Täydennyskoulutuksia ja kursseja opettajille

Tarjoamme eri koulutusasteiden kasvatus- ja opetushenkilöstölle koulutuksia ja kursseja tueksi elinikäiseen osaamisen kehittämiseen. Järjestämme pedagogista sisältötietoa kehittäviä koulutuksia sekä oppiainekohtaisesti että eri oppiaineita/tieteenaloja eheyttävästi ja ilmiölähtöisesti. Koulutuksistamme yhä suurempi osa järjestään verkkoympäristöissä. Toisella asteella hyödynnettävät verkkokurssimme löydät tältä sivulta.

Toivotamme opettajat myös tervetulleeksi mukaan yhteisöllisiin tutkimus- ja kehittämishankkeisiimme.

Järjestämme vuosittain LUMA-päivät, maksuttoman täydennyskoulutuksen kaikille LUMA-aineiden opettajille varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Tervetuloa tapaamaan kollegoita, kuulemaan tuoreimmasta tutkimuksesta sekä keräämään vinkit omaan opetukseesi sovellettavaksi.

LUMATIKKA – kohti oppijalähtöistä ja innostavaa matikan opetusta verkossa

LUMATIKKA-logoTarjoamme matematiikan parissa työskenteleville varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen opettajille LUMATIKKA-täydennyskoulutusohjelman. Koulutuksen oppijalähtöiset, toiminnalliset ja konkreettiset sisällöt auttavat herättämään ja kasvattamaan oppijoittesi matikkainnostusta! Koulutus tarjoaa opetusalan asiantuntijoiden tuottaman tuoreen, tutkimusperusteinen tiedon oman opetuksesi kehittämisen tueksi.

Voit suorittaa koko koulutusohjelman (15 op) tai yksittäisiä kursseja täysin verkon välityksellä. Valikoima verkkokursseja alkaa lukukausittain vuosina 2018-2022.

LUMAn lumoa -täydennyskoulutushanke eheyttävästä ja laaja-alaisesta opetuksesta

Tässä koulutuksessa pääset kuulemaan erilaisista tavoista rakentaa monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Esiteltäviä työtapoja voit toteuttaa joko yhteistyössä oman koulusi tai päiväkotisi sisällä tai muiden kumppanien kanssa. Ideoiden lisäksi saat koulutuksesta kontakteja yhteistyöhön aloittamiseen. Tervetuloa oppimaan kanssamme!

Verkkokurssit ilmiölähtöisen ja monialaisen projektioppimisen toteuttamiseen

Osana StarT-toimintaa tarjoamme opettajille tueksi verkkokoulutusta sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

  • Projektit opetuksen polkimena. Kurssi tarjoaa oppilaiden kokemusmaailmasta lähteviä ilmiöpohjaisia opetuskokonaisuuksia sekä tukea ilmiölähtöisen ja eheyttävän opetuksen toteuttamiseen projektioppimisen keinoin. Kurssi on toteutettu yhteistyössä LUMATIKKA-hankkeen kanssa.
  • Project based learning and the theory behind it – create your own project!
    Kansainvälinen kurssi on suunniteltu tukemaan osallistujia projektioppimisjakson suunnittelussa ja toteuttamisessa tutkimusperusteisesti. Kurssilla on rekisteröitymismaksu.

Joustavaa matematiikkaa

Joustavaan matematiikkaan -logo.Joustavaan Matematiikkaan (JoMa) on ainutlaatuinen tutkimusperustainen ja ammatillista kehittymistä syventävä maksuton täydennyskoulutuskoulutusohjelma varhaiskasvatuksen ammattilaisille, esi- ja perusopetuksen opettajille, lukion opettajille sekä erityisopettajille.
Koulutus koostuu kaikille yhteisestä johdantokurssista (3 op), eri kohderyhmille suunnatuista kursseista (6 op) sekä valinnaisista kursseista (2 op). Voit suorittaa koko koulutusohjelman (15 op) tai erillisiä 2–6 opintopisteen laajuisia kursseja. Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa ja osallistujille maksutonta.

Lue lisää Joustavaa matematiikkaa -kurssikokonaisuuksista heidän verkkosivuiltaan.

Koulutustarjontamme LUMA SUOMI -ohjelman puitteissa

Tarjoamme vuosina 2017–2019 eri puolilla Suomea ja verkossa koulutusta LUMA SUOMI -kehittämisohjelmassa kehitettyjen innovatiivisten pedagogisten mallien ja materiaalien käyttöönoton tueksi. Hankkeen päättymisen jälkeen tuotetut materiaalit ovat saatavilla hankkeen kotisivuilla.

Teachers’ Climate Change Forum -verkkokurssi

Kurssilta saat uusinta tutkimus­tietoa ja konkreettisia toimintamalleja ja aineistoja ilmastonmuutoksen opettamiseen.

Kansainvälisellä, eri koulutusasteiden ja oppiaineiden opettajille avoimella verkkokurssilla perehdytään käsittelemään ilmastonmuutosta monipuolisesti ja mielekkäästi opetuksessa – erityisesti tekemällä yhteistyötä eri alojen opettajien ja asiantuntijoiden kanssa. Kurssin käyneillä opettajilla on kehittyneet valmiudet käsitellä ilmastonmuutosta pedagogisesti mielekkäästi ja monipuolisesti eri tieteenalojen näkökulmista, mutta myös erilaiset uskomukset/asenteet huomioon ottaen.

Lue lisää Teachers’ Climate Change Forumista

Tiede- ja teknologiakasvatuksen verkkokurssi

Kaikille avoin tiede- ja teknologiakasvatusaktiviteettien ohjauksen verkkokurssi antaa valmiudet monipuolisten aktiviteettien ohjaamiseen sekä lasten ja nuorten kanssa toimimiseen. Kurssia suositellaan opiskelijoiden lisäksi työelämässä oleville opettajille, lasten vanhemmille/isovanhemmille sekä kaikille muille aiheesta kiinnostuneille. Kurssi koostuu yhteisestä lasten ja nuorten kanssa toimimista käsittelevästä osiosta sekä valinnaisista moduuleista, joista voit valita itseäsi eniten kiinnostavat. Kurssin laajuus on 2 opintopistettä eli noin 53 tuntia. Kaikki kurssin suorittaneet saavat kurssin lopuksi diplomin.

Tiede- ja teknologiakasvatuskurssin kurssisivu

Matematiikkaa kaikkialla -verkkokurssi

Kurssi koostuu erilaisista aiheista, jotka sisältävät videoita, minitestejä ja tehtäviä. Kurssin laajuus on kokonaisuudessaan 5 op mutta kurssista on myös mahdollista suorittaa pienempiä osia esimerkiksi vain 1 op verran.

Miten valokuvien käsittelyssä hyödynnetään matematiikkaa? Miten kryptografia on vaikuttanut sodankäyntiin kautta historian? Millaista on pelata ristinollaa munkkirinkilän muotoisella pinnalla? Näihin, sekä moniin muihin kysymyksiin saat vastauksen Matematiikkaa kaikialla -kurssilla. Kurssin tavoitteena on, että suorittajalle muodostuu kuva matematiikan merkityksestä ja sovelluksista yhteiskunnassa sekä yliopistomatematiikan eri osa-alueista. Hänellä on valmiuksia ratkoa matemaattisia ongelmia yhteistyössä toisten kanssa sekä keskustella matemaattisista aiheista. 

Matematiikkaa kaikkialla -verkkokurssin sivu

Kemian opetuksen kursseja

Helsingin yliopiston toteuttamat kurssit sopivat erinomaisesti koulussa työskenteleville kemian opettajille oman osaamisen päivittämiseen.

  • Molekyylimallinnus kemian opetuksessa (1 op) -kurssilla tutustutaan molekyylimallinnuksen opetuskäytön mahdollisuuksiin MarvinSketch-ohjelmiston avulla. Kurssi tarjoaa mahdollisuuden harjoitella ajankohtaisen, sähköisissä ylioppilaskirjoituksissa hyödynnettävän ohjelmiston käyttöä ja kerrata molekyylimallinnuksen perusteita.
  • Kemian mallintaminen ja visualisointi (5 op) -kurssin päätavoitteena on lisätä ymmärrystä mallien ja visualisoinnin merkityksestä ja rajoituksista kemian tutkimuksessa, oppimisessa ja opetuksessa. Lisäksi tavoitteena on harjoitella erilaisten mallinnusohjelmistojen käyttöä, ja samalla vahvistaa minäpystyvyyden ja pätevyyden tunnetta molekyylimallinnuksen opetuskäytössä.
  • Kestävä kemia (5 op) -kurssilla opitaan kemian mahdollisuuksista kestävän tulevaisuuden rakentamisessa ja käsitellään kestävän kemian opettamisen kannalta keskeisimmät käsitteet ja ilmiöt. 

Muiden organisaatioiden koulutustarjontaa