Opiskele LUMA-aineiden opettajaksi

Suomessa LUMA-aineiden opettajilla on lähes poikkeuksetta korkeakoulututkinto. LUMA-aineita opettavat perusopetuksen 1.-6. luokilla yleensä luokanopettajat, jotka ovat opiskelleet kasvatustieteen maistereiksi. 7.-9. luokalla sekä toisella asteella opettavat yleensä aineenopettajat, jotka ovat opiskelleet filosofian maistereiksi. Monet opettajaksi opiskelevat valitsevat myös suorittaa sekä luokan- että aineenopettajan pätevyyden eli kaksoispätevyyden. Ammattikorkeakouluissa ja etenkin yliopistoissa opettajat ovat yleensä tohtorin tutkinnon suorittaneita.

Suomessa LUMA-aineiden opettajankoulutusta järjestetään seuraavissa yliopistoissa:

Helsingin yliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Jyväskylän yliopisto 

Oulun yliopisto

Tampereen yliopisto

Turun yliopisto

Åbo Akademi

Yliopistot järjestävät muun muassa LUMA-keskustensa kautta eri asteilla toimiville opettajille täydennyskoulutusta heidän osaamisensa päivittämiseksi ja ylläpitämiseksi.