Opinto- ja etäopintokäyntejä eri asteille

Haluaisitteko tulla ryhmänne kanssa tutustumaan helpolla tavalla opiskeluun ja tutkimukseen yliopistoissa? LUMA-tiedeluokissa se onnistuu!

Tiedeluokissa ja teknologialuokissa opiskelijat ja oppilaat eri asteilta pääsevät tutustumaan korkeakouluihin toiminnallisten opintokäyntien parissa. Tiede- ja teknologialuokkatoiminta ei ole kuitenkaan sidottu tiettyihin fyysisiin tiloihin, vaan kyseessä on toimintakonsepti. Monet tiedeluokista järjestävät myös virtuaalista toimintaa, johon on mahdollista osallistua kauempaakin. Tutustu siis rohkeasti eri tiede- ja teknologialuokkien tarjontaan!

Opintokäyntien aiheet ja menetelmät suunnitellaan niin, että ne tukevat opetussuunnitelmaan perustuvaa opetusta. Opintokäyntejä voidaan järjestää myös tukemaan projektiopiskelua, esimerkiksi StarT-ohjelman puitteissa. Luokkien palvelut ovat opettajille ja opetusryhmille pääosin maksuttomia. Käyntien aikana myös opettajat saavat ideoita ja vinkkejä opetuksen järjestämiseen. Opintokäynnit tukevat siis opettajien ammatillisen kehittymistä.

Kattavat ohjeet siihen, miten suunnittelet ja toteutat onnistuneen opintokäynnin esimerkiksi tiedeluokkaamme löydät maksuttomalta Ulos luokasta – toiminnalliset opintokäynnit -verkkokurssilta. Lue lisää ja suorita maksuton verkkokurssimme!

Tutustu keskuksien omiin tiedeluokkiin

Aalto-yliopisto Junior

 • Työpajojen sisältöalueet keskittyvät Aalto-yliopiston painopistealueisiin (luon­non­ti­eteet, teknolo­gia, insinöö­ritieteet, taiteet, matem­ati­ik­ka ja talous).

Helsingin yliopiston tiedekasvatus

 • Helsingin yliopistossa toimii viisi LUMA-tiedeluokkaa: fysiikan avoin opetuslaboratorio Fotoni, maantieteen ja geotieteiden tiedeluokka Geopiste, kemianluokka Gadolin, matematiikan ja tilastotieteen tiedeluokka Summamutikka ja tietojenkäsittelytieteen tiedeluokka Linkki

Itä-Suomen yliopiston LUMA-keskus

 • Laboratorio on varustettu kattavalla luonnontieteiden perusvälineistöllä, joka mahdollistaa erilaisten kokeellisten töiden suunnittelun ja suorittamisen yläkoulun ja lukion tarpeisiin. Fysiikan ja kemian töiden tekemiseen laboratoriossa on valikoima lasiastiastoa ja muita välineitä.

Keski-Pohjanmaan LUMA-keskus

 • Tiedeluokka Kokon valikoimista löytyy valmiita työohjekokonaisuuksia eri luonnontieteisiin ja teknologiaan liittyen.

Lounais-Suomen LUMA-keskus

 • Tervetuloa vierailulle Turun yliopiston LUMA-labraan! Labrassa tutustutaan luonnon monimuotoisuuteen, tutkitaan tiheyttä tai tehdään kemian tutkimuksia. Varhaiskasvatusryhmille tarjoamme satukierroksia Turun yliopiston kasvitieteellisellä puutarhalla Ruissalossa. Lukiolaisilla on myös mahdollisuus suorittaa yliopiston fysiikan opintojen harjoitustöitä jo lukioaikana.

LUMA-keskus Lappi

 • Koululaisryhmät pääsevät Aurora-tiedeluokassa tekemään luonnontieteisiin, matematiikkaan tai tekniikkaan liittyviä tutkimuksia, joihin omalla koululla ei välttämättä ole tarvittavaa laitteistoa.

LUMA-keskus Pohjanmaa

 • SAGA-tiedeluokka sijaitsee Vaasan yliopiston Technobotnia rakennuksessa (Puuvillakuja 3).
 • Keväällä 2023 tarjolla myös työpajoja. Lisätietoa työpajoista tiedeluokan verkkosivuilla.

Junior University

 • Tiedeluokka Polku on kemiantekniikan opetuslaboratoriosta muokattu tila, joka mahdollistaa erityisesti kemiaan liittyvät työt, mutta luokassa voi tutustua myös mm. fysiikan ilmiöihin ja robotiikkaan.
 • Kokeellisen fysiikan luokka tukee peruskoulun ja lukion fysiikan opetusta sähkö- ja energiatekniikan teemoilla.

Päijät-Hämeen LUMA-keskus

 • Tiedeluokka SOLU tarjoaa lähi- ja etäopetusta biologian, DNA-tekniikan, kemian, maantieteen sekä ympäristötieteiden aloilta.

Juniversity

 • Tarjoamme ohjattuja tiedetyöpajoja luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian parista.

Muita tiedekeskuksia