Opettajille ja oppimisyhteisöille

Tuemme opettajia ja oppimisyhteisöjä opetussuunnitelman perusteiden tavoitteiden toteuttamisessa.

StarT tukee monialaisten oppimiskokonaisuuksien ja teemaopintojen toteuttamista.

Tarjoamme mahdollisuuden esimerkiksi tuoda opetusryhmiä toiminnalliselle opintokäynnille suosittuihin tiede- ja teknologialuokkiimme.

Lisäksi tarjoamme työn tueksi sähköisiä materiaaleja sekä lainattavaa välineistöä.

Jatkuvan, elinikäisen ammatillisen kehittymisen tueksi järjestämme täydennyskoulutusta.