Orgaanisen kemian määritelmä

Miten määritellään orgaaninen kemia? Onko hiilidioksidi (CO2) orgaaninen yhdiste?

Orgaaninen kemia käsittelee yhdisteitä, jotka muodostuvat pääasiassa hiilestä ja vedystä. Yhdisteet saattavat sisältävät jonkin verran muun muassa happea, typpeä, halogeeneja ja rikkiä.

Aiemmin orgaaninen kemia käsitettiin eloperäisten yhdisteiden kemiana. Tieteen kehittyessä pystyttiin keinotekoisesti eli synteettisesti valmistamaan luonnossa esiintyviä orgaanisia yhdisteitä. Jako orgaaniseen ja epäorgaaniseen kemiaan kuitenkin jäi.

Hiiliyhdisteistä epäorgaanisiksi luetaan tavallisesti muun muassa yksinkertaiset hiilen oksidit, karbonaatit, syanidit ja karbidit. Hiilidioksidia, joka on siis epäorgaaninen yhdiste, muodostuu sekä epäorgaanisissa että orgaanisissa reaktioissa, esimerkiksi karbonaatti-ionin hajotessa vesiliuoksessa tai hiilivetyjen palaessa ilmassa. Epäorgaanisesta natriumsyanidista (NaCN) vapautuu helposti syanidi-ioni, kun taas orgaanisella asetonitriilillä (CH3CN) näin ei tapahdu. Karbideista yksinkertainen esimerkki on suolamainen kalsiumkarbidi (CaC2).


Jaa:Facebooktwitterpinterestlinkedinmail