Opiskele LUMA-aineiden opettajaksi

Suomessa LUMA-aineiden opettajilla on lähes poikkeuksetta korkeakoulututkinto. LUMA-aineita opettavat perusopetuksen 1.-6. luokilla yleensä luokanopettajat (, jotka ovat opiskelleet kasvatustieteen maistereiksi) ja 7.-9. luokalla sekä toisella asteella yleensä aineenopettajat (, jotka ovat opiskelleet filosofian maistereiksi). Monet opettajaksi opiskelevat valitsevat myös suorittaa sekä luokan- että aineenopettajan pätevyyden (eli kaksoispätevyyden). Ammattikorkeakouluissa ja etenkin yliopistoissa opettajat ovat yleensä tohtorin tutkinnon suorittaneita.

Suomessa LUMA-aineiden opettajankoulutusta järjestetään seuraavissa yliopistoissa:

Yliopistot järjestävät muun muassa LUMA-keskustensa kautta eri asteilla toimiville opettajille täydennyskoulutusta heidän osaamisensa päivittämiseksi ja ylläpitämiseksi.