.aksela@helsinki.fi
@akselamk


Kansalliset ja kansainväliset toiminnot


Alueelliset keskukset


Opetusalan ammattilaisten ym. ryhmien tutustumisvierailut

Opetusalan ammattilaiset ym. kiinnostuneet ryhmät voivat vierailla Helsingin yliopiston tiedekasvatuskeskuksessa, joka vastaa verkoston hallinnosta. Vierailut sisältävät tavallisesti yhteisöllisen LUMA-ekosysteemin ja toimintamuotojen esittelyn yleisellä tasolla. Vierailuun voi sisältyä myös toiminnallisten opintokäyntien observointia jossakin tiede- tai teknologialuokassa.

Vierailujen järjestelyistä vastaa HY+Kaikkia vierailijoita laskutetaan.

Lisätietoja sekä pyynnöt vierailuiksi osoitteesta eduvisit.fi »