Virtuaalisia oppimateriaaleja

Olemme tuottaneet vuosien aikana paljon hyödyllisiä ja maksuttomia oppimateriaaleja ja aineistoja LUMA-aineiden opetuksen tueksi. Niihin pääset tutustumaan oheisista linkeistä.

StarT materiaalipankki: materiaaleja ja vinkkejä projektiopiskelun tueksi

Satoja vinkkejä projektioppimisen aloittamiseksi! Materiaalit on alle jaoteltu aiempien StarT-kausien teemojen mukaisesti sekä luokka-asteittain.

Helsingin yliopiston tiedekasvatuskeskuksen materiaalipankki

Oppimateriaaleja etenkin biologian, fysiikan, kemian, maantieteen , matematiikan ja tietojenkäsittelytieteen opetukseen.

Katsothan myös Helsingin yliopiston LUMA-tiedeluokkien omat materiaalipankit

Juniversityn materiaalipankki

Juniversitylla on paljon työohjeita ja materiaalia opetuksen ja oppimisen tueksi aina varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Materiaali on vapaasti hyödynnettävissä opetuskäytössä. Monet materiaaleista tukevat lainattavissa olevien välineiden käyttöä.

Avointen oppimateriaalien kirjasto (AOE)

Monia menneiden LUMA-keskus Suomen hankkeiden materiaaleja on tallennettu maksuttomasti saataville palveluun. Materiaaleja voit selata esimerkiksi hakusanoilla ”LUMA” tai ”LUMA-keskus”. Palvelua ylläpitää Opetus- ja kultuuriministeriö.

Innostavaa pienten lasten tiedekasvatusta

Ideoita ja vinkkejä alle kouluikäisten lasten tiedekasvatuksen toteuttamiseen.

LUMA SUOMI -ohjelman aineistot

Kymmeniä aineistoja matematiikan, luonnontieteiden, ympäristöopin ja teknologian esi- ja perusopetuksen tueksi.

Aalto-yliopisto Juniorin Kokeile kotona tai koulussa

Täältä löydät innostavia tiede- ja taidetöitä, joita voit kokeilla itse kotona tai koulussa. Materiaaleja saa käyttää vapaasti opetuksessa.

Katso myös virtuaaliset kerhomateriaalimme

Inspiraatiota omaan opetukseen

Teknologia maantieteen opetuksessa

Maantiedon/maantieteen opetukseen painottuvassa koosteessa perehdytään lukuisten verkkopalveluiden ja sovellusten käyttöön sekä kokeiltiin niitä omassa opetuksessa. Erilaisia verkkopalveluja voidaan maantiedossa hyödyntää esimerkiksi mittaamiseen, tiedonkeruuseen, sijainnin määritykseen, mallintamiseen ja tiedon käsittelyyn. Esittelyssä ovat etenkin Paikkatietoikkuna, Google Earth ja Libre Office -ohjelmistot.

GeoGebra matematiikan opetuksessa

Tällä sivulla opit GeoGebran käytön perusteet ja kuulet lisää sen erilaisista käyttötavoista matematiikan opetuksessa ja opiskelun tukena. Opetusmateriaali on videomuodossa ja se on tuotettu osana vuonna 2015 toteutettua hanketta. Koulutus koostuu kahdesta osiosta, joista ensimmäisessä perehdytään ohjelmiston perusteisiin ja toisessa sen soveltavaan käyttöön opetuksessa.

Aineistoja ja hyviä käytänteitä teknologian mielekkääseen pedagogiseen käyttöön LUMA-aineiden toiminnallisessa opetuksessa

Vuonna 2015  toteutetun täydennyskoulutuskurssin aineistoja ja toteutuksen yhteydessä koulumaailmasta esiin nousseita LUMA-aineiden opetuksen hyviä pedagogisia käytäntöjä.

LUMAT-lehtien artikkeleita

LUMAT-tutkimusjulkaisussa julkaistuista artikkeleista voit ammentaa tutkittuun tietoon perustuvia ratkaisuja LUMA-aineiden opetuksen.

TVT-sovelluksia LUMA-aineiden opetukseen

Tälle sivulle on koottu sekä ohjelmistoja että sovelluksia LUMA-aineiden opetuksessa hyödynnettäväksi. Iso osa suositelluista sovelluksista on käytettävissäsi maksuttomasti.

 

Vinkkejä hyviin sähköisiin oppimateriaaleihin muualla

Suomenkieliset materiaalit

Englanninkieliset materiaalit