Opintokäynnit LUMA-tiede- ja teknologialuokkiin

Tiede- ja teknologialuokissa opiskelijat ja oppilaat eri asteilta pääsevät tutustumaan korkeakouluihin toiminnallisten opintokäyntien parissa. Luokkien palvelut ovat opettajille ja opetusryhmille pääosin maksuttomia.

Opintokäynnit räätälöidään tukemaan  oppimisyhteisön opetussuunnitelmiin perustuvaa opetusta. Opintokäyntejä voidaan järjestää myös tukemaan oppimisyhteisöjen StarT-projektiopiskelua.

Käyntien aikana opettajat saavat ideoita ja vinkkejä opetuksen järjestämiseen. Opintokäynnit tukevat siis myös opettajien ammatillisen kehittymistä.

Tiede- ja teknologialuokkatoiminta ei ole sidottu tiettyihin fyysisiin tiloihin, vaan kyseessä on toimintakonsepti. Monet tiedeluokista järjestävät myös virtuaalista toimintaa, johon on mahdollista osallistua kauempaakin. Tutustu siis rohkeasti eri tiede- ja teknologialuokkien tarjontaan!

Tutustu keskuksien omiin tiedeluokkiin

Aalto-yliopisto Junior

 • Työpajojen sisältöalueet keskittyvät Aalto-yliopiston painopistealueisiin (luon­non­ti­eteet, teknolo­gia, insinöö­ritieteet, taiteet, matem­ati­ik­ka ja talous).
 • Juniorin työpajat kouluryhmille (Espoo, Otaniemi)

Helsingin yliopiston tiedekasvatus

 • Helsingin yliopistossa toimii viisi LUMA-tiedeluokkaa: fysiikan avoin opetuslaboratorio Fotoni, maantieteen ja geotieteiden tiedeluokka Geopiste, kemianluokka Gadolin, matematiikan ja tilastotieteen tiedeluokka Summamutikka ja tietojenkäsittelytieteen tiedeluokka Linkki
 • Varaa opintokäynti LUMA-tiedeluokkiin (Helsinki, Kumpula)

Itä-Suomen yliopiston LUMA-keskus

 • Laboratorio on varustettu kattavalla luonnontieteiden perusvälineistöllä, joka mahdollistaa erilaisten kokeellisten töiden suunnittelun ja suorittamisen yläkoulun ja lukion tarpeisiin. Fysiikan ja kemian töiden tekemiseen laboratoriossa on valikoima lasiastiastoa ja muita välineitä.
 • LUMA-laboratorio (Joensuu)

Keski-Pohjanmaan LUMA-keskus

 • Tiedeluokka Kokon valikoimista löytyy valmiita työohjekokonaisuuksia eri luonnontieteisiin ja teknologiaan liittyen.

Lounais-Suomen LUMA-keskus

 • Kemian laitos tarjoaa OpiLUMA-labrassa mielenkiintoisia harjoitustöitä, kuten kofeiinin eristämisen energiajuomasta. Oppilaiden käytössä ovat nykyaikaiset laboratoriolaitteet, kuten spektrofotometri ja FTIR-spektroskooppi.
 • OpiLUMA-laboratio (Turku, Yliopistonmäki)

LUMA-keskus Lappi

 • Koululaisryhmät pääsevät Aurora-tiedeluokassa tekemään luonnontieteisiin, matematiikkaan tai tekniikkaan liittyviä tutkimuksia, joihin omalla koululla ei välttämättä ole tarvittavaa laitteistoa.
 • Aurora (Rovaniemi)

LUMA-keskus Pohjanmaa

 • Saga tiedeluokassa tarjottavien opintokäyntien teemat liittyvät luonnontieteisiin, matematiikaan ja tekniikaan.
 • SAGA (Vaasa)

LUMA-keskus Saimaa

 • Tiedeluokka Polku on kemiantekniikan opetuslaboratoriosta muokattu tila, joka mahdollistaa erityisesti kemiaan liittyvät työt, mutta luokassa voi tutustua myös mm. fysiikan ilmiöihin ja robotiikkaan.
 • Tiedeluokka Polku (Lappeenranta)

Päijät-Hämeen LUMA-keskus

 • Tiedeluokka SOLU tarjoaa lähi- ja etäopetusta biologian, DNA-tekniikan, kemian, maantieteen, matematiikan, robotiikan ja ohjelmoinnin sekä ympäristötieteiden aloilta.
 • Solu (Lahti, Niemi)

Juniversity

 • Tarjoamme ohjattuja tiedetyöpajoja luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian parista.
 • Juniversity-tiedeluokka (Tampere, Hervanta)

Muita tiede- ja teknologialuokkia

Muita tiedekeskuksia