LUMA-viikot oppimisyhteisöille

LUMA-viikoilla jaetaan oivaltamisen ja onnistumisen iloa! Kannustamme kaikkia oppimisyhteisöjä järjestämään viikoilla pienempää tai isompaa luonnontieteisiin ja matematiikkaan liittyvää toimintaa. Lukuvuonna 2023–2024 LUMA-viikkoja vietetään 17.–27.1.2024. Tuona aikana LUMA-keskukset järjestävät innostavaa toimintaa sekä eri paikkakunnilla että myös verkon välityksellä. Voitte siis joko osallistua verkostomme järjestämään ohjelmaan tai kehittää jotain aivan omaa. Lämpimästi tervetuloa mukaan! Vi har också program på svenska.

Jakakaa oppimisyhteisönne aktiviteetit sosiaalisessa mediassa käyttäen aihetunnistetta #LUMAviikot ja tagaamalla meidät mukaan @lumasuomi. Jaamme viikkojen aikana onnistumisen iloanne somekanavissamme.

Tietoa LUMA-viikoista

LUMA-viikkoja on vietetty Suomessa vuodesta 2004 alkaen. Viikkojen toteuttamiseen on osallistunut kymmeniä eri oppimisyhteisöjä ja yhteistyötahoja. LUMA-viikkojen tavoitteena on herättää kiinnostusta LUMA-aineiden (matematiikan, ympäristöopin, biologian, maantiedon/maantieteen, fysiikan, kemian, tietotekniikan ja teknologian) opiskeluun erilaisten aktiviteettien kautta sekä tehdä tunnetuksi alaa ja sen merkitystä yhteiskunnassa.

Päiväkotien ja koulujen lisäksi tapahtumia voi järjestää muissa julkisissa tiloissa, kuten kirjastoissa, kaupoissa ja ostoskeskuksissa. Toivomme erityisesti, että ohjelmaa järjestettäisiin oppiainerajoja ylittäen sekä yhdessä vanhempien kanssa. Kannustamme kouluja ja päiväkoteja myös yhteistyöhön muiden tahojen, kuten järjestöjen ja yritysten kanssa. 

Ideoita LUMA-viikoille

LUMA-viikkoja voit toteuttaa koulussasi esimerkiksi yhdessä oppilaiden, kollegojen, vanhempien tai yhteistyökumppanien kanssa! Voit myös kysyä alueellisilta LUMA-keskuksilta toteutusvinkkejä tai ohjelmaa kouluusi.

  • Järjestäkää koko koulun LUMA-juhla tai taidenäyttely, jossa esitellään LUMA-aineisiin liittyviä töitä
  • Pitäkää aamunavauksia LUMA-aineisiin liittyen
  • Kutsukaa läheisen koulun oppilaat tai opettajaopiskelijat vierailemaan kouluunne tai päiväkotiinne, järjestäkää yhdessä mukavia aktiviteetteja LUMA-aineisiin liittyen, vinkkejä löydät esimerkiksi Virtuaali-LUMA-sivuilta, jonne on koottu erilaisia aktiviteetteja ja materiaaleja ikäryhmittäin jaoteltuna
  • Kutsukaa LUMA-aloilla työskenteleviä vanhempia tai entisiä oppilaita vierailulle tai pyytäkää oppilaita haastattelemaan jotakuta LUMA-aineiden osaajaa
  • Vierailkaa itse esimerkiksi toisessa oppilaitoksessa, yrityksessä tai museossa ja tehkää niistä esimerkiksi postereita
  • Kirjoittakaa ja kuvatkaa LUMA-viikon tapahtumia esimerkiksi koulun verkkosivuille, lehtiin tai tiedotteisiin vanhemmille
  • Tervetuloa oppimaan yhdessä StarT-tiedepolulleTiedepolku on yhteinen oppimisen kokemus, jossa tehdään yhdessä luonnontieteisiin ja matematiikkaan liittyviä aktiviteetteja, onnistutaan ja oivalletaan yhdessä. Polku on erinomainen toiminta esimerkiksi perheiden kerhoon tai vaikkapa vanhempainiltaan.

Katso myös: