LUMAn lumoa -täydennyskoulutus eheyttävästä ja laaja-alaisesta opetuksesta

Läs mer om fortbildning på svenska

Eheyttävä ja laaja-alainen opetus on kirjattu opetussuunnitelmien perusteisiin, mutta kuinka sitä tulisi toteuttaa kouluissa ja päiväkodeissa? Mitkä työtavat ja oppimisympäristöt on todettu tutkimuksen perusteella toimiviksi? Entä miten tällaista opetusta voidaan arvioida?

Opetusta eheytetään tavallisesti yhdistelemällä eri tiedonaloja jonkin ajankohtaisen aiheen käsittelyssä. Opetuksessa voidaan esimerkiksi tehdä yhteistyötä eri oppiaineiden kanssa tai vaikka koulun tai päiväkodin ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Tutkimuksen mukaan linjakkaasti toteutettu eheyttävä ja laaja-alainen opetus lisää oppijoiden kiinnostusta LUMA-aineita (luonnontieteet, matematiikka ja teknologia) kohtaan. 

Tässä koulutuksessa pääset kuulemaan erilaisista tavoista rakentaa monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Esiteltäviä työtapoja voit toteuttaa joko yhteistyössä oman koulusi tai päiväkotisi sisällä tai muiden kumppanien kanssa. Ideoiden lisäksi saat koulutuksesta kontakteja yhteistyön aloittamiseen. Tervetuloa oppimaan kanssamme! 

Koulutuksesta

Koulutus keskittyy teemoiltaan kestävään kehitykseen, teknologiakasvatukseen ja digitaaliseen opetukseen. Laaja-alainen lähestymistapa tukee tutkimuksen mukaan näiden teemojen opetusta.

Koulutus soveltuu opettajille varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Järjestämme koulutuksen osiot avoimina ja vuorovaikutteisina verkkokursseina, joille voit osallistua helposti missä vain. Suomenkielisen koulutuksen lisäksi tarjoamme keväällä 2022 ensimmäiseen osioon perustuvan kokonaisuuden myös ruotsiksi.

Maksuton koulutuskokonaisuus koostuu viidestä osiosta, joista ensimmäinen on pakollinen suorittaa kaikille osallistujille. Toisen voit valita vapaasti lopuista neljästä kurssista tai suorittaa vaikka ne kaikki. Jokainen osio on laajuudeltaan kaksi opintopistettä.

Koulutukseen osallistumalla…

  • kuulet miksi eheyttävä ja laaja-alainen opetus on hyödyllistä ja miten se kytkeytyy opetussuunnitelman perusteisiin.
  • pääset pohtimaan aihetta kollegoidesi kanssa.
  • saat paljon esimerkkejä eheyttävästä ja laaja-alaisesta opetuksesta eri teemoista ja kaikilla opetuksen tasoilla suoraan sovellettavaksi omaan opetukseesi.
  • saat vinkkejä ja palautetta oman monialaisen oppimiskokonaisuuden suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin liittyen.

Näin osallistut koulutukseen

  1. Verkkokurssit on koottu DigiCampus-nimiselle alustalle. Kurssin sivulle pääset siirtymään suoraan klikkaamalla kurssikuvauksen alta löytyvää linkkiä alustalle.
  1. Kirjaudu sisään joko olemassa olevalla tunnuksellasi, yliopistojen HAKA-tunnuksella tai luo uusi käyttäjätunnus. 
  1. Valitse kohta Itserekisteröityminen – Lisää minut kurssialustalle. 
  1. Lämpimästi tervetuloa kurssille! Kurssin etusivulta löydät johdannon kurssiin ja suoritusohjeet. 

Tutustu koulutusosioihin

Pakollinen osio:

Ensimmäisessä osiossa perehdytään eheyttävän ja laaja-alaisen opetuksen sekä sen arvioinnin perusteisiin. Esittelemme opetuksen eheyttämiseen erilaisia pedagogisia työtapoja, joilla oppijoita innostaa. Näitä ovat esimerkiksi projektiopiskelu, toiminnallinen opintokäynti, kokeellinen opiskelu, argumentointi. Lisäksi pääset tutustumaan mahdollisuuksiin hyödyntää erilaisia oppimisympäristöjä oman opetuksesi tukena. Oppimisympäristöihin syvennytään tarkemmin vapaaehtoisissa osioissa.


Vapaavalintaiset osiot:

Lapset käyttämässä vr-laseja.

Digitaalisten ratkaisujen yleistyessä kaikilla elämän osa-alueilla, luku- ja laskutaidon lisäksi perustaitoihin voidaan katsoa nykyään kuuluvan myös perustason digitaalitaidot, jotka muun muassa EU:n neuvosto on nostanut suosituksessaan kaikkien tarvitsemien kahdeksan elinikäisen oppimisen avaintaidon joukkoon. Uusi teknologia muuttaa yhteiskuntaa asettaen myös opetukselle ja oppimiselle uusia vaatimuksia, mutta avaa myös uusia mahdollisuuksia.

Tässä koulutusosiossa perehdytään erilaisiin virtuaalisiin oppimisympäristöihin sekä niiden hyödyntämiseen opetussuunnitelmien tavoitteiden mukaisesti oppimista tulevilla tavoilla. Osiossa tutustutaan muun muassa LUMA-keskus Suomi -verkoston ja sen yhteistyötahojen mahdollistamiin virtuaalivierailuihin ja etäopintokäynteihin sekä perehdytään virtuaalitodellisuuden hyödyntämiseen opetuksessa ja kokeellisuudessa erityisesti lukiokoulutuksen näkökulmasta, mutta muutkin koulutusasteet huomioiden.

Tämän laaja-alaista opetusta käsittelevän osion keskeisiä teemoja ovat virtuaalinen opetus ja teknologiakasvatus sekä kestävään kehitykseen tähtäävät digitaaliset ratkaisut.


Lapsi pipetoi nestettä erlenmeyer-pulloon.

Tässä osiossa opit, miten luokkahuoneen ulkopuolisia oppimisympäristöjä voi hyödyntää osana laaja-alaista opetusta. Toiminnallisia opintokäyntejä voi tehdä esimerkiksi museoihin, tiedekeskuksiin, tai LUMA-keskus Suomi -verkoston tiedeluokkiin. Oppimisympäristöjen tarjontaa käsitellään muun muassa kestävä kehityksen ja teknologiakasvatuksen näkökulmasta. Kurssi sisältää yhteisiä verkkotehtäviä ja tutustumista alueellisiin LUMA-keskuksiin ja yhteistyötahoihin. Osallistuja laatii suunnitelman luokkahuoneen ulkopuolisten oppimisympäristöjen käytöstä koulunsa opetuksen tukena.


Kaksi nuorta ja yksi aikuinen katsomassa tietokoneen ruutua.

Tässä osiossa käsitellään koulu-yritysyhteistyön mahdollisuuksia ja erilaisia työtapoja, jotka sopivat eheyttävään ja laaja-alaiseen opetukseen. Työtavoista ja yhteistyömuodoista tulevat kurssin aikana tutuksi mm. toiminnalliset opintokäynnit ja yritysten virtuaaliset toteutukset, kuten virtuaalivierailut. Kurssilla käsitellään myös muun muassa kestävää tulevaisuutta yritysmaailman näkökulmasta ja LUMA-osaamisen merkitystä kestävän kehityksen ratkaisuissa. Kurssi toteutetaan vuorovaikutteisena verkkokurssina. Tavoitteena on suunnitella tai toteuttaa yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa. Kurssi sopii hyvin kaikkien aineiden ja asteiden opettajille ja opettajaksi opiskeleville eikä vaadi aiempaa osaamista koulu-yritysyhteistyöstä.


Lapsi pitää lehteä kasvojensa edessä.

Osiossa käsitellään luontoa eheyttävää ja laaja-alaista opetusta edistävänä oppimisympäristönä LUMA-aineissa. Kurssin aiheena ovat muun muassa erilaiset työtavat koulun lähiluonnossa ja kansallispuistoissa, projektiopiskelu, havainnointi ja datan kerääminen digitaalisesti sekä kansalaistiede. Ulkona oppimisen monitieteiset työtavat tulevat tutuiksi.

Kurssilla hyödynnetään avointa tutkimustietoa, ja edistetään vuorovaikutusta aiheesta tutkimusta tekevien ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Kurssilla tutustutaan luonnon ja ympäristön tutkimuskeskuksiin ja kansallispuistojen tarjoamiin mahdollisuuksiin opetuksen tukena. Keskeisinä teemoina ovat kestävä kehitys, biodiversiteetti ja uudet teknologiat opetuksessa. Kurssi sisältää yhteisen verkkokurssin tehtävineen, joita sovelletaan luonnossa.Tilaa sähköpostiisi muistutus kurssien alkamisesta

Tilaamalla muistutuksen saat sähköpostiisi tiedon, kun kurssien suorittaminen on seuraavan kerran mahdollista.

* vaadittu tieto
Vahvista sähköpostin tilaus valitsemalla alla oleva kenttä.


Voit perua tilauksesi milloin vain napsauttamalla linkkiä, joka on kaikkien lähettämiemme sähköpostien lopussa, tai lähettämällä viestin osoitteeseen luma@luma.fi. Mikäli haluat lisää tietoja tietosuojakäytännöistämme, tutustu tietosuojailmoitukseemme.

Meistä

Koulutuksen toteuttaa LUMA-keskus Suomi -verkosto. Meillä on useiden vuosien kokemus paitsi opettajien täydennyskoulutuksesta myös verkkokurssien laatimisesta. Hankkeessa on mukana 9 suomalaista yliopistoa. Verkkokurssin kouluttajina toimivat eri aiheiden parhaat asiantuntijat eri yliopistoista ja verkoston sidosryhmistä. Hanketta johtaa LUMA-keskus Suomen johtaja, professori Maija Aksela. 

Kysyttävää kurssista? Laita meille sähköpostia osoitteeseen luma-keskus ((at)) helsinki.fi

LUMAn lumoa -täydennyskoulutushanketta rahoittaa Opetushallitus. Mukana hankkeessa on tiedekasvatuksen asiantuntijoita seuraavista yliopistoista: Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen Yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Turun yliopisto, Åbo Akademi, LUT-yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto.