Teknologia maantieteen opetuksessa

Maantiedon/maantieteen opetukseen painottuvassa moduulissa perehdyttiin lukuisten verkkopalveluiden ja sovellusten käyttöön sekä kokeiltiin niitä omassa opetuksessa. Erilaisia verkkopalveluja voidaan maantiedossa hyödyntää esimerkiksi mittaamiseen, tiedonkeruuseen, sijainnin määritykseen, mallintamiseen ja tiedon käsittelyyn. Esittelyssä ovat etenkin Paikkatietoikkuna, Google Earth ja Libre Office -ohjelmistot

Tähän on koottu moduulin koulutusmateriaalia vapaasti hyödynnettäväksi.

Paikkatietoikkuna.fi maantieteen opetuksessa

Tässä ohjeessa tutustutaan Paikkatietoikkunasivuston käyttöön maantieteen opetuksessa.
Paikkatietoikkuna on julkinen, maksuton ja kaikille avoin palvelu, jota Maanmittauslaitos ylläpitää.
Karttaikkunan kautta on mahdollista tarkastella lukuisten eri aineistotoimittajien kartta ja
paikkatietoaineistoja, yhteensä näitä karttatasoja on tällä hetkellä jo lähes 900!


Aineistojen avulla on helppo luoda karttoja tai tarkastaa tietoja monista maantieteen opetuksen
aihepiireistä. Helppokäyttöisenä palveluna paikkatietoikkuna sopii sekä peruskoulussa että lukiotasolla
käytettäväksi, ja niin opettajan kuin oppilaankin työvälineeksi. Maantieteen sähköisten
ylioppilaskirjoitusten
mallitehtävissä on myös hyödynnetty paikkatietoikkunaa esimerkkinä sellaisesta
tehtävätyypistä, joka on mahdollinen myös varsinaisissa kokeissa.


hän ohjeeseen on koottu perustietoja sivuston käytöstä, ja annettu joitain opetukseen soveltuvia
esimerkkejä. Kaikki ohjeet ovat kirjallisina, mutta halutessasi voit katsoa joidenkin toimintojen esittelyt
myös videoina vimeo.com palvelun kautta.

Videot Paikkatietoikkunasta

  • Paikkatietoikkunan esittely:
  • Karttojen tallentaminen:
  • Teemakartan luonti:

Google Earth maantieteen opetuksessa

Tämän ohjeen avulla voit tutustua Google Earth ohjelman tarjoamiin mahdollisuuksiin opetuskäytössä.
Ohjelman voi ladata ilmaiseksi omalle kotikoneelle tai koulun koneille osoitteesta:

www.google.com/intl/fi/earth/index.html
. Nämä ohjeet on laadittu käyttäen tavallisen työpöytä GE:n uusinta versiota 7.2. Lisäksi ohjelma on saatavilla myös muille alustoille ja esimerkiksi tabletlaitteille, mutta nämä versiot eroavat
ominaisuuksiltaan ja toiminnoiltaan työpöytäversioita.


Tässä ohjeessa esitellään Google Earthin käyttöä yleisesti, sekä esitellään erilaisista  esimerkkitehtävistä, joiden tarkoitus on havainnollistaa GE:n monipuolisia mahdollisuuksia opetuskäytössä.

Videot Google Earthista

  • Google Earthin esittely:
  • Google Earth, kohteiden tallentaminen:

Mobiili tiedonkeräys maantieteen opetuksesssa

Videt tiedonkeruusta mobiilisti

Libre Office maantieteen opetuksessa

Ohje on laadittu käyttäen Libre Officen versiota 4.2.5.2. Voit ladata ohjelmiston omalle koneellesi osoitteesta fi.libreoffice.org. Näitä kuvaajia voi tehdä monenlaisista aineistoista. Tässä harjoituksessa tutkimme lukutaitoprosentin suhdetta hedelmällisyyslukuihin, mutta voit itse halutessasi käyttää ihan mitä vastaavia aineistoja tahansa

Sähköisissä ylioppilaskokeissa käsin piirrettyjen karttojen ja kuvien liittäminen vastauksiin ei enää onnistu, joten tietokoneella piirtäminen on syytä harjoitella osana vaadittavia taitoja. Tietokoneella piirtotaidosta on onneksi kuitenkin opiskelijoille iloa myös ylioppilaskirjoitusten ulkopuolella. Vektoripiirtoohjelmilla kuten LibreOffice Draw:lla voi tuottaa monenlaista grafiikkaa kurssitöihin ja taidoista voi olla  suurta hyötyä myös työelämässä. Opettajan näkökulmasta ohjelmaa voi hyödyntää esimerkiksi oman opetusmateriaalin työstämiseen, näin esimerkkikuvista ja kaavioista saa taatusti omaan opetukseen parhaiten sopivan lopputuloksen.

Videot Libre Officesta

  • Näin teet ilmastodiagrammin Libre Officella:
  • Näin teet väestöpyramidin Libre Officella:
  • Näin teet pistediagrammin Libre Officella:
  • Piirrä selittävä kuva Libre Officella:

Muita hyödyllisiä palveluita maantieteen opetukseen

Lucidchart – kaavio-ohjelma

Tämän ohjeen avulla voit tehdä mindmap- tai muita kaavioita käyttäen netissä toimivaa Lucidchart-palvelua. Ilmaisen tilin ominaisuudet riittävät melko pitkälle. Voit piirtää kaavioita ja ladata ne itsellesi tiedostona tai sitten jakaa niitä palvelun kautta muille katsottavaksi tai muokattavaksi. Useampi käyttäjä voi siis muokata samaa kaaviota. Muokkaajien on myös oltava rekisteröityneitä käyttäjiä. Palvelu on ainoastaan englanniksi.

Socrative – verkkopohjainen kyselypalvelu

Näin laadit verkkopohjaisen tietovisailun. Palvelun osoite on www.socrative.com. Oppilaat voivat
vastata kysymyksiin joko tietokoneilla tai mobiililaitteilla.

Statplanet tilastopalvelu

Maantieteen kurssien sisällöt peruskoulussa ja lukiossa painottuvat kansainväliseen tarkasteluun, mutta globaalille tiedolle ei ole toistaiseksi saatavilla paikkatietoikkunan kaltaista monipuolista työkalua. Englanninkielisen Statplanetsivuston kautta on kuitenkin mahdollista saada tietoa tuhansista erilaisista Maailmanpankin tilastoista. Tietoja voidaan tarkastella erilaisina kaavioina ja koropleetti tai symbolikarttoina. Kaikki tilastot, kartat ja kaaviot on myös mahdollista tallentaa.

Padlet.com-viestiseinänpalvelu

Padlet.com sivusto tarjoaa ilmaisen tavan luoda sähköinen ”seinä” tai ilmoitustaulu, johon voidaan helposti kiinnittää esimerkiksi tekstiä, kuvia, videoita tai vaikkapa valmiita tekstitiedostoja. Jokaisella seinällä on oma yksilöllinen wwwosoite, johon siirtymällä muut voivat halutessaan katsella tai muokata seinää. Olettaen, että seinän luoja on tämän alun perin sallinut. Kaikki samalla seinällä olevat käyttäjät näkevät reaaliajassa muiden tekemät uudet lisäykset ja muokkaukset. Kurssin opiskelijoille voidaan  esimerkiksi antaa tehtäväksi selvittää ja kirjoittaa lyhyt esitys jostain tapahtuneesta maanjäristyksestä ja lisätä se yhteiselle seinälle muiden luettavaksi.

Wolfram Alpha tietokanta- ja laskinpalvelu

Millaiselta maailma näytti 20 miljoona vuotta sitten? Missä kansainvälinen avaruusasema juuri nyt
liikkuu? Milloin Helsingissä nähdään seuraava täydellinen auringonpimennys? Miltä näytti Kiinan
väestöpyramidi 1975? Kuinka vanha Beethoven oli Mozartin kuollessa? Missä sijaitsee maailman 11.
syvin järvi? Kuinka pitkälle tiikeri keskimäärin hyppää? Mitä emäksiä vastaa DNA:n TTACGCAGGCCG
koodi? Millainen sää oli, kun synnyin? Entä mikä on elämän tarkoitus?


Tässä valikoima kysymyksiä, jollaisia oppilaat saattavat innostua kysymään kesken oppitunnin. Ennen
15.5.2009 olisivat vastaukset jääneet löytämättä. Kiitos WolframAlphan, voimme vihdoin vastata.
WolframAlpha on tiedon haku ja laskentakone, joka käyttää valtavia tietokantoja ja laskennallisia
algoritmeja löytääkseen oikean ja täsmällisen vastauksen annettuun kysymykseen.

Avaa osoite:
www.wolframalpha.com/ ja aloita tutkimusmatka

Gapminder tilastopalvelu

Gapminder on suosittu ja erittäin havainnollinen työkalu tutkittaessa erilaisten tilastomuuttujien
kehitystä valtioittain ja eri vuosia vertaillen. Sivuston esittelemät
tilastot ovat ajantasaisia ja perustuvat
luotettaviin lähteisiin. Gapminder tarjoaa siten loistavan työkalun erilaisten maantieellisten ilmiöiden
havainnoimiseen ja tapahtuneen kehityksen tutkimiseen. Pistekaavion lisäksi muuttujia on mahdollista
tutkia myös rajoittuneemmassa karttanäkymässä.

QR-koodien käyttö maantieteessä

QRkoodeilla voi olla useita erilaisia toimintoja, mutta ehkä eniten käytetty on kuitenkin ohjaaminen johonkin haluttuun Internetosoitteeseen. Tämä osoite voi olla mikä tahansa normaali wwwsivu tai esim. koulun oma fronter/moodle sivu, mutta myös linkki internetissä sijaitsevaan mediaan (kuva, ääni, video) tai muuhun tiedostoon esim. pdf. Koodien avulla on helppo rakentaa esimerkiksi luontopolku maastoon. Rastien qrkoodi voi ohjata opiskelijat tietylle internetsivulle etsimään lisätietoa kohteesta tai sisältää esimerkiksi kysymyslomakkeen.

Kevään 2015 osallistujien tuottamaa opetusmateriaalia:

Syksyn 2015 osallistujien tuottamaa opetusmateriaalia: