Opintokäynnit LUMA-tiede- ja teknologialuokkiin

Tiede- ja teknologialuokissa opiskelijat ja oppilaat eri asteilta pääsevät tutustumaan korkeakouluihin toiminnallisten opintokäyntien parissa. Luokkien palvelut ovat opettajille ja opetusryhmille pääosin maksuttomia.

Opintokäynnit räätälöidään tukemaan  oppimisyhteisön opetussuunnitelmiin perustuvaa opetusta. Opintokäyntejä voidaan järjestää myös tukemaan oppimisyhteisöjen StarT-projektiopiskelua.

Käyntien aikana opettajat saavat ideoita ja vinkkejä opetuksen järjestämiseen. Opintokäynnit tukevat siis myös opettajien ammatillisen kehittymistä.

Tiede- ja teknologialuokkatoiminta ei ole sidottu tiettyihin fyysisiin tiloihin, vaan kyseessä on toimintakonsepti. Monet tiedeluokista järjestävät myös virtuaalista toimintaa, johon on mahdollista osallistua kauempaakin. Tutustu siis rohkeasti eri tiede- ja teknologialuokkien tarjontaan!

Kattavat ohjeet siihen, miten suunnittelet ja toteutat onnistuneen opintokäynnin esimerkiksi tiedeluokkaamme löydät maksuttomalta Ulos luokasta – toiminnalliset opintokäynnit -verkkokurssilta.

Tutustu keskuksien omiin tiedeluokkiin

Aalto-yliopisto Junior

 • Työpajojen sisältöalueet keskittyvät Aalto-yliopiston painopistealueisiin (luon­non­ti­eteet, teknolo­gia, insinöö­ritieteet, taiteet, matem­ati­ik­ka ja talous).

Helsingin yliopiston tiedekasvatus

 • Helsingin yliopistossa toimii viisi LUMA-tiedeluokkaa: fysiikan avoin opetuslaboratorio Fotoni, maantieteen ja geotieteiden tiedeluokka Geopiste, kemianluokka Gadolin, matematiikan ja tilastotieteen tiedeluokka Summamutikka ja tietojenkäsittelytieteen tiedeluokka Linkki

Itä-Suomen yliopiston LUMA-keskus

 • Laboratorio on varustettu kattavalla luonnontieteiden perusvälineistöllä, joka mahdollistaa erilaisten kokeellisten töiden suunnittelun ja suorittamisen yläkoulun ja lukion tarpeisiin. Fysiikan ja kemian töiden tekemiseen laboratoriossa on valikoima lasiastiastoa ja muita välineitä.

Keski-Pohjanmaan LUMA-keskus

 • Tiedeluokka Kokon valikoimista löytyy valmiita työohjekokonaisuuksia eri luonnontieteisiin ja teknologiaan liittyen.

Lounais-Suomen LUMA-keskus

 • Tervetuloa vierailulle Turun yliopiston LUMA-labraan! Labrassa tutustutaan luonnon monimuotoisuuteen, tutkitaan tiheyttä tai tehdään kemian tutkimuksia. Varhaiskasvatusryhmille tarjoamme satukierroksia Turun yliopiston kasvitieteellisellä puutarhalla Ruissalossa. Lukiolaisilla on myös mahdollisuus suorittaa yliopiston fysiikan opintojen harjoitustöitä jo lukioaikana.

LUMA-keskus Lappi

 • Koululaisryhmät pääsevät Aurora-tiedeluokassa tekemään luonnontieteisiin, matematiikkaan tai tekniikkaan liittyviä tutkimuksia, joihin omalla koululla ei välttämättä ole tarvittavaa laitteistoa.

LUMA-keskus Pohjanmaa

 • Saga tiedeluokassa tarjottavien opintokäyntien teemat liittyvät luonnontieteisiin, matematiikaan ja tekniikaan.

Junior University

 • Tiedeluokka Polku on kemiantekniikan opetuslaboratoriosta muokattu tila, joka mahdollistaa erityisesti kemiaan liittyvät työt, mutta luokassa voi tutustua myös mm. fysiikan ilmiöihin ja robotiikkaan.
 • Kokeellisen fysiikan luokka tukee peruskoulun ja lukion fysiikan opetusta sähkö- ja energiatekniikan teemoilla.

Päijät-Hämeen LUMA-keskus

 • Tiedeluokka SOLU tarjoaa lähi- ja etäopetusta biologian, DNA-tekniikan, kemian, maantieteen, matematiikan, robotiikan ja ohjelmoinnin sekä ympäristötieteiden aloilta.
  • Solu (Lahti, Niemi)
  • tarjoamme myös etäopintokäyntejä

Juniversity

 • Tarjoamme ohjattuja tiedetyöpajoja luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian parista.

Muita tiedekeskuksia