Korkeakoulujen LUMA-kursseja lukiolaisille

Suomalaiset korkeakoulut tarjoavat lukiolaisille sopivia kursseja matemaattis-luonnontieteellisistä aineista niin kampuksilla kuin verkossa.

Huom! Lukiolaiset voivat myös kerätä lukion kurssisuorituksen osallistumalla korkeakoulujen tiede- ja teknologia-alan yleisötapahtumiin.

Kursseja kampuksilla

Verkkokursseja