LUMA-keskusten tiede- ja teknologialuokat

LUMA-keskusten tiede- ja teknologialuokat mahdollistavat eri asteiden oppimisyhteisöjen opetusryhmien vierailut korkeakouluihin, mikä on opettajien suuresti arvostamaa ja suosimaa tukea LUMA-keskuksilta oppimisyhteisöille. Vierailut räätälöidään kyseisen oppimisyhteisön formaalin eli opetussuunnitelmiin perustuvan opetuksen tueksi. Vierailut voivat tukea myös oppimisyhteisöjen StarT-projektiopiskelua.

Lisäksi näiden vierailujen aikana voidaan tarjota ideoita ja vinkkejä opetusryhmien opettajille, jolloin ne toimivat myös eräänä täydennyskoulutuksen muotona.

Tiede- ja teknologialuokkatoiminta ei ole sidottu tiettyihin fyysisiin tiloihin, vaan kyseessä on toimintakonsepti.


Aalto-yliopisto Junior

Helsingin yliopiston tiedekasvatuskeskus

  • BioPop (biotieteet; Helsinki, Viikki)
  • F2k (fysiikka; Helsinki, Kumpula)
  • Gadolin (kemia; Helsinki, Kumpula)
  • Geopiste (geotieteet ja maantiede; Helsinki, Kumpula)
  • Linkki (tietojenkäsittelytiede; Helsinki, Kumpula)
  • Summamutikka (matematiikka; Helsinki, Kumpula)

Itä-Suomen yliopiston LUMA-keskus

Keski-Pohjanmaan LUMA-keskus

Lounais-Suomen LUMA-keskus

  • OpiLUMA (Turku, Yliopistonmäki)

LUMA-keskus Lappi

LUMA-keskus Pohjanmaa

LUMA-keskus Saimaa

Päijät-Hämeen LUMA-keskus

  • Solu (Lahti, Niemi)

Tampereen LUMATE-keskus


Muita tiede- ja teknologialuokkia