LUMA-päivät 2021

Ter­ve­tu­loa Aal­to-yliopis­toon ensi kesäku­us­sa!

LUMA-keskus Suomi -verkosto järjestää 16. valtakunnalliset LUMA-päivät Aalto-yliopistolla Otaniemen kampuksella Espoossa  ti 8.6. – to 10.6.2021. Tapahtuman teemana on Tulevaisuuden tekijät.

Ohjel­matarjonta sisältää kiehtovia pedagogisia lähestymistapoja varhaiskas­vatuk­ses­ta lukioon ja ammatil­liseen opetukseen. Lisäksi on mahdollisuus tutustua Aalto-yliopiston tutkimukseen. Ruotsinkielis­tä ohjelmaa on runsaasti (info på svenska).

LUMA-päivien teemak­si on valit­tu tut­tu moni­ti­eteelli­nen viesti tule­vaisu­u­den taito­jen tarpeel­lisu­ud­es­ta. Tiede ja taide kohtaa­vat tekni­ikan ja talouden, eli Tule­vaisu­u­den tek­i­jät val­taa­vat Otaniemen.

Kenelle tapahtuma on suunnattu?

  • kaikki matematiikkaa, luonnontieteitä (ympäristö- ja luonnontietoa, biologiaa, fysiikkaa, kemiaa, maantietoa/maantiedettä), tietotekniikkaa ja teknologiaa opettavat opettajat kaikilla koulutusasteilla varhaiskasvatuksesta yliopistoihin
  • lastentarhanopettajaksi, luokanopettajaksi ja em. aineiden opettajaksi opiskelevat
  • LUMA-aineiden opettajankouluttajat ja opetuksen tutkijat ja kehittäjät eri puolilta Suomea
  • LUMA-keskus Suomen sidosryhmät elinkeinoelämästä, opetushallinnosta, opettaja- ym. järjestöistä jne.
  • LUMA-keskus Suomen toimijat eri puolilta Suomea