Kuinka myrkyllistä elohopea on?

Kuinka suuri määrä elohopeaa on vaarallista? Kuivuuko se ja onko se kuivuneena vaarallista? Miltä esim. vanhoissa nappiparistoissa ja kuumemittareissa käytettävä elohopea näyttää vuotaneena?

Elohopea on huoneenlämpötilassa harmaa, kiiltävä neste. Kuumemittarin elohopea on metallista elohopeaa, joka ei juurikaan imeydy nieltynä eikä iholta. Hoitotoimenpiteitä ei tarvita.

Kuumemittarin elohopea höyrystyy muutaman vuorokauden kuluessa huoneilmaan, jolloin se voi hengitettynä imeytyä. Määrä on kuitenkin niin pieni, ettei myrkytysvaaraa yleensä ole.

“Toimita rikkoutuneen kuumemittarin elohopea tiiviissä astiassa apteekkiin ongelmajätteenä. Siivouksessa voi käyttää esim. harjaa ja rikkalapiota (imurointia ei suositella, koska se voi lisätä elohopean höyrystymistä). Nykyisin elohopea on korvattu vaarattomalla metalliseoksella. Vain vanhoissa kuumemittareissa on elohopeaa.” (Lähde)

“Suomessa altistutaan elohopealle pääasiassa ravinnon kautta (metyylielohopea). Koska metyylielohopea rikastuu ravintoketjussa, ravintoketjun huipulla olevat suuret petokalat ovat merkittävimpiä lähteitä ihmiselle. JECFA:n (FAO:n ja WHO:n yhteinen elintarvikelisäaineita käsittelevä asiantuntijakomitea) mukaan ihminen voi altistua metyylielohopealle 1,6 µg/viikko painokiloa kohti koko elämänsä ajan ilman merkittäviä terveysriskejä. Suomalaiset altistuvat elohopealle (Hg) keskimäärin 6,8 µg/vrk, mikä tarkoittaa 70-kiloiselle henkilölle laskettuna 0,68 µg/viikko painokiloa kohti. Suomalaisten keskimääräinen altistumistaso on siis noin 40 % JECFA:n arvioimasta siedettävästä metyylielohopean viikkosaannista.” (Lähde)

WHO:n kemikaaliohjelman raportista löytyy lisää tietoa elohopean toksisuudesta sekä mm. elohopean akuuteista vaikutuksista myrkytystapauksista.

Elina Ekokoski, ylitarkastaja
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes


Jaa:Facebooktwitterpinterestlinkedinmail