LUMA-opehuoneet

Tervtuloa virtuaaliseen LUMA-opehuoneeseen!

LUMA-opehuone on suunnattu kaikille opettajille sekä kasvattajille varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Opehuoneissa on erilaisia teemoja ja teemoihin liittyviä puhujia eri LUMA-keskuksista tai yhteistyötahoista (esim. oppimisyhteisöistä, elikeinoelämästä). Jokaisella kerralla varataan runsaasti aikaa yhteiseen keskusteluun. 

Opehuoneet järjestetään Zoom-alustalla joka toinen viikko alkaen 12.1. klo 15-16. Mukaan pääset alla olevan linkin ja salasanan avulla.

Hyppää mukaan tästä
Salasana: opehuone21

Opehuoneiden kalenteri

Kalenteriin päivitetään kertojen teemoja kevään mittaa. Tapahtumalinkit löytyvät päivämäärien takaa.

12.1. Tutkimuskysymyksiä StarTissa. Opehuonekerralla puhutaan kysymyslähteisestä tavasta lähestyä projektioppimista ja opetusta. Päteemana on oppijoiden kysymykset projektiopiskelun lähtökohtana. Projektiopiskelu on yksi hyvä työtapa tieteellisen lukutaidon edistämiseen. Hyvillä kysymyksillä on siinä keskeinen rooli. Puhujana professori Maija Aksela Helsingin yliopistolta

26.1. Oppilaiden yksilöllinen huomiointi ja eriyttäminen. Tällä valtakunnallisilla LUMA-viikoilla järjestetyllä opehuonekerralla keskiössä on oppilaiden yksilöllisyyden ja eriyttämisen huomiointi erityisesti projektioppimisen kontekstissa. Opehuone on katsottavissa täällä.

9.2. Hakuapua. Tällä opehuonekerralla käytännön vinkkejä ja apua kevään tapahtumiin hakemiseen. Puhujana StarTin projektipäällikkö Outi Haatainen.