Korkeakoulujen LUMA-kursseja lukiolaisille

Suomalaiset korkeakoulut tarjoavat toisen asteen opiskelijoille sopivia kursseja matemaattis-luonnontieteellisistä aineista niin kampuksilla kuin verkossa. Opettajille ja opettajaopiskelijoille suunnattut verkkokurssimme löydät tältä sivulta.

Maksuttomia luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian verkkokursseja

Luonnontieteet nyt ja tulevaisuudessa: Geotieteet ja kestävä tulevaisuus, verkko-opetus, Helsingin yliopisto

Mistä löydämme raaka-aineita vihreää siirtymää varten päästäksemme eroon fossiilisista polttoaineista ja miten niitä hyödynnetään kestävästi? Miten hallitaan kaivosten aiheuttamia ympäristöriskejä? Riittävätkö maapallon mineraaliresurssit ihmiskunnan tarpeisiin, vai pitäisikö niitä louhia avaruudesta?

Uusi ja itsenäisesti suoritettava Geotieteet ja kestävä tulevaisuus -verkkokurssi vastaa muun muassa tällaisiin kysymyksiin.

Kaikki kurssin käyneet saavat kurssitodistuksen, jota voi hyödyntää omissa opinnoissaan. Opettaja voi käyttää kurssia myös osittain monilla lukion kursseilla. Korvaavuuksista tulee sopia opettajan kanssa.

Luon­non­tie­teet nyt ja tu­le­vai­suu­des­sa: Ke­mia tie­tee­nä ja yh­teis­kun­nas­sa, Helsingin yliopistoAlkuaineiden jaksollinen järjestelmä.

Mitä kemia on nyt ja tulevaisuudessa? Minkälaisia kysymyksiä siinä tutkitaan ja ratkaistaan? Miten kemian osaamisella voi osallistua globaalien kysymysten ratkaisemiseen? Minkälaisia opiskelu -ja uramahdollisuuksia kemia tarjoaa?

Kemia tieteenä ja yhteiskunnassa -verkkokurssi on suunnattu lukiolaisille, mutta se on avoin myös kaikille muille kiinnostuneille. Kurssi koostuu kahdesta yhden opintopisteen kokonaisuudesta, ja opiskelija voi suorittaa sen joko kokonaan tai osittain (1 op tai 2 op). Kurssista saa kurssitodistuksen. Opettaja voi käyttää kurssia myös osittain monilla lukion kursseilla. Korvaavuuksista tulee sopia opettajan kanssa.

Luon­non­tie­teet nyt ja tu­le­vai­suu­des­sa: Täh­det ja ava­ruus, Helsingin yliopisto

Tähdet ja avaruus -verkkokurssilla opitaan suomalaiseesta avaruuden tutkimuksesta sekä tähtitieteen tarjoamista uramahdollisuuksista. Kurssille voivat osallistua kaikki aiheesta kiinnostuneet. Kurssi koostuu kahdesta yhden Satelliitti avaruudessa.opintopisteen kokonaisuudesta: Ensimmäisessä osassa käsitellään yleisesti avaruuden tutkimusta Suomessa ja toisessa osiossa syvennytään tarkemmin eri avaruuden kohteisiin, kuten planeettoihin ja tähtiin. Suomalaiset asiantuntijat eri yliopistoista ja tutkimuslaitoksista kertovat kurssilla omasta tutkimuksestaan.

Kaikki kurssin käyneet saavat kurssitodistuksen, jota voi hyödyntää omissa opinnoissaan. Opettaja voi käyttää kurssia myös osittain monilla lukion kursseilla. Korvaavuuksista tulee sopia opettajan kanssa.

Työelämän matematiikkaa -verkkokurssi lukiolaisille, LUT-yliopisto

Työelämän matematiikkaa -verkkokurssilla lasketaan lukion matematiikan kursseihin liittyviä todellisia työelämän laskutehtäviä, jotka voivat yhdistellä useamman kurssin asioita. Tehtävien aiheet käsittelevät tekniikkaa, liike-elämää, sosiaali- ja terveysalaa sekä matkailua ja ravitsemusta. Kurssi auttaa ymmärtämään, minkälaista matematiikkaa eri aloilla ja työtehtävissä tarvitaan. Lisäksi kurssi vahvistaa laskurutiinia ja auttaa siten valmistautumaan myös ylioppilaskirjoituksiin, vaikka tehtävät eivät suoraan edustakaan kirjoituksissa vastaan tulevia tehtäviä.

Metsä ja puu – korkeakoulujen tiedekurssi lukiolaisille, useita yliopistoja

Tällä lukiolaisille räätälöidyllä maksuttomalla kurssilla pääset kurkistamaan metsätieteiden opiskeluun Helsingin yliopistossa ja Itä-Suomen yliopistossa, biotuotetekniikkaan- ja teknologiaan Aalto yliopistossa ja LUT-yliopistossa sekä puutekniikkaan LAB ammattikorkeakoulussa. Pääset myös ainutlaatuiselle vierailulle maailmanluokan SMEAR-mittausasemalle, jolla tutkitaan ekosysteemien ja ilmakehän välisiä yhteyksiä sekä tutustumaan metsäalalla toimiviin yrityksiin.

Kurssilla saat hyvän kuvan siitä, mistä metsätieteiden ja biotuotetekniikan- ja teknologian opinnoissa on kyse ja mihin kaikkeen puu raaka-aineena taipuu. Lue lisää Metsä ja puu -tiedekurssista.

Kvanttimekaniikkaa ja suhteellisuusteoriaa yleissivistävästi -verkkokurssi (2 op), Jyväskylän yliopisto

Millä periaatteella toimii kvanttitietokone? Onko Schrödingerin kissa elävä vai kuollut? Mitä pituuden ja ajan suhteellisuus tarkoittaa käytännössä? Mitä gravitaatioaallot kertovat mustista aukoista? Näihin ja muihin modernin fysiikan kiehtoviin kysymyksiin paneudutaan Jyväskylän yliopiston uudella MOOC-kurssilla Kvanttimekaniikkaa ja suhteellisuusteoriaa yleissivistävästi.

Moderni fysiikka kuuluu yleissivistykseen, sillä se on nyky-yhteiskunnan teknologisen kehityksen perusta ja sitä tarvitaan energiankulutuksen ja -tuotannon sekä ilmastokriisin haasteiden ratkomiseen. Ratkomisen tueksi kurssi tarjoaa yleistietoa modernista fysiikasta ja mahdollisuuden uppoutua aikakausilehtien populaaria pintaa syvemmälle.

Johdatus tilastotieteeseen -verkkokurssi (2 op), Jyväskylän yliopisto

Johdatus tilastotieteeseen -kurssilla esitellään, mitä tilastotiede on ja missä sitä käytetään. Kurssin esitiedoiksi riittävät perustaidot matematiikasta ja tietotekniikasta.

Ilmasto.nyt (2/5 op)

Ilmasto.nyt (Climate.now) on monialainen kokonaisuus ilmastonmuutoksen perusteista. Se on luotu ensisijaisesti korkeakoulutasoisen 5 opintopisteen opintojakson järjestämiseksi tai itseopiskeltavaksi. Monialaisuutensa takia ilmasto.nyt -kurssin bannerimateriaali soveltuu hyödynnettäväksi eri aloilla, sekä muussa koulutuksessa esim. järjestöissä tai yrityksissä. Materiaali on avoimesti kaikkien hyödynnettävissä.

Johdatus yhteiskuntatilastotieteen, Helsingin yliopisto

Mistä tilastot tulevat? Miten niitä tulkitaan? Mitä kaikkea tilastot meille kertovat? Miten tilastoja käytetään yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa ja päätöksenteossa? Tilastotieteen MOOCilta saat vastauksia näihin kiinnostaviin ja aina ajankohtaisiin kysymyksiin. Samalla opit ymmärtämään ja soveltamaan monia tilastotieteen ydinkäsitteitä kuten perusjoukko, satunnaisotos, mittausvirhe, vaihtelu, riippuvuus, todennäköisyys, epävarmuus, riski ja ennuste.

Pääset alkuun myös datatieteen taidoissa ja R-ohjelmoinnissa, jotka ovat kovaa valuuttaa työmarkkinoilla, yhä useammilla aloilla.

Tutustu tästä kurssin 1. osaan  ja kurssin 2. osaan.

Leadership for sustainable change (5 ECTS)

Leadership for sustainable change is a course about sustainable world and how to get there. The course first introduces natural processes and environmental systems as a background to sustainability. Sustainability is then introduced by its principle and different scientific and practical applications – including circular economy. From there the course concentrates on transformation theories and leadership practices. The final part of the course introduces different theories and tools of learning and practicing sustainability.

Matematiikkaa kaikkialla (1–5 op), Helsingin yliopisto

Matematiikkaa kaikkialla -opintojakson aikana tutustutaan matematiikan sovelluksiin sekä yliopisto-matematiikan osa-alueisiin. Lisäksi kurssilla harjoitellaan matemaattisista aiheista keskustelemista sekä ongelmanratkaisua yhteistyössä toisten opiskelijoiden kanssa. Kurssi on suunnattu opintosuuntaan katsomatta kaikille niille, joita kiinnostaa tietää, mitä kauneutta ja hyötyä matematiikalla on maailmalle tarjottavana.

Ohjelmoinnin, tekoälyn ja tietoturvan verkkokursseja MOOC-alustalla, Helsingin yliopisto

Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen osasto tarjoaa avoimia laadukkaita ja ilmaisia verkkokursseja kaikille MOOC-alustallaan. Aloittelija voi lähteä liikkeelle Ohjelmoinnin MOOCista tai tekoälyn perusteisiin keskittyvästä Elements of AI -kurssista. Osaamistaan päivittävä voi syventyä vaikkapa tietoturvaan tai Fullstack -ohjelmointiin.

Johdatus maailmankaikkeuteen, Turun yliopisto

Johdatus maailmankaikkeuteen -kurssilla käsitellään yleistajuisesti selitettynä tähtitieteen tärkeimmät käsitteet ja niiden erot. Käsiteltäviä asioita ovat mm. tähti, planeetta, tähtien välinen kaasupilvi, Linnunrata, galaksi, kosmologia, pimeä aine, pimeä massa, musta aukko, fuusio, supernova, valo, hiukkanen, aika, avaruusmatkailu, eksoplaneetat. Lisäksi käsitellään teknisiä termejä kuten maailman tärkeimmät kaukoputket. Kurssin sisältöön kuuluvat myös taivaan väri-ilmiöt kuten revontulet, tähtien tuikkiminen ja kevyesti sateenkaaret ja halot.

Kursseja kampuksilla