Miksi valtameret ovat niin sinisiä?

Tiedän, että Itämeri ei ole sininen, koska se on murtovesialuetta. Sen sijaan Välimeri on. Olen lukenut, että aurinko vaikuttaisi meren sinisyyden aistimiseen. Kaiketi Itämerelläkin on aurinkoista. Onko veden suolaisuudella vaikutusta? Järvethän eivät ole sinisiä.

Välimeri ja suurin osa valtameristä ovat kirkkaampia kuin likainen Itämeri ja Suomen sedimenttiset järvet. Vesi näyttää siniseltä, koska se absorboi vahvemmin muita aallonpituuksia kuin sinistä, eli valon kulkiessa vedessä siitä suodattuvat osa punaisista ja violeteista aallonpituuksista. Mitä syvemmältä valo tulee, sitä sinisemmältä se näyttää koska enemmän valoa on ehtinyt absorboitua pois. Kirkasvetisissä vesistöissä valo tulee keskimäärin syvemmältä, jolloin ne näyttävät sinisemmiltä.

Miikka de Vocht, tohtorikoulutettava
Fysiikan laitos, Helsingin yliopisto