Osaamisen kehittäminen

Tarjoamme eri koulutusasteiden opettajille tukea osaamisensa kehittämiseen.

Järjestämme pedagogista sisältötietoa kehittävää koulutusta sekä oppiainekohtaisesti että eri oppiaineita/tieteenaloja eheyttävästi ja ilmiölähtöisesti. Toteutamme koulutuksia yhteistyössä eri tahojen, esimerkiksi pedagogisten opettajajärjestöjen kanssa. Täydennyskoulutusta voimme järjestää myös tilauksesta. Tietoa ajankohtaisesta koulutustarjonnastamme on tapahtumakalenterissamme.

Toivotamme opettajat myös tervetulleeksi mukaan yhteisöllisiin tutkimus- ja kehittämishankkeisiimme.

Lisäksi kannustamme opettajia keskinäiseen yhteistyöhön – myös kansainvälisesti mm. Science on Stage -verkoston kautta.


LUMA SUOMI -ohjelman koulutustarjonta

Tarjoamme vuosina 2017–2019 eri puolilla Suomea koulutusta LUMA SUOMI -kehittämisohjelmassa kehitettyjen innovatiivisten pedagogisten mallien ja materiaalien käyttöönoton tueksi.


LUMATIKKA-ohjelman koulutustarjonta

Tarjoamme vuosina 2018–2019 matematiikan opettajille varhaiskasvatusasteelta toiselle asteelle LUMATIKKA-täydennyskoulutusohjelman (15 op), joka koostuu sekä lähi- että verkkokoulutuksesta. Ohjelma toteutetaan Opetushallituksen myöntämällä valtionavustuksella yhdessä muutamien ammattikorkeakoulujen ja HY+ Oy:n kanssa.


Muiden organisaatioiden koulutustarjontaa LUMA-opettajille