LUMAn lumoa -täydennyskoulutus eheyttävästä opetuksesta ja laaja-alaisesta osaamisesta

Läs mer om fortbildning på svenska

Opetuksen eheyttäminen, monialaiset oppimiskokonaisuudet ja laaja-alainen osaaminen ovat kirjattu opetussuunnitelmien perusteisiin, mutta kuinka niitä tulisi toteuttaa koulussa tai päiväkodissa? Mitkä työtavat ja oppimisympäristöt on todettu tutkimuksen perusteella toimiviksi? Entä miten tällaista opetusta voidaan arvioida?

Tutkimuksen mukaan linjakkaasti toteutettu eheyttävä ja laaja-alainen opetus lisää oppijoiden kiinnostusta LUMA-aineita (luonnontieteet, matematiikka ja teknologia) kohtaan. Opetusta eheytetään tavallisesti yhdistelemällä eri tiedonaloja jonkin ajankohtaisen aiheen käsittelyssä. Opetuksessa voidaan esimerkiksi tehdä yhteistyötä eri oppiaineiden kanssa tai vaikka koulun tai päiväkodin ulkopuolisten toimijoiden kanssa.

Tässä koulutuksessa pääset kuulemaan erilaisista tavoista rakentaa monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Esiteltäviä työtapoja voit toteuttaa joko yhteistyössä oman koulusi tai päiväkotisi sisällä tai muiden kumppanien kanssa. Ideoiden lisäksi saat koulutuksesta kontakteja yhteistyön aloittamiseen. Tervetuloa oppimaan kanssamme! 

Täydennyskoulutukseen osallistumalla…

 • kuulet miksi eheyttävä opetus ja laaja-alainen osaaminen on hyödyllistä ja miten se kytkeytyy opetussuunnitelman perusteisiin.
 • pääset pohtimaan kurssin aihetta kollegoidesi kanssa.
 • saat paljon esimerkkejä eheyttävästä ja laaja-alaisesta opetuksesta eri teemoista ja kaikilla opetuksen tasoilla suoraan sovellettavaksi omaan opetukseesi.
 • saat vinkkejä ja palautetta oman monialaisen oppimiskokonaisuuden suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin liittyen.

Verkkokursseille osallistuminen on helppoa!

 1. Verkkokurssit on koottu DigiCampus-nimiselle alustalle. Kurssin sivulle pääset siirtymään suoraan klikkaamalla kurssikuvauksen alta löytyvää linkkiä alustalle.
 1. Kirjaudu sisään joko olemassa olevalla tunnuksellasi, yliopistojen HAKA-tunnuksella tai luo uusi käyttäjätunnus. 
 1. Valitse kohta Itserekisteröityminen – Lisää minut kurssialustalle. 
 1. Lämpimästi tervetuloa kurssille! Kurssin etusivulta löydät johdannon kurssiin ja suoritusohjeet. 

Lähikoulutuksia vuonna 2023

LUMAn lumoa -täydennyskoulutus jalkautuu alueellisiin LUMA-keskuksiin. Tule innostumaan tutkivan oppimisesta sekä luonnosta oppimisympäristönä. Koulutukset ovat opettajille maksuttomia ja niihin voit osallistua riippumatta siitä, oletko jo osallistunut verkkokursseillemme. Mikäli koulutus on suunnattu jollekin tietylle kohderyhmälle, on siitä kerrottu koulutuksen yhteydessä. Klikkaa linkkiä lukeaksesi lisää koulutuksesta ja ilmoittautuaksesi mukaan. Koulustarjonta päivittyy vuoden aikana.

Maaliskuu

Huhtikuu

Toukokuu

Tutustu verkkokursseihin

Eheyttävä ja laaja-alainen opetus monialaisissa oppimisympäristöissä, 2 op

Ensimmäisessä osiossa perehdytään eheyttävän ja laaja-alaisen opetuksen sekä sen arvioinnin perusteisiin. Esittelemme opetuksen eheyttämiseen erilaisia pedagogisia työtapoja, joilla oppijoita innostaa. Näitä ovat esimerkiksi projektiopiskelu, toiminnallinen opintokäynti, kokeellinen opiskelu, argumentointi. Lisäksi pääset tutustumaan mahdollisuuksiin hyödyntää erilaisia oppimisympäristöjä oman opetuksesi tukena. Oppimisympäristöihin syvennytään tarkemmin vapaaehtoisissa osioissa.

 

Virtuaaliset oppimisympäristöt, 2 op

Lapset käyttämässä vr-laseja.

Digitaalisten ratkaisujen yleistyessä kaikilla elämän osa-alueilla, luku- ja laskutaidon lisäksi perustaitoihin voidaan katsoa nykyään kuuluvan myös perustason digitaalitaidot, jotka muun muassa EU:n neuvosto on nostanut suosituksessaan kaikkien tarvitsemien kahdeksan elinikäisen oppimisen avaintaidon joukkoon. Uusi teknologia muuttaa yhteiskuntaa asettaen myös opetukselle ja oppimiselle uusia vaatimuksia, mutta avaa myös uusia mahdollisuuksia.

Tässä koulutusosiossa perehdytään erilaisiin virtuaalisiin oppimisympäristöihin sekä niiden hyödyntämiseen opetussuunnitelmien tavoitteiden mukaisesti oppimista tulevilla tavoilla.

Kurssilla tavoitteena on

 • perehtyä erilaisiin virtuaalisten oppimisympäristöjen hyödyntämiseen innostavilla työtavoilla opetussuunnitelmien toteutuksen tukena.
 • tarkastella teknologian tarjoamia mahdollisuuksia ja haasteita opetuksessa.
 • saada valmiuksia ottaa uutta opetusteknologiaa käyttöön omaan opetukseen.

Mitä kurssilla tehdään?

Kurssilla käsitellään teknologian käyttöä LUMA-aineiden opetuksessa. Kurssilla tarjotaan työkaluja ja malleja erityisesti mielekkään etäopetuksen toteuttamiseen. Kurssin voi suorittaa omatoimisesti itselle parhaiten sopivan aikataulun mukaisesti.

Lisäksi kurssilla käsitellään teknologian käyttöä ja virtuaalisuutta myös analyyttisesti: Mitä työkaluja opettaja tarvitsee? Miten välttää välineisiin liittyvät sudenkuopat? Miten luoda oppimiskokonaisuuksia, joissa teknologiasta saadaan mahdollisimman paljon irti? Mitkä ovat yleisimmät sudenkuopat teknologian käytössä opetuksessa?

Työskentelytapana on alueella olevia keskustelu- ja pohdintatehtäviä, asiantuntijahaastattelu podcast-muodossa ja ideoita omaan opetukseen. Kurssi sopii myös opettajan ammattiin opiskeleville.

Ulos luokasta – toiminnalliset opintokäynnit, 2–4 op

Lapsi pipetoi nestettä erlenmeyer-pulloon.

Tässä koulutusosiossa opit, miten luokkahuoneen ulkopuolisia oppimisympäristöjä voi hyödyntää osana laaja-alaista opetusta. Toiminnallisia opintokäyntejä voi tehdä esimerkiksi museoihin, tiedekeskuksiin tai LUMA-keskus Suomi -verkoston tiedeluokkiin, ja koulutusosio antaa esimerkkejä niiden hyödyntämiseen osana omaa opetusta.

Kurssilla tavoitteena on

 • tukea koulujen opetussuunnitelman toteuttamista käytännössä esittelemässä mahdollisuuksia oppimiseen luokkahuoneen ulkopuolella oman opetuksen tueksi
 • tutustuttaa erilaisiin oppimisympäristöihin
 • tutustuttaa erilaisiin tapoihin toteuttaa opintokäyntejä
 • antaa tukea opintokäynnin suunnittelemiseen ja toteuttamiseen

Mitä kurssilla tehdään?

Kurssilla annettaan konkreettisia esimerkkejä erilaisista opintokäyntikohteista ja esitellään opettajien kokemuksia opintokäynneistä. Tiedeluokkien tarjoamiin opintokäynteihin ja niiden suunnitteluun tutustutaan esittelytekstien sekä tiedeluokkaohjaajien videohaastatteluiden kautta. Kurssi tarjoaa käytännön vinkkejä onnistuneeseen opintokäyntiin, ja keskustelualustan ajatusten vaihtamiseen.

Kurssi sisältää yhteisiä verkkotehtäviä ja tutustumista alueellisiin LUMA-keskuksiin ja yhteistyötahoihin. Koulutusosiossa tehdä suunnitelma luokkahuoneen ulkopuolisten oppimisympäristöjen käytöstä hyödynnettäväksi omaan opetukseen.

Yritysyhteistyö opetuksen ja opinto-ohjauksen tukena, 2 op

Kaksi nuorta ja yksi aikuinen katsomassa tietokoneen ruutua.

Tällä kurssilla käsitellään koulun ja yrityksen välisiä yhteistyömahdollisuuksia ja erilaisia työtapoja, jotka sopivat eheyttävään ja laaja-alaiseen opetukseen sekä osaksi opinto-ohjausta. Yhteistyötä lähestytään erityisesti työelämärelevanssin näkökulmasta: miten koulussa opiskeltavat asiat näyttäytyvät työelämässä ja linkittyvät yrityksen työtehtäviin? Lisäksi oppilaiden työelämätietoisuutta pyritään lisäämään esimerkiksi siten, että yritykset kertovat millaisia työtehtäviä ja uramahdollisuuksia he pystyvät tarjoamaan.

Kurssilla tavoitteena on

 • tutustua koulun ja yrityksen välisiin yhteistyömahdollisuuksiin ja erilaisiin työtapoihin.
 • lähestyä yhteistyötä erityisesti työelämärelevanssin näkökulmasta: miten koulussa opiskeltavat asiat näyttäytyvät työelämässä ja linkittyvät yrityksen työtehtäviin?
 • tukea yritysvierailun toteuttamisessa.
 • tarjota vuorovaikutusta ja merkityksiä LUMA-osaamiselle.

Mitä kurssilla tehdään?

Työtavoista tulevat kurssin aikana tutuiksi esimerkiksi yhteistyöyritysten kontaktointi, toiminnalliset yritysvierailut ja yritysten virtuaaliset toteutukset, kuten virtuaalivierailut. Lisäksi kurssilla käsitellään muun muassa kestävää tulevaisuutta yritysmaailman työntekijätarpeen näkökulmasta ja LUMA-osaamisen merkitystä kestävää kehitystä tukevissa ratkaisuissa.

Kurssi toteutetaan vuorovaikutteisena verkkokurssina. Opintosuorituksena kurssilla suunnitellaan ja toteutetaan yritysyhteistyökokonaisuus ja kommentoidaan muiden osallistujien suunnitelmia ja toteutuksia. Kurssi sopii erinomaisesti kaikille opettajille jokaiselta kouluasteelta, opinto-ohjaajille sekä opettajiksi ja opinto-ohjaajiksi opiskeleville, eikä suorittaminen vaadi aiempaa kokemusta koulun ja yrityksen välisestä yhteistyöstä.

Kurssilla esittelemme muunmuassa erilaisia podcastejä yritysyhteistyöstä ja eri yrityksistä. Osa podcasteistä on suunnattu suoraan myös nuorille – tavoitteena on avartaa oppijoiden näkemystä siitä, mihin matematiikkaa ja luonnontieteitä yhteiskunnassa tarvitaan.

Luonto oppimisympäristönä, 2 op

Lapsi pitää lehteä kasvojensa edessä.

Osiossa käsitellään luontoa eheyttävää ja laaja-alaista opetusta edistävänä oppimisympäristönä LUMA-aineissa. Kurssin aiheena ovat muun muassa erilaiset työtavat koulun lähiluonnossa ja kansallispuistoissa, projektiopiskelu, havainnointi ja datan kerääminen digitaalisesti sekä kansalaistiede. Ulkona oppimisen monitieteiset työtavat tulevat tutuiksi.

Kurssilla hyödynnetään avointa tutkimustietoa, ja edistetään vuorovaikutusta aiheesta tutkimusta tekevien ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Kurssilla tutustutaan luonnon ja ympäristön tutkimuskeskuksiin ja kansallispuistojen tarjoamiin mahdollisuuksiin opetuksen tukena. Keskeisinä teemoina ovat kestävä kehitys, biodiversiteetti ja uudet teknologiat opetuksessa. Kurssi sisältää yhteisen verkkokurssin tehtävineen, joita sovelletaan luonnossa.

Kurssilla tavoitteena on

 • opastaa erilaisiin työtapoihin koulun lähiluonnossa ja kansallispuistoissa
 • edistää opetussuunnitelman perusteiden tavoitteissa keskeisenä olevan eheyttävän ja laaja-alaisen opetuksen ja sen arvioinnin mielekästä toteutusta varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle
 • tukea koulujen opetussuunnitelman toteuttamista
 • tukea kestävän kehityksen edistämistä opetuksessa

Tälle on kurssille on ilmoittautumislomake. Saat kurssiavaimen, kun olen lähettänyt lomakkeen.

Täydennyskoulutuksesta

Koulutus keskittyy teemoiltaan kestävään kehitykseen, teknologiakasvatukseen ja digitaaliseen opetukseen. Laaja-alainen lähestymistapa tukee tutkimuksen mukaan näiden teemojen opetusta.

Koulutus soveltuu opettajille varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Järjestämme koulutuksen osiot avoimina ja vuorovaikutteisina verkkokursseina, joille voit osallistua helposti missä vain. Suomenkielisen koulutuksen lisäksi tarjoamme ensimmäiseen osioon perustuvan kokonaisuuden myös ruotsiksi. Kurssit ovat auki vuoden 2023 loppuun saakka ja voit suorittaa niitä joustavasti omassa tahdissasi tai hyödyntää ohjeellista aikataulua.

Maksuton koulutuskokonaisuus koostuu viidestä osiosta, joista ensimmäiselle osallistumista suositellaan kaikille osallistujille. Toisen käytävän kurssin voit valita vapaasti lopuista neljästä kurssista tai suorittaa vaikka ne kaikki. Jokainen osio on laajuudeltaan kaksi opintopistettä.

Verkkokurssien lisäksi järjestämme vuoden 2023 aikana maksuttomia lähikoulutuksia eri paikkakunnilla verkkokurssien teemoista. Lämpimästi tervetuloa mukaan, halusit sitten täydentää verkkokurssilla opittua tai osallistua ainoastaan lähikoulutukseen. Tarkemmat tiedot ja ilmoittautuminen koulutuksiin avataan vuoden 2023 alussa.

Q&A Usein kysyttyä koulutuksesta

Mistä tiedän, voinko osallistua koulutukseen?

Kurssit on suunniteltu niin, että niistä on hyötyä opettajille varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle, tervetuloa siis mukaan opetusasteesta riippumatta! Kursseille ovat tervetulleita myös muut opetus- ja kasvatusalan ammattilaiset, joita kurssien aiheet kiinnostavat.

Ovatko verkkokurssit VESO-kelpoisia?

Kurssit on lähtökohtaisesti suunniteltu niin, että niiden laajuus on riittävä veso-koulutukseksi ja niiden teemat tukevat opetussuunnitelmien perusteita. Kelpoisuus kannattaa vielä varmistaa oman koulusi rehtorilta.

Mitä koulutukseen osallistuminen maksaa?

Verkkokurssit ovat osallistujille maksuttomia. Hanketta rahoittaa Opetushallitus.

Voinko suorittaa vain yhden verkkokurssin koulutuksesta?

Saadaksesi täyden hyödyn koulutuskokonaisuudesta, suosittelemme osallistumaan ensimmäiselle kurssille sekä yhdelle seuraavista valinnaisista kursseista. Mikäli sinulla ei kuitenkaan ole mahdollisuutta suorittaa molempia, on vain yhdellekin verkkokurssille osallistuminen täysin sallittua.

En ehdikään suorittaa aloittamaani koko kurssia, tuleeko minun poistua kurssialustalta?

Mikäli kurssin suoritus jää esimerkiksi ajan puutteesta kesken, ei kurssialustalta ole pakko poistua. Voit siis palata halutessasi materiaalin pariin myöhemmin, kun aikataulu sen jälleen sallii. Kursseja voit suorittaa ainakin vuoden 2023 loppuun saakka, kun hanke on käynnissä.

Saako kurssille osallistumisesta todistuksen?

Kyllä, kurssin pakolliset työt tehtyäsi pääset itse lataamaan osallistumistodistuksen.

Täytyykö kurssit suorittaa jossain määräajassa?

Kursseja voit suorittaa joustavasti, sinulle sopivassa aikataulussa. Olemme kuitenkin myös luoneet jokaiselle kurssille ohjeellisen aikataulun, jota seuraamalla saat eniten irti esimerkiksi vertaistuesta. Kursseja voit suorittaa ainakin vuoden 2023 loppuun saakka, kun hanke on käynnissä.

Miten paljon työtä verkkokurssin suorittaminen vaatii?

Opintopistettä on koulutuksen yhteydessä ensisijaisesti käytetty kuvaamaan kurssien laajuutta. Kaikki kurssit ovat laajuudeltaan kaksi opintopistettä Yksi opintopiste vastaa laskennallisesti 27 tuntia tehtyä työtä, eli yhteensä 54 tuntia. Työtunteihin luetaan mukaan myös omassa työssä tehtävät opetuskokeilut ja reflektiot, ja aikaa on varattu myös asioiden pohdintaan ja kertaukseen.

Miten meidän kannattaa toimia, jos suoritan kurssia yhdessä kollegoideni kanssa?

Hienoa, että aiotte hyödyntää kurssin oppeja yhdessä! Jotta saatte molemmat kurssista todistuksen, suosittelemme että luotte molemmat kollegasi kanssa omat tunnukset ja liitytte kurssin osallistujiksi. Näin ollen palautatte keskustelualueelle omat tehtävät ja raportit (jonka sisältö tosin voi olla samat molemmilla) sekä täyttävät taustatietolomakkeen omalta osaltaan.

Arvioivan opettajan näkökulmasta on hyvä, että kirjoitatte palautuksen yhteyteen palauttavanne saman kokeilun kuin henkilö x, jolloin arvioija osaa heti kohdistaa vastaavan palautteen molemmille.

Meistä

Koulutuksen toteuttaa LUMA-keskus Suomi -verkosto. Meillä on useiden vuosien kokemus paitsi opettajien täydennyskoulutuksesta myös verkkokurssien laatimisesta. Hankkeessa on mukana 9 suomalaista yliopistoa. Verkkokurssin kouluttajina toimivat eri aiheiden parhaat asiantuntijat eri yliopistoista ja verkoston sidosryhmistä. Hanketta johtaa LUMA-keskus Suomen johtaja, professori Maija Aksela. 

Kysyttävää kurssista? Laita meille sähköpostia osoitteeseen luma-keskus ((at)) helsinki.fi

LUMAn lumoa -täydennyskoulutushanketta rahoittaa Opetushallitus. Mukana hankkeessa on tiedekasvatuksen asiantuntijoita seuraavista yliopistoista: Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen Yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Turun yliopisto, Åbo Akademi, LUT-yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto.