LUMAT-tutkimusfoorumi

LUMAT- journaalin logo, jossa lukee "International Journal on Math, Science and Technology Education"LUMAT-tutkimusfoorumin tavoitteena on suomalaisen LUMA-tiedekasvatustutkimuksen laadun, vaikuttavuuden ja näkyvyyden lisääminen. Kehitämme yhteistyötä yliopistojen, tiedekuntien ja tutkimusryhmien välillä. Tärkeänä painopisteenä on opettajankoulutukseen liittyvän tutkimuksen ja jatkuvan oppimisen tukeminen.

Tavoitteet:

  1. Matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian opetuksen ja opettajankoulutksen tukeminen monitieteellisesti LUMA ekosysteemissä
  2. Matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian opettajankoulutuksen tutkimuksen tukeminen (myös graduntekijöiden ja jatko-opiskelijoiden tutkimuksen tukeminen)
  3. Kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön edistäminen
  4. Rahoitusmahdollisuuksien edistäminen
  5. Nuorten tutkijoiden tutkijanuran edistäminen
  6. LUMA:aan liittyvään koulutukseen ja koulutuspolitiikkaan vaikuttaminen Suomessa
  7. Yhteistyön tekeminen muiden LUMA:an liittyvien tutkimusseurojen kanssa

Toimintamallit:

Lue lisää foorumista ja osallistumismahdollisuuksista englanninkielisiltä sivuilta.