Virtuaalisia oppimateriaaleja

LUMA-keskus Suomi -verkoston tuottamia oppimateriaaleja

Olemme tuottaneet vuosien aikana paljon hyödylliä oppimateriaaleja ja aineistoja LUMA-aineiden opetuksen tueksi. Niihin pääset tutustumaan oheisista linkeistä.

StarT: satoja materiaaleja ja vinkkejä projektiopiskelun tueksi

Satoja vinkkejä projektioppimisen aloittamiseksi! Tukimateriaaleissa on tietoa projektien toteuttamisesta yleisellä tasolla, arvioinnista sekä ilmiölähtöisyydestä ja eheyttämisestä. Materiaalit on alle jaoteltu aiempien StarT-kausien teemojen mukaisesti sekä luokka-asteittain.

Helsingin yliopiston tiedekasvatuskeskuksen sähköisiä materiaaleja

Oppimateriaaleja etenkin biologian, fysiikan, kemian, maantieteen, matematiikan ja tietojenkäsittelytieteen opetukseen.

Juniversityn materiaalipankki

Juniversitylla on paljon työohjeita ja materiaalia opetuksen ja oppimisen tueksi aina varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Materiaali on vapaasti hyödynnettävissä opetuskäytössä. Monet materiaaleista tukevat lainattavissa olevien välineiden käyttöä.

Oulun yliopiston LUMA-keskuksen materiaalipankki

Materiaalipankista löydät vinkkejä peruskoulun ja lukion opetukseen seuraavissa oppiaineissa: matematiikka, biologia, maantiede, fysiikka, kemia ja ympäristöoppi.

Innostavaa pienten lasten tiedekasvatusta

Ideoita ja vinkkejä alle kouluikäisten lasten tiedekasvatuksen toteuttamiseen.

LUMA SUOMI -ohjelman aineistot

Kymmeniä aineistoja matematiikan, luonnontieteiden, ympäristöopin ja teknologian esi- ja perusopetuksen tueksi.

Aineistoja ja hyviä käytänteitä teknologian mielekkääseen pedagogiseen käyttöön LUMA-aineiden toiminnallisessa opetuksessa

Vuonna 2015  toteutetun täydennyskoulutuskurssin aineistoja ja toteutuksen yhteydessä koulumaailmasta esiin nousseita LUMA-aineiden opetuksen hyviä pedagogisia käytäntöjä.

LUMAT-lehtien artikkeleita

LUMAT-tutkimusjulkaisussa julkaistuista artikkeleista voit ammentaa tutkittuun tietoon perustuvia ratkaisuja LUMA-aineiden opetuksen.

TVT-sovelluksia LUMA-aineiden opetukseen

Tälle sivulle on koottu sekä ohjelmistoja että sovelluksia LUMA-aineiden opetuksessa hyödynnettäväksi. Iso osa suositelluista sovelluksista on käytettävissäsi maksuttomasti.

ARCturus – Tähtitieteen virtuaalinen resurssikeskus

ARCturus on suunniteltu ensisijaisesti luonnontieteiden opettajia varten avuksi tähtitieteen opetukseen kouluissa, mutta sivusto sisältää kiinnostavaa tietoa kaikille tähtitieteestä kiinnostuneille.

Arjen ihmeitä – yllättäviä fysiikan ilmiöitä yksinkertaisilla materiaaleilla

Oppaaseen on koottu yksinkertaisia ja mutkattomia fysiikan kokeita, jotka on mahdollista
tehdä arjesta tutuilla välineillä. Tuttuudestaan huolimatta, tai ehkä juuri siksi, ne tuovat esiin
”arjen ihmeitä”, yllättäviä, hämmästyttäviä ja näyttäviäkin ilmiöitä maailmasta ympärillämme.

LUMA-verkkolehdet

Verkossa on edelleen arkistoituna saatavilla aikaisemmin julkaistujen LUMA-verkkolehtien sisältöjä:


Vinkkejä hyviin sähköisiin oppimateriaaleihin muualla