Virtuaalisia oppimateriaaleja

Valmiita LUMA-aineiden oppimateriaaleja

Olemme tuottaneet vuosien aikana paljon hyödylliä oppimateriaaleja ja aineistoja LUMA-aineiden opetuksen tueksi. Niihin pääset tutustumaan oheisista linkeistä.

StarT materiaalipankki: materiaaleja ja vinkkejä projektiopiskelun tueksi

Satoja vinkkejä projektioppimisen aloittamiseksi! Tukimateriaaleissa on tietoa projektien toteuttamisesta yleisellä tasolla, arvioinnista sekä ilmiölähtöisyydestä ja eheyttämisestä. Materiaalit on alle jaoteltu aiempien StarT-kausien teemojen mukaisesti sekä luokka-asteittain.

Helsingin yliopiston tiedekasvatuskeskuksen materiaalipankki

Oppimateriaaleja etenkin biologian, fysiikan, kemian, maantieteen, matematiikan ja tietojenkäsittelytieteen opetukseen.

Juniversityn materiaalipankki

Juniversitylla on paljon työohjeita ja materiaalia opetuksen ja oppimisen tueksi aina varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Materiaali on vapaasti hyödynnettävissä opetuskäytössä. Monet materiaaleista tukevat lainattavissa olevien välineiden käyttöä.

Oulun yliopiston LUMA-keskuksen materiaalipankki

Materiaalipankista löydät vinkkejä peruskoulun ja lukion opetukseen seuraavissa oppiaineissa: matematiikka, biologia, maantiede, fysiikka, kemia ja ympäristöoppi.

Innostavaa pienten lasten tiedekasvatusta

Ideoita ja vinkkejä alle kouluikäisten lasten tiedekasvatuksen toteuttamiseen.

LUMA SUOMI -ohjelman aineistot

Kymmeniä aineistoja matematiikan, luonnontieteiden, ympäristöopin ja teknologian esi- ja perusopetuksen tueksi.

ARCturus – Tähtitieteen virtuaalinen resurssikeskus

ARCturus on suunniteltu ensisijaisesti luonnontieteiden opettajia varten avuksi tähtitieteen opetukseen kouluissa, mutta sivusto sisältää kiinnostavaa tietoa kaikille tähtitieteestä kiinnostuneille.

Arjen ihmeitä – yllättäviä fysiikan ilmiöitä yksinkertaisilla materiaaleilla

Oppaaseen on koottu yksinkertaisia ja mutkattomia fysiikan kokeita, jotka on mahdollista
tehdä arjesta tutuilla välineillä. Tuttuudestaan huolimatta, tai ehkä juuri siksi, ne tuovat esiin
”arjen ihmeitä”, yllättäviä, hämmästyttäviä ja näyttäviäkin ilmiöitä maailmasta ympärillämme.
 

Inspiraatiota omaan opetukseen

Teknologia maantieteen opetuksessa

Maantiedon/maantieteen opetukseen painottuvassa koosteessa perehdytään lukuisten verkkopalveluiden ja sovellusten käyttöön sekä kokeiltiin niitä omassa opetuksessa. Erilaisia verkkopalveluja voidaan maantiedossa hyödyntää esimerkiksi mittaamiseen, tiedonkeruuseen, sijainnin määritykseen, mallintamiseen ja tiedon käsittelyyn. Esittelyssä ovat etenkin Paikkatietoikkuna, Google Earth ja Libre Office -ohjelmistot.

GeoGebra matematiikan opetuksessa

Tällä sivulla opit GeoGebran käytön perusteet ja kuulet lisää sen erilaisista käyttötavoista matematiikan opetuksessa ja opiskelun tukena. Opetusmateriaali on videomuodossa ja se on tuotettu osana vuonna 2015 toteutettua hanketta. Koulutus koostuu kahdesta osiosta, joista ensimmäisessä perehdytään ohjelmiston perusteisiin ja toisessa sen soveltavaan käyttöön opetuksessa.

Aineistoja ja hyviä käytänteitä teknologian mielekkääseen pedagogiseen käyttöön LUMA-aineiden toiminnallisessa opetuksessa

Vuonna 2015  toteutetun täydennyskoulutuskurssin aineistoja ja toteutuksen yhteydessä koulumaailmasta esiin nousseita LUMA-aineiden opetuksen hyviä pedagogisia käytäntöjä.

LUMAT-lehtien artikkeleita

LUMAT-tutkimusjulkaisussa julkaistuista artikkeleista voit ammentaa tutkittuun tietoon perustuvia ratkaisuja LUMA-aineiden opetuksen.

TVT-sovelluksia LUMA-aineiden opetukseen

Tälle sivulle on koottu sekä ohjelmistoja että sovelluksia LUMA-aineiden opetuksessa hyödynnettäväksi. Iso osa suositelluista sovelluksista on käytettävissäsi maksuttomasti.

 

Vinkkejä hyviin sähköisiin oppimateriaaleihin muualla