Täydennyskoulutuksia ja kursseja opettajille

Tarjoamme eri koulutusasteiden kasvatus- ja opetushenkilöstölle koulutuksia ja kursseja tueksi oman osaamisen kehittämiseen. Monet koulutuksista on järjestetetty Opetushallituksen tuella ja ovat näin ollen maksuttomia osallistujalle. Järjestämme pedagogista sisältötietoa kehittäviä koulutuksia sekä oppiainekohtaisesti että eri oppiaineita eheyttävästi. Koulutuksistamme yhä suurempi osa järjestään verkkoympäristöissä. Toisella asteella hyödynnettävät verkkokurssimme löydät tältä sivulta.

Toivotamme opettajat myös tervetulleeksi mukaan yhteisöllisiin tutkimus- ja kehittämishankkeisiimme.

Löydät ajankohtaisimmat koulutuksemme tapahtumakalenterista.

Järjestämme vuosittain LUMA-päivät, maksuttoman täydennyskoulutuksen kaikille LUMA-aineiden opettajille varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Tervetuloa tapaamaan kollegoita, kuulemaan tuoreimmasta tutkimuksesta sekä keräämään vinkit omaan opetukseesi sovellettavaksi.

LUMAn lumoa -täydennyskoulutus eheyttävästä opetuksesta ja laaja-alaisista kokonaisuuksista

Tässä koulutuksessa pääset kuulemaan erilaisista tavoista rakentaa monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Koulutus koostuu yhdestä kaikille yhteisestä verkkokurssista sekä valinnaisista jatkokursseista. Lisäksi vuoden 2023 aikana järjestetään lähikoulutuksia eri paikkakunnilla. Esiteltäviä työtapoja voit toteuttaa joko yhteistyössä oman koulusi tai päiväkotisi sisällä tai muiden kumppanien kanssa. Ideoiden lisäksi saat koulutuksesta kontakteja yhteistyöhön aloittamiseen. Tervetuloa oppimaan kanssamme! Opetushallitus rahoittaa täydennyskoulutushanketta.

Projektioppiminen LUMA-aineissa -verkkoaineisto

Tervetuloa oppimaan projektioppimisesta! Olemme koonneet verkkoalustalle kaiken, mitä tiedämme projektioppimisesta. Alusta ei ole perinteinen verkkokurssi, vaan toivomme sinun löytävän alustalta itseäsi kiinnostavia palasia omaan opetukseesi tai opiskeluusi.  Voit myös käydä läpi kaiken materiaalin perinteisen verkkokurssin tapaan vastaamalla jokaisen osion lopusta löytyvään tehtävään. Kaikki tehtävät tekemällä saat kurssista suoritustodistuksen.

Alusta on koottu verkostomme aiemmin toteuttamista projektioppimiskoulutuksista.  Mukana on lisäksi paljon opettajien kokemuksia ja vinkkejä käytännön projektioppimiseen.

Kokonaisuus koostuu kahdeksasta erillisestä osiosta, joista kukin käsittelee omaa aihettaan:

  • Osioissa 1-3 pääset perehtymään projektioppimiseen ja sen toteuttamiseen teoreettisesta näkökulmasta.
  • Osioissa 4-8 täydennät oppimaasi sellaisten laajempien teemojen parissa, joihin projektioppiminen erityisesti sopii.

Opiskelumateriaali koottu suomalaisten yliopistojen yhteiselle Digicampus-alustalle. Pääset tutustumaan siihen tämän linkin kautta. Huomaathan että alusta vaatii sisäänkirjautumisen, voit kirjautua alustamme esimerkiksi yliopistojen HAKA-tunnuksellasi tai luomalla uuden käyttäjätunnuksen esimerkiksi Google-tunnusten avulla.

Joustavaa matematiikkaa -täydennyskoulutus (2-15 op)

Joustavaan matematiikkaan -logo.Joustavaan Matematiikkaan (JoMa) on ainutlaatuinen tutkimusperustainen ja ammatillista kehittymistä syventävä maksuton täydennyskoulutuskoulutusohjelma varhaiskasvatuksen ammattilaisille, esi- ja perusopetuksen opettajille, lukion opettajille sekä erityisopettajille.
Koulutus koostuu kaikille yhteisestä johdantokurssista (3 op), eri kohderyhmille suunnatuista kursseista (6 op) sekä valinnaisista kursseista (2 op). Voit suorittaa koko koulutusohjelman (15 op) tai erillisiä 2-6 opintopisteen laajuisia kursseja. Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa ja osallistujille maksutonta.

Lue lisää Joustavaa matematiikkaa -kurssikokonaisuuksista heidän verkkosivuiltaan.

LUMATIKKA – innostava matematiikan täydennyskoulutus

LUMATIKKA-logoLUMATIKKA oli vuosina 2018–2022 menestyksekkäästi toiminut matematiikan opetuksen täydennyskoulutusohjelma. Ohjelman kiitetyt koulutusmateriaalit on julkaistu hankkeen päättymisen kunniaksi kaikkien matematiikan opetuksesta kiinnostuneiden saataville. Alan asiantuntijoiden laatimat innostavat oppimateriaalit pitävät sisällään esimerkiksi: 

  • 20 itseopiskelukurssin kokonaisuus Digicampuksessa
  • 30 oppimateriaalikokoelmaa Avointen oppimateriaalien kirjastossa 
  • 200 videoluentoa hankkeen Youtube-kanavalla 

Oppimateriaaleihin ja hankkeen muihin tuotoksiin pääset osoitteen lumatikka.luma.fi kautta. 

Kursseista ja materiaaleista sanottua: 

“Todella hyvä ja käytännönläheinen kurssi. Videot olivat erityisen hyviä ja sopivan pituisia. Kurssi oli koostettu siten, että se eteni loogisesti. Hyviä vinkkejä opetukseen sai ihan kaikista videoista. Tehtävät olivat järkevän laajuisia ja hyvin ryhmäni kanssa toteutettavissa. Tällaista lisää!” 

“Jag har lärt mig jättemycket tack vare den här kursen. Jag tycker att de olika delområdena har tagits upp på ett mycket användbart och samtidigt lättförståeligt sätt. Det material som vi har fått ta del av på den här kursen kommer att vara mycket användbart i det praktiska arbetet. Alla fina tips och idéer är också superbra.” 

Hankkeen rahoitti Opetushallitus ja toteutti LUMA-keskus Suomi -verkosto. 

Teachers’ Climate Change Forum -verkkokurssi

Kurssilta saat uusinta tutkimus­tietoa ja konkreettisia toimintamalleja ja aineistoja ilmastonmuutoksen opettamiseen.

Kansainvälisellä, eri koulutusasteiden ja oppiaineiden opettajille avoimella verkkokurssilla perehdytään käsittelemään ilmastonmuutosta monipuolisesti ja mielekkäästi opetuksessa – erityisesti tekemällä yhteistyötä eri alojen opettajien ja asiantuntijoiden kanssa. Kurssin käyneillä opettajilla on kehittyneet valmiudet käsitellä ilmastonmuutosta pedagogisesti mielekkäästi ja monipuolisesti eri tieteenalojen näkökulmista, mutta myös erilaiset uskomukset/asenteet huomioon ottaen.

Lue lisää Teachers’ Climate Change Forumista

Tiede- ja teknologiakasvatuksen verkkokurssi (2 op)

Kaikille avoin tiede- ja teknologiakasvatusaktiviteettien ohjauksen verkkokurssi antaa valmiudet monipuolisten aktiviteettien ohjaamiseen sekä lasten ja nuorten kanssa toimimiseen. Kurssia suositellaan opiskelijoiden lisäksi työelämässä oleville opettajille, lasten vanhemmille/isovanhemmille sekä kaikille muille aiheesta kiinnostuneille. Kurssi koostuu yhteisestä lasten ja nuorten kanssa toimimista käsittelevästä osiosta sekä valinnaisista moduuleista, joista voit valita itseäsi eniten kiinnostavat. Kurssin laajuus on 2 opintopistettä eli noin 53 tuntia. Kaikki kurssin suorittaneet saavat kurssin lopuksi diplomin.

Tiede- ja teknologiakasvatuskurssin kurssisivu

Matematiikkaa kaikkialla -verkkokurssi (1-5 op)

Kurssi koostuu erilaisista aiheista, jotka sisältävät videoita, minitestejä ja tehtäviä. Kurssin laajuus on kokonaisuudessaan 5 op mutta kurssista on myös mahdollista suorittaa pienempiä osia esimerkiksi vain 1 op verran.

Miten valokuvien käsittelyssä hyödynnetään matematiikkaa? Miten kryptografia on vaikuttanut sodankäyntiin kautta historian? Millaista on pelata ristinollaa munkkirinkilän muotoisella pinnalla? Näihin, sekä moniin muihin kysymyksiin saat vastauksen Matematiikkaa kaikialla -kurssilla. Kurssin tavoitteena on, että suorittajalle muodostuu kuva matematiikan merkityksestä ja sovelluksista yhteiskunnassa sekä yliopistomatematiikan eri osa-alueista. Hänellä on valmiuksia ratkoa matemaattisia ongelmia yhteistyössä toisten kanssa sekä keskustella matemaattisista aiheista. 

Matematiikkaa kaikkialla -verkkokurssin sivu

Kemian opetuksen kursseja

Helsingin yliopiston toteuttamat kurssit sopivat erinomaisesti koulussa työskenteleville kemian opettajille oman osaamisen päivittämiseen.

  • Molekyylimallinnus kemian opetuksessa (1 op) -kurssilla tutustutaan molekyylimallinnuksen opetuskäytön mahdollisuuksiin MarvinSketch-ohjelmiston avulla. Kurssi tarjoaa mahdollisuuden harjoitella ajankohtaisen, sähköisissä ylioppilaskirjoituksissa hyödynnettävän ohjelmiston käyttöä ja kerrata molekyylimallinnuksen perusteita.
  • Kemian mallintaminen ja visualisointi (5 op) -kurssin päätavoitteena on lisätä ymmärrystä mallien ja visualisoinnin merkityksestä ja rajoituksista kemian tutkimuksessa, oppimisessa ja opetuksessa. Lisäksi tavoitteena on harjoitella erilaisten mallinnusohjelmistojen käyttöä, ja samalla vahvistaa minäpystyvyyden ja pätevyyden tunnetta molekyylimallinnuksen opetuskäytössä.
  • Kestävä kemia (5 op) -kurssilla opitaan kemian mahdollisuuksista kestävän tulevaisuuden rakentamisessa ja käsitellään kestävän kemian opettamisen kannalta keskeisimmät käsitteet ja ilmiöt. 

Muiden organisaatioiden koulutustarjontaa