Lapsille, nuorille ja perheille

LUMA-keskukset tarjoavat lapsille, nuorille, jopa koko perheelle, mahdollisuuksia osallistua mm. tiede- ja teknologia-aiheisiin kerhoihin, leireille ja työpajoihin ym. tai vaikkapa viettää tiede- ja/tai teknologiateemaisia juhlia, esimerkiksi synttäreitä. Toimintaa toteutetaan enenevissä määrin myös verkossa.

Osa tarjonnasta on maksutonta ja osa maksullista. Aktiviteettien ohjaajina toimii yleensä tehtävään koulutuksen saaneita korkeakouluopiskelijoita.

Tiedot tulevasta tarjonnasta ovat tapahtumakalenterissa.


Kerhot

LUMA-keskukset järjestävät kerhoja sekä tieteenala-/oppiainekohtaisesti että ilmiölähtöisesti, tieteenalojen/oppiaineiden rajoja ylittäen. Kerhoilla innostetaan lapsia matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian pariin sekä tarjotaan positiivisia tunne-elämyksiä.

Virtuaalikerhot mahdollistavat ainutlaatuisella tavalla pitkäjänteisen harrastamisen LUMA-tieteiden parissa, myös niille lapsille, jotka eivät pääse osallistumaan perinteisiin kerhoihin esimerkiksi maantieteellisen sijainnin, vanhempien aikataulujen tai kerhopaikkojen nopean täyttymisen vuoksi. Virtuaalisiin kerhoihin voi osallistua kotoa tai vaikka koulun iltapäiväkerhostakin.

Virtuaalikerhojen aineistoja on hyödynnettävissä jatkuvasti:

Tukimateriaalia kerhojen perustamiseksi:

Verkossa on edelleen arkistoituna saatavilla aikaisemmin julkaistujen LUMA-verkkolehtien sisältöjä:


Leirit

LUMA-keskukset järjestävät tiede- ja teknologialeirejä tyypillisinä lomakausina, kuten kesällä. Leirit on suunnattu lapsille ja nuorille, jotka ovat kiinnostuneita luonnosta, tieteestä, ympäristöstä, matematiikasta tai ohjelmoinnista. Osa leireistä on tieteenalakohtaisia, ja osa tieteiden, teknologioiden, jopa taiteiden rajat ylittäviä teemaleirejä.


Työpajat ja tapahtumapäivät

Monissa LUMA-keskuksissa järjestetään maksuttomia nk. tiede- ja/tai teknologiapysäkkejä sekä muita työpajoja. Pysäkeille/pajoihin ei yleensä tarvitse ilmoittautua etukäteen, vaan paikalle voi tulla mihin aikaan tahansa joko yksin, kavereiden tai vaikka vanhempien tai isovanhempien kanssa.


Juhlat

Joissakin LUMA-keskuksissa järjestetään eri-ikäisten seurueille tiede-/teknologiajuhlia pientä maksua vastaan. Suosittuja ovat esimerkiksi lasten tiede-/teknologiasyntymäpäivät, mutta myös yritysten tiede-/teknologiapajat osana virkistys- tai juhlapäiviä.


Korkeakoulujen opetustarjonta lukiolaisille

Lukiolaiset voivat osallistua monille korkeakoulujen kursseille kampuksilla ja verkossa tai esimerkiksi kerätä lukion kurssisuorituksen osallistumalla korkeakoulujen tiede- ja teknologia-alan yleisötapahtumiin.