Valtakunnalliset LUMA-päivät 2020

Ter­ve­tu­loa Aal­to-yliopis­toon ensi kesäku­us­sa!

LUMA-keskus Suomi -verkosto järjestää 16. valtakunnalliset LUMA-päivät Aalto-yliopistolla Otaniemen kampuksella Espoossa ke 3.6. – pe 5.6.2020. Tapahtuman teemana on Tulevaisuuden tekijät.

Ohjel­maa löy­tyy varhaiskas­vatuk­ses­ta lukioon ja ammatil­liseen opetuk­seen. Ruotsinkielis­ten ses­sioiden määrä on suurem­pi kuin koskaan aiem­min LUMA-päivil­lä (info på svenska). Teemak­si on valit­tu tut­tu moni­ti­eteelli­nen viesti tule­vaisu­u­den taito­jen tarpeel­lisu­ud­es­ta. Tiede ja taide kohtaa­vat tekni­ikan ja talouden, eli Tule­vaisu­u­den tek­i­jät val­taa­vat Otaniemen. Päivien yhtey­dessä jär­jestetään myös kan­sain­vä­li­nen LUMAT-tutkimuskon­fer­enssi ja StarT-gaala.

Varaa jo nyt kalen­teri­isi kesäku­un ensim­mäiseltä viikol­ta 3.-.5.6.2020. LUMA-päivät ovat tut­tuun tapaan mak­sut­tomat.

Tapahtuman kohderyhmänä ovat

  • kaikki matematiikkaa, luonnontieteitä (ympäristö- ja luonnontietoa, biologiaa, fysiikkaa, kemiaa, maantietoa/maantiedettä), tietotekniikkaa ja teknologiaa opettavat opettajat kaikilla koulutusasteilla varhaiskasvatuksesta yliopistoihin
  • lastentarhanopettajaksi, luokanopettajaksi ja em. aineiden opettajaksi opiskelevat
  • LUMA-aineiden opettajankouluttajat ja opetuksen tutkijat ja kehittäjät eri puolilta Suomea
  • LUMA-keskus Suomen sidosryhmät elinkeinoelämästä, opetushallinnosta, opettaja- ym. järjestöistä jne.
  • LUMA-keskus Suomen toimijat eri puolilta Suomea

Päivien yhteydessä järjestetään kansainvälinen International LUMAT Symposium: Research and Practice in Math, Science and Technology Education 2020 sekä kansallinen & kansainvälinen StarT-gaala 2020.

Ohjelma, tarkempi aikataulu sekä ilmoittautuminen päivittyvät tälle sivulle kevään 2020 aikana.

LUMA-päivien osana järjestetään LUMAT-symposium otsikolla: promoting STEAM in education, jossa tutkijat ja opettajat voivat esitellä omaa, uutta, aiheeseen liittyvää tutkimustaan. Symposiumin järjestää LUMA keskus Suomen LUMAT Science Research Forum.

Abstraktit tulee jättää helmikuun loppuun mennessä LUMAT-lehden kautta. Linkki abstraktien jättöön tulee tammikuussa lehden sivuille: www.lumat.fi ja päätös hyväksymisestä 31.3.2020. Lisätietoja voi kysellä Jaana Herraselta (jaana.herranen@helsinki.fi)

Esityksistä tulee kutsu LUMAT-erikoisnumeroon symposiumin jälkeen.