Ammatillisen kehittymisen tuki

Tarjoamme eri koulutusasteiden kasvatus- ja opetushenkilöstölle tukea osaamisensa elinikäiseen kehittämiseen.

Järjestämme pedagogista sisältötietoa kehittävää koulutusta sekä oppiainekohtaisesti että eri oppiaineita/tieteenaloja eheyttävästi ja ilmiölähtöisesti.

Enenevästi tarjoamme koulutusta verkkoympäristössä.

Toivotamme opettajat myös tervetulleeksi mukaan yhteisöllisiin tutkimus- ja kehittämishankkeisiimme.

Toteutamme koulutuksia myös yhteistyössä eri tahojen, esimerkiksi pedagogisten opettajajärjestöjen kanssa.

Lisäksi kannustamme opettajia keskinäiseen yhteistyöhön – myös kansainvälisesti mm. Science on Stage -verkoston kautta.

Koulutustarjontamme LUMA SUOMI -ohjelman puitteissa

Tarjoamme vuosina 2017–2019 eri puolilla Suomea koulutusta LUMA SUOMI -kehittämisohjelmassa kehitettyjen innovatiivisten pedagogisten mallien ja materiaalien käyttöönoton tueksi.

Koulutustarjontamme LUMATIKKA-ohjelman puitteissa

Tarjoamme vuosina 2018–2019 matematiikan opettajille varhaiskasvatusasteelta toiselle asteelle LUMATIKKA-täydennyskoulutusohjelman (15 op), joka koostuu sekä lähi- että verkkokoulutuksesta. Ohjelma toteutetaan Opetushallituksen myöntämällä valtionavustuksella yhdessä muutamien ammattikorkeakoulujen ja HY+ Oy:n kanssa.

Muu koulutustarjontamme

Tietoa ajankohtaisesta muusta koulutustarjonnastamme on tapahtumakalenterissamme.


Muiden organisaatioiden koulutustarjontaa