Toiminnalliset opintokäynnit LUMA-keskusten tiede- ja teknologialuokkiin

LUMA-keskusten tiede- ja teknologialuokat mahdollistavat eri asteiden oppimisyhteisöjen opetusryhmien toiminnalliset opintokäynnit korkeakouluihin ilman pääsymaksua, mikä on opettajien suuresti arvostamaa ja suosimaa tukea LUMA-keskuksilta oppimisyhteisöille.

Opintokäynnit räätälöidään kyseisen oppimisyhteisön formaalin eli opetussuunnitelmiin perustuvan opetuksen tueksi. Opintokäynnit voivat tukea myös oppimisyhteisöjen StarT-projektiopiskelua.

Opintokäyntien aikana voidaan tarjota myös ideoita ja vinkkejä opetusryhmien opettajille. Opintokäynnit toimivat siis myös eräänä ammatillisen kehittymisen tuen muotona.

Tiede- ja teknologialuokkatoiminta ei ole sidottu tiettyihin fyysisiin tiloihin, vaan kyseessä on toimintakonsepti.


Aalto-yliopisto Junior

Helsingin yliopiston tiedekasvatus

Itä-Suomen yliopiston LUMA-keskus

Keski-Pohjanmaan LUMA-keskus

Lounais-Suomen LUMA-keskus

LUMA-keskus Lappi

  • Aurora (Rovaniemi & virtuaalisesti)

LUMA-keskus Pohjanmaa

LUMA-keskus Saimaa

Päijät-Hämeen LUMA-keskus

  • Solu (Lahti, Niemi)

Juniversity


Muita tiede- ja teknologialuokkia

Muita tiedekeskuksia yms.