LUMA-päivät opettajille

LUMA-päivät järjestetään ensi vuonna Aalto-yliopistossa, jolloin teemana on Tulevaisuuden tekijät – tiedettä, taidetta, teknologiaa ja taloutta. Varaa kalenteritasi jo ma 13.6.– ti 14.6.2022.

Luvassa on tuttuun tapaan kiinnostavia puheenvuoroja, tiedekasvatukseen virittäviä työpajoja, verkostoitumista muiden opettajien kanssa sekä keskiviikon huipentava StarT-gaala. Osallistuminen on maksutonta.

Tarkempi ohjelma tullaan päivittämään tälle sivulle. Järjestämme ohjelmaa suomeksi, ruotsiksi ja enlanniksi. Ohjelmanumero järjestetään sillä lähtökohtaisesti sillä kielellä, jolla sen kuvaus on kirjattu ohjelmaan.

#LumaPäivät @LumaSuomi

Lämmin kiitos kaikille osallistujille!

Työpajojen 2021 materiaaleja olemme ladanneet tälle sivullle kohtaan Materiaalit ja esityskalvot.
 
 
 

LUMA-päivien ohjelma 2021

Keskiviikkona 9.6.

Huone: Mainstage

Tervetuliaissanat
johtaja Maija Aksela ja johtokunnan puheenjohtaja Jan Lundell, LUMA-keskus Suomi

Avaussanat
opetusneuvos Marjo Vesalainen, Korkeakouluyksikkö, Opetus- ja kulttuuriministeriö

Musiikkiesitys
Haukilahden lukio

Aalto-yliopiston tervehdys
vararehtori Petri Suomala, Aalto-yliopisto

Musiikkiesitys
Haukilahden lukio

LUMAT-avaussanat (englanniksi)
Maija Aksela & yliopistonlehtori Veli-Matti Vesterinen


Huone: Mainstage

Engaging secondary students in science learning through emphasising the use of scientific and engineering practices in Finnish science classrooms
Jari Lavonen
Fysiikan ja kemian didaktiikan professori
Helsingin yliopisto

Lue puheenvuoron abstrakti LUMAT-symposiumin sivuilta.


11.00-12.00 Lounastauko

Tiedekasvatusta opetussuunnitelman tueksi
LUMA Science Helsinki, Helsingin yliopiston tiedekasvatus
Huone: Monitoimitila

Tule innostumaan Helsingin yliopiston matematiikan, fysiikan, kemian, ohjelmoinnin ja maantieteen opetussuunnitelman mukaisesta tiedekasvatustoiminnasta esimerkiksi kemian TikTok-videoiden kautta. Työpajassa pääset kokeilemaan Python-ohjelmointia Tie koodariksi -materiaalin avulla sekä tutustumaan kemian etäopintokäyntiin.

Epicollect5 maantieteen opetuksen tukena
Päijät-Hämeen LUMA-keskus
Huone: Takka

Paikkatieto maantieteen opetuksessa: aineiston kerääminen ja analysointi mobiililaitteilla.

Tiede- ja teknologiakasvatus varhaiskasvatuksessa
Tampereen yliopiston Juniversity
Huone: Puuhamaa

Miten ja miksi tiede- ja teknologiakasvatus tulisi aloittaa jo varhaisessa vaiheessa? Tervetuloa kuulemaan asiantuntijapaneelia, keskustelemaan sekä saamaan käytännön ideoita ja tukea omaan työhön.

Nanosti Nanokoulu
Keski-Suomen LUMA-keskus
Huone: Studio

Nano Science and Technology Integration. Nanotieteen ja -teknologian integroiminen opetuksessa. Kaksikielisessä (FI & EN) työpajassa opitaan nanotieteen perusilmiöt, etsitään niitä luonnosta ja sovelletaan evoluution kehittämiä tekniikoita rakennetussa ympäristössä. Lähestymistapana luova ja ongelmalähtöinen oppiminen. Työpajan anti sopii esimerkiksi yläkoulun ja 2. asteen monialaiseen luonnontieteiden ja teknologian opetukseen

Bedömningsmatriser som stöd för slutbedömning i fysik, kemi och biologi
Åbo Akademi
Huone: Skolresurs

Skolresurs har skapat lärandematriser utgående från de nationella bedömningskriterierna för laborativt arbete inom naturvetenskap. Lärandematriserna kan användas för formativ bedömning (självvärdering och kamratrespons) men även för summativ bedömning. Lärandematriserna är uppgjorda enligt de nya kriterierna för vitsorden 7, 8 och 9. Det är möjligt att med små förändringar utöka kraven så att även vitsordet 5 omfattas. I denna workshop får deltagarna skapa skräddarsydda lärandematriser för sådana laborationer som är meningsfulla för den enskilda deltagaren, och som kommande läsår används som en grund för en mångsidig bedömningen. Workshopen är lämplig för lärare i fysik, kemi, geografi och biologi för åk 7-9 men även gymnasielärare är välkomna eftersom arbetssättet med fördel även kan användas i gymnasiet.

Tutkien kohti joustavuutta yläkoulussa ja lukiossa
JoMa-hanke
Huone: Joustavaan matematiikkaan

Joustavaan matematiikkaan (JoMa) -verkkokoulutuksissa on tarjolla yli sata joustavuustehtävää eri aihealueista. Niiden tarkoitus on auttaa oppilaita näkemään matematiikka uudessa valossa ja siten mahdollistaa oppimiskulttuurin muutos. Työpajassa maistetaan joustavuustehtäviä ja pohditaan niiden käyttöön liittyviä hyötyjä ja haasteita. Kuinka realistista tällaisten työkalujen avulla on pyristellä irti vastauskeskeisestä oppimiskulttuurista ja luoda pohjaa turvalliselle, mutta kriittiselle yhdessä ajattelulle, jossa oppilaat haluavat olla osallisena?


14.00 – 14.30 Kahvitauko, osallistu keskusteluun kahvihuoneessa

Huone: Mainstage

Gaala on StarT-kauden huipentava kansainvälinen palkintojenjakotilaisuus, jossa jaetaan International LUMA StarT Award- sekä International LUMA StarT Education Award-palkinnot. Jokainen gaalaan edennyt oppimisyhteisö edustajineen palkitaan myös kunniakirjoin StarT-kauden parhaimpana.


Torstaina 10.6.

Huone: Mainstage

Uuden valtakunnallisen tehtävän lanseeraus
Maija Aksela & Jan Lundell


Huone: Mainstage

Mihin tarvitaan LUMA-strategiaa?
Keskustelua moderoi Bengt-Johan Skrifvars, Johtaja, Skolresurs, Centret för livslångt lärande, Åbo Akademi

Puhujat:
Paavo-Petri Ahonen, Opetusneuvos, TkT, Opetus- ja kulttuuriministeriö
Anni Siltanen, Johtava asiantuntija, Osaaminen ja vetovoima, Kemianteollisuus
Jouni Pursiainen, Kemian professori, Oulun yliopisto, OuLuma
Anniina Koliseva, Asiantuntija, Keski-Suomen LUMA-keskus, Jyväskylän yliopisto
Joakim Kattelus, Aalto-yliopiston opiskelija ja Juniorin ohjaaja


Huone: Mainstage

Opportunities and Possibilities for learning Science and Mathematics in the Context of Modern Technology: Interrogating the South African Education sector
Dr Angela James
Luonnontieteellisen tiedekasvatuksen yliopistonlehtori
Kasvatustieteellinen tiedekunta, University of KwaZulu-Natal

Lue puheenvuoron abstrakti LUMAT-symposiumin sivuilta.


11.30 – 12.30 Lounas

Miten tietokone laskee ja ”ymmärtää”?
LUMA-keskus Saimaa
Huone: Monitoimitila

Tietoiskuja ja tehtäväideoita binäärimatematiikasta, logiikasta, algoritmisesta ajattelusta ja älykkäästä laskennasta. Ideat sovellettavissa vaikkapa matematiikan ja ohjelmoinnin opetuksessa.

Robotiikka ja Spheron alkeet alakoulun opetuksessa (PERUTTU)
LUMA-keskus Pohjanmaa
Huone: Puuhamaa

Tämä työpaja on valitettavasti peruttu sairastapauksen vuoksi! Yleiskatsaus robotiikkaan ja Case-esimerkkejä Sphero-robottipallojen käytöstä alakoulun opetuksessa. Suoria ideoita omaan opetukseen sekä mahdollisuuksia robottipallojen lainaamiseen.

Kurkistus 3D-mallintamiseen peruskoulun käsityössä
LUMA-keskus Lappi
Huone: Studio

Tutustu saamelaiseen käsityöajatteluun sekä sen mukaiseen käsitöiden suunnitteluun 3D-tulostuksen avulla. Kuinka hyvin 3D-tulostus sopii duodji-ajatteluun?

Matemaattinen mallintaminen ja numeerinen analyysi hauskasti
Itä-Suomen yliopiston LUMA-keskus
Huone: Takka

Löyhästi totuuteen perustuvan pajan pääosassa koronavirus, joka seikkailee jättäen jälkeensä matematiikkaa. Matematiikkaa ja biologiaa yhdistävä paja tarjoaa esimerkkejä matemaattisen mallinnuksen ja numeerisen analyysin elävöittämisestä. Esittelyssä myös meiltä maksutta lainattavat välineet ja tarjoamamme työpajat aiheen ympäriltä.

Stabil plattform för rymdrelaterad undervisning
Åbo Akademi
Huone: Skolresurs

Den europeiska rymdorganisationen ESA är måna om att rymden har rum i klassrummen. Resurser, som bland annat material och kurser, kanaliseras via projektet ESERO, The European Space Education Resource Office. Tidigare har, först svenskfinland och senare hela Finland, varit en del av Nordic ESERO. Från och med 2021 har vi i Finland egna ben att stå på i ESERO Finland. Genom dina frågor kan vi utveckla vidare!

Joustavan matemaattisen ajattelun tukeminen teknologiaa hyödyntämällä
JoMa-hanke
Huone: Joustavaan Matematiikkaan

Mikä on tutkimuksen perusteella mielekästä teknologian pedagogista hyödyntämistä matematiikassa? Työpajassa esitellään teknologian hyödyntämisen pedagoginen kartta ja kokeillaan itse joustavan matemaattisen ajattelun kehittämiseen tähtääviä aktiviteetteja. Mitä hyötyä oppimisen kannalta on tehdä matemaattista taidetta GeoGebralla? Milloin teknologian hyödyntäminen on pedagogisesti perusteltua – ja milloin ei? Työpaja perustuu Joustavaan matematiikkaan (JoMa) -verkkokoulutuksen yläkoulun ja lukion kurssien yhteen seitsemästä miniteemasta ”Teknologian hyödyntäminen”. Työpaja voi olla hyödyllinen myös matematiikasta kiinnostuneille luokanopettajille.

Suullisia tutkimusesitelmiä
LUMAT-tutkimusfoorumi
Huone: LUMAT-symposium

12.30-13.00: Engaging Youth in chemistry through TikTok videos (Vilja Kämppi, Ida Koskinen, Johannes Pernaa & Maija Aksela), 13.00-13.30: Engaging Preservice Chemistry Teachers by animations (Jan Lundell & Sevil Akaygun), 13.30-14.00: Development of sustainable intervention strategy for waste management in schools (Lettah Sikhosana & AV Mudau)


14.00 – 14.30 Kahvitauko, osallistu keskusteluun kahvihuoneessa


Tarinoita kybernuotiolla – tarinallisuuden hyödyntäminen kyberturvallisuuden opetuksessa eri kouluasteilla
Oulun yliopisto
Huone: Studio

Ihmisten oikeanlainen käyttäytyminen ja erilaisten uhkien ja skenaarioiden tunnistaminen on keskeisessä roolissa kyberturvallisuuden kansalaistaidoissa. Käyttäytymiseen ja erityisesti väärään toimintaan liittyviä uhkia ja seurauksia on puolestaan kautta aikain opetettu tarinoiden muodossa. Työpajassa pohditaankin, että miten voimme hyödyntää tarinallisuutta kyberturvallisuuden opetuksessa eri kouluasteilla ja minkälaista tukea opettajille voisi ja pitäisi tarjota.

Monialaisuus ja STEAM-opetus
Aalto-Yliopisto Junior
Huone: Monitoimitila

Miten monialaisuus ja STEAM saadaan toimimaan käytännön tasolla? Aalto-yliopisto Juniorin työpaja sukeltaa konkreettisiin malleihin, joiden avulla voidaan yhdistellä tiedettä, taidetta, teknologiaa ja muotoilua.Lopuksi taitellaan itse insinöörin origameja.

Escape from lockdown (ruotsiksi)
Åbo Akademi
Huone: Skolresurs

Denna workshop kräver att du lämnar ditt hem och beger dig in till centrum av din ort för att tillsammans med medspelare på andra orter lösa en matematisk-naturvetenskaplig gåta. Samtidigt får du kanske idéer för hur friluftsaktiviteter kan kombineras med matematik och naturvetenskap, och vem vet, kanske du träffar på någon ämneskollega IRL längs vägen. Mobiltelefon med hörlurar och Zoom-appen behövs

Ympäristön äänien havainnointia ja tulkintaa uuden teknologian avulla.
Keski-Pohjanmaan LUMA-keskus
Huone: Puuhamaa

Tutustutaan ympäristön eliöiden ääniä passiivisesti tallentaviin tallentimiin, äänien automaattiseen tunnistamiseen sekä havaintojen jakamiseen. Esitellään kokemuksia ja työtapaidea opetuskäyttöön.

Kerro, kerro kuvastin! – Geometrian työpaja
Lounais-Suomen LUMA-keskus
Huone: Takka

Vääristyneiden kuvien taikaa: Työpajassa perehdytään kuvamuotoiseen salakirjoitukseen, jonka purkuavaimena toimii lieriönmuotoinen peili. Pajassa opitaan, kuinka salattu kuva tehdään itse piirtämällä tai muokkaamalla tavallisesta kuvasta (maksuttoman) kuvankäsittelyohjelman avulla. Samalla tutustutaan ilmiön taustalla olevaan geometriseen muunnokseen. Työpajasta opittua sisältöä voi soveltaen käyttää geometrian opetuksessa millä tahansa asteella alakoulun ylemmiltä luokilta aina lukioon saakka.


Kaksivuotisessa esiopetuskokeilussa matikkalasit silmillä – JoMan Pikkumatikasta vinkkejä
JoMa-hanke
Huone: Joustavaan Matematiikkaan

Matemaattinen havainnointi ”matikkalaseilla” on uuden kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun opetussuunnitelmassa keskeisessä roolissa. Miten saada lapset näkemään lukumääriä, laskettavaa ja muuta matematiikkaa esiopetuksen leikeissä ja tilanteissa? Kuinka viritellään lukumääräsyöttejä? Mistä itselle ja työkaverille laskulasit? Kuinka tuunata laskulaseista matikkalasit? Työpaja perustuu Joustavaan Matematiikkaan (JoMa)-täydennyskoulutuksen Pikkumatikka-kursseihin ja on tarkoitettu esiopetuksen ammattilaisille ja se auttaa kaksivuotisen esiopetuksen matematiikan osa-alueeseen perehtymisessä.

Suullisia tutkimusesitelmiä
LUMAT-tutkimusfoorumi
Huone: LUMAT-symposium

14.30-15.00: Teacher Support of Collective Argumentation in Mathematics Classrooms: Insights from an After-School Program (John Francisco), 15.00-15.30: A Physics Lab in Your Pocket: Physics Olympics Go Online (Marina Milner-Bolotin & Valery Milner)johtaja Maija Aksela, LUMA-keskus Suomi


Haluaisitko palata vielä koulutusten antiin? Kokoamme alle materiaaleja koulutuksista, joiden materiaalit olemme saaneet koulututtajilta jaettavaksi.

Tutkien kohti joustavuutta yläkoulussa ja lukiossa, Dimitri Tuomela & Topi Törmä, Oulun yliopisto, JoMa-hanke

 • Työpajan esitysmateriaali (.pdf)
 • Joustavuustehtävien käyttö ja reflektioiden palautukset (.pdf)

 • Joustavan matemaattisen ajattelun tukeminen teknologiaa hyödyntämällä, Dimitri Tuomela, Oulun yliopisto & Markus Hähkiöniemi, Jyväskylän yliopisto, JoMa-hanke

 • Työpajan esitysmateriaali (.pdf)

 • Robotiikka ja Spheron alkeet alakoulun opetuksessa, Hanna Hankaniemi & Saana Söderlund, Vaasan yliopisto, LUMA-keskus Pohjanmaa

 • Työpajan esitysmateriaali (.pdf)

 • Ympäristön äänien havainnointia ja tulkintaa uuden teknologian avulla, Pentti Impiö & Timo Hongell, Keski-Pohjanmaan LUMA-keskus

 • Työpajan esitysmateriaali (.pdf)

 • Kerro, kerro kuvastin! – Geometrian työpaja, Laszlo Major, Turun yliopisto Lounais-Suomen LUMA-keskus

 • Työpajan esitysmateriaali (.pdf)
 • Vääristyneen kuvan tekemisen ohje GIMP-ohjelmistolla (.pdf)
 • Koordinaatisto (.png)
 • Kierretty koordinaatisto (.png)


 • Kenelle LUMA-päivät on suunnattu?

  • kaikille matematiikkaa, luonnontieteitä (ympäristö- ja luonnontietoa, biologiaa, fysiikkaa, kemiaa, maantietoa/maantiedettä), tietotekniikkaa ja teknologiaa opettaville kaikilla koulutusasteilla varhaiskasvatuksesta yliopistoihin
  • varhaiskasvatuksen opettajaksi, luokanopettajaksi ja em. aineiden opettajaksi opiskeleville
  • LUMA-aineiden opettajankouluttajille, opetuksen tutkijoille ja kehittäjille eri puolilta Suomea
  • LUMA-keskus Suomen sidosryhmien edustaville
  • LUMA-keskus Suomen toimijoille eri puolilta Suomea

  Huomaathan, että LUMA-päivien ohjelma yhdistyy samaan aikaan järjestettävän LUMAT-tutkimussymposiumiin. LUMAT-tutkimussymposiumin englanninkieliset tapahtumasisällöt ovat avoimia kaikille LUMA-päivien osallistujille. Lue tapahtumasta lisää tutkimusfoorumin sivulta (englanniksi).

  Etsitkö aikaisempien LUMA-päivien materiaaleja? Voit tiedustella niitä osoitteesta luma-keskus@helsinki.fi .

  Tapahtuman järjestää LUMA-keskus Suomi -verkosto.