Tutkimus

LUMA-keskus Suomen kehittää tieteellisen tutkimuksen avulla pedagogisia innovaatioita matematiikan, luonnontieteiden/ympäristöopin ja teknologian opetukseen tutkimusstrategiansa (.pdf) mukaisesti. Tutkimuksessa käytetään merkittävästi kehittämistutkimuksen (englanniksi design-based research, DBR) metodologiaa, sillä se tuottaa paitsi uutta teoreettista tietoa, myös suoraan arjen toimintaa palvelevia uusia ratkaisuja, kuten toimintakonsepteja, pedagogisia lähestymistapoja tai aineistoja. Saadun teoreettisen tiedon pohjalta voidaan taas kehittää nykyisiä ja uusia toimintamuotoja.

Tiedekasvatuksen LUMAT-tutkimusfoorumi

LUMAT-tutkimusfoorumi lisää suomalaisen LUMA-tiedekasvatustutkimuksen laatua, vaikuttavuutta ja näkyvyyttä. Se kehittää yhteistyötä yliopistojen, tiedekuntien ja tutkimusryhmien välillä sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Tärkeinä painopisteinä ovat opettajankoulutukseen liittyvä tutkimus ja jatkuvan oppimisen tuki. Foorumin jäseneksi voi liittyä kuka tahansa alan tutkija ja sen toimintaa johtaa ohjausryhmä. Verkoston jäseniä on listattu englanninkielisillä sivuilla.

LUMAT-tutkimusseminaari

Useamman kerran vuodessa järjestettävässä tutkimusseminaarissa puhujat esittävät tuoreita tutkimuksiaan saaden mahdollisuuden arvokkaaseen vertaispalautteeseen erilaisissa tehtävissä työskentelevien ja yliopistorajat rikkovan tiedeyhteisön jäseniltä. Olitpa sitten opettaja, jatko-opiskelija, tuleva jatko-opiskelija tai tutkija, on seminaari mainio matalan kynnyksen tilaisuus keskustella tutkimusaiheestaan tai ottaa ensikosketus tutkimusseminaareihin. Esitykset on pääosin pidetty suomeksi, mutta myös englanniksi esittäminen on mahdollista.  

Menneet seminaarit:

Muut tapahtumat

LUMAT-tutkimusfoorumin tavoitteet

  1. Tuemme matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian opetusta ja opettajankoulutusta monitieteellisesti LUMA-ekosysteemissä
  2. Tuemme matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian opettajankoulutuksen tutkimusta (myös graduntekijöiden ja jatko-opiskelijoiden tutkimusta)
  3. Edistämme kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä
  4. Tarjoamme rahoitusmahdollisuuksia
  5. Tuemme nuorten tutkijoiden tutkijanuraa
  6. Vaikutamme LUMA:aan liittyvään koulutukseen ja koulutuspolitiikkaan Suomessa
  7. Teemme yhteistyötä muiden LUMA:an liittyvien tutkimusseurojen kanssa

Tule mukaan

  • Yhteydenotot tutkimusfoorumin toimintaa koskien voidaan ohjata osoitteet support@lumat.fi
  • Liity tutkimusfoorumin sähköpostilistalle saadaksesi tietoa uusista tapahtumistamme! Sähköpostilistalle liittyminen ja siltä eroaminen tehdään lähettämällä sähköpostina komentoja Majordomo-listapalvelimelle osoitteeseen majordomo@helsinki.fi. Liity listalle lähdettämällä tämä viesti ilman lainausmerkkejä ja ilman otsikkoa: ”subscribe lumat-science-research-forum [oma sähköpostiosoitteesi]”.


LUMAT-julkaisutLUMAT- journaalin logo, jossa lukee "International Journal on Math, Science and Technology Education"

Tieteellisiä LUMAT-lehtiä julkaisevat LUMA-keskus Suomi ja Helsingin yliopisto. LUMAT-lehtiin kuuluu kaksi julkaisua – LUMAT ja LUMAT-B. LUMAT julkaisee alkuperäistutkimuksia matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian tiedekasvatuksesta. LUMAT-B:n julkaisee artikkeleita samoilta tiedonaloilta, mutta keskittyy konferenssi- ja symposiumartikkeleihin. LUMAT-lehtiä lukevat alan tutkijat, mutta myös opettajat ja opiskelijat. Lisäksi lehtiä käytetään aineenopettajakoulutuksessa kurssien kirjallisuutena. LUMATin artikkelin julkaistaan avointa tiedettä tukevalla CC BY -lisenssillä. 

LUMAT perustettiin vuonna 2013 tavoitteenaan tarjota kansainvälinen tiedekasvatuksen julkaisukanava, joka vastaanottaa käsikirjoituksia suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. LUMAT-B erotettiin erilliseksi osaksi vuonna 2016. Jaon tarkoituksena oli selventää julkaisujen eroa, ja mahdollistaa LUMAT:in tieteellisen tason kehittyminen. Taso on kehittynyt tasaisesti, mistä on osoituksena tieteellisesti arvostetun JUFO 1 -luokituksen myöntö vuonna 2017 ja indeksointi useisiin arvostettuihin tietokantoihin kuten DOAJ-, Scopus- ja ERIC-tietokantoihin.

LUMAT-lehden keskeisin voimavara on sen kansainvälinen neuvottelukunta, joka tukee toimituskuntaa lehden kehittämisessä. Vuonna 2020 toimituskunta koostuu päätoimittajasta, toimituspäälliköstä, kahdesta toimittajasta ja taittajasta. Päätoimittajana on lehden alusta lähtien toiminut professori Maija Aksela.

Lue uusimmasta tiedekasvatustutkimuksesta LUMAT-julkaisuistamme.