VirtuaaliLUMA

Tälle sivulle on koottu virtuaalisia toimintamallejamme ja materiaalejamme opettajille ja kasvattajille opetuksen tueksi opetat sitten verkon välityksellä tai paikkakunnalla kaukana yliopistokaupungeista. Löydät haluamasi sisällöt helposti verkkosivun haku-toimintoa (ctrl+F). Olemme luokitelleet sisältöjä asiasanojen perusteella, etsi esimerkiksi luokka-asteen tai oppiaineen nimellä.

Sisällys:

Varaa meiltä etäopintokäynti luokallesi 

Varaa ryhmällesi etäopintokäynti

Etäopintokäynnit Helsingin yliopiston LUMA-tiedeluokkiin toteutetaan videoyhteyden välityksellä oppimisyhteisöjen tai oppijoiden omissa tiloissa ja heidän omia välineitään hyödyntäen. Tiedeluokkiemme ohjaajat vastaavat opintokäyntien teoriasisältöjen sekä työvaiheiden läpikäymisestä sekä niissä opastamisesta videoyhteyden välityksellä. Järjestämme sekä tiedekohtaisia että monitieteisiä opintokäyntejä. Varattavanasi on opintokäyntejä kaikille luokka-asteille sekä varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen.

Asiasanat: fysiikka, kemia, maantiede, matematiikka, ohjelmointi, opintokäynti

Virtuaaliset työpajat kouluryhmille

Virtuaalisessa työpajassa Aalto Juniorin ohjaaja saapuu etäyhteyden kautta ohjaamaan oppilaille toiminnallisen työpajan mielenkiintoisesta aiheesta. Työpajoissa hyödynnetään koululta löytyviä välineitä tai helposti kerättäviä materiaaleja. Voit myös lainata meiltä tarvittavia välineitä. Virtuaalisissa työpajoissa sisältöalueet keskittyvät STEAM+ -opetuk­seen (luon­non­ti­eteet, teknolo­gia, insinöö­ritieteet, taiteet, matem­ati­ik­ka ja talous). Työpajoissa tehtävät työt sopivat opetussuunnitelman mukaisesti oppiaineiden sisältöihin. Tarjoamme työpajoja eri luokka-asteille perusopetuksessa ja toisella asteella.

Asiasanat: luonnontieteet, teknologia, insinööritieteet, taiteet, matematiikka, talous, opintokäynti

Tiedeluokka SOLUn ohjattu opetus

Tiedeluokka SOLU on oppimisympäristö jossa järjestetään LUMA-toimintaa, kuten kerhoja, leirejä, koulutuksia ja opetusta. Toiminnan tavoitteena on tukea opiskelijan ymmärrystä ja lisätä kiinnostusta LUMA-aineita ja niiden opiskelua kohtaan tekemisen kautta.  Opetus on ohjattua tiedetekemistä kaikille opetusasteille. Opetuksia järjestetään myös etäyhteydellä. Opetuksen aikana opiskelijat pääsevät työskentelemään mielenkiintoisten ja monipuolisten aiheiden, työtapojen ja -välineiden kanssa

Asiasanat: biologia, fysiikka, kemia, maantiede, matematiikka, robotiikka ja ohjelmointi, opintokäynti

Varaa ohjattu etätyöpaja luokallesi

Tarjoamme työpajoja sekä Tampereen yliopiston Hervannan kampuksella että etätoteutuksena Zoomin välityksellä. Työpajat ovat maksuttomia ja niihin voivat osallistua oppimisyhteisöt ympäri Suomen. Tarjoamme tällä hetkellä myös etäohjattuja työpajoja: Pakohuonepelin 4.–6.-luokille sekä Hehkun värikkäät tunteet -työpajan viskari- ja esiopetukseen.

Asiasanat: esiopetus, peruskoulu, pakopeli, tekoäly, valo, opintokäynti

Kemian etätyöpajat esi- ja alakouluun

Kemianluokka Gadolinin etätyöpajoissa tutustutaan ympäriltämme löytävään, arjesta tuttuun kemiaan. Etätyöpajat voidaan toteuttaa esikoulusta ja koulusta löytyvillä materiaaleilla joko sisällä tai ulkona. Etätyöpajat alkavat yhteisellä ohjeistuksella, jonka jälkeen on aikaa itsenäiseen työskentelyyn, ja lopuksi kokoonnutaan vielä yhteiseen loppukoontiin. Etätyöpajat on suunniteltu tukemaan opetussuunnitelmien toteutusta omassa opetuksessa. Työpajoja toteutetaan esi- ja alakouluun.

Asiasanat: kemia, luonnontieteet, opintokäynti

Lainaa välineitä opetusta varten

Lainaksi!- toiminta

Lainaksi!- toiminnan kautta tarjoamme Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan oppimisyhteisöille mahdollisuuden lainata maksutta opetuskäyttöön luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian opetusvälineistöä. Välineistöä on saatavilla mm. ohjelmointiin, robotiikkaan, energia-teemaan sekä mikroskopointiin. Laitteisiin ei sisälly opetuspaketteja, mutta lainaajan on mahdollista saada lyhyt virtuaaliperehdytys lainatun välineistön käyttöön. 

Asiasanat: luonnontieteet, matematiikka, teknologia, Vaasa

Lainaamo

Juniversityn lainaamosta saat maksutta lainaksi luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian opetusvälineistöä. Välineistöä on saatavilla mm. ohjelmointiin, robotiikkaan, mittaamiseen sekä mikroskopointiin. Materiaalipankistamme löydät käyttöohjeita ja ideoita tueksi.

Asiasanat: luonnontiede, matematiikka, teknologia, Tampere

Tukimateriaalina eskarisalkku

Esikoululaisten opetuksen tukena on oppimateriaalipaketti eli eskarisalkku. Se sisältää käsikirjoja, kuvakirjoja, tutkimusvälineitä, toimintavinkkejä sekä ohjekortit esiopetusvuoden aikana käsiteltäviin aihekokonaisuuksiin liittyen. Lapset tutustuvat ja tutkivat aihepiirejä myös Ekopoliisi-tehtävien avulla hyödyntäen oikeita tutkimusvälineitä, kuten vedenvirtausmittaria, energiankulutusmittaria, infrapunalämpömittaria ja digitaalivaakaa.

Asiasanat: varhaiskasvatus, oppimateriaalit, energia, kiertotalous, vesi, Lappeenranta

Mobiililaboratorio 

Lounais-Suomen LUMA-keskus tarjoaa kolme valmista ja helposti muokattavaa Mobiililaboratorio-oppimiskokonaisuutta, jotka on suunniteltu yhdessä opettajien kanssa. Kokonaisuudet sopivat kaikille luokka-asteille ja ovat helposti muokattavissa opettajan ja oppilaiden tarpeiden mukaiseksi. Tarjoamme työmenetelmien ja materiaalin lisäksi myös laitteet maksutta kokonaisuuksien suorittamista varten. Näitä kokonaisuuksia opettajat voivat hyödyntää maastopainotteisessa luonnontutkimuksen opetuksessa.

Asiasanat: biologia, terveystieto, fysiikka, ympäristöoppi, oppimateriaali, Turku

LUMA-lainasalkut

Varhaiskasvatukseen, esiopetukseen sekä alakoulun ensimmäisille luokille suunnatut LUMA-lainasalkut ovat alunperin Itä-Suomen yliopiston LUMA-keskuksen kehittämiä tarvikesalkkuja, jotka sisältävät välineet neljään luonnontieteelliseen kokeeseen. Olemme hankkineet salkut nyt myös Turun LUMA-keskukseen. LUMA-salkkuja lainataan maksutta kaikille halukkaille oppimisen ja opettamisen tueksi! Salkkujen sisältämien välineiden avulla lapset pääsevät itse tekemään helppoja tutkimuksia. Salkkuja on kaksi kappaletta, joten lainaus onnistuu kahteen eri paikkaan samaan aikaan. Mahdollista on myös saada molemmat salkut kerralla, jos on tarve.

Asiasanat: varhaiskasvatus, alakoulu, oppimateriaalit, teknologia, ohjelmointi, fysiikka, kemia, luonnontieteet, Turku

LUMA Keskus Lapin lainavälineet

LUMA-keskus Lappi tarjoaa lainattavaksi helppokäyttöiset, laadukkaat ja innostavat välineet kouluille ja oppilaitoksille. Opettaja voi varata välineitä koulunsa tai luokkansa käyttöön maksutta. Lainatuista välineistä vastuussa on lainaaja. Lainavälineet ovat yhdistettävissä LUMA-keskus Lapin tarjoamaan tiedeluokkatoimintaa ja välineiden mielekkääseen opetuskäyttöön on tarjolla ohjausta. Välineet on tarkoitettu koko Lapin alueella käytettäväksi.

Asiasanat: oppimateriaalit, biologia, robotiikka, teknologia, kemia, Rovaniemi

Hyödynnä valmiita materiaalejamme

Varhaiskasvatus

Virtuaalinen Tiedesyntymäpäivä-paketin hauskat aktiviteetit

Virtuaalitiedesynttärit mahdollistavat tiedejuhlien järjestämisen kotioloissa tarinallisen ja opettavan videomateriaalin avustuksella. Paketti sisältää ohjeet kolmeen hauskaan aktiviteettiin, jotka on helppo toteuttaa turvallisesti kotoa löytyvillä ainesosilla ja välineillä. Virtuaalisynttärit sopivat n. 6–10-vuotiaille ja ohjaajana voi toimia esimerkiksi oma huoltaja, isovanhempi, vanhempi sisarus tai muu tuttu aikuinen. Virtuaalisynttäripaketti on maksuton palvelu, jota voidaan käyttää kotona, koulussa, päiväkodissa tai vaikkapa kerhossa.

Asiasanat: kemia, tarinallisuus, tiedejuhlat

Tutustu tutkijoiden työskentelyyn

Tutkijaseikkailuissa päästään tutustumaan eri tieteenalojen tutkijoiden työskentelyyn. Tutkijaseikkailuiden tarkoitus on leikin ja toiminnallisuuden avulla innostaa tutkimaan ja kysymään sekä samalla oppimaan erilaisia tutkijan työskentelyyn liittyviä taitoja. Erilaisten taitojen harjoittelemisen lisäksi tutkijaseikkailuissa avataan samalla hieman tieteen ja tutkijoiden mystistä maailmaa, joka on arvoitus usein monelle aikuisellekin.

Asiasanat: tiedekasvatus, tieteellinen lukutaito

Vir­tu­aa­li­seik­kai­lu ötö­köi­den maa­il­mas­sa

Virtuaaliseikkailussa on kuusi varhaiskasvatukseen ja alakouluun suunnattua videota, joissa ihmetellään erilaisia ötököitä ja niiden elinympäristöjä. Videot muodostavat monialaisen kokonaisuuden, joka sisältää matematiikkaan, kieliin, maantietoon, biologiaan, tietojenkäsittelytieteisiin ja kemiaan liittyviä tehtäviä.

Asiasanat: tiedevideot, monialainen kokonaisuus, matematiikka, kielet, maantieto, biologia, tietojenkäsittelytiede, kemia

Ideoita varhaiskasvatuksen projektioppimiseen

StarT: KeittiöKemiaa ja kestävää taidetta 

Pilke Päiväkoti Loisteen projektissa yhdistyvät kestävä kehitys, tiedekasvatus ja taide.

Asiasanat: kestävä kehitys, tiedekerho, projektioppiminen, kemia, taide

StarT: Cook Chlorophyll and the Colours of the Fall 

Rantavitikan eskarien projektissa tutkittiin lehtiä monesta eri näkökulmasta. Lapset toteuttivat näytelmän Kokki Klorofyllistä. Linkki projektipäiväkirjaan

Asiasanat: englanniksi, tutkimuskysymykset, projektioppiminen, tutkiva oppiminen, kestävä kehitys

StarT: Leivän aikamatka

Päiväkoti Pikkutyllin toteuttamassa projektissa leipään tutustuttiin muun muassa tutkivalla työotteella, taiteen keinoin (tanssi, kuvataide, musiikki), retkiä tehden sekä tietenkin leipoen.

Asiasanat: projektioppiminen, kestävä kehitys, taide

Lisää varhaiskasvatukseen soveltuvia materiaaleja löydät:

Perusopetus

Rakenna itse keuhkomalli!

Miten keuhkot toimivat? Entä miten pallea liittyy hengittämiseen? Tutustu keuhkojen rakenteeseen ja toimintaan kotona itse rakennetun keuhkomallin avulla! Keuhkomalli toimii hyvin myös ainerajat ylittävänä asiakokonaisuutena. Tässä yhteydessä voidaan käsitellä myös esimerkiksi painetta (yhteys fysiikkaa) sekä ilman kaasujen koostumusta (yhteys fysiikkaan ja kemiaan). Työ sopii mainiosti niin ala- kuin yläkouluun (ja miksei jopa lukioonkin).

Asiasanat: anatomia, fysiologia, ihminen, opetusmateriaalit, fysiikka, kemia

ZAU-virtuaalikerhon materiaalit matematiikkaan

ZAU matematiikka-aiheinen virtuaalikerho tarjoaa mahdollisuuden innostaville tutkimuksille ja tiedekerhoharrastamiselle ajasta ja paikasta riippumatta lapsille ja nuorille eri puolilla Suomea. Kerhokerroilla esitellään kunkin kerhokerran teemaan liittyviä hyödyllisiä ja havainnollistavia aktiviteetteja ja tutkimuksia, jotka on helppo toteuttaa esimerkiksi kotona tai koulussa helposti saatavilla olevien välineiden avulla. Kerhojen teemoina ovat: Kiehtovaa geometriaa, rikasta rahankäyttöä, tolkkua topologiaan, oivalluksia ohjelmoinnista ja pikseleistä, todenäköisyyksiä ja logiikka ja matematiikkaa luonnossa ja omassa elämässäni.

Asiasanat: tiedekerho, matematiikka, opetusmateriaalit

Kokeile kotona- materiaalit ja työohjeet

Sivulta innostavia tiede- ja taidetöitä, joita voit kokeilla itse kotona tai koulussa. Sivulle on myös koottu tarkemmat työohjeet Juniorin sosiaalisessa mediassa esiteltyihin työpajoihin. Materiaaleja saa käyttää vapaasti opetuksessa.

Asiasanat: kemia, kestävä kehitys, kuvataide, ohjelmointi

Tiedeluokka Auroran virtuaalityöpajat

Työt koostuvat kahdesta videosta ja tulostettavasta työohjeesta. Video A johdattelee oppilaita ilmiöön ja neuvoo kokeiden tekemisessä. Videolla B näytetään kokeiden tulokset ja selitetään ilmiö. Opettaja voi näyttää videon B oppilailleen tai katsoa sen itse opetuskeskustelun pohjaksi. Kokeet onnistuvat helposti saatavilla olevilla tarvikkeilla.

Asiasanat: fysiikka, kemia, biologia, alakoulu, yläkoulu

Matematiikkaa, arvoituksia ja kielellisiä kompia

Tehtävämateriaali sisältää eritasoisia matemaattisia ja kielellisiä päättelytehtäviä ja arvoituksia vastauksineen. Tehtävät on jaettu kahteen eri vaikeustasoon, 3.-6.-luokille ja 7.-9.-luokille sopiviin.

Asiasanat: matematiikka, kertoma, päättely, permutaatio, potenssi

Tilastoja ja todennäköisyyksiä toiminnallisesti

Forensinen tilastotieteilijä työskentelee monenlaisten asiantuntijoiden kanssa ja auttaa heitä ratkomaan eteen tulevia ongelmia matematiikan ja tilastotieteen avulla. Tilastotieteestä ja todennäköisyyslaskennasta on tässä työssä erityisen paljon hyötyä. Tutkimustehtävässä pohditaankin todennäköisyyksiä hevoskilpailupelin merkeissä.

Asiasanat: matematiikka, tilastotiede, todennäköisyydet

Geometriatehtävä Neljä ympyrää.

Saatko ratkaistua ympyröiden väliin jäävän alueen pinta-alan? Tehtävä soveltuu yläkoululaisille.

Asiasanat: matematiikka, geometria, pinta-ala

Ideoita perusopetuksen projektioppimiseen

StarT: Ilmastonmuutos Stop! -lautapeli

Länsiharjun koulun monialainen projekti lautapelien maailmassa. Linkki projektipäiväkirjaan

Asiasanat: kestävä kehitys, projektioppiminen, alakoulu, ilmastonmuutos

StarT: Kaupunkiralli

Jokilaakson koulun projektissa rakennettiin liikkuva lelu nimeltä Kaupunkiralli.

Asiasanat: teknologia, projektioppiminen, alakoulu

StarT: Greenreality-lupaus

Sammonlahden koulun opettajatyöryhmän laatima Greenreality-lupauspohja on suunnattu kaikille luokka-asteille. Jokaisessa luokassa oppilaat tekevät yhteisen Greenreality-lupauksen huomioiden kaikki neljä kestävän kehityksen osa-aluetta. Ikätaso huomioiden lupauksia tehdään yhdestä neljään (pienemmillä yhdeltä osa-alueelta, isommilla vaikkapa kaikista). Luokkakohtaisten lupausten kautta muotoutuu kätevästi koko koulun ympäristöohjelma. Linkki käytänteen materiaaleihin

Asiasanat: kestävä kehitys, projektioppiminen

StarT: Is it magic?  

 Keminmaan keskuskoulun oppilaat rakensivat opetuskokonaisuus alakoulun kakkosluokkalaisille. Opetuskokonaisuudessa oppilaat kokeilivat erilaisia kemiantöitä. Töiksi oppilaat valitsivat sokerisateenkaarten teon ja punakaali-indikaattorin väriloiston tutkimisen. Linkki projektipäiväkirjaan

Asiasanat: kemia, projektioppiminen, yläkoulu, minun LUMAni, englanniksi

StarT: Yhteistyöprojekti Matkalla Marsiin 2020

Pikkolan koulun Matkalla Marsiin 2020 on lähes koko kevätlukukauden kestävä yhteistyöprojekti yläkoulun kahdeksannen luokan valinnaisen lumate-kurssin ja valinnaisen tietotekniikan kurssin oppilaille. Kurssien oppilaat perustavat yhdessä avaruusmatkailuyrityksen ja suunnittelevat yrityksen markkinoinnin, raketin valmistuksen ja astronauttien rekrytoinnin. Linkki käytänteen materiaaleihin

Asiasanat: projektioppiminen, yläkoulu, minun LUMAni

StarT: Machine Learning to Detect Forest Fires  

FISTAn ryhmä seiskaluokkalaisia on koulun jälkeen kerääntynyt yhteen tutkiakseen kuinka tunnistaa metsäpalot satelliittien tai droneiden ottamista kuvista. Tämä sai alkunsa uutisista Australian suurista metsäpaloista. He päättivät ratkaista tämän ongelman tunnistamalla palon aikaisin, täten minimimoiden metsien vahingot. Linkki projektipäiväkirjaan

Asiasanat: projektioppiminen, yläkoulu, minun LUMAni, englanniksi

Toinen aste

Miten avaruussää ja avaruusromu vaikuttavat ihmisten elämään? -video 

Professori Minna Palmrothin mielenkiintoinen luento sopii kaikille fysiikasta kiinnostuneille ja hyvin esimerkiksi fysiikan etäoppitunniksi. Tiedeluennoilla pääset kuulemaan Helsingin yliopiston tutkijoiden pitämiä luentoja ajankohtaisista tutkimusaiheista.

Asiasanat: fysiikka, ilmakehätieteet, lukio, tiedeluento

Värit joita et näe: atomit, infrapuna ja ilmastonmuutos -video

Video väreistä, valosta, atomeista, lämmöstä, infrapunasta ja maapallon säteilytasapainosta. Tarkoitettu opetuskäyttöön erityisesti peruskoulutasolla.

Asiasanat: fysiikka, ilmastonmuutos, tiedevideo

Paljonko sipseissä on rasvaa ja miten sen voisi selvittää? -video

Työssä opiskelija perehtyy ravinnosta saataviin rasvoihin ja niiden terveellisyyteen. Työssä opiskelija suorittaa tutkimuksen, jossa rasvat erotetaan sipseistä. Työssä tutustutaan erilaisiin erotusmenetelmiin kuten uutto, suodatus, tislaus ja haihdutus. Työ soveltuu lukioon KE1 ja KE2 kursseille.

Asiasanat: lukio, kemia

Fysiikan ja kemian MOOC-pohjainen työkurssi

Kaksi fysiikan labratyötä on avattu. Työt soveltuvat erityisesti lukiolaisille ja 1. vuoden korkeakouluopiskelijoille. Töissä käsitellään benjihypyn fysiikkaa ja ominaislämpökapasiteetin määrittämistä. Töiden avulla voi syventää mekaniikan ja termofysiikan osaamista ja kokeellisen mittausaineiston käsittelytaitoja. Kurssialue on DigiCampus alustalla.

Asiasanat: fysiikka, lukio, mekaniikka

Ke­mia tie­tee­nä ja yh­teis­kun­nas­sa -verkkokurssi

Avoin verkkokurssi vastaa muun muassa kysymyksiin: Mitä kemia on nyt ja tulevaisuudessa? Minkälaisia kysymyksiä siinä tutkitaan ja ratkaistaan? Miten kemian osaamisella voi osallistua globaalien kysymysten ratkaisemiseen? Minkälaisia opiskelu -ja uramahdollisuuksia kemia tarjoaa? Opettaja voi käyttää kurssia myös osittain monilla lukion kursseilla tai opiskelija voi suorittaa sen kokonaisena (1 op tai 2 op).

Asiasanat: kemia, lukio, tiedekasvatus

Ideoita toisen asteen projektioppimiseen

StarT: Omavarainen sähköntuotanto – sähköä tuottava kuntopyörä

Kaurialan lukio projektissa tutustutaan omavaraiseen sähköntuotantoon ja rakennetaan itse sähköä tuottavaa kuntopyörää tavallisesta kuntopyörästä ja vanhasta auton laturista. Linkki projektipäiväkirjaan

Asiasanat: lukio, kestävä kehitys, projektioppiminen

StarT:SnakeBot  

Suunnittelemamme Snakebot, eli käärmebotti, on käärmeen, toukan ja skorpionin hybridi. Sen avulla pyrimme luomaan uudenlaisen robottiapuvälineen, joka kykenee liikkumaan mahdollisimman monessa eri maastossa. Linkki projektipäiväkirjaan

Asiasanat: lukio, teknologia ympärillämme, englanniksi, projektioppiminen

StarT:Meren laulu -musikaali

Äänekosken lukion esitys, jossa yhdistetään monitieteellisiä näkökulmia ympäristötieteisiin, kuten ekologiaan ja ympäristösuojeluun, kuin aikuistumiseen, draamakirjallisuuteen ja näytelmän koreografiaan, tanssinumeroihin, vaatetukseen ja lavastukseen. Linkki projektipäiväkirjaan

Asiasanat: lukio, kestävä kehitys, monitieteellisyys, projektioppiminen

Tipsen på svenska

Tipsen på svenska hittas här. LUMA-center Åbo Akademi ja Skolresurs tarjoavat tukea ruotsinkieliseen LUMA-aineiden opetukseen.