Alumiinin passivoituminen

Mistä johtuu alumiinin passivoituminen vahvassa typpihapossa? Eikö pinnalle syntyvä alumiinioksidi, joka on amfoteerinen oksidi, voisi aivan hyvin reagoida hapettavankin hapon kanssa? Mitään ei kuitenkaan tapahdu. Miksi?

Typpihappo on hapettava happo, siksi pinnan hapettuminen ei ole ihme. Alumiinioksidin pitäisi liueta happoihin, ja näin tapahtuukin. Alumiini siis liukenee typpihappoon, mutta hitaasti.

Pinnan passivoituessa syntyy oksidi-hydroksidipeitto, joka ei ole vain yhtä faasia. Mekanismia synnylle ei tarkkaan tunneta. Tämä hieman epämääräinen pinta liukenee sitten hitaasti, ja uutta oksidia syntyy. Alumiinin liukeneminen vetykloridihappoon (pH < 2) on muuten yhtä hidasta kuin typpihappoon liukeneminen.

Markku Leskelä, professori
Kemian laitos, Helsingin yliopisto