Korkeakoulujen LUMA-kursseja lukiolaisille

Suomalaiset korkeakoulut tarjoavat toisen asteen opiskelijoille sopivia kursseja matemaattis-luonnontieteellisistä aineista niin kampuksilla kuin verkossa.

Kursseja kampuksilla

Verkkokursseja

Mitä kemia on nyt ja tulevaisuudessa? Minkälaisia kysymyksiä siinä tutkitaan ja ratkaistaan? Miten kemian osaamisella voi osallistua globaalien kysymysten ratkaisemiseen? Minkälaisia opiskelu -ja uramahdollisuuksia kemia tarjoaa?

Kemia tieteenä ja yhteiskunnassa -verkkokurssi on suunnattu lukiolaisille, mutta se on avoin myös kaikille muille kiinnostuneille. Kurssi koostuu kahdesta yhden opintopisteen kokonaisuudesta, ja opiskelija voi suorittaa sen joko kokonaan tai osittain (1 op tai 2 op). Kurssista saa kurssitodistuksen. Opettaja voi käyttää kurssia myös osittain monilla lukion kursseilla. Korvaavuuksista tulee sopia opettajan kanssa.

Tähdet ja avaruus -verkkokurssilla opitaan suomalaiseesta avaruuden tutkimuksesta sekä tähtitieteen tarjoamista uramahdollisuuksista. Kurssille voivat osallistua kaikki aiheesta kiinnostuneet. Kurssi koostuu kahdesta yhden opintopisteen kokonaisuudesta: Ensimmäisessä osassa käsitellään yleisesti avaruuden tutkimusta Suomessa ja toisessa osiossa syvennytään tarkemmin eri avaruuden kohteisiin, kuten planeettoihin ja tähtiin. Suomalaiset asiantuntijat eri yliopistoista ja tutkimuslaitoksista kertovat kurssilla omasta tutkimuksestaan.

Kaikki kurssin käyneet saavat kurssitodistuksen, jota voi hyödyntää omissa opinnoissaan. Opettaja voi käyttää kurssia myös osittain monilla lukion kursseilla. Korvaavuuksista tulee sopia opettajan kanssa.

Työelämän matematiikkaa -verkkokurssilla lasketaan lukion matematiikan kursseihin liittyviä todellisia työelämän laskutehtäviä, jotka voivat yhdistellä useamman kurssin asioita. Tehtävien aiheet käsittelevät tekniikkaa, liike-elämää, sosiaali- ja terveysalaa sekä matkailua ja ravitsemusta. Kurssi auttaa ymmärtämään, minkälaista matematiikkaa eri aloilla ja työtehtävissä tarvitaan. Lisäksi kurssi vahvistaa laskurutiinia ja auttaa siten valmistautumaan myös ylioppilaskirjoituksiin, vaikka tehtävät eivät suoraan edustakaan kirjoituksissa vastaan tulevia tehtäviä.

Biologinen kemia on Jyväskylän yliopiston kemian laitoksen uusin lukiolaisille tarjottava verkkokurssi. Kurssi toimii integroivana kurssina biologian ja kemian ilmiöistä sekä käytännön sovelluksista. Kurssi havainnollistaa biologisen kemian perusteita ja sisältää opiskelijan omakohtaisia tutkimuksia. Kurssi kuuluu kemian perusopintoihin.

Millä periaatteella toimii kvanttitietokone? Onko Schrödingerin kissa elävä vai kuollut? Mitä pituuden ja ajan suhteellisuus tarkoittaa käytännössä? Mitä gravitaatioaallot kertovat mustista aukoista? Näihin ja muihin modernin fysiikan kiehtoviin kysymyksiin paneudutaan Jyväskylän yliopiston uudella MOOC-kurssilla Kvanttimekaniikkaa ja suhteellisuusteoriaa yleissivistävästi.

Moderni fysiikka kuuluu yleissivistykseen, sillä se on nyky-yhteiskunnan teknologisen kehityksen perusta ja sitä tarvitaan energiankulutuksen ja -tuotannon sekä ilmastokriisin haasteiden ratkomiseen. Ratkomisen tueksi kurssi tarjoaa yleistietoa modernista fysiikasta ja mahdollisuuden uppoutua aikakausilehtien populaaria pintaa syvemmälle.

Kurssilla esitellään, mitä tilastotiede on ja missä sitä käytetään. Kurssin esitiedoiksi riittävät perustaidot matematiikasta ja tietotekniikasta.

Opintojaksolla tutustutaan ohjelmoinnin kannalta tärkeisiin matematiikan osa-alueisiin: logiikkaan, joukko-oppiin, funktioihin ja lukujärjestelmiin sekä opetellaan matemaattista ajattelua ja päättelyä. Opintojakso sopii johdatukseksi tietotekniikan opiskelussa tarvittavaan yliopistomatematiikkaan.

Ilmasto.nyt (Climate.now) on monialainen kokonaisuus ilmastonmuutoksen perusteista. Se on luotu ensisijaisesti korkeakoulutasoisen 5 opintopisteen opintojakson järjestämiseksi tai itseopiskeltavaksi. Monialaisuutensa takia materiaali soveltuu hyödynnettäväksi eri aloilla, sekä muussa koulutuksessa esim. järjestöissä tai yrityksissä. Materiaali on avoimesti kaikkien hyödynnettävissä.

Mistä tilastot tulevat? Miten niitä tulkitaan? Mitä kaikkea tilastot meille kertovat? Miten tilastoja käytetään yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa ja päätöksenteossa? Tilastotieteen MOOCilta saat vastauksia näihin kiinnostaviin ja aina ajankohtaisiin kysymyksiin. Samalla opit ymmärtämään ja soveltamaan monia tilastotieteen ydinkäsitteitä kuten perusjoukko, satunnaisotos, mittausvirhe, vaihtelu, riippuvuus, todennäköisyys, epävarmuus, riski ja ennuste.

Pääset alkuun myös datatieteen taidoissa ja R-ohjelmoinnissa, jotka ovat kovaa valuuttaa työmarkkinoilla, yhä useammilla aloilla.

Leadership for sustainable change is a course about sustainable world and how to get there. The course first introduces natural processes and environmental systems as a background to sustainability. Sustainability is then introduced by its principle and different scientific and practical applications – including circular economy. From there the course concentrates on transformation theories and leadership practices. The final part of the course introduces different theories and tools of learning and practicing sustainability.

Opintojakson aikana tutustutaan matematiikan sovelluksiin sekä yliopisto-matematiikan osa-alueisiin. Lisäksi kurssilla harjoitellaan matemaattisista aiheista keskustelemista sekä ongelmanratkaisua yhteistyössä toisten opiskelijoiden kanssa. Kurssi on suunnattu opintosuuntaan katsomatta kaikille niille, joita kiinnostaa tietää, mitä kauneutta ja hyötyä matematiikalla on maailmalle tarjottavana.

Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen osasto tarjoaa avoimia laadukkaita ja ilmaisia verkkokursseja kaikille. Aloittelija voi lähteä liikkeelle Ohjelmoinnin MOOCista tai tekoälyn perusteisiin keskittyvästä Elements of AI -kurssista. Osaamistaan päivittävä voi syventyä vaikkapa tietoturvaan tai Fullstack -ohjelmointiin.