LUMAn lumoa -täydennyskoulutus eheyttävästä opetuksesta erilaisissa oppimisympäristöissä

Läs mer om fortbildning på svenska

Opetuksen eheyttäminen, monialaiset oppimiskokonaisuudet ja laaja-alainen osaaminen ovat kirjattu opetussuunnitelmien perusteisiin, mutta kuinka niitä tulisi toteuttaa koulussa tai päiväkodissa? Mitkä työtavat ja oppimisympäristöt on todettu tutkimuksen perusteella toimiviksi? Entä miten tällaista opetusta voidaan arvioida?

Tutkimuksen mukaan linjakkaasti toteutettu eheyttävä ja laaja-alainen opetus lisää oppijoiden kiinnostusta LUMA-aineita (luonnontieteet, matematiikka ja teknologia) kohtaan. Opetusta eheytetään tavallisesti yhdistelemällä eri tiedonaloja jonkin ajankohtaisen aiheen käsittelyssä. Opetuksessa voidaan esimerkiksi tehdä yhteistyötä eri oppiaineiden kanssa tai vaikka koulun tai päiväkodin ulkopuolisten toimijoiden kanssa.

Tässä koulutuksessa pääset kuulemaan tavoista rakentaa monialaisia oppimiskokonaisuuksia erilaisissa ympäristöissä. Esiteltäviä työtapoja voit toteuttaa joko yhteistyössä oman koulusi tai päiväkotisi sisällä tai muiden kumppanien kanssa. Ideoiden lisäksi saat koulutuksesta kontakteja yhteistyön aloittamiseen. Tervetuloa oppimaan kanssamme! 

Lähikoulutukset syksyllä 2023

Lokakuu

 • 3.10. kello 14-15 Luontohavaintojen kerääminen. Päijät-Hämeen LUMA-keskus, Keski-Pohjanmaan LUMA-keskus ja Lounais-Suomen LUMA-keskus toteuttavat tänä lukuvuonna yhdessä sarjan lyhyitä tietoiskuja. Tietoiskut toteutetaan verkon välityksellä, osallistumislinkin ja lisätietoja saat Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen asiantuntija Veera Pukkilalta (veera.pukkila@helsinki.fi).
 • 10.10. kello 14-15 Talviseurantaa ja lumitutkimuksia. Päijät-Hämeen LUMA-keskus, Keski-Pohjanmaan LUMA-keskus ja Lounais-Suomen LUMA-keskus toteuttavat tänä lukuvuonna yhdessä sarjan lyhyitä tietoiskuja. Tietoiskut toteutetaan verkon välityksellä, osallistumislinkin ja lisätietoja saat Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen asiantuntija Veera Pukkilalta (veera.pukkila@helsinki.fi).
 • 12.10. Turussa kaikkien asteiden opettajille: Digitaalinen eliökokoelma ja lajintunnistus. Lisätietoja ja ilmoittautuminen täältä.
 • 12.10. Tampereella perusopetuksen opettajille: Pakopeli pedagogisena työtapana. Lisätietoja ja ilmoittautuminen täältä.
 • Vaasassa ideapajat varhaiskasvattajille ja peruskoulun opettajille aiheista Ohjelmointi ja robotiikka, avaruus ja satelliitit, Energiaa kestävästi ja uusiutuvasti sekä Satelliitit, avaruustekniikka ja maan tarkkailu. Lue lisää ja ota yhteyttä täältä.
 • Keski-Pohjanmaan alueen esi- ja peruskoulujen opettajille: Luonnontutkimusta opetuksessa -lähikoulutusiltapäivä ympäristöopin opetukseen tai biologian/maantiedon opetukseen. Lisätietoja ja ilmoittautuminen täältä.

Marraskuu

 • 2.11. Tampereella matemaattisten aineiden aineenopettajille: Toiminnallista tilastomatematiikkaa. Lisätietoja ja ilmoittautuminen täältä.
 • 20.11. Kemi-Torniossa esiopetuksesta toisen asteen opettajille: Lumitutkimuksia opetuksessa. Lisätietoja ja ilmoittautuminen täältä.
 • 21.11. kello 14-15 Hyytiälän metsäaseman tiedekasvatus. Päijät-Hämeen LUMA-keskus, Keski-Pohjanmaan LUMA-keskus ja Lounais-Suomen LUMA-keskus toteuttavat tänä lukuvuonna yhdessä sarjan lyhyitä tietoiskuja. Tietoiskut toteutetaan verkon välityksellä, osallistumislinkin ja lisätietoja saat Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen asiantuntija Veera Pukkilalta (veera.pukkila@helsinki.fi).
 • Keski-Pohjanmaan alueen esi- ja peruskoulujen opettajille: Luonnontutkimusta opetuksessa -lähikoulutusiltapäivä ympäristöopin opetukseen tai biologian/maantiedon opetukseen. Lisätietoja ja ilmoittautuminen täältä.
 • Vaasassa ideapajat varhaiskasvattajille ja peruskoulun opettajille aiheista Ohjelmointi ja robotiikka, avaruus ja satelliitit, Energiaa kestävästi ja uusiutuvasti sekä Satelliitit, avaruustekniikka ja maan tarkkailu. Lue lisää ja ota yhteyttä täältä

Joulukuu

 • Vaasassa ideapajat varhaiskasvattajille ja peruskoulun opettajille aiheista Ohjelmointi ja robotiikka, avaruus ja satelliitit, Energiaa kestävästi ja uusiutuvasti sekä Satelliitit, avaruustekniikka ja maan tarkkailu. Lue lisää ja ota yhteyttä täältä.
 • Keski-Pohjanmaan alueen esi- ja peruskoulujen opettajille: Luonnontutkimusta opetuksessa -lähikoulutusiltapäivä ympäristöopin opetukseen tai biologian/maantiedon opetukseen. Lisätietoja ja ilmoittautuminen täältä.


Täydennyskoulutukseen osallistumalla…

 • kuulet miksi eheyttävä opetus ja laaja-alainen osaaminen on hyödyllistä ja miten se kytkeytyy opetussuunnitelman perusteisiin.
 • pääset pohtimaan kurssin aihetta kollegoidesi kanssa.
 • saat paljon esimerkkejä eheyttävästä ja laaja-alaisesta opetuksesta eri teemoista ja kaikilla opetuksen tasoilla suoraan sovellettavaksi omaan opetukseesi.
 • saat vinkkejä ja palautetta oman monialaisen oppimiskokonaisuuden suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin liittyen.


Verkkokursseille osallistuminen on helppoa!

 1. Verkkokurssit on koottu DigiCampus-nimiselle alustalle. Kurssin sivulle pääset siirtymään suoraan klikkaamalla kurssikuvauksen alta löytyvää linkkiä alustalle.
 1. Kirjaudu sisään joko olemassa olevalla tunnuksellasi, yliopistojen HAKA-tunnuksella tai luo uusi käyttäjätunnus. 
 1. Valitse kohta Itserekisteröityminen – Lisää minut kurssialustalle. 
 1. Lämpimästi tervetuloa kurssille! Kurssin etusivulta löydät johdannon kurssiin ja suoritusohjeet. 

Kurssikuvaukset

Eheyttävä ja laaja-alainen opetus monialaisissa oppimisympäristöissä, 2 op

”Kenelle kuuluu vastuu ilmastonmuutoksesta?”, ”Miten vettä voidaan puhdistaa?” tai ”Mitä tuo lintu tekee?” Tässä esimerkkejä oppijoiden kysymyksistä luonnontieteistä. Niitä kuullessaan voi yllättyä, miten hienoja kysymyksiä lapset ja nuoret esittävät maailmasta! Millaisin kysymyksin omat oppijasi ovat ilahduttaneet sinua ja opetusta?
Tällä LUMAn lumoa -aloituskurssilla tutustutaan juuri siihen, miten suunnitella opetusta oppijoiden kysymyksistä käsin.

Kurssilla esitellään opetuksen eheyttämiseen erilaisia pedagogisia työtapoja sekä arviointikäytänteitä, joilla oppijoita innostaa. Keskeisiä teemoja ovat mm. projektiopiskelu, toiminnallinen ja kokeellinen opiskelu eri oppimisympäristöissä sekä argumentointi. Oppimisympäristöihin syvennytään tarkemmin vapaaehtoisissa osioissa.

Siirry kurssialueelle tästä

Virtuaaliset oppimisympäristöt, 2 op

Lapset käyttämässä vr-laseja.

Poikkeusaikoina jouduttiin ottamaan erilaisia teknologioita osaksi opetusarkea, joista kaikki eivät entuudestaan olleet olleet käytössä. Vaikka pääasiassa etäopetusaika jäi lyhyeksi, ovat monet sovellukset jääneet oppimisyhteisöjen käyttöön. Digitaalisten ratkaisujen yleistyessä kaikilla elämän osa-alueilla, luku- ja laskutaidon lisäksi perustaitoihin voidaan katsoa nykyään kuuluvan digitaidot, jotka EU:n neuvosto on nostanut kaikkien tarvitsemien elinikäisen oppimisen avaintaitojen joukkoon. Uusi teknologia muuttaa yhteiskuntaa asettaen myös opetukselle ja oppimiselle vaatimuksia, mutta avaa myös uusia mahdollisuuksia.

Tällä kurssilla käsitellään teknologian käyttöä LUMA-aineiden opetuksessa. Kurssi antaa myös valmiuksia ottaa uutta opetusteknologiaa käyttöön omaan opetukseen. Kurssilla vastataan kysymyksiin ”Diginatiiveja, onko heitä?” ja ”Mitkä ovat yleisimmät sudenkuopat teknologian käytössä opetuksessa?” sekä tarjotaan tarttumapintaa siihen, miten etäopetuksen digitaalisista käytänteistä voidaan ammentaa oppeja myös lähiopetukseen vietäväksi. Millaisia oppeja olet kyseisistä ajoista ottanut itse mukaasi nykyopetukseesi?

Siirry kurssialueelle tästä

Ulos luokasta – toiminnalliset opintokäynnit, 2–4 op

Lapsi pipetoi nestettä erlenmeyer-pulloon.

”Mihin tätä tarvii?” lienee jokainen opettaja kuullut. Yksi oppimisen mielekkyyden haasteista onkin, jos oppija näkee heikosti opiskelunsa yhteydet arkielämään ja tulevaisuuteen. Ulos luokasta – toiminnalliset opintokäynnit -kurssilla opitaan, miten helposti ja jopa maksutta luokkahuoneen ulkopuolisia oppimisympäristöjä voi hyödyntää osana innostavaa laaja-alaista opetusta! Toiminnallisia opintokäyntejä voi tehdä esimerkiksi museoihin, tiedekeskuksiin tai LUMA-keskus Suomi -verkoston tiedeluokkiin, joiden hyödyntämisestä koulutusosio antaa esimerkkejä. Oletko sinä jo tutustunut tai osallistunut verkoston opintokäyntimahdollisuuksiin?

Kurssilla annetaan konkreettisia esimerkkejä erilaisista opintokäyntikohteista ja esitellään opettajien kokemuksia niistä. Tiedeluokkien tarjoamiin opintokäynteihin ja niiden suunnitteluun tutustutaan esittelytekstien sekä tiedeluokkaohjaajien videohaastatteluiden kautta. Kurssi tarjoaa käytännön vinkkejä onnistuneeseen opintokäyntiin, ja keskustelualustan ajatusten vaihtamiseen.

Siirry kurssialueelle tästä

Yritysyhteistyö opetuksen ja opinto-ohjauksen tukena, 2 op

Kaksi nuorta ja yksi aikuinen katsomassa tietokoneen ruutua.

Millaiset mahdollisuudet oppimisyhteisösi kunnassa on toteuttaa yritysyhteistyötä? Tällä LUMAn lumoa -kurssilla reflektoidaan oman opetuksen työelämärelevanssia ja saadaan tukea sen lisäämiseksi eri keinoin – opetitpa pääkaupungin sykkeessä tai maaseudun rauhassa! Työelämärelevanssi antaa merkitystä oppimiselle, kun sen hyödyllisyys yhteiskunnassa toimimisen ja työelämässä tarvittavan osaamisen kannalta konkretisoituu.

Kurssilla käsitellään koulun ja yrityksen välisiä yhteistyömahdollisuuksia ja erilaisia työtapoja, jotka sopivat eheyttävään ja laaja-alaiseen opetukseen sekä osaksi opinto-ohjausta. Suorittaminen ei vaadi aiempaa kokemusta koulun ja yrityksen välisestä yhteistyöstä. Tutuiksi tulevat esimerkiksi yhteistyöyritysten kontaktointi, toiminnalliset yritysvierailut ja yritysten virtuaaliset toteutukset, kuten virtuaalivierailut. Lisäksi kurssilla käsitellään muun muassa kestävää tulevaisuutta yritysmaailman työntekijätarpeen näkökulmasta ja LUMA-osaamisen merkitystä kestävää kehitystä tukevissa ratkaisuissa. Työelämätietoisuutta pyritään lisäämään siten, että yritykset kertovat millaisia työtehtäviä ja uramahdollisuuksia he pystyvät tarjoamaan.

Siirry kurssialueelle tästä

Luonto oppimisympäristönä, 2 op

Lapsi pitää lehteä kasvojensa edessä.

Innostu luontopedagogiikasta ja laajenna horisonttia kauemmaksi yhdessä oppijoittesi kanssa! Luonto oppimisympäristönä -kurssilla tutustutaan monipuolisesti lähiluontoon ja kansallispuistoihin oppimisympäristönä. Kurssi antaa tukea myös opetusta läpäiseviin projektiteemoihin, kuten kestävä kehitys, biodiversiteetti ja uudet teknologiat. Lisäksi tutustutaan kansalaistieteeseen ja datan keräämiseen metsästä. Tarkoituksena on, että tiedonkeruu saataisiin liitettyä muitakin hyödyttävään kokonaisuuteen eikä jäisi vain havaintojen keräämiseen ja pinnalliseen käsittelyyn.

Kurssilla hyödynnetään avointa tutkimustietoa, ja edistetään vuorovaikutusta aiheesta tutkimusta tekevien ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Kurssilla tutustutaan luonnon ja ympäristön tutkimuskeskuksiin ja kansallispuistojen tarjoamiin mahdollisuuksiin opetuksen tukena.

Huomioithan, että tälle kurssille on ilmoittautumislomake. Saat kurssiavaimen, kun olen lähettänyt lomakkeen.

Siirry lomakkeelle tästä

Q&A Usein kysyttyä koulutuksesta

Mistä tiedän, voinko osallistua koulutukseen?

Kurssit on suunniteltu niin, että niistä on hyötyä opettajille varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle, tervetuloa siis mukaan opetusasteesta riippumatta! Kursseille ovat tervetulleita myös muut opetus- ja kasvatusalan ammattilaiset, joita kurssien aiheet kiinnostavat.

Ovatko verkkokurssit VESO-kelpoisia?

Kurssit on lähtökohtaisesti suunniteltu niin, että niiden laajuus on riittävä veso-koulutukseksi ja niiden teemat tukevat opetussuunnitelmien perusteita. Kelpoisuus kannattaa vielä varmistaa oman koulusi rehtorilta.

Mitä koulutukseen osallistuminen maksaa?

Verkkokurssit ovat osallistujille maksuttomia. Hanketta rahoittaa Opetushallitus.

Voinko suorittaa vain yhden verkkokurssin koulutuksesta?

Saadaksesi täyden hyödyn koulutuskokonaisuudesta, suosittelemme osallistumaan ensimmäiselle kurssille sekä yhdelle seuraavista valinnaisista kursseista. Mikäli sinulla ei kuitenkaan ole mahdollisuutta suorittaa molempia, on vain yhdellekin verkkokurssille osallistuminen täysin sallittua.

En ehdikään suorittaa aloittamaani koko kurssia, tuleeko minun poistua kurssialustalta?

Mikäli kurssin suoritus jää esimerkiksi ajan puutteesta kesken, ei kurssialustalta ole pakko poistua. Voit siis palata halutessasi materiaalin pariin myöhemmin, kun aikataulu sen jälleen sallii. Kursseja voit suorittaa ainakin vuoden 2023 loppuun saakka, kun hanke on käynnissä.

Saako kurssille osallistumisesta todistuksen?

Kyllä, kurssin pakolliset työt tehtyäsi pääset itse lataamaan osallistumistodistuksen.

Täytyykö kurssit suorittaa jossain määräajassa?

Kursseja voit suorittaa joustavasti, sinulle sopivassa aikataulussa. Olemme kuitenkin myös luoneet jokaiselle kurssille ohjeellisen aikataulun, jota seuraamalla saat eniten irti esimerkiksi vertaistuesta. Kursseja voit suorittaa ainakin vuoden 2023 loppuun saakka, kun hanke on käynnissä.

Miten paljon työtä verkkokurssin suorittaminen vaatii?

Opintopistettä on koulutuksen yhteydessä ensisijaisesti käytetty kuvaamaan kurssien laajuutta. Kaikki kurssit ovat laajuudeltaan kaksi opintopistettä Yksi opintopiste vastaa laskennallisesti 27 tuntia tehtyä työtä, eli yhteensä 54 tuntia. Työtunteihin luetaan mukaan myös omassa työssä tehtävät opetuskokeilut ja reflektiot, ja aikaa on varattu myös asioiden pohdintaan ja kertaukseen.

Miten meidän kannattaa toimia, jos suoritan kurssia yhdessä kollegoideni kanssa?

Hienoa, että aiotte hyödyntää kurssin oppeja yhdessä! Jotta saatte molemmat kurssista todistuksen, suosittelemme että luotte molemmat kollegasi kanssa omat tunnukset ja liitytte kurssin osallistujiksi. Näin ollen palautatte keskustelualueelle omat tehtävät ja raportit (jonka sisältö tosin voi olla samat molemmilla) sekä täyttävät taustatietolomakkeen omalta osaltaan.

Arvioivan opettajan näkökulmasta on hyvä, että kirjoitatte palautuksen yhteyteen palauttavanne saman kokeilun kuin henkilö x, jolloin arvioija osaa heti kohdistaa vastaavan palautteen molemmille.

Meistä

Koulutuksen toteuttaa LUMA-keskus Suomi -verkosto. Meillä on useiden vuosien kokemus paitsi opettajien täydennyskoulutuksesta myös verkkokurssien laatimisesta. Hankkeessa on mukana 9 suomalaista yliopistoa. Verkkokurssin kouluttajina toimivat eri aiheiden parhaat asiantuntijat eri yliopistoista ja verkoston sidosryhmistä. Hanketta johtaa LUMA-keskus Suomen johtaja, professori Maija Aksela. 

Kysyttävää kurssista? Laita meille sähköpostia osoitteeseen luma-keskus ((at)) helsinki.fi

LUMAn lumoa -täydennyskoulutushanketta rahoittaa Opetushallitus. Mukana hankkeessa on tiedekasvatuksen asiantuntijoita seuraavista yliopistoista: Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen Yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Turun yliopisto, Åbo Akademi, LUT-yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto.