Opiskelemaan LUMA-aineiden opettajaksi?

Suomessa LUMA-aineita opettavilla on lähes poikkeuksetta yliopistollinen tutkinto. LUMA-aineita opettavat perusopetuksen 1.-6. luokalla yleensä luokanopettajat (kasvatustieteen maisteri tms.) ja 7.-9. luokalla sekä toisella asteella (lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa) yleensä aineenopettajat (filosofian maisteri tms.). Sekä luokan- että aineenopettajan pätevyyden suorittaminen (nk. kaksoispätevyys) on myös suosittu valinta. Ammattikorkeakouluissa ja etenkin yliopistoissa opettajat ovat yleensä tohtorin tutkinnon suorittaneita.

Suomessa LUMA-aineiden opettajankoulutusta järjestetään seuraavissa yliopistoissa:

Yliopistot järjestävät mm. LUMA-keskustensa kautta eri asteilla toimiville opettajille myös täydennyskoulutusta osaamisen päivittämisen ja ylläpidon tueksi.