Matematiikan opetuksen ja oppimisen täydennyskoulutusohjelma LUMATIKKA

LUMA-keskus Suomi yhteistyötahoineen toteuttaa matematiikan opettajille varhaiskasvatusasteelta toiselle asteelle tarkoitetun täydennyskoulutusohjelman LUMATIKKA vuosina 2018–2019.

Ohjelma koostuu sekä lähi- että verkkokoulutuksesta. Ohjelman laajuus on 15 opintopistettä.

Ohjelma toteutetaan Opetushallituksen myöntämällä valtionavustuksella.